Coaching Hoogbegaafdheid voor kinderen& jongeren

220.00

Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit worden in dit traject van vier sessies ( 240 minuten of 4 uur) geïntegreerd in het groter geheel. In dit traject wordt een persoonlijk plan van aanpak op maat uitgewerkt, handvatten, tips & tools aangereikt, waar jouw kind of jij verder mee kan. Voor je overgaat tot het intekenen, is het handig om een kort verkennend intake-gesprek te hebben. Betalingsmodaliteiten zijn overeen te komen, volgens de mogelijkheden. Gelieve hiervoor een mailtje te sturen.

Beschrijving

Bij het begrip ‘hoogbegaafdheid’ krijg je meestal het clichébeeld van ‘de kleine professor’, maar niets is minder waar; hoogbegaafdheid is een combinatie van bovengemiddelde of buitengewone capaciteiten, creativiteit en motivatie. Er zijn twee typen hoogbegaafdheid: schoolbegaafdheid en creatief-productieve begaafdheid. Schoolbegaafdheid is te meten en zichtbaar te maken met cognitieve capaciteitentests; schoolbegaafde personen hebben dus baat bij onderwijsaanpassingen zoals compacten( leerstof indikken) en verrijken( samenwerkend leren of versnellen). Bij creatieve-productieve begaafdheid gaat het vooral om die aspecten van menselijke activiteit en betrokkenheid waarbij de focus ligt op origineel materiaal of originele ideeën bedenken. Voor hoogbegaafden geldt dat ze aangeboren vermogen hebben om op meerdere vlakken iets heel goed te kunnen, maar ze hebben geen toverstokje! Ook hoogbegaafden hebben steun nodig en gemotiveerd worden om hun vermogens optimaal te kunnen benutten.

Ook weten we het verband te leggen tussen hoogbegaafdheid (meervoudig begaafd) en hoogsensitiviteit/hooggevoeligheid.

Er is dus meer dan wat het begrip impliceert.

Is jouw kind hoogbegaafd/hooggevoelig, en ben je op zoek naar een op maat afgestemde coaching, aarzel dan niet op vooraf je vraag te richten.

Als professioneel gediplomeerd coach voor hoogbegaafdheid en coach voor hoogsensitiviteit ben ik in de mogelijkheid je verder te ondersteunen.