Geplaatst op Geef een reactie

Bewust in aandacht aanwezig Zijn

Waar je aandacht naar uitgaat, creëer je. Richt je aandacht en je denken op dingen die mooi en positief zijn. Versnipper je aandacht niet teveel op verschillende zaken tegelijk, doch focus je op hetgeen jij werkelijk wil, op elk vlak van je leven, afgestemd op jouw zielsblauwdruk. Hoe weet je nu of jij bent afgestemd op jouw zielsblauwdruk? Sommigen ‘weten’ dit al heel vroeg, zelfs als kleuter. Anderen ontdekken het op een later moment. Iedere incarnant heeft een unieke zielskleur, een unieke blauwprint, met daarin ervaringen die voor ieder weer anders is. Misschien is jouw zielsblauwdruk om het ouderschap te doorleven, misschien heb je succesvol studies afgerond en kon je een blitsende carrière hebben, maar heb je gekozen vanuit je hart en je ziel om een bloemenwinkel te openen…het maakt écht niet uit wàt je doet, als jij voelt dat je hele wezen zindert van blijdschap en vreugde dan is het dat wat jouw bijdrage is aan de wereld. Jouw vreugde en blijdschap is de énergie die de hele kosmos vult, die mensen inspireert vanuit dié frequentie te leven. Weet dat ieder leven, ieder mens, ertoe doet, om de frequenties van het individuele en het collectieve op te tillen naar het hoogste potentieel.

Het idee dat het ene belangrijker zou zijn dan het ander, is een beperkende gedachte en overtuiging. Het idee dat de ene mens belangrijker zou zijn dan de ander, is het gedachte dat aanhaakt bij het oude paradigma. Vanuit ieders Bronfrequentie is ieder gelijk-in-waarde. Die gedachte loslaten kan zeer zeker het ‘ego-denken’ frustreren; doorzie enkel dat het slechts het ‘ego-denken’ is dat voor de komende tijd zal afbrokkelen. Tot dan is dit ego-denken slechts als het torsen van een grote last…altijd maar het gevoel te hebben te moeten opboksen door vermeende rivalen, vermeende concurrenten; het is een uitputtingsslag waardoor je de focus en de verbinding met jezelf verliest.

Je Ziel wil je laten weten dat hetgeen je om je heen ziet en ervaart, het resultaat is van waar je aandacht naar toegaat. Als je je aandacht blijft richten naar iets wat niet werkt, niet het gewenste resultaat geeft, creëer je nog meer van hetzelfde. Wellicht is het niet de bedoeling om energie te investeren in iets wat niet bij jouw Zielspad hoor, en laat je je leiden door verwachtingen van buitenaf of verwachtingen die je voor jezelf creëert, om erbij te horen, gezien te worden, erkenning te krijgen waarnaar je verlangt? Zie het als leermomenten en – ervaringen, en laat mogelijk alle oordelen over jezelf los.

Bundel nu je energie en richt je bewust op één ding, want aandacht die versnipperd is over teveel dingen, verzwakt je heldere kijk en je kracht.

Waar voel jij je echt gepassioneerd en enthousiast voor en waar voel jij waar je hart helemaal blij van wordt?

Vertrouw in jouw goddelijke levensweg en kies voor het allerhoogste op een moeiteloze manier.

De volgende affirmatie werkt krachtig :

‘ Al mijn gedachten gaan in de richting van mijn hoogste welzijn ‘.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *