Rune Reading

75.00

Runenlezen, ook bekend als ‘rune casting’ en ‘runic waarzeggerij’, wordt al sinds de oudheid gebruikt om het verleden, het heden en de toekomst te interpreteren. Deze praktijk is geworteld in het Germaanse alfabet en vindt zijn oorsprong in Noord-Europa rond 100 voor Christus. Rune-lezing kan je inzicht geven in je vraag/vragen, die altijd de mogelijkheid heeft om hun toekomst te veranderen.

Beschrijving

De Runen bieden je advies binnen de context van jouw vraag/vragen.

Wat een reading met de Runen jou verduidelijkt, helpt je verder in de keuzes die jij kunt maken.  Het kan een toekomst beschrijven die waarschijnlijk zal gebeuren, maar het mooie van de toekomst (en het geworteld geloof in deze spirituele praktijken) is dat deze altijd verandert. Een Runen reading vraagt ook om zelf mee te bewegen met de uitdagingen van het leven, want elke omstandigheid van het leven wordt beïnvloed door jouw persoonlijke keuze.

Met een Runen reading kun je het pad zien waar je naartoe gaat en ook hierbij kan het soms gebeuren dat je bewust beslissingen neemt om het te veranderen.

Tips bij het aanvragen van een reading met de Runen:

Neem rustig je tijd om je vraag/vragen helder te verwoorden. Stel enkel ethische vragen die over jezelf/je partner/je werksituatie/ je leefomstandigheden, je spirituele groei gaan. Met ja/neen vragen is het goed om te weten dat er altijd consequenties zijn bij de keuzes die je maakt. Een Runen reading is geen toekomstvoorspelling, maar vertrekt vanuit de kernsituatie en de context waarin jouw vraag/vragen zich situeren. Max. drie vragen.