Geplaatst op Geef een reactie

Wachters van Anubisschild – het oude sterft voor het nieuwe geboren wordt

Kernwoorden

Dood

Afwegen

Opruimen

Initiatie

Op dit schild staan twee Anubis Goden uit het oude Egypte op wacht. Zij bewaken de poort naar de dood. De spiralen geven aan dat alles een eeuwigheidessentie heeft die blijft voortbestaan. Er is een tunnel te zien met een oranje gloed. Dankzij deze poort die naar de kern van de aarde voert, kan wat oud en afgedaan is, worden opgeruimd.

Het wordt daar getransformeerd door het vuur. Het is de weg die gegaan moet worden. Bij veel oosterse culturen staat de kleur oranje symbool voor het loslaten. De Anubis Goden hebben de hoofden van jakhalzen. Zij dragen een koninklijk luipaardvel om hun schouders. De maansikkel lijkt op een gouden boot.

Boodschap

Het oude sterft – Als dit schild aan je verschenen is, is dat een sterke aanwijzing dat iets gaat sterven. Je kunt dit symbolisch opvatten. Het oude moet sterven voordat het nieuwe te voorschijn kan komen en kan groeien. Om je heen is dat in de natuur te zien. Als een grote boom een natuurlijk dood sterft in het woud, dan vormt dit heel veel compost en voeding voor talloze jonge boompjes.

Ook komt er licht en lucht op de bodem die heel lang duister en schimmelig was. Zo kan dit ook in je leven plaatsvinden. Er moet iets worden opgeruimd of er gaat iets sterven, bijvoorbeeld in een project, een emotionele binding, een overtuiging of een gehechtheid. De boeddhisten zeggen: ‘Alles waaraan je gehecht bent, zal vroeg of laat opgaan in het grote geheel”. Wat heb jij aan deze woorden als je iets wilt loslaten?

Loslaten – Hoe meer je gehecht bent, hoe meer pijn het loslaten ervan kan geven. Dit kost tijd. Misschien betekende iets of iemand heel veel voor je. Het kan zijn dat je op dit moment de tijd moet nemen om een rouwproces door te maken. Uit het kunnen loslaten ontstaat nieuwe wijsheid. Het is niet makkelijk om dat nu al te zien, maar geef het niet op! Aan het eind van een cyclus komt altijd een nieuw begin.

Afwegen – De boodschap van deze kaart kan ook betekenen dat je een afweging moet maken. Anubis weegt als God van de Dood het hart van de overledene op een weegschaal. Hierbij wordt bepaald of de levensdaden in overeenstemming geweest zijn met de harmonische wet van het leven. Het is nu misschien tijd om je eigen daden af te wegen op jouw kritische weegschaal. Welke daden zijn werkelijk met het hart, met harmonie verbonden en welke zijn ongezond voor jou of je omgeving? Maak dan schoon schip en pak het rigoureus aan. Met Anubis als energie valt niet te spotten. De jakhals ruimt alle oude rommel op.

Inwijding – De kaart kan ook een aanwijzing geven dat het tijd is voor een initiatie of inwijding. Initiatie is voor de westerse mens niet algemeen bekend. Toch is het heel belangrijk dat we aandacht geven aan mijlpalen in ons leven. Dat geeft ons een duidelijk plaats in het grote geheel. Mijlpalen zijn bijvoorbeeld de geboorte, het begin van de puberteit, het man of vrouw worden, kinderen krijgen, een scheiding, verhuizen, een relatie aangaan, ouder worden, een midlifecrisis of de menopauze, maar ook de pensionering en de grote overgang van het sterven.

Zonder de riten van het volwassen worden voelt een jongen zicht niet bewust een man worden in onze cultuur. Een meisje staat vaak alleen bij de eerste menstruatie die toch het vrouw worden aangeeft. De adolescent mist hierbij de leerschool en de ervaring van de inwijding die de ouderen hem in wijsheid konden geven. Labiliteit, agressie en zelfs een neurose kunnen hieruit voortkomen. Willen we terugkeren naar onze oorsprong, dan hoort hier ook het respect voor onze levensfasen bij. Alleen wijzelf kunnen ervoor zorgdragen dat wij de draad weer oppakken. Aan onze overgangsrituelen kunnen wij nieuwe vormen geven en daarbij kunnen wij ons spiegelen aan oude culturen.

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De Anubiswachters – staan voor de God van de Dood. Dit symbool werd gebruikt in de Egyptische oudheid sinds vierduizend voor Christus tot aan het begin van onze jaartelling. Deze wachters openen de weg naar de andere wereld en ze zijn in staat om zowel in daglicht als in duisternis te zien. Zij worden vaak afgebeeld met het hoofd van een jakhals en het lichaam van een mens. De Jakhals Goden zijn de bewakers van de grens tussen de levenden en het dodenrijk. Zij wegen het hart van de overledene op de weegschaal van goed en kwaad.

Spiralen – symboliseren de grote creatieve kracht die voortdurend door alles heen stroomt. Zowel in de grootste melkwegstelsels als in het hart van de zonnebloem zijn gelijksoortige spiralen te vinden. De twee openingen van de spiraal, één aan de buitenkant en één in het centrum, zijn als twee poorten aan het begin en einde van het leven. De dubbele spiraal op de afbeelding geeft de eeuwige verbinding weer tussen dood en wedergeboorte.

De drempel – wordt in Oud-Engels ‘threshold’ genoemd. Je houdt er even stil. De drempel overschrijden is in oude culturen één van de belangrijkste symbolen van initiatie. Hierbij wordt het oude achtergelaten en de eerste stap in het nieuwe onbekende gezet. Vaak werden de ingewijden ingewreven met witte as als symbool van de dood. Men kroop uit een gat in de grond of uit een grot alsof men opnieuw geboren werd en keerde over een drempel naar de levende wereld terug. Soms werd er over een vuur gesprongen of over gloeiende sintels gelopen.

De poort – is een ander symbool van initiatievieringen. Vaak staat het volk of de stam aan de versierde poort met een welkomstritueel. Bij de tegenwoordige Vision-Questprogramma’s, oorspronkelijk een initiatieritueel van de Noord-Amerikaans indianen, verblijven mensen vier dagen vastend in afzondering in de natuur. Bij de terugkeer naar ‘het gewone leven’, is de eerste stap door de poort belangrijk. Dan wordt hen gevraagd of ze bewust kiezen voor het leven en wat de les is die zij geleerd hebben.

De veren – zijn afkomstig van de grote gier en de buizerd. Roofvogels zijn vogels met een scherpe blik die rondcirkelend een perfect overzicht hebben vanaf grote hoogte. In een loslaatproces dat op sterven lijkt, heb je meestal te maken met het afsluiten van een periode. Het is goed om dan het overzicht te hebben en het verleden in zijn geheel te kunnen overzien. De gier is een grote schoonmaker in de natuur. De veren van de grote gier zijn daarom een sterk symbool voor het opruimen van oude dingen.

De kleur oranje – staat in veel oosterse culturen, zoals in India, voor het loslaten. Monniken dragen mede daarom hun hele leven oranje gewaden. Het is ook de kleur van het vuur, dat kan reinigen en transformeren.

Geplaatst op Geef een reactie

Oorsprongrijke co-creatieKracht vanuit ieders Bron- en ZielsSIGNatuur

blog 23 december 2021

Het maakt niet uit wat je ‘overtuigingen’ zijn over hoe de samenleving eruit zou moeten zien, we kunnen allemaal de pijn voelen die voortkomt uit het leven in het huidige paradigma. Aangezien we diep voelen dat alles zo veel beter zou kunnen zijn dan het is, hoe kunnen we dan overschakelen naar een beter paradigma of een bewust natuurrijk oorsprongrijk leven vanuit ieders Bron-Zielssignatuur.

Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst begrijpen hoe een paradigma op zich niet verschuift. Veranderingen van paradigma’s gebeuren nooit omdat de ‘massa houders’ en ‘bekrachtigers van oude paradigma’s’ het ‘oude’ niet willen opgeven. Ze worden nooit opgegeven; ze worden gewoon irrelevant en brokkelen door het toenemende bewustzijn van de mens langzaam af.

Het is belangrijk om dit te begrijpen, omdat de meerderheid van de mensen nog steeds een onderliggende aanname heeft dat om een betekenisvolle verandering in de samenleving te zien, je het tegen het oude paradigma moet opnemen. Deze weerstandsenergie is geen creatieve energie maar een strijdende energie. Als je in de derde dimensie mee-speelt, neem je het op tegen spelers die elke truc uit het boek kennen en je elke dag van de week verslaan tijdens het spel. Het is het spel binnen de matrix. Je kunt je laten verleiden om binnen de matrix-realiteit het spel mee te spelen, je kunt ook je positie veranderen van mede-speler naar waarnemer.

De overtuiging leeft hierbij dat dan alles bij het oude blijft, dat je toch iets moet ‘doen’, alleen onttrekt dit spel en de strijd heel veel energie, die je nodigt hebt om vanuit Bron te creëren. Bron is niet buiten jou, maar in jou.

Protesten, boycots en andere verzetsstrategieën werken niet zoals ze bedoeld zijn. Zelfs als er een tijdelijke verandering is, of in ieder geval de schijn ervan, is dit een andere slimme truc die wordt gebruikt om mensen voor de gek te houden door te geloven dat ineffectief oorlogvoerend bewustzijn echt werkt. Het leidt niet tot een betere toekomst. Je kunt eenvoudig naar de voorbeelden in zowel de oudere als de recente geschiedenis kijken om te zien dat dit waar is.

De Franse Revolutie leidde ertoe dat Frankrijk werd geplaagd door extreem geweld en een terugkeer van nog meer autoritarisme voor nog eens 100 jaar. De Arabische Lente in 2011 leidde tot een contrarevolutie die ertoe leidde dat tal van provincies in het Midden-Oosten in burgeroorlogen en mislukte staten terechtkwamen. Naar de oorlogsmodus gaan zal niet leiden tot de mooie toekomst die je misschien gelooft.

Het bestaande paradigma is achterhaald :

‘ Je verandert nooit dingen door tegen de bestaande realiteit te vechten. Om iets te veranderen, bouw een nieuw model dat het bestaande model verouderd maakt.’ Buckminster Fuller

Nu we het einde van de Kali Yuga in 2025 bereiken, is het de hoogste tijd dat we begrijpen hoe we onze realiteitsscheppende krachten kunnen gebruiken op een manier die daadwerkelijk helpt bij het co-creëren van een bewust paradigma waarin we allemaal gedijen.

De sleutel ligt in wat de vooruitstrevende uitvinder en visionair Buckminster Fuller zei. Vuur met vuur bestrijden leidt er alleen maar toe dat alles vlam vat en afbrandt. Als we eindelijk het verdeeldheid-bevorderende strijdende bewustzijn willen overstijgen, moeten we denken en handelen vanuit creatieve oplossingen.

In plaats van het op te nemen tegen het matrixbesturingssysteem en een van de vele aanhangsels, is het beter om het gewoon achterhaald te maken. Het wordt een ineffectieve slappe ‘noedel’ die niet langer wordt ondersteund door de energie van het collectieve bewustzijn.

De meeste mensen in de alternatieve en meer bewuste gemeenschappen, de ‘wakkere’ cultuuroorlogsbeweging en allerlei soorten activisten, richten zich op alles wat er mis is in de wereld.

Alles over het huidige paradigma is niet op één lijn met de Waarheid, dus natuurlijk zal er voortdurend meer en meer worden ontdekt. Door een overdreven gefocust zijn op hoe vreselijk de dingen zijn en je voorbereiden om je gevechtsuitrusting aan te trekken, zullen we er niet op magische wijze vanaf komen.

Om dat te doen, moet je een schepper worden, geen vernietiger. Laat Kali de vernietiging doen. Paradigma’s vallen uit elkaar als mensen ze niet langer hun energie geven. Dat is het ware vernietigingsproces van een dissonant paradigma.

We hebben allemaal onze eigen unieke vaardigheden, capaciteiten, talenten en interesses. Steeds meer mensen zoeken naar manieren hoe ze vanuit die kernkwaliteiten een steentje willen bijdragen. Het maakt deel uit aan het uitvouwen van nieuwe blauwdrukken ( de oorsprongrijkheid ervan is in elk mens aanwezig in het DNA) en het nieuw paradigma. Dit betekent actie ondernemen op energetisch en fysiek niveau. Denk globaal en handel lokaal. Maak kleine stappen in de richting van jouw visie op hoe de wereld een betere plek zou kunnen zijn. Er zijn velen van ons die ons deel doen om oplossingen te brengen voor problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd en deze in realiteit om te zetten. De zaadjes worden hier en daar geplant en dat is dus het samen co-creëren.

Als je iets herkent dat voor jou voelt als horend bij het oude paradigma, zoek dan uit wat dan wat wel afgestemd is op het creatieve scheppingsveld. Het begint al bij ons taalgebruik. Hoe scherper je waarnemingsvermogen zich ontwikkelt, om de energie/ de trillingen en resonanties te ‘voelen’ van de woorden die je uitspreekt of die je hoort bij anderen, hoe duidelijker het wordt dat ook onze taal een ingevoegd programma is, verre van oorsprong-rijk. Inspireer daarin ook de mensen om je heen. Sta stil bij die frequenties, en vooral ‘voel’ heel diep in je wezen.

Wat het creatieveld ondersteunt en in overeenstemming is, blijft overeind, wat er slechts een vervorming van is of de schijn geeft van inherent te zijn…is vluchtig en vervaagt. Verdwijnt.

Draag je steentje bij aan het co-creëren van een bewuster paradigma en het zal veel dichter bij werkelijkheid worden dan proberen naar een betere wereld te komen door tegen het oude paradigma te vechten.

Geplaatst op Geef een reactie

Volle Maan in Ram 29 september 2023

Terwijl het Weegschaalseizoen wordt beschouwd als een tijd voor romantiek, harmonie en veel zelfzorg, komt de volle maan van Ram op 29 september tussenbeide om wat meer opwinding in ons leven te brengen. De energie die daarbij speelt is perfect voor het initiëren van projecten, het terugwinnen van persoonlijke kracht en het omarmen van de kwaliteiten die jou uniek maken, waardoor het belangrijk is dat je het vuur vanbinnen erkent. Een frisse start past ook goed bij deze astrologische gebeurtenis en zorgt voor emotionele en mentale reset als je jezelf toestaat een bladzijde om te slaan. Als er grieven zijn die je met je meedraagt en die je bereid bent los te laten, gebruik dan de bevrijdende energie van dit kosmische klimaat om dat nu te doen.

Probeer actief te blijven terwijl de energie van de Volle Maan zich ontvouwt en ons ertoe aanzet om stoutmoedig-dapper jouw verlangens en (ziels) doelen na te streven. Je moedige kant zal toegankelijker aanvoelen waardoor je uit je comfortzone kunt stappen om nieuwe wegen in te slaan of grenzen te overschrijden.

Houd er rekening mee hoe jij je zaken aanpakt! De energie die daarbij betrokken is, kan een beetje competitief of agressief worden, en persoonlijkheden kunnen botsen als grote ego’s met elkaar in botsing komen, of als anderen zich geduwd voelen.

Het behouden van een sterk geloof in jezelf zal op dit moment ook belangrijk zijn, maar nu de zon door de sociale Weegschaal glijdt, kunnen er momenten zijn waarop je voor goedkeuring naar anderen kijkt.

Aarzel niet om contact op te nemen met dierbaren als je wat peptalk of steun nodig hebt, maar onthoud dat de belangrijkste dialogen die zijn die je met jezelf voert. Overweeg om met positieve mantra’s te werken of gelukkige resultaten te visualiseren, waarbij je begrijpt dat de buitenwereld vaak onze gedachten weerspiegelt.

Als het om zaken van het hart gaat, moet je misschien wat luchthartiger te werk gaan, vanwege een vierkant tussen de lieve Venus en de opstandige Uranus. Het kan voor sommigen op dit moment moeilijk zijn om zich te binden, omdat deze vibraties kunnen leiden tot angst om binnen de verplichtingen van de verantwoordelijkheden te worden gehouden.

Zorg voor je partner als individu en geef waar nodig de ruimte, zodat hij of zij zijn eigen pad kan volgen zonder te ver van het jouwe af te wijken.

Te hoge uitgaven kunnen een probleem worden, vooral als het om impulsaankopen gaat. De verleiding om je op te vrolijken door middel van winkeltherapie wel eens problemen voor je bankrekening veroorzaken.

Waar je verhaal over de volle maan je ook naartoe brengt, doe een extra inspanning om rekening te houden met hoe anderen zich voelen. Blijf ook trouw aan jezelf, aan wat je voelt in je hart. Conflicten kunnen voorkomen worden door een situatie vanuit diverse invalshoeken te bekijken. We houden soms iets té graag vast aan onze mening, onze visie, waardoor dialoog haast onmogelijk wordt. Soms lopen er persoonlijke pijnstukken doorheen, die we liefst onder het tapijt vegen en als een gesprekspartner daar iets over aanraakt, kan dit makkelijk tot een discussie en conflict leiden. Niet zo makkelijk in realiteit.

De polariteit Ram-Weegschaal is een relatie-as, waarbij Ram het ‘Zelf’ vertegenwoordigt en Weegschaal ‘Anders’ vertegenwoordigt. Waar Ram over zelfbevestiging gaat, gaat Weegschaal over compromissen.

Door de energie van de Weegschaalzon zijn we ons bewust van de behoefte aan relaties en alles wat daarbij komt kijken bij het onderhouden ervan: compromissen sluiten, onderhandelen, vriendelijkheid en evenwicht. De Ram-maan daarentegen is zelfbewust, leidend en moedig.

Deze Volle Maan spoort ons aan om een evenwicht te vinden tussen het voldoen aan onze persoonlijke behoeften en het voorzien in de behoeften van een significante ander, en tussen onafhankelijkheid of autonomie en afhankelijkheid of gezelschap.

Gisteren had ik het over ‘Emotional fusion’, een blog dat bijdraagt tot zelf-reflectie en perfect aansluit bij deze Volle Maan.

https://miekecoigne.com/…/25/emotional-fusion-deel-1/…

De Weegschaalzon is diplomatiek, gelijkgezind en eerlijk. De Rammaan waardeert echter authenticiteit boven tact en wordt gestimuleerd door onafhankelijke inspanningen. De Volle Maan verlicht dit conflict.

Het verwaarlozen van beide uiteinden van de Ram-Weegschaal-as zal zeker een averechts effect op ons hebben. Idealiter vinden we een evenwicht tussen de twee energieën, en dit is waartoe de Volle Maan ons uitnodigt.

Deze Volle Maan gaat over emotionele verklaringen. Er heeft zich iets in ons opgebouwd, waarschijnlijk van persoonlijke aard, en dit is het moment waarop de energie van de kosmos eerlijk eist dat we het naar buiten laten. De komende weken zullen we ontdekken wat deze verklaring voor ons betekent. Voorlopig kunnen we niet op onze gevoelens blijven zitten. We moeten ze uiten.

De Volle Maan belicht het conflict tussen ‘ik’ en ‘jij’, en tussen autonomie en delen. Nu de maan vol en helder aan de hemel staat, ontstaat er symbolische verlichting in ons eigen leven.

Deze nieuwe gevoelens en onthullingen zijn echter emotioneel, omdat er een gevoel van emoties in ons bewustzijn naar boven komt. Het is tijd om onszelf te uiten en dingen uit onze systemen te laten. Natuurlijk willen we daarbij misschien enige voorzichtigheid betrachten, wetende dat wat er uit ons komt nieuw en niet bijzonder rationeel is.

Deze lunatie herinnert ons eraan om na te denken over hoe we onszelf eren in de context van onze hechte relaties. Er kunnen nu nieuwe onthullingen plaatsvinden, vooral op het gebied van ons fysieke lichaam, leiderschapsvaardigheden, ons vermogen om nieuwe dingen te initiëren. en partnerschappen. We zijn moedig, vastberaden en vindingrijk.

Geplaatst op Geef een reactie

EMOTIONAL FUSION- Deel 1

Het is een normaal onderdeel van het menszijn om echt goede relaties met anderen te willen; we worden geboren met de drang om gehechtheden en verbindingen te vormen en dit blijft ons hele leven hangen.

Maar soms willen we deze geweldige relaties zo graag dat we dingen doen die, ook al zijn ze goed bedoeld, feitelijk ons vermogen om contact te maken met anderen schaden.

Een van de grootste dingen is emotionele fusie.

Emotionele versmelting wordt gekenmerkt door het onvermogen om te functioneren zonder afhankelijk te zijn van iemand anders om je een goed gevoel over jezelf te geven.

Je zou ook kunnen zeggen dat je de verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens en emoties overdraagt aan iemand anders, of dat nu je partner of romantische partner is, een kind, een vriend, een baas, een collega of iemand anders in je leven.

Het punt is dat de meesten van ons voortdurend bezig zijn met emotionele versmelting, in ieder geval tot op zekere hoogte, maar we realiseren ons niet altijd dat we dat doen. Relaties die emotioneel versmolten zijn, zullen veel minder snel voldoening en persoonlijke groei opleveren, dus het is belangrijk om te kijken hoe je dat zou kunnen doen, zodat je jezelf daarin kunt uitdagen.

Eén van de beroemde relatietherapeuten- psycholoog/seksuoloog is David Schnarch. Hij heeft talloze publicaties en diverse vertaalde boeken op zijn naam staan.

Het algemene beeld van relaties is dat partners veiligheid bij elkaar zoeken en elkaar moeten geruststellen. Dat ze elkaar zelfvertrouwen geven en elkaar bevestigen. De relatie moet bescherming, zekerheid en compensatie voor eerdere teleurstellingen bieden.

Schnarch echter vindt dat mensen zich daardoor hulpeloos en afhankelijk van iemand anders maken. Hij vindt het belangrijk dat partners in relaties zorgen voor hun eigen gevoelens, dat ze zichzelf geruststellen en bevestigen.

Hij ziet individualiteit als een belangrijke voorwaarde om een relatie in stand te houden en intimiteit en autonomie te bevorderen.

Leren emotioneel op eigen benen te staan vindt hij een plicht van iedereen die aan een relatie begint, zodat partners onafhankelijk van elkaar goed en prettig kunnen functioneren.

In zijn therapie is hij erop gericht vooral gericht op het behouden of vinden van de eigen identiteit van de partners. Emotional fusion komt volgens hem heel veel voor in liefdesrelaties.

Het betekent dat partners vooral op elkaar reageren in plaats van te reageren vanuit zichzelf:

– Iemands gemoedstoestand is afhankelijk van die van de partner. Dus, als één van de partners chagrijnig of nukkig is, durft de ander niet meer vrolijk te zijn, maar wordt diegene stil en teruggetrokken.

– De gedachten en gevoelens van partners komen vooral overeen: er is weinig ruimte om tegenwicht te geven aan de mening van de partner.

– Druk uitoefenen op de partner om het met elkaar eens te zijn.

-Partners negeren hun eigen wensen en behoeften.

– Iemand deelt alleen iets met zijn partner als hij/zij weet dat hij/zij goedkeuring krijgt.

– Alleen goed kunnen functioneren als de partner de grootste fan is.

Bij emotioneel fusion komen de eerlijkheid, kwetsbaarheid en authenticiteit van de partners onder druk te staan. Schijnbaar is er veel harmonie en overeenkomst, maar die zijn meer afgedwongen dan natuurlijk. Partners geven hun eigen identiteit deels of volledig op om onderdeel te worden van een groter geheel. Het lijkt alsof partners elkaar steunen, maar ze steunen voor elkaars angsten en houden die daarmee in stand.

Schnarch geeft aan dat emotional fusion kan leiden tot het verminderen van liefde, respect en affiniteit en dat ook het seksueel verlangen afneemt. Dat laatste vooral omdat emotional fusion feitelijk de symbiotische verhouding tussen moeder en kind benadrukt en die is in een volwassen, gelijkwaardige partnerrelatie niet wenselijk en niet gezond.

Het antwoord op emotioneel fusion is differentiatie

Wordt vervolgd.

Geplaatst op Geef een reactie

Herfstequinox- Mabon 23 September 2023

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar september is een van mijn favoriete maanden. De bladeren beginnen te vallen. Er hangt een tastbare energie in de lucht die ons fluistert over de komende herfstdagen. Velen van ons beginnen met de voorbereidingen voor de winter, zowel fysiek als spiritueel. In dit blog ontdek je wat Mabon betekent en diverse manieren om Mabon sfeervol te vieren.

Wat betekent Mabon?
Mabon is de Wicca/heidense term voor de herfst-equinox die jaarlijks tussen 21 en 23 september plaatsvindt. Het is de eerste officiële dag van de herfst, ook wel bekend als de Heksendankzegging. Mabon is het tweede van drie oogstfeesten voor veel Wiccans, heksen en neo-heidenen (Lughnasadh en Samhain zijn de andere twee). Mabon is het verwelkomen van de oogst en ons laatste afscheid van de lange zomerdagen. Want na de herfst-equinox zullen de dagen korter worden dan de nachten. In de oude Keltische tijden was Mabon een tijd waarin een deel van de vrouwen uit de heuvels afdaalde, waar ze voor het vee en de kinderen zorgden, om de mannen te helpen bij het oogsten van de oogst. Soms vonden handvasten plaats, wat als het ware een voorloper is van het huwelijk. Maar iedereen feestte en vierde de overvloed van de aarde.

Wie is Mabon ?
De term Mabon is van Keltische oorsprong – het is de naam van een Welsh Keltische mythologische figuur. Zijn naam duikt op in de Arthur-legende en komt voor in de Welshe Keltische mythologie. Mabon wordt uitgesproken als May-bahn en zijn naam vertaalt zich als de Grote Zoon. Wat logisch is dat de moeder van Mabon Modron “de Grote Moeder” is. Hier zien we een goddelijk moeder-zoonmotief, zoals in veel andere religieuze en culturele geloofssystemen (Maria – Jezus; Isis – Horus, etc.).

Mabon is een Welshe Keltische god van licht, dood en wederopstanding, de oogst en meer. Hij is de eeuwige belichaming van jeugd en onsterfelijkheid. Interessant genoeg werd hij, toen hij nog maar 3 dagen oud was, van zijn moeder gestolen. Het blijkt dat Modron, na veel zoeken en rouwen, hoort dat het eigenlijk prima met Mabon gaat: hij is veilig geweest in een buitenaards rijk dat zich in de baarmoeder van Mabon bevindt. Omdat Modron een aardgodin is, en waarschijnlijk een personificatie van de aarde zelf, is het idee dat haar zoon voor altijd in haar baarmoeder zit logisch. We zijn allemaal veilig in de liefdevolle omhelzing van Moeder Aarde. En we zijn voor altijd jong in haar ogen.

Het is interessant om op te merken hoe de herfstequinox vernoemd werd naar een mannelijke god, Mabon, in plaats van naar de vrouwelijke godin Modron die nauwer verbonden is met de aarde en de oogst daarvan. Je zou ook kunnen horen dat Mabon de zoon is van de Welshe paardengodin Rhiannon. Dit komt omdat Modron soms wordt gezien als Rhiannon in een andere gedaante.


Kruiden Voedsel Stenen Goden

Eikel/Eik Appel Amber- Mabon Feesten
Rozemarijnbrood- Bergkristal Modron oogsten
Saliewijn- Citrien Demeter-aanbod
Wijnruit- Gele topaas Persephone Ritueel
Zonnebloempompoen Goldstone Rhiannon maïsdollies
Appels zijn een symbool van de herfst en kunnen daarom worden gebruikt in Mabon-diners en decor.


Traditionele Mabon-vieringen
Op Mabon kennen we een paar aardgodinnen die tijdens de winter symbolisch ‘ondergronds’ gaan om uit te rusten, waaronder Persephone en Inanna. In de lente worden ze opnieuw geboren. In moderne tijden bieden Druïden plengoffers aan de Groene Man van het bos op Mabon, terwijl Wiccans het Moederaspect van de Godin erkennen. Dit zijn slechts enkele traditionele Mabon-vieringen.

Enkele eenvoudige Mabon-vieringen

 1. Versier je Mabon-altaar met dennenappels, eikels, fonkelende oranje lichtjes, bladeren, appels, kalebassen,…oranje, bruine, rode en gele tinten zijn het beste voor een Mabon- altaar.
 2. Versier je huis : Gemakkelijke, goedkope ideeën voor decoratie zijn onder meer: gedroogde bladeren en/of eikels (geplukt in uw tuin of het dichtstbijzijnde park), gedroogde maïskolven of holle kalebassen van een plaatselijke markt of ambachtswinkel. Herfstkransen met appels, pompoenen, bladeren, etc. Groene, bruine en oranje kaarsen verspreid door het hele huis. Herfstkleurig beddengoed geeft een leuke touch. Maak van je hele huis je Mabon-altaar! Gedroogde eikels zijn een geweldige decoratie voor Mabon en op je Mabon-altaar
 3. Houd een Mabon-feest: In plaats van een uitgebreid Mabon-feest te plannen, kunt je je feest in je dagelijks leven integreren door een gepland herfstdiner te koken. In plaats van de gebruikelijke snelle wekelijkse maaltijd, kun je proberen een met kruiden geroosterde kip te maken met sperziebonen van citroentijm en daarna een pompoendessert.
 4. Dankbaarheid : Het gaat over dankbaar zijn en dank zeggen aan de aarde en de goden/voorouders voor wat we in het leven hebben. waar ben je dankbaar voor? Deel je dankbaarheid tijdens het eetmaal of bedank gewoon de mensen in je leven die het leven beter maken! Je kunt ook een offer op je altaar achterlaten voor de aardgodinnen of voorouders om je dankbaarheid te tonen.
 5. Mabon-viering vreugdevuur : Naast het vieren van een feest of het maken van knutselwerkjes voor Mabon-vieringen, is het hebben van een kampvuur altijd een warme en welkome traktatie in de herfst. Als gezin schrijven we graag op een vel papier waar we dankbaar voor zijn. Gooi het vervolgens in het vuur als een soort dankbaarheidsgebed of offer aan de elementalen, goden en voorouders.
 6. Rituelen voor welvaart : Omdat de Herfst Equinox in essentie een oogstfeest is, is WELVAART een belangrijk thema op deze sabbat. Als je wat extra geld op de bank of eten op tafel kunt gebruiken, voer dan rituelen uit om meer welvaart in je leven op Mabon te brengen. Dit kan zo simpel zijn als een kaarsspreuk, of zo uitgebreid als een ceremoniële cirkel waarin je de aardegodin aanroept.
 7. Spreek spreuken uit voor evenwicht :Als het leven de laatste tijd chaotisch lijkt, als er onenigheid is in je huis of in jezelf, heb je balans nodig. De beste dagen om rituelen uit te voeren en spreuken uit te spreken voor evenwicht zijn de Equinox-dagen: Ostara en Mabon. Op de Equinox is de tijdsduur overdag gelijk aan de tijdsduur in de nacht. Er is in wezen een perfecte balans. Verzamel je gereedschap en ingrediënten, versier de ruimte die je gaat gebruiken (indien mogelijk), breng offers aan de aarde en je goden en spreek een spreuk uit om de energieën weer in balans te brengen.
 8. Mabon-zegeningen : Dit is een goed moment om voedsel te doneren aan een voedselbank. Ruim je kasten op en doneer kleding die je niet meer draagt aan de dichtstbijzijnde daklozenopvang. Hetzelfde geldt voor kinderspeelgoed en kleding. Zegen anderen op een sabbat waar jij je het meest gezegend voelt. Wat je geeft, krijg je drie keer terug.
 9. Dobberen voor appels : Het is NOOIT te vroeg in de herfst om appels te gaan zoeken! Dit is een oude traditie die eeuwen teruggaat op de Britse eilanden. Appels zijn een duidelijk symbool van het herfstseizoen, dus wat is een betere manier om het seizoen te beginnen dan met een ouderwetse appelduikwedstrijd?
 10. Divinatie: Mabon is een perfect moment om allerlei soorten waarzeggerij te doen. Een paar die we bijzonder geschikt vinden voor deze oogstvakantie zijn onder meer: Tarot, orakel, het lezen van voortekenen van dieren en vogels, aleuromancy (waarzeggerij met bloem), Ogham, spiegelkijken, vuurscryen en meer. De geesten en goden zijn altijd actief op een equinox of zonnewende en zijn doorgaans bereid ons berichten uit de geestenwereld te geven.
 11. Mabon herfst voordeurwas: We hebben allemaal zegeningen nodig in ons leven, toch? De herfst is de perfecte tijd om voorspoed en vreugde in huis te oogsten. Een gemakkelijke en effectieve spreuk bestaat uit het maken van een kruideninfusie met herfstaroma’s en het vervolgens afwassen van je voordeur.
 12. Wat je nodig hebt: Pot (middelgroot tot groot formaat) Water (16+ oz): als je zon- of maanwater hebt, nog beter! Kruidnagel (1 eetlepel): kruidnagel is perfect voor bescherming en zuivering Nootmuskaat (1 el): voor voorspoed en geluk – Appelschijfjes (3): om verbinding te maken met het oogstseizoen en de Godin aan te roepen – Kaneelstokje (1 stokje OF 1 eetlepel in poedervorm): om de effecten van de spreuk te versterken Steranijspeul (1): verdrijft het kwaad Washandje/doek
 13. Hoe maak je een herfstoogst voordeurwasbeurt: 1. Doe je water in de pan en zet deze op middelhoog vuur op het vuur. 2. Voeg alle kruideningrediënten toe. Laat het water nauwelijks koken en zet het vervolgens lager om te laten sudderen. 3. Laat het minimaal 15 minuten op laag vuur sudderen. 4. Haal van het vuur en laat het afkoelen. 5. Giet in een koele kom. 6 . Afhankelijk van hoe vuil de voordeur is, kun je overwegen deze voorafgaand de deur schoon te vegen . 7. Begin aan de binnenkant van de voordeur en was vanaf de onderkant van de deur naar de bovenkant .Terwijl je dit doet, verwelkom je de herfstzegeningen in je huis door te zeggen of te zingen: ‘Herfstoogstgoden, vul dit huis met liefde, vreugde en voorspoed. Wij danken u. Zo zal het zijn.” Visualiseer de zegeningen die via de voordeur je huis binnenkomen, op wat voor manier dan ook. Je kunt het zien als een helder oranje of geel licht dat naar binnen stroomt. Of je kunt het in zijn fysieke vorm zien. Als je klaar bent met de binnenkant van de voordeur, ga dan naar buiten en was de voordeur op dezelfde manier schoon als de binnenkant. Als je klaar bent, giet je het mengsel naar buiten bij je voordeur (op de grond). En bedank je goden/voorouders/gidsen/universum.

9. appelduiken

Geplaatst op Geef een reactie

Ontdek talent onbekend

Een heerlijk gedicht uit mijn opleiding hoogbegaafdheidscoach ( succesvol afgerond in september 2022)

De laatste jaren is er veel aandacht voor hoogbegaafdheid. Mensen komen steeds meer ‘excellents’ tegen, maar beginnen ook steeds vaker in te zien dat hoogbegaafdheid meer is dan alleen hoge cognitieve capaciteiten hebben;

Bij de opening van het Project CEL ( Competentie Excellent Leren, 2011) bracht de Dordtse kinderboekschrijver Casper Markesteijn over ‘ontdek talent onbekend’:

Ontdek talent onbekend

Ook al ben je nog zo’n grot vent

die heel aardig kan koppen,

ontbeer je het ware voetballerstalent

dan zul je het niet ver schoppen.

Ook al ben je een hele flinke meid

die met haar racket hard kan slaan,

zonder talent is het geheid:

ze vegen je in twee sets van de baan.

Zo is een wielrenner met hoogtevrees

misschien wel razendsnel in Nederland,

maar in de bergen zo’n zenuwpees

dat hij telkens in de berm belandt.

En de turnster die trippelt op de balk

zonder gevoel voor evenwicht,

loopt regelmatig met een spalk,

omdat haar arm weer is ontwricht.

Zo kan een boogschutter met lichte tic

wel heel goed kunnen richten,

maar op het juiste ogenblik

met zijn pijl verwarring stichten.

En een talenknobbel is erg fijn

als je Frans studeert, Duits of Chinees,

want zit zo’n knobbel niet in je brein

dan heb je altijd examenvrees.

Maar het is ook algemeen bekend

dat een ijzersterke wil en nog meer vlijt

je ver kan brengen in de strijd,

ook al heb je niet zo veel talent.

Loop elke dag een rondje meer

rond de vijver of op straat

en je merkt dat het steeds beter gaat

na vijf jaar ga je als een speer.

Schop dagelijks duizend keer tussen de palen,

links en rechts, dan onder, daarna boven

en je kan de trainer, hand op je hart, beloven

dat jij de penalty’s neemt zonder falen.

Leer ‘beaucoup de mots’ van buiten,

lees ‘books and papers’ in een vreemde taal,

praat in ‘das Ausland’ met iedereen en allemaal

en je kan met allen vriendschap sluiten.

Hier kan ik met ‘talent’ gemakkelijk veel doen:

het is nog onbekend en zeer latent,

er is een instrument, maakt intelligent,

zorgt voor compliment, is prominent,

maar ook wel decadent of mankement,

maakt soms van één een vreemde vent

en is recent ook wel een trend.

Ik heb nu gerijmd op iets

waar je wat mee moet,

anders komt het never goed

en wordt talent helaas toch niets. ‘

Geplaatst op Geef een reactie

Wat is de Schumann-Resonantie- met luisterfragment 7, 83 Hz

Een blog geschreven in 2021

Heel wat cliënten vragen me waar bepaalde sensationele gevoelens en emoties, klachten vandaan komen. Velen zijn vertrouwd met het idee dat het met anderen te maken heeft, dat anderen aan hen lopen te denken, zwarte magie uitoefenen enzovoort enzoverder;  de verhalen vormen op de duur een soort van zelfverklaarde waarheid. Helaas vergeten velen dat we op een levende beweeglijke Aarde rondlopen, die te dealen heeft met invloeden, gecreëerd door alles wat je hieronder kunt lezen. Helaas ook wederom ervaar ik hoe moeilijk het kan zijn om cliënten wat meer interesse bij te brengen in een iets ruimere kijk op het nogal beperkte plaatje dat hoe men zich voelt veroorzaakt wordt door anderen. Er is veel meer en ik hoop oprecht dat in die zin het iets bewuster waarnemen en onthechten van eenzijdige verhalen en scripts het bewustzijn iets meer kan bloomen.

Wat is de Schumann-resonantie?


Alles in ons multiversum is gemaakt van het gemeenschappelijke element “energie”. Energie is in wezen informatie in beweging. Met andere woorden: energie, bestaande uit codes / frequenties (informatie), oscilleert en creëert trillingen. Die trillingen creëren patronen. Terwijl de kwantumwetenschappelijke wereld dieper graaft, ontdekt ze dat deze trillingspatronen dezelfde geometrische patronen nabootsen als de platonische lichamen, torsievelden en spiralen. Deze trillingspatronen worden fundamenteel gerepliceerd en geïllustreerd door de natuur in dennenappels, zonnebloemen, slakkenhuizen, de vorming van sterrenstelsels en de lijst gaat maar door. We zien de organisatorische aard van energie (informatie) zich afspelen in vibrationele expressie, we ervaren het als vorm / materie / leven.

De aarde is gemaakt van hetzelfde materiaal, al het andere is “energie”. Het is een complexe verzameling trillingspatronen die energie organiseert in de vorm die we “aarde” noemen. Het is een levend organisme dat ademt, evolueert en reageert – “Gaia”.

Veel wetenschappers beginnen tot de conclusie te komen dat de planeten en sterren net zo levend zijn als jij en ik, vol met bewustzijn / intelligentie. (Intelligentie, zoals we hebben ontdekt, is niet beperkt tot een brein.) In plaats van naar een planeet te kijken als een grote rots in een baan om de aarde, is het een organisme van intelligent bewustzijn. De aarde leeft en heeft zijn eigen hartslag, uitzetting en samentrekking (inademen / uitademen), en zijn eigen energetische velden die een atmosfeer en een geavanceerd ecosysteem creëren. De aarde vibreert en zendt zijn eigen trillingspatronen uit… zijn eigen collectieve frequentie. We kunnen die frequentie wetenschappelijk meten en het wordt de Schumann’s Resonance – The Earths Heart Beat genoemd.

“De Schumann-resonanties zijn een reeks spectrumpieken in het extreem lage frequentie (ELF) deel van het elektromagnetische veldspectrum van de aarde. Schumann-resonanties zijn wereldwijde elektromagnetische resonanties, opgewekt door bliksemontladingen in de holte die wordt gevormd door het aardoppervlak en de ionosfeer … In de normale … Schumann-resonanties is de fundamentele modus een staande golf in de holte van de aarde-ionosfeer met een golflengte die gelijk is aan de omtrek van de aarde. Deze modus met de laagste frequentie (en met de hoogste intensiteit) van de Schumann-resonantie treedt op bij een frequentie van ongeveer 7,83 Hz, maar deze frequentie kan enigszins variëren door een aantal factoren, zoals door de zon veroorzaakte verstoringen van de ionosfeer, die de bovenste muur van de gesloten holte. ” (Wikipedia)

Hoe de Schumann-resonantie ons beïnvloedt Resonantie “treedt op wanneer een bepaald systeem dat op een bepaalde frequentie is afgestemd, begint te oscilleren of de aanwezigheid van een externe voorkeursfrequentie versterkt. De frequenties die een bepaald object maximaliseren of versterken, afgestemd op een specifieke frequentie, worden resonantiefrequenties genoemd. Samen hebben twee frequenties de kracht om elkaar te beïnvloeden, als beide in overeenstemming zijn afgestemd op resonantie. ” Simpel gezegd kan de ene trillingsfrequentie harmoniseren met de andere! Meesleuren is “het proces waarbij twee op elkaar inwerkende oscillerende systemen, die verschillende perioden hebben wanneer ze onafhankelijk functioneren, een gemeenschappelijke periode aannemen. De twee oscillatoren kunnen synchroon vallen, maar andere faserelaties zijn ook mogelijk. Het systeem met de hogere frequentie vertraagt, en het andere versnelt. ” (Wikipedia) Met andere woorden, de ene trillingsfrequentie kan de andere afstemmen, in harmonie trainen! Mensen zijn afgestemd op de resonerende vibratie van de aarde. Mensen trillen (ja dat betekent jou) en de frequentie die ze uitzenden varieert van 5-10 Hz. We zitten in hetzelfde bereik als de 7.83hz van de aarde. Mochten de uitgevoerde onderzoeken iets dieper waren gegraven, ze zouden hebben gevonden dat mensen die een frequentie van dichter bij 7,83 uitzenden meer rustiger en gezonder waren. “Door de respons van het menselijk lichaam op een vibrerend platform te testen, ontdekten veel onderzoekers dat de fundamentele resonantiefrequentie van het menselijk lichaam rond de 5 Hz ligt. In de afgelopen jaren is echter een indirecte methode voorgesteld die de resonantiefrequentie lijkt te verhogen tot ongeveer 10 Hz. “

Schumann Harmonie

We zijn ontworpen om in harmonie te zijn “Samenhang” met de trilling van de aarde en als we dat zijn, floreren we. Als we onsamenhangend met die vibratie zijn, lijden we. Als we niet synchroon lopen met de frequentie van de aarde (Schumann-resonantie), beginnen we tekenen van ongemak te vertonen die kunnen variëren van angst, slapeloosheid, ziekte, onderdrukt immuunsysteem enz … Omgekeerd geldt dat wanneer wij mensen synchroon lopen met 7.83, het lichaam in staat om te genezen en de vitaliteit ervan te vergroten. Dus waarom het zo goed voelt om in de natuur te zijn !! “Elektrotechnisch ingenieur Lewis B. Hainsworth, MA, was een van de eersten die suggereerde dat de menselijke gezondheid verbonden is met geofysische parameters door middel van de natuurlijk voorkomende Schumann’s ELF. Zijn hypothese identificeerde natuurlijk voorkomende kenmerken die het frequentiespectrum van menselijke hersengolfritmes bepalen.

De frequenties van natuurlijk voorkomende elektromagnetische signalen die circuleren in de elektrisch resonerende holte die wordt begrensd door de aarde en de ionosfeer, hebben de ‘evolutie’ of de ontwikkeling van de werkfrequenties van de belangrijkste menselijke hersengolfsignalen beheerst of bepaald. In het bijzonder is het alfaritme zo geplaatst dat het in geen geval uitgebreide interferentie kan ondervinden van natuurlijk voorkomende signalen. Hainsworth concludeerde dat de frequenties van menselijke hersengolven evolueerden als reactie op deze signalen. Als zijn hypothese juist is, zijn de voorwaarden voor evolutionaire veranderingen in menselijke hersengolfpatronen nu vastgesteld. Bovendien kunnen variaties in deze patronen milde tot rampzalige gezondheids- en gedragsveranderingen veroorzaken. Dezelfde klachten werden gemeld door de eerste astronauten en kosmonauten, die in de ruimte ook niet langer werden blootgesteld aan de Schumann-golven. Nu wordt gezegd dat moderne ruimtevaartuigen een apparaat bevatten dat de Schumann-golven simuleert. ” (Uittreksel uit http://www.schumannresonator.com/) Wat er gebeurt als je niet synchroon loopt met de aarde?

Het is gemakkelijk om onsamenhangend te maken met de natuurlijke trilling van de aarde (Schumann-resonantie) wanneer onze wereld vol zit met zoveel technologische apparaten (tv, gsm’s, computers, gsm-torens, enz.) Die elektromagnetische velden (EMV) uitzenden die niet coherent zijn met 7,83. We worden dagelijks gebombardeerd en ondergedompeld in trillingen die onze natuurlijke resonantie, afgestemd op de planeet, verstoren. Het eten van bewerkte voedingsmiddelen, leven met een ziekte, het nemen van synthetische drugs, het aangaan van stressvolle situaties dragen allemaal bij aan het verlagen van onze persoonlijke frequentie en houden ons niet synchroon met de trillingen van de aarde, wat ons verder weerhoudt van het ervaren van gezondheid en geluk en ons ware potentieel.

WAAROM WE DE GENEZING VAN DE AARDE NODIG HEBBEN voor alle leven op aarde! Coherent worden met de Schumann-resonantie Gelukkig zijn er een paar dingen die je kunt doen om jouw coherente relatie met de Schumann-resonantie te verbeteren. Door deze dingen in je leven op te nemen, kun je profiteren van de positieve effecten van in harmonie zijn met de hartslag van de aarde. Gelukkig zijn er een paar dingen die je kunt doen om uw coherente relatie met de Schumann-resonantie te verbeteren. Door deze dingen in je leven op te nemen, kun je profiteren van de positieve effecten van in harmonie zijn met de hartslag van de aarde. Breng tijd door in de natuur

De simpele handeling van genieten en in de natuur zijn, werkt als een stemvork die je vibratie meesleurt in samenhang. Elke plek in de natuur zal het doen – op blote voeten lopen, een dutje doen op het gras, wat frisse lucht inademen!

Luister naar de Schumann-resonantie Gebruik deze link om deze simpele, krachtige frequentie op de achtergrond af te spelen. Je lichaam, geest en ziel zullen je meesleuren en synchroniseren met je natuurlijke vibratie. Luister maar even…


Controleer de Schumann-resonantie Controleer de sites die hierboven zijn gelinkt als je onverklaarbare agitatie, angst of slapeloosheid lijkt te ervaren. Let erop of de Schumann-resonantie verrijkt is of zich in zijn normale trilling bevindt. Er is een duidelijk verband.

Investeer eventueel in een Schumann-resonator Er zijn verschillende apparaten die een frequentie van 7,83 Hz uitzenden op de markt die te koop zijn.

Geplaatst op Geef een reactie

Geef je immuniteit een flinke NATUURLIJKE BOOST met de Inner Sun uit de Kundalini Yoga

Eén van de tientallen oefeningen uit de Kundalini Yoga kun je elke dag minstens 1 keer per dag toepassen. Geen tijd hebben is een excuus. Vervang die tijd die je spendeert aan teksten die je enkel maar uit balans brengen, aan gezonde tijd investeren in jezelf. Geloof het maar dat je je stukken beter zult gaan voelen.

Deze geavanceerde immuuntherapie treft virussen en bacteriën. Bedek je hoofd als je hiermee voor de eerste keer begint, om hoofdpijn te voorkomen. Dit is een soort tantrische kriya. Het immuunsysteem werkt samen met het centrale zenuwstelsel, de klieren en emoties.

We krijgen allemaal de kracht om het hoofd te bieden aan het leven en de uitdagingen van het leven. We hebben morele kracht, mentale kracht, emotionele kracht en fysieke kracht. Al deze sterke punten zijn met elkaar verbonden. We blokkeren de stroom van die kracht als we gevoelens van woede, zelfvernietiging en schuld ervaren. Om het immuunsysteem te versterken, moeten we deze blokkades overwinnen.

De rechterhersenhelft van de hersenen slaat veel van de diffuse negatieve emoties op die ons leiden tot depressie en een slecht functionerend immuunsysteem. Deze meditatie stimuleert het sympathische zenuwstelsel en de rechter hersenhelft om zich aan te passen. Tijdens dit proces kun je verschillende emoties doormaken wanneer de klieren hun balans beginnen te verschuiven. Dat is prima. Ontspan en blijf doorgaan totdat je door de emotionele traagheid heen bent. Dan voel je je licht, energiek en hoopvol.

Met geleidelijke oefening kun je de tijd tot 31 minuten nemen. Op dat niveau wordt je hele systeem schoongemaakt en verjongd. Het immuunsysteem krijgt nieuwe kracht en wordt niet geblokkeerd door innerlijke conflicten.

Je kunt kiezen om eerst de tekst te lezen of naar het filmpje te kijken. Neem rustig de tijd. Deze krachtige oefening stapje per stapje opbouwen, volhouden versterkt je immuniteit en nog veel meer.

START

1. Houding: zit in kleermakerszit of een voor jou gemakkelijke comfortabele zithouding met een lichte jalandhar bandh, het hoofd bedekt.

2. Driemaal de mantra Ong Nama Guru Dev Namo ( Ik buig voor de innerlijke wijsheid en innerlijke meester)

3. Mudra: Buig de linkerarm en breng de hand omhoog tot schouderhoogte. De handpalm is naar voren gericht. Maak Surya Mudra met de linkerhand (raak het topje van de ringvinger aan met het topje van de duim). De mudra van de linkerhand kan tijdens het oefenen wegglijden; houd het stabiel. Maak een vuist van de rechterhand en druk de toppen van de vingers in de kussentjes aan de basis van de vingers; strek de wijsvinger uit. Sluit met de uitgestrekte wijsvinger voorzichtig het rechter neusgat af.

Focus: concentreer je op het wenkbrauwpunt.

Ademhaling: Begin een rustige ritmische gestage, krachtige Vuurademhaling. Benadruk het ritme op de navel; de navel moet bewegen.

Mantra: Hoewel dit zonder mantra gebeurt, wil je misschien een mantra-tape gebruiken voor het juiste ritme. Goede opnames voor het ritme zijn Singh Kaur’s Sat Naam Wahe Guroo, of Sada Sat Kaur’s Angel’s Waltz.

Tijd: 3 minuten

4. Om te beëindigen: Adem diep in en houd de adem in. Terwijl de adem wordt vastgehouden, vlecht je alle vingers ineen (te beginnen met de rechterduim bovenaan) en plaats je de handpalmen naar voren op een niveau net onder de keel (voor de thymus), en ongeveer 35 cm verwijderd van de lichaam. Probeer de vingers met alle kracht uit elkaar te trekken. Weersta en creëer een grote spanning. Adem uit als het moet. Herhaal deze reeks nog 3 keer. Bij de laatste uitademing ontlaad je de adem door door je omhoog gekeerde lippen te blazen, met de tong naar achteren gekruld op het gehemelte. Dit zal het gehemelte naar boven verzegelen. Ontspan dan.

5. Eindigen met SAT NAM : je herinnert wie je werkelijk bent, voorbij je gedachten, je komt los van alle mentale concepten waar mee je naar jezelf kijkt en de wereld om je heen.

Geniet er heerlijk van! I

Opgeleid in diverse Yoga richtingen w.o. Yin Yang Yoga, Kundalini Yoga, Yoga Nidra, Yoga of Sound, Energy Healing Hand Positions Mudra

Geplaatst op Geef een reactie

Ikigai— een levensstijl

 Volgens de Japanners is het antwoord op een zinvol en doelgericht leven simpel, ikigai. Maar wat is ikigai?

Ikigai is een concept dat al eeuwenlang geworteld is in het culturele weefsel van Japan en simpelweg betekent: ‘reden om te leven’.

Overigens, ingebed in het weefsel van de cultuur, beoefenen de Japanners het instinctief zonder veel fanfare of ego. De diepgang van het concept is echter veel meer dan een simpele vertaling; Ikigai is een levensstijl.

Hier streven we ernaar om precies te beantwoorden wat ikigai is en hoe je de jouwe kunt vinden.

Wat betekent ikigai in het Japans?

Voor veel Engelstaligen wordt ikigai in drie lettergrepen gehoord en gesproken. In werkelijkheid heeft ikigai echter vier lettergrepen zoals weergegeven in het Japanse Hiragana-alfabet hieronder, en wordt uitgesproken (ee-kee-ga-ee):

Ikigai geschreven in het Japans hiragana

Japanse Hiragana

Ikigai geschreven in Japanse kanji

Japanse Kanji

Wanneer letterlijk vertaald, betekent iki “leven; levend” en kai (in dit geval uitgesproken als gai) kunnen worden vertaald als “reden; waardigheid; vruchtbaar; effectief.”

Met betrekking tot Kai is het belangrijk op te merken dat er een sterke connotatie is met een uitdaging. Een veelgehoorde bewering is dat het voortkomt uit passie. Daarom is het waardevol voor iemands leven en vereist het een zekere inspanning om het na te streven.

Daarom geeft een letterlijke vertaling je niet helemaal het inzicht dat je nodig hebt om de ernst van de term en het belang ervan voor jezelf te begrijpen. Als gevolg hiervan zijn er een aantal transcreaties geweest, waarvan wordt gezegd dat ze allemaal nauwkeurig zijn:

 • reden om te leven
 • het doel van het leven
 • reden van bestaan
 • de betekenis van het leven
 • reden om ‘s ochtends op te staan ​​of uit bed te springen
 • wat maakt het leven de moeite waard?
 • het ding waar je voor leeft
 • geluk van het zijn
 • een bestaansreden

enzovoort…

Wat zijn de voordelen van ikigai?

Conceptueel is Ikigai een pad, een manier van leven of een reis; geen bestemming. Op basis daarvan kunnen we zeggen dat de voordelen van ikigai oneindig zijn en dat elke dag het volgen van je passie een dag waard is om te koesteren.

Om het in meer praktische termen te zeggen, je ikigai maakt je ‘s ochtends wakker en leidt je weg van een alledaagse, status-quo levensstijl. Het geeft je kracht en drijft je acties aan.

Geluk en motivatie

Laten we eens kijken hoe ikigai je kan helpen bij je zoektocht naar geluk.

Stel je voor dat je opgewonden wakker wordt, wetende dat vandaag een kans is om verder te gaan met iets dat je aanspreekt. Wat een geweldig gevoel! 

Laten we zeggen dat dansen – of koken – of vrijwilligerswerk – of bouwen je passie is. Wat je ook leuk vindt! En vandaag ga je daar wat tijd aan besteden.

Natuurlijk heb je overdag misschien andere dingen te doen, maar dit is wat ikigai voor je doet. Het geeft je de motivatie die je nodig hebt om van het leven te genieten op de manier waarop jij ervan wilt genieten. Het is wakker worden met passie.

Handel dagelijks naar je passies, en je zult zeker enthousiast zijn om door te gaan, keer op keer, de volgende dag en de dag erna.

Neem ikigai en je zult merken dat je zegt: “Vandaag was een geweldige dag. Ik leefde vandaag.”

Balans en begeleiding

Natuurlijk is het leven, of je nu ikigai hebt of niet, niet altijd ijs, glitter en regenbogen. Je zult moeilijkheden en worstelingen tegenkomen, net als iedereen.

We ervaren allemaal verlies en mislukking, vallen van de spreekwoordelijke fiets en schaven onze knieën. Omstandigheden waar we geen controle over hebben, gooien soms roet in het eten! Iedereen moet wel eens dingen doen die hij niet leuk vindt om te doen.

Ikigai elimineert deze dingen niet uit je leven. Het geeft je echter wel een echt gevoel van evenwicht.

Er zijn momenten waarop je je doel in het leven nodig hebt.

Ikigai zal je helpen jezelf overeind te houden door moeilijke tijden. Het geeft je de duidelijkheid die je nodig hebt in je leven. Ikigai is evenzeer een leidend licht in tijden van moeilijkheden, pijn en verdriet als een reden om wakker te worden.

Is ikigai het geheim van een lang leven?

Er wordt aangenomen dat het voordeel van ikigai niet alleen geluk is. Wat velen van ons naar ikigai trekt, is een lange levensduur. Dat klopt, je zult langer leven – dat hopen we tenminste.

Natuurlijk is er geen garantie dat je oma Moses of wie dan ook zult overleven. Maar de mensen van Japan, en in het bijzonder Okinawa, lijken te geloven dat het hebben van een dergelijk doel in het leven essentieel is voor een lang en welvarend leven.

Met één van ‘s werelds grootste populatie honderdjarigen, zijn Okinawanen het levende bewijs. Het blijkt dat Okinawa een ‘blauwe zone’ is, een van de weinige plaatsen op aarde met een bovengemiddelde levensduur en ‘de oudste nog levende vrouwelijke bevolking ter wereld heeft’, zoals Dan Buettner, een schrijver voor National Geographic, deelt in zijn TED Talk, How to Live to Be 100+.

Als je naar zijn presentatie luistert, legt hij uit dat niet alleen voeding en samenleving een grote rol spelen in de gezondheid en het welzijn van Okinawanen, maar dat er nog iets anders is.

Dan Buettner zegt dat veel Okinawanen, ouderen in het algemeen, nooit echt met pensioen gaan. Zij werken. Het is niet omdat het moet, hoor. Ze werken omdat ze dat willen. Daarbij houden ze een actieve geest, lichaam en ziel.

Vraag het maar aan een Okinawa, en ze zullen je vertellen dat de reden dat ze zo lang leven, is omdat ze zo lang LEVEN.

Is ikigai spiritueel?

Aangezien Japan overwegend shinto is en naast het boeddhisme bestaat, is het eerlijk om te zeggen dat de principes van deze twee religies duidelijk zijn in het ethos van ikigai. Een nauwkeuriger antwoord op de vraag zou echter kunnen zijn om te overwegen wat jij gelooft dat geestelijk is.

Als je denkt dat spiritueel zijn betekent dat je je aan een specifieke religie houdt, zoals het boeddhisme, shintoïsme, het jodendom, de islam, het christendom of wat dan ook, dan zou ik zeggen dat het antwoord op die vraag dichter bij ‘nee’ dan bij ‘ja’ ligt. ” Voor zover ik weet, is er niets specifieks in een religieus geschrift over ikigai of hoe het je dichter bij God zou kunnen brengen.

Je kunt echter stellen dat als je de leringen volgt en met religie in het leven leeft, aanbidding centraal zou staan ​​in wat je doet, je doel. Dit zou op zijn beurt je leven met betekenis en vreugde vullen en je door goede tijden en momenten van wanhoop leiden.

Met andere woorden, toewijding aan God of een bepaald geloof kan je ikigai zijn. 

Al met al is geloof of het streven naar een bepaald dogma geen vereiste voor ikigai. Het kan spiritueel zijn als je ervoor kiest. Inderdaad, als het doel van je leven in balans is met je religieuze overtuigingen of spiritualiteit, dan is het antwoord op de vraag: “Is ikigai spiritueel?” zou een volmondig “ja” zijn.

Heeft iedereen ikigai?

De Japanners geloven dat ikigai in ons allemaal bestaat en net zo uniek is voor mij en de waarden en overtuigingen die ik dierbaar ben, als voor jou en wat vreugde en betekenis aan je leven geeft. Het is een persoonlijke reflectie die wordt gevonden door zingeving, tevredenheid, zelfrespect, moraal en geluk.

Filosofie

Net als bij het leven zijn er keuzes en beslissingen, maar geen juiste antwoorden of regels voor ikigai. Er is een oneindig aantal paden om op te reizen, en de enige gids die je hebt, ben jijzelf. Bovendien is de enige kaart die jij bewaart de kaart die jij voor je neerlegt.

Doelen of plannen hebben geen andere betekenis dan je in beweging te houden. Ikigai gaat niet over eindresultaten. Het is een kronkelige reis die met je transformeert en met je meegroeit, zonder einde. Zoals zo vaak wordt gezegd, gaat het niet om de bestemming, maar om de reis.

Bovenal is ikigai wat je er zelf van maakt. Voor sommigen kan het net zo groots en prachtig zijn als vrijwilligerswerk doen in een plaatselijk gemeenschapscentrum of vechten om een ​​einde te maken aan de honger in de wereld. Terwijl het voor anderen net zo geweldig en heerlijk is als het aanleggen van een tuin of het bakken van een cake.

Echte ikigai heeft geen grenzen, geen beperkingen. Het kan zijn wat je wilt. Je hoeft alleen je eigen te ontdekken en ernaar te leven.

De demon in de kamer

Of je nu een idee hebt van de richting die je opgaat, je bent net begonnen en kijkt naar je eerste stappen, of je bent goed afgestemd op je doel, zoals zoveel anderen op hun reis, misschien ook jij het zwaarste obstakel op je pad, uitstelgedrag…

De verleiding van uitstelgedrag is vrij gelijkaardig tussen ons allemaal, en er zijn veel veelvoorkomende oorzaken voor uitstelgedrag, zoals faalangst, gebrek aan motivatie, perfectionist zijn en ongeduld. Wat mij raakt kan anders zijn dan wat jou raakt, maar het eindresultaat is hetzelfde…

Je hoeft gewoon niets te doen om te voorkomen dat je de uitdagingen aangaat die je wilt  overwinnen.

Ga de uitdaging direct aan

Onnodig te zeggen dat jij het best jouw uitdagingen direct kunt aangaan. Je zult ofwel hard werken om oplossingen te vinden en je ritme voortzetten, of je pauzeert.

Het minpunt hierbij is dat een pauze soms leidt tot passiviteit. Misschien is het maar voor een dag. Maar blijf attent. Een dag kan twee dagen worden, dan een week, enzovoort.

Natuurlijk, door te pauzeren of geen actie te ondernemen, zullen je angsten voor die actie afnemen. Door jezelf te bevrijden van de taak, bevrijd je jezelf van de stress. Maar voordat je het weet, besef je dat je niets hebt gedaan en merk je dat je nog steeds ongelukkig bent. Het ergste van alles is dat je een groot gevoel van spijt kunt voelen.

Uitstelgedrag is een van de meest voorkomende en dodelijkste ziekten en de tol op succes en geluk is zwaar.

Uitstelgedrag kan in een vicieuze cirkel veranderen en het ergste van alles is dat je onmiddellijk de gewenste (zij het negatieve) resultaten krijgt, allemaal zonder enige inspanning van jouw kant. Alle tijd en moeite die je tot dat moment hebt geïnvesteerd, zou allemaal voor niets zijn geweest.

Maar niet alles is verloren…

Neem zoveel stappen als je nodig hebt

Uitstel is niet de weg die men neemt om een ​​zinvol en productief leven te leiden. Hoewel je misschien tijdelijke gelukzaligheid voelt, weet dat elke langdurige vertraging in het volgen van je passies inderdaad onwetend is.

Er zit echt niets anders op dan weer op het paard te stappen en jezelf nog een kans te geven.

Het verbazingwekkende van ikigai is dat je opnieuw, en opnieuw, en opnieuw kunt beginnen, als je dat wilt.

Onthoud dat als je in één keer vanaf nul zou kunnen beginnen, je ook weer vanaf nul kunt beginnen – nu zou je tenminste wat ervaring hebben.

Een reis van duizend mijl begint met één stap ( Lao Tsu)

Hoe vind je je ikigai?

Net zoals het leven vloeibaar is en de enige constante verandering zelf is, kan wat gisteren je passie en dromen waren, nu misschien niet meer hetzelfde zijn. De waarheid is dat er zoveel veranderingen plaatsvinden dat je op een dag wakker wordt en beseft dat er een betere manier moet zijn. Gelukkig, zoals het leven zou willen, is er een betere manier, of beter gezegd, er zijn betere manieren.

Hoewel zelfrealisatie en ontdekking uniek zijn voor ieder van ons, zijn er praktische dingen die we kunnen doen om ons te helpen. Hier kijken we naar twee bekende benaderingen om je doel in het leven te vinden, holistisch en pragmatisch. Beide beginnen met het kennen van jezelf, en dat is waar de weg begint.

Het holistische pad naar ikigai

Een populaire weergave van het ikigai-concept wordt gevisualiseerd in het onderstaande Venn-diagram dat wordt toegeschreven aan de Toronto Star. Deze afbeelding illustreert hoe vier verschillende componenten van iemands leven elkaar kunnen overlappen en in het midden, iemands sweet spot, kunnen identificeren.

Vier componenten op het holistische pad

1. Passie: doen waar je van houdt

2.Beroep: Doen waar je goed in bent

3.Missie: Doen wat de wereld nodig heeft

4.Roeping: doe waar je voor betaald kunt worden

Passie: doen waar je van houdt

Simpel gezegd, wat zijn je passies, of wat vind je echt het leukst om te doen? Let op de nadruk op ‘doen’.

Je tijd verspillen terwijl je op de bank zit en helemaal niets doet, is misschien je favoriete tijdverdrijf, maar het verslaat het concept waar we naar streven. Tenzij er een nuttig doel is, zoals bewuste meditatie of rusten, moet je iets aantrekkelijkers overwegen als onderdeel van je ikigai.

Vind je passie in het leven om je ikigai te vinden.

Beroep: Doen waar je goed in bent

Of het nu een talent of vaardigheid is, zoals het bespelen van een instrument, spreken in het openbaar of zelfs het organiseren van evenementen, je kunt het een onderdeel van je ikigai maken. Doen waar je goed in bent, maak ook deel uit van je beroep, misschien ben je bijvoorbeeld getalenteerd in verkoop, marketing, counseling, enz.

Waar je ook voor kiest om je op te concentreren, doe wat nodig is om je vaardigheden te verfijnen, je talenten onder de knie te krijgen en je doel te laten groeien.

Missie: Doen wat de wereld nodig heeft

Wat is het verschil dat je wilt maken in de wereld? Wil je iets veranderen aan hoe de wereld werkt? Als dat zo is, bedenk dan hoe je aan je levensmissie kunt beginnen.

Een waarschuwing is echter dat je niet verstrikt raakt in de betekenis van het woord ‘wereld’. Het kan letterlijk worden opgevat en miljoenen mensen betekenen, of meer royaal in de betekenis van slechts één, “jij”.

Want laten we eerlijk zijn, wat de wereld echt nodig heeft, is dat jij je ikigai volgt, al het andere zou in theorie op zijn plaats vallen.

Roeping: doe waar je voor betaald kunt worden

Dit stuk van het holistische pad is misschien wel het moeilijkst te bereiken. Betaald worden om je talenten en passie toe te passen om van de wereld een betere plek te maken, is immers zeker de mooiste van alle sweet spots.

Merk op dat je ook vrijwilligerswerk of zelfs het nemen van verantwoordelijkheden zonder inkomen, zoals de zorg voor uw gezin, in deze categorie kunt opnemen.

Begrijp, hoewel deze holistische kijk een nauwkeurige weergave is van hoe een doelgericht leven eruit zou kunnen zien, afgezien van de eerste component, “doen waar je van houdt”, zijn de andere drie componenten of een combinatie daarvan geen vereisten voor je ikigai en kunnen komen in verschillende toepassingsniveaus.

Het pragmatische pad naar ikigai


Dus de vraag wordt dan: hoe geef je passie, missie, roeping en beroep betekenis? Kan het worden opgesplitst in praktische adviezen die je kunt gebruiken om langer en gelukkiger te leven?

Klein beginnen → focus op de details

Jezelf vrijgeven → accepteer wie je bent

Harmonie en duurzaamheid → vertrouw op anderen

De vreugde van kleine dingen → waardeer zintuiglijk plezier

In het hier en nu zijn → vind je flow

Klein beginnen → focus op de details

We worden aangemoedigd om ons gedrag op kleine manieren te verbeteren.

Dit kan betekenen dat je ‘s ochtends eerder wakker moet worden of je dagelijkse routine net genoeg moet veranderen om tijd te vinden om te doen wat je graag doet. Het kunnen ook kleine aanpassingen zijn in wat je doet om je vaardigheden of beroep te verbeteren. Uiteindelijk zouden deze kleine veranderingen een gewoonte worden en je ikigai ondersteunen.

Jezelf vrijgeven → accepteer wie je bent

Essentieel voor het succes van het vinden van je ikigai is om te begrijpen wie je bent en waar je voor staat.

Dat wil niet zeggen dat je gedachten en acties in de loop van de tijd niet zullen veranderen, we kunnen dat zelfs verwachten, maar eerder om jezelf te omarmen en jezelf toestemming te geven om jezelf te zijn, wat er ook gebeurt.

Harmonie en duurzaamheid → vertrouw op anderen

Hoe meer we delen en hoe meer we ons bezighouden, hoe aangenamer het leven voor ons allemaal kan zijn.

Doe je best om met de mensen om je heen te praten, niet over de doelen die je hebt, maar eerder over de passies die je hebt, de kleine dingen in het leven, de momenten die je op prijs stelt, et cetera. Streef ernaar een gemeenschappelijke band te creëren met mensen in je gemeenschap. Absorbeer de energie die ze je geven en geef het terug in natura.

De vreugde van kleine dingen → waardeer zintuiglijk plezier

Probeer de dingen in het leven te waarderen die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen.

Denk na over de hoeveelheid vaardigheid of moeite die wordt gestoken in alles wat je doet. Zoek uit wat het is dat je een goed gevoel geeft als je het doet, en focus je er vervolgens op om het beter te doen. Doe dit vaak genoeg en als een gewoonte zul je merken dat je dankbaarder bent voor de talenten die je hebt en de mensen en dingen om je heen.

In het hier en nu zijn → vind je flow

Wees je bewust van hoe je je voelt en van je omgeving.

Waardeer wat je kunt met je zintuigen en werk eraan om in harmonie te zijn met het leven. Zelfs eenvoudige handelingen, zoals diep ademhalen, vasthouden en langzaam loslaten, kunnen je helpen om in de juiste gemoedstoestand te komen. Je zult op de een of andere manier dingen een beetje duidelijker vinden als je dat doet en je volgende stappen zullen meer gegrond zijn.

Jouw volgende stappen

Je geeft misschien de voorkeur aan een holistische benadering van het vinden van ikigai boven een meer pragmatische, maar welke manier je ook kiest, je bent zeker in staat om je eigen te vinden.

Ik suggereer niet dat dit van de ene op de andere dag gebeurt in één snelle sprong voorwaarts, maar eerder in de loop van de tijd bij elke stap die je zet. Of het nu kleine of grote vorderingen zijn die de harten en geesten van de wereld raken, elke dag zul je zien dat je leven meer betekenis krijgt.

Vergis je echter niet. Het kan moeilijk zijn om je doel in het leven te identificeren. Maar de uitdaging is het waard, en je bent het aan jezelf verplicht om ernaar te zoeken.

Als je eenmaal je doel in het leven hebt gevonden, is het zinloos tenzij je ernaar handelt. Met andere woorden, het heeft geen zin om te dromen over de dingen die je wilt doen en er vervolgens niets aan te doen.

Het enige resultaat dat je zult bereiken is spijt, vooral wanneer er weinig is dat je tegenhoudt om een ​​stap voorwaarts te zetten en daadwerkelijk je passies en dromen te manifesteren.

Niettemin is een doelbewust leven een keuze en vereist weloverwogen actie. Je kiest ervoor om je passie en dromen na te jagen of je kiest ervoor om dat niet te doen. Maak die belofte aan jezelf of niet.

Als je je ikigai vindt, zul je zeker een geluk vinden dat je je hele leven met je meedraagt. En dit is het moment om aan deze reis te beginnen, als je dat nog niet bent begonnen.

Ga aan de slag met leven, blijf zo lang mogelijk actief, zorg fysiek en mentaal voor jezelf, wees sociaal, dank voor wat je dag opfleurt en leef in het moment.

Je bent van harte welkom voor een consult in het verbinden met jouw ikigai.

Professioneel gediplomeerd Loopbaanadviseur en Ikigai Instructor

Geplaatst op Geef een reactie

Verander je kijk, verandert je Leven

Er wordt een nieuwe bladzijde omgeslagen als een zorg die je hebt, oplost en plaats maakt voor een periode van zonneschijn. Een tijd om te ontspannen en van het leven te genieten, vrij van de zorgen en twijfel die de afgelopen weken een grijze schaduw over je leven hebben geworpen. Breng wat (meer) tijd in de natuur door .Sta jezelf toe om je opnieuw te verbinden met Gaia’s verzorgende en genezende kracht.

Dompel jezelf onder en omring jezelf met haar natuurlijke schoonheid, want ze zal je helpen je evenwicht te herstellen, je energiecentra, lichaam geest en ziel te harmoniseren.

In het begin kan het moeilijk zijn om je gedachten uit te schakelen, maar na een paar dagen, naarmate je gedachten zich minder opdringen, kom je in een nieuw en meer ontspannen ritme terecht.

Bekrachtiging:

‘Ik ben fysiek en emotioneel verbonden,

met de helende verbindende kracht van Moeder Aarde

Ik omring mezelf met haar schoonheid en voel een diep gevoel van vrede.

Ik ben vrij van zorgen.

Elke dag word ik sterker en meer ontspannen.

Mijn leven is in balans.’

Voel hoe je in een fase van overvloedige stroom en manifestatie naar binnengaat. In plaats van stroomopwaarts te zwemmen, zoals je misschien de laatste tijd hebt gedaan, is dit het einde van lijden en zorgen en een uitzonderlijke verhoging van je vibratie.

Neem de tijd om te genieten van de voortreffelijke creaties van Moeder Gaia. Aard jezelf in de huidige tijd, starend naar de hemel, met je handpalmen open en ontvankelijk voor de geschenken die het Universum je biedt.

Geef alle aanhoudende zorgen, angsten of twijfels aan de Aartsengelen voor transmutatie van negatief naar positief, waardoor energie met een lage vibratie kan wegsmelten terwijl je je focus richt op wat je in je leven wilt zien, in plaats van op wat je niet wilt, zelfs niet als het toevallig je huidige realiteit is.

Door op deze manier de Wet van Aantrekking te gebruiken, kun je je leven opnieuw opbouwen met alleen positieve bouwstenen van energie met een hoge trilling, waardoor je jezelf kunt bevrijden van oude negatieve patronen.

Jij bent de schepper van je eigen realiteit en neemt als enige de verantwoordelijkheid voor elk afzonderlijk aspect van je leven. Je bent geen slachtoffer, je bent een manifestator; je leeft niet in gebrek, je creëert overvloed om je heen, en je engelen en gidsen zijn bij elke stap bij je.

Laat niemand je van je positieve kijk afleiden, en als dat betekent dat je een kleine pauze moet nemen van iemand die voortdurend je dromen uit de lucht schiet, dan is dat zo!

Als ze eenmaal beseffen dat je gelukkig bent, dat je vrede kunt vinden in de dingen waar je van houdt, en dat je alleen maar harmonieuze wensen hebt voor iedereen om je heen, kunnen ze zich door jouw voorbeeld laten leiden.

Zoals het oude gezegde luidt: ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.’ Helaas laten we ons vaak te gemakkelijk leiden door de mening van anderen over wat we met ons leven zouden moeten doen, en als we maar op onszelf zouden kunnen vertrouwen, zouden we veel minder in een sleur terechtkomen. Het is tijd om los te komen, je hart te volgen en met elke cel van je lichaam te weten dat dit een geweldige tijd voor je is.

Het is veilig, dus ga je gang en schijn je licht op de wereld, en zie hoe gelijkgestemde mensen en prachtige kansen naar je toe worden getrokken. Wees ontvankelijk voor goddelijke leiding en let op prachtige tekenen van je engelen, het Universum. Leef in een staat van dankbaarheid voor alles wat nu naar je toekomt.

En zo is het.

En waar we enigszins merken dat de mensen om ons heen het op dit moment moeilijk hebben met het leven, door omstandigheden waar we vaak niets over weten, omdat mensen eerder de neiging hebben het schoonste, het beste van zichzelf te delen, maar niet wat er in de onderstroom leeft, laat ons er voor elkaar zijn. En elkaar daarin de hand reiken.