Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / Disclaimer

  U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen naar aanleiding  van een aankoop.

 U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u omgaat met de informatie die ik u tijdens een consult geef. 

 Consulten zullen alleen plaatsvinden wanneer ik echt denk iets voor u te kunnen  betekenen. 

 Daarnaast blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en medische status. 

 Bij wangedrag van de cliënt wordt een consult/behandeling stop gezet. 

 Onder wangedrag wordt verstaan: lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag,  seksuele intimidatie, zowel verbaal als lichamelijk. 

 Na afloop van het consult kunt u geen claims indienen.

Alle workshops , cursussen en consulten verlopen via email- of zoals bepaald online.

Levertijd verzending boeken: 8 dagen. Elke week worden de bestellingen naar de Post gebracht. Gelieve dus hiermee rekening te houden.

ANNULERINGSCLAUSULE :Annulering van de bestelde producten dewelke digitaal worden verstuurd worden na ontvangst niet geannuleerd; telefonische consulten worden niet geannuleerd maar kunnen door persoonlijke omstandigheden ( vb ziekte) gewijzigd worden volgens afspraak. Eenmaal de online cursussen verzonden zijn geldt onder geen enkel beding annulatiemogelijkheden. Alle cursussen zijn eigendom van beheerder en worden niet gekopieerd voor derden, mits de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder of mits melding van de productontwikkelaar.