Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Coaching- en Gezondheidspraktijk Amaranta

Algemene voorwaarden / DisclaimerIk werk als Alternatief therapeut met een aantal regels.


U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen naar aanleiding van een consult/behandeling.


U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u omgaat met de informatie die ik u tijdens een consult geef.


Consulten zullen alleen plaatsvinden wanneer ik echt denk iets voor u te kunnen betekenen.


Daarnaast blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en medische status.


Bij wangedrag van de cliënt wordt een consult/behandeling stop gezet.


Onder wangedrag wordt verstaan: lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag, seksuele intimidatie, zowel verbaal als lichamelijk.


Bij het niet goed aanvoelen van een cliënt vindt er geen consult/behandeling plaats.


In geval van een van de bovengenoemde situaties kunnen reiskosten niet op mij worden verhaald.


Tijdens een consult/behandeling zal ik zorgvuldig met ingebracht materiaal omgaan.


Na afloop van het consult kunt u geen claims indienen.