Geplaatst op Geef een reactie

SOUL RETRIEVAL

Iets veranderen betekent dat we iets moeten veranderen.

We moeten nieuwe informatie in het systeem stoppen om nieuwe resultaten te krijgen. We moeten een mentaliteit, een gewoonte, een innerlijke spreuk of een verhaal veranderen. Soms zoeken we in het leven deze verandering door een keuze te maken, de oude manieren op te zoeken en ze te ontmantelen. Soms worden we zonder onze toestemming in een diep dal gestort, terwijl het universum de beslissing voor ons neemt.

Tijd om de laarzen aan te trekken en het modder dat al even aan de oppervlakte kwam opruimen. Gevoelens zijn boodschappers van onze binnenwereld en laten de essentiële informatie zien over ons verleden, hier en nu en de nabije toekomst. Je kunt je op dit moment heel kwetsbaar voelen, heel open en gevoelig. Zet de deur open naar de diepere (nog diepere) lagen, durf ook te kijken naar je schaduwkanten, zonder oordeel. Geen licht zonder schaduw. Geen lotus zonder modder.

De deur naar je diepste angst is opengebroken

De modder van je schaduwzelf is geroerd.

De begraven archetypen zoals het gewonde kind, de oplichter, de controleur, de perfectionist, de martelaar, het slachtoffer, de zondebok, de ontkenner en de escapist zijn momenteel allemaal aanwezig op het feest dat jouw leven is.

De bedoeling is natuurlijk de openbaring in jezelf, wat leidt tot integratie, transformatie, transmutatie én hercreatie.

De bedoeling is om te onthullen welke delen van jou niet op één lijn zitten, welke delen van jou onbewust de show leiden, en dezelfde beperkende ervaringen en patronen creëren.

De bedoeling is om de diepe overtuigingen die in angst zijn geëtst te onthullen en ze uit te dagen in het licht van de waarheid.

De bedoeling is om alle delen die zijn gecreëerd als copingstrategieën, bescherming, alle begraven pijn, trauma’s en moedig voor eens en voor altijd terug te brengen naar heelheid.

Verandering vraagt ​​immers om een ​​nieuwe manier van denken, voelen en handelen.

Wat keuzepunten voor de ziel zijn, lijken eindpunten voor het ego.

Het is belangrijk om onszelf aan die waarheid te herinneren.

Vaak zijn ervaringen in de huidige wereld een afspiegeling van diepere lessen. De littekens van diepe verwondingen werend voor een groot deel van het leven bedekt om onszelf te beschermen.

We ervaren een schakering, nuance of een beetje van het oude verhaal en we worden overspoeld met alle gevoelens van vroeger.

Maar wat als dat helemaal klopt?

Wat als de gevoelens de sleutel waren tot het terugwinnen van verloren delen van onszelf?

Wat als je klaar bent voor precies dat soort verandering en evolutie?

Onze gevoelens laten ons precies zien waar de wond is. Onze gevoelens verbinden ons met ons verhaal. De allereerste stap naar het ophalen van de ziel is om de gevoelens te voelen, zodat je precies weet wat je om heling vraagt. We hoeven ze niet zo te voelen dat we onszelf verliezen, waar we samensmelten en meegesleurd worden in de stroming ervan, maar waar we stevig op het land kunnen staan ​​en de rivier om ons heen laten stromen.

Door te onthechten creëren we de ruimte voor verandering. Wanneer we de getuige worden, laten we een authentieke reactie toe in plaats van een gebruikelijke reactie.

Wat vertellen je gevoelens je?

Hoe gebeurt dit voor jou, niet voor jou?

Misschien komen situaties en gevoelens naar voren om je te laten zien wat mededogen, liefde en acceptatie vereist.

Misschien komen situaties en gevoelens naar voren om je de mogelijkheid te geven om de innerlijke criticus uit te dagen die je veilig wilt houden en grip/controle houdt.

Misschien komen situaties en gevoelens tevoorschijn om op te staan, een gevoel van waarheid te claimen en grenzen te stellen waar je gewoonlijk je kracht weggeeft.

Gebruik deze tijd als een manier om je weg naar buiten te vinden. Van binnenuit.

Want wat je zult vinden is een onverwachte waarheid die geldt voor al het zielenwerk. Het Universum staat achter je, je spiritueel team werkt met jou samen, alleen als jij vanuit vrije wil de stappen zet.

Het universum staat achter je.

Dankbaarheid en vrede zal op verbazingwekkende en onverwachte manieren op jouw weg komen via mensen die je ontmoet, je innerlijk weten/intuïtie die je volgt en boeken die op magische wijze op je schoot belanden. Het zal verschijnen als synchroniciteit, vreugde en helderheid. Wat een einde lijkt, zal zich openbaren als een begin.

Terwijl je het oude loslaat, komt het nieuwe binnenstromen.

Terwijl je alle verloren delen van jezelf terugwint, word je heel.

Geplaatst op Geef een reactie

Neem een diepe duik en wat je altijd al zocht, is nooit weggeweest: Jouw Licht

Doorbraken zijn nu voor ons beschikbaar, als we klaar zijn om ze aan te pakken. Dit betekent het volledig accepteren van een grote verschuiving in onze perceptie van onszelf. Wat ooit als onze beperkingen werd beschouwd, wordt tot de grond toe afgebrand. Er wordt gewerkt aan het herstructureren van onze geloofssystemen, een complete systeemrevisie en upgrade is aan de gang.

Als we moeilijkheden ervaren, is dat omdat we nog steeds vasthouden aan de oude gewoonten. Laat ze gewillig gaan. Doorbreek oude beperkende vastliggende gewoonten: het is een tijd van totale innerlijke re-set.

Wat we voorheen als magisch of wonderbaarlijk beschouwden, zal een algemene verwachting worden. Wat ooit onmogelijk leek, was gebaseerd op een gemis aan zelf-vertrouwen.

Toewijding van onze kant nodig is een belangrijke stap naar jezelf. Hoe vaak ben je al niet toegewijd geweest aan anderen, de omgeving, jezelf uit het oog verliezend? Zet enkele stappen terug. Neem waar zonder jezelf te beklagen omdat je toen niet anders wist, dan het herhalen van wat je hebt geleerd. Je weet en voelt het nu anders: het is een inwijdingsweg naar je oorsprongrijke Zijn.

Het is het planten van het lotuszaad in de diepe, dichte modder van wat geweest is. Het is de vastberadenheid om de verandering te omarmen, te vertrouwen op en absoluut geloof te hebben in het Nieuwe, waardoor het zaadje ontkiemt en de stengel groeit. Waar anders dan in jezelf kan dit zaadje ont-kiemen en tot levens-kracht opbloeien? Je bewandelt de weg naar jouw kwantumsprong van groei en ontwikkeling.

Het wordt hier en nu duidelijker. Duik diep naar jouw Kern om het Licht binnenin te vinden. Het is nooit weggeweest….

Geplaatst op Geef een reactie

De wetten van Hering

Je kiest voor alternatieve/complementaire helings- en geneeswijzen. Een bewuste keuze waar je volledig achterstaat. Je hebt alle wegen afgelegd om gezond te worden en je stelt al je hoop op alternatieve wegen.

Normaliter vertelt een alternatief/complementair opgeleid therapeut wat je kunt verwachten. Uiteraard zijn de verwachtingen soms hooggespannen en hoop je op een onmiddellijke of zo snel mogelijke verbetering of genezing.

Door de soms jarenlange behandelingen met antibiotica, heeft het lichaam heel wat toxines opgeslagen en dat zal eerst uit het lichaam verwijderd moeten worden. Je kunt je wel voorstellen dat dit allerlei klachten kan geven, waarbij je misschien denkt dat dit niet goed is. Dat is niet wat je had gehoopt, je niet lekker voelen, je ging voor verbetering, beter worden. Daar komt de eerste twijfel naar bijvoorbeeld homeopathie.

De wetten van Hering zijn afkomstig van de homeopate Constantine Hering die een wet ontwierp voor de homeopathie. En die wet is zeer duidelijk in het proces van heling en genezing.

Diepgaande genezing kent een verloop volgens de basisuitgangspunten, namelijk van binnen naar buiten, van boven naar beneden, van de belangrijkste naar de minst belangrijke organen en in omgekeerde richting van ontstaan. Genezing is altijd een terugreis naar een gezond en goed gevoel.

Symptomen verdwijnen in een bepaalde volgorde namelijk vanuit het hoofd. Het laatst komen de lagere lichaamsdelen: van binnen uit het lichaam naar de huid, de adem en het colon, van de belangrijkste organen naar de minder vitale en in omgekeerde volgorde waarin ze voor het eerst naar voren kwamen. Kortom het echt genezingsproces vindt in omgekeerde volgorde plaats van waarin het ongemaksproces verliep.

Elke reis naar binnen, dus naar het ‘ongemak’, is altijd apart en individueel en die reis kan beginnen met een lichte huidaandoening. Wordt dit onderdrukt dan ontstaat disbalans in de darmen; constipatie of diarree. Nu is het ook mogelijk dat zelfs alternatieve behandelingen onderdrukkend kunnen werken omdat het niet altijd gaat over wat je gebruikt voor het helingsproces, maar hoe het wordt gebruikt. Een verkeerde toepassing van een supplement kan eveneens onderdrukken Je kunt dus niet zomaar supplementen gebruiken zonder meer. En dat doen mensen wel eens.

Hiërarchisch kennen de organen een eenduidig verloopt van belangrijkheid en die zijn in eerste instantie de hersenen en het hart. Het laagst in de rang is de huid, die weliswaar het grootste orgaan is. Via de huid worden toxines geloosd, zodat het overbelaste lichaam uiteindelijk wel verlichting ervaart. Om die reden is het onderdrukken van koorts geen goed idee; de ziekte gaat steeds dieper in het lichaam. Daarna zijn de darmen aan de orde. In dit gebied een onbalans ervaren voelt heel ongemakkelijk. Daarna is er de heel krachtige lever die goed moet blijven functioneren willen we in de toxische omgeving overleven. Verder zijn er de nieren en de longen, die heel delicaat zijn en ontvankelijker voor schade. De nieren en de longen worden gesteund wanneer we ook de lever ondersteunen.

In de klassieke geneeskunde worden stukjes van de organen genomen en bestudeerd, maar er wordt zelden naar het geheel gekeken. In alternatieve geneeswijzen wordt naar de totaliteit van de mens gekeken. Natuurwetten zijn krachtig verbonden met het Leven en dat is de grootste bijdrage van alternatieve geneeskunde. Als de ziekte uit het hoofd verdwijnt, kunnen symptomen naar voren komen die uitgedrukt worden met zinnen die met ‘ik’ beginnen. ‘Ik ben moe, ik ben down‘. Je geeft uiting aan je hogere zelf, dat het eerste is dat zich ontwikkelt als er heling, genezing plaatsvindt. En die kun je weer horen als iemand zich uitdrukt in de woorden als ‘Ik voel me beter, ik voel meer levensvreugde en zin.’

Gezondheid is veel meer dan het ontbreken van ‘symptomen’.

❤
Geplaatst op Geef een reactie

In de ban van verwachtingen

Kunnen we zonder verwachtingen in deze holografische kunstmatige realiteit leven zonder verwachtingen? We kunnen daarnaar verlangen en onder dat verlangen kan ook weer een verwachting loeren.

Hoe we het draaien of keren, of we nu in verzet gaan of niet. Verwachtingen zijn gedachten die met de toekomst te maken hebben.

Zowat alle vragen die ik beluister, draaien rond ‘verwachtingen’. En dit gaat nog veel verder. Verwachten dat een situatie zal verlopen zoals men het in het hoofd heeft bedacht. Meestal verloopt een situatie helemaal anders.

Als je iets verwacht, wacht je op iets wat op een bepaalde manier zal gebeuren. Herkenbaar?

Als je er echter in slaagt om wat komt op een spontane en natuurlijke manier, gewoon te laten komen zonder bepaalde verwachtingen te hebben over hoe het zou moeten verlopen, wordt je leven een stuk aangenamer.

Hoe ga je om met verwachtingen en herken je dat je hoofd volgestouwd zit met scenario’s die jij vastgezet hebt? Het hoofd brouwt aan de lopende band verhalen, scenario’s en meestal gebaseerd op angst. Onderzoek eens bij jezelf of die scenario’s en verhalen te verifiëren zijn met de werkelijkheid zoals deze hier en nu is? Zijn het scenario’s uit het verleden die zich als een vertrouwd bandje afspelen? Kun je er iets mee zoals een situatie nu is? Waarom zou je dit bandje nog willen afdraaien?

Observeer voor de komende periode wat je denkt, wat je verwacht. Misschien is het een gewoonte om iemand anders te betrappen op het niet eerlijk zijn. Hoe voelt dit om jezelf te betrappen op deze gedachten, verwachtingen, wanhoop, hoop enzovoort?

Welke verwachtingen herken je bij jezelf? Succesvol zijn, er als een plaatje uitzien, onberispelijk het ‘juiste’ pad volgen?

Welke verwachtingen heb je bij anderen? Hoe zouden ze zich moeten gedragen tegenover jou? Wat hoop je, wat verwacht en verlang je?

Sluit nu even je ogen en stel je voor dat de verwachtingen die je in je hoofd hebt vastgezet helemaal anders verlopen. Een ontmoeting verloopt niet zoals je hebt verwacht. Haal diep adem, lach om wat je net hebt bedacht en laat dan los. Alles waarop je hoopt, je angsten, je verwachtingen. Herinner je eraan dat alles komt zoals het komt.

We hebben hier op een of andere manier allemaal mee te dealen en dat is geen drama. De wereld vergaat niet omdat we niet onze zin krijgen. We kunnen eerder om onszelf lachen dan dat we als een drammerige kleuter voetstampend boos reageren op de wereld en het Universum.

Je kunt op een andere manier met verwachtingen omgaan, ook al ervaar je teleurstelling, verdriet, boosheid. Die gevoelens zijn er om je te helpen anders om te gaan met verwachtingen over onszelf, anderen en situaties.

– Wat er ook gebeurt, ik accepteer de situatie.

– Dat onze afspraak niet doorgaat ervaar ik als jammer, het is geen probleem.

– Ik had gehoopt dat mijn project meer succes zou hebben, niettemin ben ik toch blij dat ik de stap heb gezet. Deze morgen had ik met een klant een heel fijn gesprek. Aanvankelijk was er de ontgoocheling, het gevoel van ‘ hier stopt het avontuur’, en bij dieper ingaan op de laagjes die het verhaal bijna als zwart/wit lieten uitgaan, kwam mijn klant bij enkele lichtpuntjes uit én dat is waar het om gaat. Het zijn net die lichtpuntjes die iemand de kracht en de moed geven om niet bij de pakken te blijven zitten. Heerlijk om in dit verhaal iets los te weken, wat bijdraagt aan iemands levensweg.

Je kunt oefenen met het ombuigen van programma’s die gebaseerd zijn op angst en ervaringen uit het verleden.

Bewustzijn van de vele lagen die ons in ons hoofd houden is alvast een krachtige stap voorwaarts. Het hoeft allemaal niet al te zwaar te zijn, met een flinke dosis humor en zin voor relativering, verloopt jouw reis echt veel aangenamer.

Geplaatst op Geef een reactie

Contact met overledenen

Je kan een dierbare overledene voelen door fijne herinneringen voor de geest te halen. Hoe zag je dierbare eruit, hoe was zijn/haar stem, hoe bewoog hij/zij, hoe rook hij/zij? Geuren roepen meestal sterke herinneringen op; aftershave, parfum, de geur van een baby, sigaren (mijn papa), bloemengeur enz. Wat je voelde toen je samen was, voel ook de emoties die hij/zij had. Stuur je geliefde dierbare liefde en luister naar de boodschap die hij/zij misschien voor je heeft.

Je kan ook nog op een andere manier contact maken door naar een rustige plek in de natuur te gaan, aan je dierbare te denken met wie je verbinding wilt leggen en met hem/haar te praten. Op die manier breng je zijn/haar Essentie terug. Het is eenvoudig en makkelijk en het kan ook intens zijn.

Wanneer je aan een dierbare overledene denkt, is het alsof je de telefoon neemt en het nummer draait. Je doet een telefoontje waarin je enkel liefdevolle gedachten uit.

Soms gebruiken dierbaren onze gedachten om ons te laten weten dat ze in de buurt zijn en ons begroeten. Zelf initieer ik nooit contact met overleden dierbaren. Als het contact, op welke manier dan ook, ontstaat, dan weet en voel ik dat mijn dierbaren me iets laten zien op een verrassende manier.

Een gebed is een krachtige en mooie manier om verbinding te maken, ook een kaarsje branden of contact maken met de eeuwige liefde van de Essentie is een heel sereen gebeuren. Bidden dat je dierbaren blijven groeien in licht en liefde.

Onze dierbaren maken op veel manieren duidelijk dat ze met ons willen communiceren. Toen ik vorige week een ganse week mijn consulten in de tuin deed, zag ik elke dag dezelfde witte vlinder en ik wist meteen dat mijn papa’s energie ronddwarrelde. Ik hoorde in mijn gedachten dat hij zich bevrijd en vrij voelde. In zijn aardse leven was mijn vadertje een man die heel graag vrij wou zijn door op reis te gaan, andere culturen en mensen te leren kennen. Hij zei vaak: ‘Leef je eigen leven en laat je nooit vastzetten door iemand‘. Ik snapte heel goed wat hij bedoelde. Mijn vadertje manifesteerde zich na zijn overgaan heel duidelijk als een witte prachtige vlinder. Voor nu voel ik zijn aanwezigheid minder en minder en weet dat zijn ziel verder is gegroeid. Ik kan er enkel maar blij om zijn. De herinneringen blijven hier aards, echter evolueert een Ziel na het overlijden. En ze hebben wel wat anders te doen dan zich -tig keer dagelijks te laten horen. Soms voelen mensen zich verdrietig, echter, wij mensen houden vanuit beperkte inzichten in hoe zielen zich verder losmaken van de aardse realiteit en verder evolueren. Je herinneringen koesteren is helpend echter aanvaarden dat dierbare overledenen verder stromen naar een nieuwe frequentie is een zegen voor dierbaren. Houd hen niet vast aan de aarde, omdat je je dierbare mist, weet dat het Leven in de vorm die we kennen verandert, maar het Leven als Ziel oneindig is.

Dierbaren kunnen zich manifesteren via vele natuurverschijnselen, geuren, gevoelens, gedachten, geluiden. Sommigen vinden het manipuleren van elektriciteit gemakkelijk en niet zo verwonderlijk, omdat elektriciteit een vorm van energie is.

Mensen vragen me wel eens dat ze lichten hebben zien flikkeren of aan- en uitgaan zonder dat er iemand aanwezig is in de kamer.

Ik herinner me de dag dat ik met mijn jongste dochter bij onze huisarts zat te wachten. Die dag zat zijn wachtkamer bomvol en op een bepaald moment keken we allebei naar de klok in de wachtkamer.

De wijzers van klok begonnen in een onwezenlijk tempo vooruit te lopen. We keken allebei met een verbaasde blik naar elkaar. Ik wist dat dit geen toeval kon zijn. Ik vertelde aan mijn huisarts wat we hadden gezien maar hij deed het af als ‘toeval’ en wel ‘vreemd’.

De klok stond uiteindelijk terug op het exacte uur.

Dit gebeuren liet me niet los, dus ik ging me na thuiskomst afzonderen en stelde me open om de betekenis van deze wel vreemde gebeurtenis te begrijpen. Mijn dierbaar overleden gynaecoloog kwam door en de krachtige liefdevolle boodschap die ik hoorde was heel gevat: ‘Je hebt geen tijd meer te verliezen’. De tranen stroomden over mijn wangen, want hij was na een laatste operatie dezelfde nacht overleden, op 36-jarige leeftijd. Het is een heel bijzonder en ingrijpend verhaal dat ik na zijn overgaan via een verpleegkundige afscheid kon nemen van hem, want het afscheid was voor familie en vrienden in bescheiden kring.

Op het moment dat ik hem liefdevol een kus gaf op zijn reeds koud-voelend voorhoofd, zag ik in zijn rechteroog een traan over zijn gelaat glijden. Niemand begreep mijn rouwproces, want we hebben nooit maar een woord geuit over gevoelens die enkel onze ziel kende. En hoe dit verhaal verbonden was met de zwangerschap van mijn zoon. Een verhaal dat ik misschien nog wel eens schrijf, bij wijze van: er is meer tussen hemel en aarde, je kunt er niet met je logische denken en verstand bij.

Ik weet dat hij het druk heeft aan gene zijde met het werk dat hij op aarde met hart en ziel met zoveel liefde deed voor het ongeboren leven. De liefde die voor je iemand kan voelen overstijgt verliefdheid of fysieke aantrekkingskracht. Een zielsverbinding overstijgt, zo was dat in ons geval, dit alles.

Misschien is het wel om die reden dat ik heel intens leef en mijn kostbare tijd op aarde niet moet verspillen aan dingen die me afhouden van mijn levensmissie, zodat ik op een dag naar mijn thuisbasis kan terugkeren. Pretentieloos bedoeld, echter ook dat is een heel diep weten.

Elke geest behoudt aan gene zijde zijn eigen unieke energie- ‘ vingerafdruk ‘, zijn persoonlijkheid.

Wanneer dierbaren doorkomen herkennen we hen nog steeds als hoe we hen gekend hebben op aarde.

Kinderen hebben een pure energie en staan er meer voor open om de Essentie van onze overleden dierbaren te voelen. Luisteren naar wat een kind ziet en doorkrijgt mag je ernstig nemen.

Soms zijn deze prachtige zielen heldere kanalen die ons helpen boodschappen te horen van overledenen. De boodschappen zijn heel puur, heel zuiver.

Ook via dromen kunnen dierbaren met ons communiceren. Tijdens onze dromen werkt onze bewuste geest niet meer en staan we open voor boodschappen uit gene zijde.

Liefde is de essentie en dooft nooit uit en onze dierbaren doen hun best om ons in geestelijke vorm te laten weten dat ze van ons houden.

Er is geen oordeel aan gene zijde, de verhalen dat dierbaren boos zijn, ons gedrag afkeuren, het niet eens zijn met onze keuzes kloppen in mijn gevoel en ervaringen niet. Aan gene zijde wordt alles anders net omdat er slechts liefde en licht is.

Wij leven op aarde. Er worden in deze zin vaak nog vanuit het aards niveau en aardse denken dingen verteld, net om gevangen te blijven in oordelen, om ergens het gelijk te halen, anderen te manipuleren via het aanpraten van schuldgevoelens. Heel jammer is dit, maar wellicht is dit ook weer leren door te ervaren. Een ervaringsreis.

De dood, het overlijden– over het lijden heengaan- is een overgang van de ene sfeer in de aardse vorm, naar de andere sfeer en in die andere sfeer zijn nog veel meer sferen.

We kunnen altijd verbinding maken met degenen van wie we houden; van geest tot geest, van Essentie tot Essentie,

Geplaatst op Geef een reactie

Helder waarnemen

Het Licht van de Engelen en LichtWezens is krachtiger dan het duister. Waar je op focust, je aandacht op richt, is wat jouw verhaal wordt. Wat jouw bewustzijnsfrequentie verlaagt of verhoogt is een persoonlijke reis om te onderzoeken.

Helder waarnemen is de weg naar helder weten, helder voelen, helder zien en helder en bewust kiezen.

Mijn partner en ik waren aan het ontbijten in onze keuken, toen mijn aandacht getrokken werd naar de hemel. Het is niets nieuw om wat zich aftekent waar te nemen, echter….er is zoveel meer aanwezig in wat we niet altijd meteen ‘zien’ doch wél van binnenuit weten. Dit keer was het duidelijk, een boodschap van moed, van hoop, van vertrouwen.

Dus waar ligt jouw focus, en wat wordt jouw verhaal?

Liefs Mieke

thuisfoto 9 juli 2024 ©

Geplaatst op Geef een reactie

Inwaarts expanderen

( eerder geschreven blog)

We zijn ons bewust van de enorme ervaringen en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren, waarvan er vele noch gelukkig noch opbeurend waren, en die meestal hebben gediend om ons bewust Zijn te expanderen.

Dit groeiende bewustzijn van de onnodige maar in de diepere essentie bewuste toename van lijden, leidt er in feite toe dat meer mensen de diepgewortelde, veroordelende en liefdeloze bedoelingen en gedragingen die de mensheid al heel lang hebben geteisterd, op grote schaal loslaten. Loslaten is transformeren van binnenuit. Transmuteren is de volgende fase waar we doorheen gaan, de volgende fase is her-creëren, een proces waarin de vorige stappen noodzakelijk zijn. Bewust waarnemen wat er nog in onszelf in de dramadriehoek aanwezig: de dader, het slachtoffer en de redder. Beweeg regelmatig mee in de driehoek als je deze energie voelt naar boven dwarrelen.

Het is NU de tijd voor ieder mens om alles in zich los te laten (een cyclisch proces) wat niet volledig in overeenstemming is met Liefde.

Het besef dat oordelen en competitieve gedachten, woorden en gedragingen conflicten nooit oplossen, maar alleen maar in frequentie toenemen, groeien snel naarmate de krankzinnigheid van dit soort relaties op individueel, organisatorisch, politiek of internationaal niveau, wordt steeds duidelijker.

Er vindt wereldwijd een enorme toename van lijden plaats, maar er ontstaat ook een enorm besef van de noodzaak van krachtige innerlijke veranderingen en op vele plekken vormen zich liefdevolle groepen en gemeenschappen om dit tot stand te brengen.

Sta daarom toe dat de Liefde die je op elk moment omhult en omarmt, je hart vult door Haar uit te nodigen om binnen te komen en door je heen te stromen om te helpen bij de heling van jezelf en van de op angst gebaseerde keuze van de mensheid om je te verbergen in een staat van afscheiding van Liefde, een toestand die wordt aangewakkerd door een zeer heersende gevoel van onwaardigheid dat volkomen en volledig onwaar is.

Omarm het in plaats daarvan en bundel je middelen in een liefdevolle en permanent voortdurende samenwerking om alle problemen op te lossen die de mensheid verdeelt door het gebruik van vreedzame en liefdevolle communicatie.

Je kunt dit als eerst voor jezelf doen: weet dat de overgrote meerderheid dit wil, dus vertrouw op je vermogen om het tot bloei te brengen, wetende, zoals jij handelt in het diepst van je wezen, dat met de enorme hulp die je ontvangt van degenen in de niet -fysieke sferen Vertrouw op de richtingwijzers, de signalen die je veelvuldig ontvangt.

Dit is echt een verbazingwekkende en meest gunstige tijd om een mens in vorm te zijn. Ieder van ons heeft ervoor gekozen om hier nu te zijn om deel te nemen aan en te helpen bij je goddelijke ontwakingsproces.

Het kan niet worden gestopt, vertraagd of voorkomen worden. Het proces stroomt NU, krachtig en vreugdevol, terwijl het bewustzijn groeit van de Kracht van Liefde. De zaden werden zo lang geleden geplant als je nadenkt over tijd en de illusoire of droomstaat die het vertegenwoordigt: afscheiding van Waarheid, vanuit de Bron, vanuit de Werkelijkheid.

De bloei van ieders magnifieke ontwaken staat voor de deur.

Blijf dagelijks de intentie stellen om op jezelf te vertrouwen en het groter Plan. Niet het plan dat we allen kennen. Het gaat er niet over hoeveel we denken te weten, maar ons herinneren wat onze bijdrage is in het groter Plan.

Zoals je weet, heeft scheiding van de Bron nooit plaatsgevonden.

Omdat je in essentie krachtig bent, werd de ‘schijnbare realiteit’ toen je die eenmaal was binnengegaan, volkomen echt voor jou. Om erin te gaan was een volledig vrije keuze die je hebt gemaakt, en dus schiep Moeder/Vader/God in Haar oneindige Wijsheid onmiddellijk de middelen voor jou om eruit te ontwaken wanneer je er genoeg van had, en wanneer je er klaar voor was.

In Haar oneindige Wijsheid wist Ze dat het moment zou aanbreken waarop de pijn en het lijden van die onwerkelijke toestand onvermijdelijk totaal onaanvaardbaar, totaal ondraaglijk zou worden, en dat je er wanhopig naar zou verlangen om er een uitweg uit te zoeken.

Ze heeft je vrije wil niet terzijde geschoven door je uit die onwerkelijke staat te wekken voordat je er klaar voor was, maar wanneer je ervoor koos om helder waar te nemen, helder te voelen en helder te weten. Zie dit ook als een interpersoonlijke weg, waarin elk vergelijk een valkuil is van het ego. Zoals ik het in mijn tweede boek verwoord: ‘ Niemand weet het beter, ieder weet het anders en laat dit ‘weten’ de verbinding vormen als schakels in het groter Plan.

De omstandigheden binnen de onwerkelijkheid zijn voor velen te pijnlijk en ondraaglijk geworden om nog langer te verdragen, en daarom zullen we er uiteindelijk collectief voor kiezen om in de Werkelijkheid te ontwaken, om onszelf opnieuw en eeuwig te ervaren in onze natuurlijk staat, volledig aanwezig en één.

Geplaatst op Geef een reactie

Zielscreatie © Mieke

Geplaatst op Geef een reactie

Venus in Leeuw

11 juli 2024 Leeuwenhart: Venus schittert

Als Venus op 11 juli uit Kreeft en in Leeuw gaat, verschuift de energie van een behoefte aan veiligheid, emotionele verbinding en vervulling naar een verlangen naar meer genegenheid, fysieke verbinding en speelsheid. Tijdens deze transit kunnen we ons meer gepassioneerd, warmhartig en veeleisend voelen. Er is een sterke behoefte aan liefde, bewondering, fysiek contact, complimenten en geschenken. Deze periode is ideaal om ons te richten op eigenliefde, omdat we ernaar verlangen om geliefd en bewonderd te worden. Het is echter belangrijk om te voorkomen dat we overmatig externe validatie zoeken. Vul jezelf in plaats daarvan met liefde, complimenten en trakteer jezelf op kleine geschenken.

Op 12 juli zal Venus op 1 graad Leeuw tegenover Pluto op 1 graad Waterman staan, wat mogelijk intense en transformerende ervaringen in liefde en relaties met zich meebrengt. Dit aspect kan diepgewortelde problemen en machtsdynamieken blootleggen en ons ertoe aanzetten deze aan te pakken. Op 19 juli zal Venus op 9 graden Leeuw een driehoek vormen met de Ware Knoop op 9 graden Ram, wat ons aanmoedigt om romantiek af ​​te stemmen op ons ware pad . Dit harmonieuze aspect ondersteunt gedurfde en moedige uitingen van liefde.

Later, op 30 juli, zal Venus op 23 graden Leeuw een driehoek vormen met Cheiron op 23 graden Ram, wat een helende kans biedt door openhartige en liefdevolle verbindingen. Deze driehoek stelt ons in staat om wonden in relaties aan te pakken en oplossingen te vinden door middel van liefde en begrip. Tot slot zal Venus op 26 graden Leeuw een vierkant vormen met Uranus op 26 graden Stier, wat plotselinge en onverwachte veranderingen in liefde en financiële zaken met zich meebrengt. Dit vierkant kan onze vaste ideeën over liefde uitdagen en innovatief denken en aanpassingsvermogen stimuleren.

Neem de tijd om jezelf te waarderen en nieuwe zelfzorgrituelen in je dagelijkse routine te introduceren: positieve affirmaties, spiegelwerk of het schrijven van een liefdesbrief aan jezelf. Ons vermogen om liefde en gevoelens zelfverzekerder en gedurfder te uiten zal toenemen, samen met een behoefte aan eerlijkheid tegenover onszelf en anderen.

In relaties kunnen we hunkeren naar meer opwinding en speelsheid, en voelen we ons klaar om wat drama en opwinding in ons liefdesleven te veroorzaken. Venus heerst ook over financiën, en in Leeuw zijn we over het algemeen guller met geld. Het is een geweldige tijd om jezelf te verwennen. Deze periode is ideaal om zelfvertrouwen op te bouwen en te erkennen dat je liefde waard bent. Leeuw houdt ervan om te pronken, dus als je in een relatie zit, voel je je misschien geroepen om je partner te overladen met liefde, bevestigingen en geschenken.

Deze transit brengt een verlangen om groots, gedurfd en spontaan te zijn, om anderen te willen laten zien hoe geweldig je werkelijk bent. Seksuele verlangens kunnen toenemen, waardoor het moeilijker wordt om seks van liefde te scheiden. In deze tijd willen we ons gewoon geliefd en gewaardeerd voelen. Leeuw’s romantische aard maakt het een perfecte tijd om je liefdesleven op te fleuren met romantiek en nieuwe avonturen.

Geplaatst op Geef een reactie

Prachtige Golden Healer Lemurian hanger

© thuisfoto

Tijdens de groei zijn door grote druk twee kristallen met elkaar versmolten. De tweelingen worden ingedeeld in de wijze van vergroeiing. Bij contacttweelingen kunnen de twee kristallen volkomen van elkaar gescheiden worden via een plat vlak; in penetratietweelingen ( ook doorkruisings- of doordringingstweelingen) zijn de twee kristallen langs een ingewikkeld patroon met elkaar vergroeid. Door de wijze van vergroeien hebben zowel contact- als penetratietweelingen inspringende hoeken, een verschijnsel dat zich in afzonderlijke kristallen niet voordoet, met uitzondering van parallelgroei.

Beschrijving volgens de edelsteentherapie: Japanse contacttweeling: deze kristallen zitten aan de voet aan elkaar vast in een hoek van 90°, om de aura te reinigen en te helen. Emoties zoals woede en jaloezie kunnen beter gehanteerd worden met dit type kristal. Japanse penetratietweeling: een kristal waarin een kleiner kristal geheel of gedeeltelijk is binnengedrongen. Dit type kristal verhoogt je spiritualiteit en beschermt je tegen ongewenst invloeden.

Golden Healer Lemurian is een kristal met een heel hoge trilling. Het is een heel bijzonder kristal en brengt het Christusbewustzijn op Aarde. De Golden Healer Lemurian is afgestemd op de Vlam van Openbaring die een goudgele-oranje gloed heeft. Het is een Meester Kristal en Healer die spirituele overvloed brengt en de healing power van kwarts naar een ander niveau brengt.

De Golden Healer Lemurian bevat natuurlijk bio scalaire golven die heling op zowel multidimensionaal als op cellulair niveau geeft. Hierdoor veranderen je cellen en je blauwdruk in de meest optimale vorm waardoor je schadelijke patronen in je voorouderlijke DNA- tijdlijn gedecodeerd worden. Het brengt balans in je cellen op celniveau en beschermt de matrix van het lichaam tegen elektromagnetische straling.

Deze bio-scalaire golven activeren de chakra’s en de meridianen en zorgen voor heling van de etherische blauwprint op het gebied tussen geest en materie, waarna het lichaam kan helen. Dit zorgt voor grote veranderingen in je leven die weinig moeite zullen kosten.

Helers zouden een grote steen of punt onder de massagetafel kunnen plaatsen. Golden Lemurian Healers werden gebruikt in de genezingstempels van Lemurië. Ze dragen niet alleen de kennis van Lemurië, maar ook van de stellaire ruimten waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Door je te verbinden met de kennis van de Golden Healer Lemurian, ontvang je informatie in de geavanceerde genezingskunst van de Lemurianen. Door hun vorm kan de energie met grote snelheid door het lichaam van het kristal reizen en de punt projecteert het als een laser. Via de ribbels kun je informatie uitlezen.

In het oude Egypte werden ze gebruikt voor klank en kleur healing; ze zijn verbonden met de Hathors, die van Venus komen. Het versterkt heling op alle niveaus en is een prachtig instrument die het lichtlichaam voorbereid voor de instroom van kosmische energie die je bewustzijn vergroot.

Het kristal helpt je om het Christusbewustzijn op aarde te leven zodat jouw hele wezen helpt de Aarde te ascenderen. Het draagt ook de Goddelijke essentie van Al dat Is en bevat een hoge concentratie van de Universele Levenskracht of Chi.

Deze heel actieve steen geeft kracht en creëert een multidimensionaal energetisch grid om de aarde en zorgt voor multidimensionale interstellaire heling; tevens activeert en opent het je hogere kruinchakra’s. De Golden Healer Lemurian is een krachtig Nieuwetijdskristal die je helpt op je pad naar ascensie.