Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Coaching- en Gezondheidspraktijk Amaranta

Inspirerend boek voor de Nieuwe tijd

Herinner wie je werkelijk bent. Een bewuste weg naar je nieuwe leven.

Velen ervaren een bewustzijnsverschuiving. Wat voorheen als heel logisch ervaren werd, wordt in vraag gesteld. Velen onderzoeken in zichzelf vanwaar die veranderingen vandaan komen en of het wel klopt, goed is.  

Veranderingen kunnen als behoorlijk chaotisch worden ervaren, verwarring creëren in zichzelf. En dat die enorme veranderingen er zaten aan te komen, wisten we. De chaos die we buiten onszelf op elk vlak waarnemen en ervaren, schudt ons helemaal door elkaar, innerlijk.


Vlak voor het uitbreken van het Coronavirus, had ik een verzameling van ongeveer 100 tekeningen en schilderijen klaar. Heel snel na elkaar ontstonden inspirerende teksten die de weg naar de Nieuwe Tijd aankondigden. Het is mijn bijdrage aan iedereen die met vertrouwen durft te staan, vanuit eigen kracht, vanuit soevereiniteit. 

                 In het transformatieproces kunnen we heel veel richtingen uit en één van die richtingen is: transformeren en het overschrijven van het ene oude paradigma naar een ander even beklemmend andere paradigma. Een simpel voorbeeld:

je verbreekt een verbinding omdat je je beperkt voelt, gecontroleerd, gevangen en onderdrukt. Je bent ervan overtuigd dat dit door je transformatieproces komt. Je ontmoet een nieuw persoon, in de overtuiging dat je vanuit je vorige ervaringen geleerd hebt. Na een al dan niet korte tijd, doet zich opnieuw dezelfde of soortgelijke ervaring voor. Dit kun je doortrekken in alle levensterreinen die je als wegwijzers dienen, maar waar die wegwijzers zich richten naar jezelf en niet naar de buitenwereld. Je blijft in dat transformatieproces in een kooi rondlopen, nog steeds gevangen in jezelf. Het is niet de ander die je beperkt, controleert, gevangen houdt en onderdrukt. Hier is iets fundamenteel niet getransformeerd.

                 Het transformatieproces waarin de reis naar zichzelf tot het oprekken van ons bewustzijn leidt, is het ont-koppelen en bevrijden van alle programma's binnen de Matrix. Dit is een totaal andere reis die leidt naar een diepgaande innerlijke transitie. We zullen dus bereid dienen te zijn alles te onderzoeken vanuit een diepgaande waarneming en zodoende laag per laag bewust los te laten. Gaandeweg ontdekken we dat we de oorspronkelijke scheppers zijn van ons leven en niet overgeleverd zijn aan krachten die ons uit onze scheppingskracht willen houden. 

'Met heel veel inspirerende bezieling neem ik je heel graag mee in een wereld waarin jij zoekt naar verbinding in jezelf, naar waarlijk Zijn wie je werkelijk bent. Je hart weet het antwoord, maar je hoofd wil nog niet echt mee. En toch verlang je naar meer hart en minder hoofd, meer voelen en minder denken. Wat een strijd is het soms, niet? Met inspirerende beelden en woorden word je uitgenodigd de reis van je hoofd naar je hart te maken. Gedachten worden zachtjes opgeschud. Elk woord raakt Alles wat je voelt krijgt ruimte. Dit is jouw unieke reis zonder eindpunt, waarbij jij je herinnert dat jij de oorspronkelijke schepper bent in een oneindig creatief veld. In elke creatie kun je in elk moment iets anders ervaren. Onvoorwaardelijke liefdeskracht en scheppingskracht is jou​w weg naar een groeiend eenheidsbewustzijn'.

Mijn boek omvat 44 inspirerende beeldcreaties en bespiegelingen, teksten die jouw leven naar een hogere bewustzijnsfrequentie optilt, inspirerende bekrachtigingen, enkele linken die je heerlijk laten genieten van ingesproken boodschappen, intuïtieve muzikale improvisaties enz...

Je kunt nu alvast je boek reserveren via dit contactformulier of via [email protected] 

Voor ieder schrijf ik een afgestemd bericht in het boek, dat je verder kan inspireren op jouw levensweg. Op termijn kan hieruit een inspirerende interactieve workshop ontstaan.

Uit het boek

Transitie naar de Nieuwe Tijd

'We leven in een bijzonder intense tijd waarin heel veel veranderingen plaatsvinden. Oude denksystemen brokkelen langzaam maar zeker af, gehechtheid aan het heersende materialisme maakt ruimte voor het zoeken naar waarachtige zingeving in het leven. Veel mensen zoeken naar de waarheid achter de waarheid. Het besef dat het leven op Aarde op deze manier niet verder kan, neemt toe.

Je voelt dat je ergens in meegenomen wordt. Lastiger is het als je omgeving en dierbaren je niet begrijpen en denken dat je je teveel laat meeslepen door ‘spiritueel gedoe’. Die ervaringen worden me steeds meer en meer verteld in mijn werk als diepte- en bewustzijnscoach. Je staat op het punt om een krachtige verandering in je bewustzijn te maken, die je voorbereidt op een volgende bewustzijnssprong of kwantumshift. Je hoeft je niet te laten afleiden door de angst dat je jezelf zult verliezen. Het is precies andersom'.

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10806

Met warme hartegroet

Mieke 


                 

Alles is energie die op een bepaalde frequentie vibreert. Alle levende wezens op Aarde hebben een bewustzijn - zelfs stenen en bomen. Alles is verbonden met de ′levensboom′ of een oneindige energiebron. We kunnen verbinding maken met het bewustzijn van bomen en stenen en we kunnen er mee communiceren. Ons lichaam bestaat voor minstens 70% uit water en kan worden geprogrammeerd en gemodelleerd naar een bepaalde tril-lingsfrequentie, door middel van gedachten, geluid, kleur en liefde. Op het moment dat we de vibraties begrijpen, kunnen we elke ziekte of ongesteldheid in ons lichaam helen/genezen door de vibratie te veranderen.


Onze gedachten creëren onze realiteit. Alle gedachten zijn energieën die zich manifesteren in wat wij als realiteit zien. Bewust zijn van onze gedachten is een van de eerste stappen in het nemen van verantwoordelijkheid voor het co-creëren van een eigen realiteit. Stel je eens voor dat elke persoon op Aarde zijn gedachten zou richten op vrede en liefde, dan zou er geen oorlog en geen tirannie in de wereld zijn. Door vanuit onbewust Zijn te focussen op negatieve gedachten, creëren we lagere trillingsfrequenties; als we bewust de focus houden op positieve gedachten, kunnen we de trillingsfrequentie verhogen. Onze realiteit is een manifestatie van wat we creëren door middel van onze denkpatronen. Kortom gaat het over bewust worden van de gedachten die we zelf creëren en hoe we die verder uitlijnen en vormgeven in de aardse realiteit.

We zijn op deze Aarde, omdat we hier verwacht werden.


Dit boek is een verzameling van persoonlijk doorleefde ervaringen enerzijds en gesprekken met cliënten anderzijds. Ik presenteer geen exclusieve ‘waarheid’ want ieder ervaart en beleeft het leven op eigen wijze. Vanuit ieders systemische achtergrond hebben we geleerd vanuit een voorgevormd ‘denkkader’ het leven verder uit te stippelen. Dat daarin nog bestaande verstrikkingen in losgetrild worden, is een gevolg van een veranderend bewustzijn.


Met een open hart en een open vizier, onbevooroordeeld invoelend lezen, ontdek je waar het ego-denken nog in de weg zit. Weet dat je in werkelijkheid in beweging blijft stromen, al lijkt het andersom. Denken, voelen en handelen raken elkaar voortdurend aan, we bewegen ons levenslang In een bewegend expanderend bewustzijnsveld waarin niets stil staat. Ik wens elke lezer een fijne inspirerende leestijd, waarin informatie, inspiratie, innovatie, integratie van inzichten met elkaar verweven zijn. De toon van de taal in verwerking veranderde naarmate ik de reis van de vijf I’s maakte.


Welkom Jij, Aquariusmens, op weg naar jouw innerlijke transitie.  Dit boek wordt nu gedrukt en verschijnt weldra. Je kunt mijn rijkelijk geïllustreerde boek , vol praktische tips & tools, extra oefenmateriaal, verwijzingen naar interessante links & verwijzingen nu reeds reserveren. (403 pagina's)

 via [email protected] of [email protected] 


Van mens tot mens

Van hart tot hart

Van ziel tot ziel 

Met warme hartegroet, Sat Nam.

Mieke  


Neem contact met ons op