Coaching- en Gezondheidspraktijk Amaranta

Taaltrainingen en - coaching Nederlands, NT2

Na enkele jaren onder andere Nederlands te hebben gegeven in het onderwijs, heb ik het roer omgegooid om enkele jaren NT2, intensieve taalbaden aan anderstaligen te geven in bedrijven in zowat alle beroepssectoren en dit in samenwerking met enkele erkende taalcentra.


Uit diverse hoeken verneem ik al enige tijd dat Nederlands meer en meer een 'probleemvak' is geworden voor kinderen en jongeren. We weten uiteraard waarmee dit probleem grotendeels te maken heeft. Heel wat jaren geleden heb ik twee basiscursussen in Braim Gym gevolgd en heb die kennis en vaardigheden dankbaar gebruikt in het remediëringswerk.


Voor anderstaligen was het leertempo behoorlijk hoog, omdat werknemers binnen een zeer korte tijd de Nederlandse taal moesten beheersen, zowel mondeling als schriftelijk. Niettemin waren werknemers zeer sterk gemotiveerd en enthousiast, omdat 'leermethodes' helemaal afgestemd zijn op de beginsituatie, de behoeften en uiteraard het werkveld.


In het kopje 'wie ben ik' is het duidelijk dat ik een leven lang gestudeerd heb en mijn kennis en vaardigheden als een rode draad vanuit mijn zielsbestemming, gevolgd heb.

Dienstbaarheid is mijn visitekaartje.


Ik richt mijn aanbod naar ouders wiens kinderen te kampen hebben met taalkundige moeilijkheden of problemen. Het voordeel van mijn aanpak is dat ik onderzoek wat precies het probleem is en het leervermogen op een aangename manier activeer. Uiteraard wordt gewerkt met het leerstofmateriaal.


Anderstaligen kunnen een afspraak maken om in overleg een plan van aanpak op te stellen. 

Het tarief voor kinderen tot 12 jaar bedraagt 52 Euro per maand of 13 Euro per 60 minuten.

Het tarief voor jongeren tot 21 jaar bedraagt 60 Euro per maand of 15 Euro per 60 minuten.

Het tarief voor volwassenen bedraagt 68 Euro per maand of 17 Euro per 60 minuten.Uiteraard is het ook mogelijk het traject te intensifiëren al naar gelang de behoeften en noodzaak. 

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Vistaprint. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.