Anders leven in een sterk veranderende tijd

Boek 2 ‘ Ander-s Leven in een sterk veranderende tijd. Welkom, Jij, Aquariusmens.’

Dag lief mens, aarde-bewoner en medereiziger op doortocht, al dan niet op zoek naar…wie je werkelijk bent. In mijn eerste creatie schreef ik al eerder dat we nooit losgekoppeld zijn van onze Bron, van het Licht, ons innerlijk Licht. Inner-eren in het inner-kennen dat elk levend wezen Bron Is. Wat zou het zoveel eenvoudiger zijn naar dit bewuste weten-in-ervaren terug te keren en daarnaar te leven! Leven- in- Bron-stroom.  Om te groeien, om te evolueren, om te leren, om te ervaren. Maar hoe zit het tot op de dag van vandaag? Volstaat het dan niet om te weten dat wij, jij en ik, op doortocht zijn, in een aards belichaamd bezield omhulsel. Wat is de meerwaarde in dit aardse leven om zichzelf voor minder of meer dan Bron en Aarde in verbinding, te verheffen of naar beneden te halen of het toe te  laten door de buitenwereld?

Herinner je dat al deze concepten en verhalen, scripts zijn die niet allemaal resoneren met het Wezen dat we Zijn. We zijn in essentie een holistisch heel mens, maar door de vele conditioneringen gevormd. We hoeven het kind met het badwater niet weg te gooien, wat goed voelt in het momentum nemen we mee, wat we mogen loslaten is de uitdaging en een uitnodiging. Dit is de enige bedoeling van dit boek. Hoe terug in het midden te komen, als Bron met Aarde verbonden. 

Onze ziel drukt zich uit door zich naar de Aarde te buigen. De eerbied naar wat boven ons is, het Licht, de eerbied voor wat onder ons ligt, de Aarde, de eerbied voor de Medemens die naast ons staat, gelijkwaardig, want alleen daardoor kan de mens de juiste eerbied hebben voor zijn Unieke Zijn. 

Ik citeer een stukje van Rudolf Steiner ‘ Er gaat tegenwoordig een golf van diepe onwaarachtigheid over de hele aarde, doordat er in de mensheid stelsels worden nagestreefd die op de een of andere manier iets te maken moeten hebben met de talen van de volkeren. Want de mensen hebben niet meer die relatie tot de taal die door de taal heen naar de mens kijkt, die door de taal heen naar het wezen van de mens kijkt.’

Wie zijn we en wat doen we hier?’ De baarmoeder van onze moeder was voor ons als een tunnel van vergeten en we wisten van tevoren wat het grootste risico was: ons niets meer te herinneren, in dit leven. We waren nooit losgekoppeld van onze Bron van Licht; onze uitdaging is om onze innerlijke pilaar van Licht aan te raken en ons te herinneren wie we werkelijk zijn.

Onze zielen zijn onsterfelijk, we veranderen alleen van de ene vorm naar Licht, van de ene dimensie naar een andere dimensie. Wanneer de aardse tijd is aangebroken dat het levenskoord van ons fysieke lichaam ontkoppeld wordt, stijgt onze ziel buiten het fysieke lichaam uit. We nemen de ervaringen van het leven mee, maar onze focus verandert naar een iets ander trillingsniveau. We zullen in een toekomstig leven niet langer dezelfde fysieke vorm hebben – en dat komt omdat onze ziel vormloos is. Elk leven brengt ons meer ervaring en meer wijsheid.

‘Alles is energie die op een bepaalde frequentie vibreert. Alle levende wezens op Aarde hebben een bewustzijn – zelfs stenen en bomen. Alles is verbonden met de ′levensboom′ of een oneindige energiebron. We kunnen verbinding maken met het bewustzijn van bomen en stenen en we kunnen er mee communiceren. Ons lichaam bestaat voor minstens 70% uit water en kan worden geprogrammeerd en gemodelleerd naar een bepaalde trillingsfrequentie, door middel van gedachten, geluid, kleur en liefde. Op het moment dat we de vibraties begrijpen, kunnen we elke ziekte of ongesteldheid in ons lichaam helen/genezen door de vibratie te veranderen.

Onze gedachten creëren onze realiteit. Alle gedachten zijn energieën die zich manifesteren in wat wij als realiteit zien. Bewust zijn van onze gedachten is een van de eerste stappen in het nemen van verantwoordelijkheid voor het co-creëren van een eigen realiteit. Stel je eens voor dat elke persoon op Aarde zijn gedachten zou richten op vrede en liefde, dan zou er geen oorlog en geen tirannie in de wereld zijn. Door vanuit onbewust Zijn te focussen op negatieve gedachten, creëren we lagere trillingsfrequenties; als we bewust de focus houden op positieve gedachten, kunnen we de trillingsfrequentie verhogen. Onze realiteit is een manifestatie van wat we creëren door middel van onze denkpatronen. Kortom gaat het over bewust worden van de gedachten die we zelf creëren en hoe we die verder uitlijnen en vormgeven in de aardse realiteit.

We zijn op deze Aarde, omdat we hier verwacht werden.

Dit boek is een verzameling van persoonlijk doorleefde ervaringen enerzijds en gesprekken met cliënten anderzijds. Ik presenteer geen exclusieve ‘waarheid’ want ieder ervaart en beleeft het leven op eigen wijze. Vanuit ieders systemische achtergrond hebben we geleerd vanuit een voorgevormd ‘denkkader’ het leven verder uit te stippelen. Dat daarin nog bestaande verstrikkingen in losgetrild worden, is een gevolg van een veranderend bewustzijn.

Met een open hart en een open vizier, onbevooroordeeld invoelend lezen, ontdek je waar het ego-denken nog in de weg zit. Weet dat je in werkelijkheid in beweging blijft stromen, al lijkt het andersom. Denken, voelen en handelen raken elkaar voortdurend aan, we bewegen ons levenslang in een bewegend expanderend bewustzijnsveld waar niets stil staat. Ik wens elke lezer een fijne inspirerende leestijd, waar informatie, inspiratie, innovatie, integratie van inzichten met elkaar verweven zijn. De toon van de taal in verwerking veranderde naarmate ik de reis van de vijf I’s maakte.’

Welkom Jij, Aquariusmens, op weg naar jouw innerlijke transitie. 

Van mens tot mens

Van hart tot hart

Van ziel tot ziel