Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Coaching- en Gezondheidspraktijk Amaranta

Doorbreken van patronen met Transactionele Analyse


Transactionele Analyse is een krachtig en inspirerend coachings- en communicatiemodel om relaties in de ruimste betekenis van het woord te verbeteren. 


Het uitgangspunt van dit model is dat iedereen oké is. Niettemin spelen tussen mensen de scripts af die ze als kind hebben verinnerlijkt. In relaties lopen mensen heel gemakkelijk vast in scripts waaruit een diversiteit aan aannames ontstaan. Ik bent oké, maar jij bent niet oké. Ik bent niet oké, maar jij bent wel oké. Ik ben niet oké en jij bent niet oké en de laatste is ik ben oké en jij bent oké.


Scriptverhalen en scriptgedrag kunnen mensen behoorlijk vastzetten en tot strijd leiden.

In het model van T.A. zien we communicatiestijlen die verwijzen naar scriptgedragingen: de Volwassene- de Ouder en het Kind.

Dat in die scriptverhalen en -gedragingen heel wat mechanismen kunnen ontstaan en zich vastzetten in een volwassen relatie, kan op termijn spanningen creëren.


Inzicht in eigen scriptverhaal en -gedrag is een krachtige stap naar een emotioneel volwassen communicatie, gezonde relaties, groei en bewustzijn. 


Opgeleid in Transactionele Analyse, kan ik samen 

met jou de verinnerlijkte scriptverhalen ontmantelen, waarbij jij je script kunt herschrijven.
Neem contact met ons op