Geplaatst op Geef een reactie

Het archetype van de krijger

Dit is een bijzondere tijd om authentiek te worden. Misschien wil je je gehechtheid controleren aan wat andere mensen ( vrienden, baas, collega’s, buren, familie) van je denken loslaten. Ik hoor vaak ‘ ik trek het me niet aan wat wie dan ook denk’. En tegelijk vragen heel wat mensen in een consult wat X of Y over hen vindt. Er leven in diepe lagen van het bewustzijn nog haakjes want wat je baas over je denkt is belangrijker dan je erkent. Er leeft nog wel eens het verlangen om gezien te willen worden, erkenning en bevestiging te krijgen tot onderdanigheid en pleasingsgedrag.

Er is nog veel meer om te ontdekken. Uiteraard zijn er menselijke waarden in de sociale omgang met elkaar. Het moment dat je je hele hebben en houden vasthaakt aan wat mensen over je denken, dan is de kans heel groot dat je niet je ware Zelf bent. Een innerlijke warrior is geen strijder of vechter tegen iets, maar een bekrachtiger van binnenuit.

Zoek uit waar je eigenbelang voorop stelt, wat betekent dat je jezelf misschien wilt afvragen waar in je leven je je zorgen over je publieke/sociale imago boven de waarheid plaatst, aangezien deze waarheid uiteindelijk groter is dan wie “jij” of wie dan ook. anders denkt dat je bent.

In tijden als deze gaat het erom het archetype van de krijger te belichamen, want zowel INNERLIJK zelfwerk als UITERLIJK werk in de wereld, samen met juiste actie, zijn nodig.

Een krijger erkent zijn pijn, maar geeft er niet aan toe. De stemming van de krijger die het onbekende betreedt, is er niet een van droefheid; integendeel, hij is blij omdat hij zich nederig voelt , in het vertrouwen dat zijn geest onberispelijk is, en bovenal volledig bewust van zijn efficiëntie. De vreugde van een krijger komt voort uit het accepteren van zijn bestemming en het waarheidsgetrouw inschatten van wat hem te wachten staat.

Krijgers hebben in hun daden niets met persoonlijk gewin te maken. De gemiddelde mens handelt alleen als er een kans op winst is. ‘Wat levert het me op’ gedachte.

Krijgers handelen niet voor winst, maar voor de Geest. Een krijger klaagt niet. Zijn leven is een eindeloze uitdaging, en uitdagingen kunnen onmogelijk goed of slecht zijn. Uitdagingen zijn eenvoudig uitdagingen. Een krijger volgt zijn innerlijk ge-weten. Het ‘weten’ dat verbonden is met het hart.

Het fundamentele verschil tussen een mens dat over alles klaagt en een krijger is dat een krijger alles als een uitdaging beschouwt, terwijl de eerste alles als een zegen of een vloek beschouwt. Het zelfvertrouwen van de krijger is niet het zelfvertrouwen van de gemiddelde man.

De doorsnee mens zoekt zekerheid in de ogen van de toeschouwer en noemt dat zelfvertrouwen. Eigendunk is de grootste vijand van de mens. Wat hem verzwakt, is dat hij zich beledigd voelt door de daden en wandaden van zijn medemensen. Eigendunk vereist dat iemand het grootste deel van zijn leven beledigd is door iets of iemand.

De krijger zoekt onberispelijkheid in zijn eigen ogen en noemt dat nederigheid. De gemiddelde man is verslaafd aan zijn medemensen, terwijl de krijger alleen tot in het oneindige verbonden is.

Het echte gevaar op dit moment is gehoorzaamheid, zelfgenoegzaamheid en mensen die anderen aanvallen/beschamen omdat ze zich uitspreken.

Massale mind control op basis van leugens en geïmplementeerde angst is het grootste gevaar voor ieders vrijheid. Onze evolutionaire taak is om spirituele strijders te worden, alles in vraag te stellen in de toenemende bedreiging van onze vrijheid als goddelijke soevereine wezens, onbevreesd te worden in het onder ogen zien van duisternis (binnen en buiten) en onszelf en anderen te onderwijzen zodat we onszelf kunnen genezen, als individu en als soort.

Door dit te doen, sluiten we permanent de energetische ingangspunten in ons auraveld af waar deze occulte krachten in komen en onze levenskracht overhevelen van en loskomen van het controlesysteem van de Matrix.

Net als de feniks die uit de as herrijst, kunnen we de krachten van de duisternis gebruiken om een nog briljanter licht te verankeren en vast te houden, het licht en het supramentale bewustzijn op deze realiteit te verankeren. Dit is de huidige reis waartoe de mensheid wordt geroepen.

Geplaatst op Geef een reactie

De schaduwzijde van een wake up call

We kunnen anderen niet met geweld wakker schudden, noch kunnen we hen ‘waarheid’ aanbieden als er niet oprecht om is gevraagd. Dit is een schending van hun eigen vrije wil. Insgelijks. Blinde revolutionaire impulsen, zoals het zoeken naar waarheid zonder een basis in oprecht zelfwerk en zorgvuldig doorgelichte kennis, zullen een persoon transformeren in datgene waartegen ze vechten. Dit is de valkuil van de reactionaire geest (die alleen gefocust is op de buitenwereld van onze driedimensionale realiteit) die verstrikt raakt in een vergeefse strijd tegen de schaduwen die op de muren van onze grot worden geprojecteerd, schaduwen die voortkomen uit ons eigen onderbewustzijn onderdrukt/gewond zelf, de collectieve schaduw, en gecreëerd door onze hyperdimensionale gevangenisbewaarders die ons manipuleren vanuit occulte rijken.

Het pad van de zwerver, afvallige of spirituele krijger (die allemaal op hun eigen manier toegewijd zijn om echt licht in onze wereld te brengen door de duisternis bewust te maken) is verre van een gemakkelijke weg om te bewandelen, en dit pad wordt steeds smaller en smaller naarmate we verder gaan, omdat er zoveel valstrikken, verleidingen en afleidingen zijn die ons kunnen afleiden van wat we hier komen bereiken.

Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat niet iedereen geschikt is voor dit pad van het zoeken naar waarheid (noch is het hun roeping in het leven), daarom moeten we “wijs als slangen en zacht als duiven” blijven (zoals het esoterische axioma stelt) terwijl we standvastig zijn in het geven van de leugen wat ze verdient: de waarheid. En deze houding houdt in dat we soms een spade een spade noemen, en niet toelaten dat onze ‘make nice’ maatschappelijke conditionering onze innerlijke stem en innerlijk weten dempt.

Als het gaat om degenen die de oproep hebben beantwoord, is het essentieel om te onthouden dat we dit allemaal samen doen. We zijn allemaal leraren en studenten, maar we hebben ook verschillende lessen te leren en beschikken over kennis die we allemaal op individuele basis moeten integreren. We moeten elkaar helpen in deze Tijd van Overgang terwijl we ons best doen om van een frequentie van ‘Dienst aan het Zelf’ naar ‘Dienst aan Anderen’ te gaan, gemeenschapsbanden te creëren en onszelf te omringen met gelijkgestemde mensen, dit alles gebaseerd op oprechtheid en integriteit in dienst van het goddelijke. Als je niet echt jezelf kunt zijn met de mensen met wie je omgaat, dan wil je jezelf misschien afvragen: “wat betekent echte vriendschap eigenlijk als ik niet mezelf ben”? Wat het kan betekenen, is dat we binnen deze ‘vriendschappen’ deze gehechtheid hebben gekozen boven onze authenticiteit, en we moeten beoordelen of elke vriendschap die prijs waard is.

Op het pad naar ontwaken en het zoeken naar waarheid verdwijnen familieleden en oude vrienden uit beeld om ruimte te maken voor nieuwe mensen die je evolutionaire groei zullen stimuleren. Dit is een normaal onderdeel van het proces, aangezien we van binnenuit veranderen, verandert ook de buitenwereld waarin we leven. Het kan soms eenzaam zijn (en in veel gevallen pijnlijk verwarrend), maar er zijn overal subtiele energieën en goddelijke krachten die ons helpen en verheffen bij de keuzes die we maken, zelfs als we ze niet kunnen zien of ermee kunnen communiceren. De waarheid zal ons tenslotte bevrijden, ook al is het proces een uitdagende reis om te maken.

Geplaatst op Geef een reactie

Lente en het houtelement- Lever en galblaas

Heb je ooit iemand horen zeggen dat de kans groter is dat je ziek wordt als de seizoenen veranderen?

Menselijke lichamen zijn gecompliceerde organismen en doorlopen cycli, net als elk levend wezen in het universum. Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) beschouwt het lichaam als een microkosmos die de grotere macrokosmos van het universum weerspiegelt.

Er wordt aangenomen dat we deze verbinding het sterkst ervaren tijdens de wisseling van seizoenen. Omdat de energetische verschuivingen die optreden tijdens de seizoensveranderingen worden weerspiegeld in ons fysieke en emotionele zelf, is het belangrijk om manieren te vinden om deze transities te ondersteunen.

De lente is bijzonder dynamisch en dramatisch in haar verschuiving van de winter!

Terwijl de seizoenen veranderen, kunnen we een reeks transformaties zien in de wereld om ons heen.

De overvloed aan groene groei in de hitte van de zomer maakt plaats voor een koele bries en frisse bladeren van de herfst. Terwijl de bomen kaal worden en de aarde in de winter bevriest, worden de dagen lang en donker. En in de lente dringt nieuwe groei door de ontdooiende grond naarmate de dagen langer worden en er nieuw leven uit de aarde komt.

Net zoals deze overgangen in de natuur voorkomen, vinden er bij elke seizoensverandering ook unieke veranderingen plaats in het menselijk lichaam.

Kenmerken van de overgang van winter naar lente

In de Chinese geneeskunde wordt de lente geassocieerd met het houtelement en het lever- en galblaasorgaan- en kanaalsysteem.

De energieën van het leversysteem zijn verantwoordelijk voor de vrije stroom van energie in het lichaam, fysiek en emotioneel. Net als de groei van nieuwe planten in de lente, is de beweging van het leversysteem opwaarts en naar buiten gericht.

De overgang van de diepten van de winter naar de eerste dagen van de lente brengt een grote verschuiving naar onze externe omgeving met zich mee – een verandering die ook wordt weerspiegeld in ons lichaam en onze geest.

In de Chinese geneeskunde wordt de winter geassocieerd met het niersysteem, onze bron van Qi of vitale energie, en het is een tijd van herstel en naar binnen terugtrekken. Rusten in de winter zorgt ervoor dat we gezond en vitaal de lente ingaan.

De overgang van deze donkere, koude stilte naar een seizoen van beweging, groei en licht kan worden ondersteund door subtiele aanpassingen van levensstijl en dieet en kan helpen bij het beheersen van bestaande onevenwichtigheden die op dit moment aan de oppervlakte kunnen komen.

Wat je kunt verwachten tijdens de lentetransitie?

In TCM is dit een overgang van een seizoen van Yin naar een seizoen van Yang: donker naar licht, dood naar groei en koud naar warmte.

Vergelijkbaar met hoe nieuwe groei in de lente door de bevroren aarde begint te dringen, is die energetische blauwdruk ook aanwezig in ons lichaam en onze geest. Als weerspiegeling van dit uitbarsten van nieuwe groei, ontluikende bloemen en ontkiemende bladeren, zijn de kenmerken van het Hout-element volharding, creatief potentieel en ook de emotie woede.

Omdat het levermeridiaansysteem verantwoordelijk is voor de vrije stroom van vitale energie en emoties, kunnen onevenwichtigheden in deze overgangstijd aan de oppervlakte komen en zich emotioneel en fysiek manifesteren.

Je kunt gevoelens van rusteloosheid, prikkelbaarheid, ongeduld, moeite met het nemen van beslissingen, mentale starheid, wrok, emotionele uitbarstingen, angst en depressie, snel boos worden en onbezonnenheid opmerken. Lichamelijk kan onbalans zich uiten in de vorm van spierspanning, premenstrueel syndroom, gevoelige borsten, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, bittere smaak in de mond, pijn en uitzetting van de ribben, onregelmatige menstruatie en problemen met de spijsvertering.

Tekenen van een gezond lever- en galblaassysteem zijn daarentegen vreugde, je geïnspireerd, voldaan, assertief, besluitvaardig, vergevingsgezind, levendig en gezond voelen.

Hoe jij je lichaam kunt ondersteunen tijdens de overgang naar de lente

– Overgangsfasen brengen veel nieuwe veranderingen met zich mee en kunnen worden vergemakkelijkt met eenvoudige aanpassingen van de levensstijl. Het ondersteunen van de lever- en galblaasorgaan- en kanaalsystemen door middel van voeding en levensstijl kan bijdragen aan een soepelere overgang. Probeer te spelen met de volgende tips:

Dieetaanbevelingen

Voedingsmiddelen om op te nemen zijn biologische groenten, waaronder donkergroene bladgroenten zoals paardenbloemgroen, snijbiet, rucola en waterkers.

Kies voor biologisch, hormoonvrij vlees. Chemische stoffen belasten de lever te zwaar, dus kies voor hormoonvrij en biologisch.

Begin de ochtenden met water met citroen en kook met scherpe en zoete kruiden zoals rozemarijn, venkel, karwij, oregano, citrus, azijn en dille.

Te beperken voedingsmiddelen zijn vette, vette en gefrituurde voedingsmiddelen die bijzonder belastend zijn voor je lever.

Cafeïne en alcohol beperken als je de hierboven genoemde emotionele of fysieke onevenwichtigheden ervaart. Hoewel het consumeren hiervan op dat moment ‘verlichting’ kan geven, kunnen ze eventuele onevenwichtigheden in het kanaalsysteem verergeren.

Het is ook belangrijk om te veel eten te vermijden, omdat dit stagnatie in het spijsverteringsstelsel kan veroorzaken.

Levensstijlsuggesties

1. Gezonde uitingen van emoties en voorjaarsschoonmaak

Bij TCM is de lever verantwoordelijk voor de vrije stroom van energie, emoties en bloed in het lichaam. Het wordt grotendeels beïnvloed door de emotie woede.

Als je je gefrustreerd, prikkelbaar en gestrest voelt, kan dit wijzen op een onbalans in dit systeem, maar chronische ervaringen van deze emoties zelf kunnen ook tot onbalans leiden. Het vinden van gezonde manieren om emoties te uiten en te beheersen zal het leversysteem helpen ondersteunen en een soepelere overgang naar de lente bevorderen.

Zoek naar manieren om stress te verminderen en vraag indien nodig om hulp. Verwerk vastgelopen emoties door een dagboek bij te houden, te schilderen/tekenen, te zingen, te lachen of samen te werken met een erkend emotioneel lichaamstherapeut.

De lente voelt als een nieuwe start. Net als bij het opruimen van onze woonplekken en fysieke ruimtes, is de lente volgens TCM een tijd om los te laten wat je emotioneel niet langer dient. Het is een tijd om nieuwe perspectieven te verwelkomen en ideeën los te laten over hoe de dingen hadden moeten zijn of hoe ze zouden moeten zijn.

Dit is ook een goed moment om vergeving van zichzelf en anderen te oefenen.

2. Beweging

Beweging helpt de energie van het lichaam te laten circuleren. Omdat de lever verantwoordelijk is voor een soepele stroom van bloed en emoties door het hele lichaam, is dit het systeem dat het meest door stagnatie wordt getroffen.

Naarmate het energieniveau in de omgeving stijgt met het begin van de lente, kun je je wat onrustiger voelen. Probeer meer beweging in je dagelijkse routine op te nemen met lichte jogging, yoga, stevige wandelingen, dansen of een beweging die voor jou het beste voelt. Net zoals het seizoen de tijd nodig heeft om in volle bloei te komen, neem dan de tijd voor deze overgang terwijl je lichaam en geest langzaam ontwaken uit de winter. Streef naar ongeveer 30 minuten beweging per dag.

3. Bescherm tegen de wind

Berg die jassen nog niet op! Het lenteweer is vaak onvoorspelbaar en winderig. Naarmate de temperaturen stijgen, kunnen sommige dagen nog steeds koel blijven. Bescherm jezelf tegen de wind en blijf warm om een optimale gezondheid te behouden terwijl je je aanpast aan het nieuwe seizoen door een lichte sjaal bij je te dragen en laagjes te dragen.

In de Chinese geneeskunde is het leverkanaalsysteem gevoeliger voor het element wind. Bovendien is de nek bijzonder kwetsbaar voor wind en tocht (het wordt eigenlijk de windklep genoemd!). Trek laagjes aan en vergeet je sjaal niet!

– Thee-aanbevelingen voor de lente

Kies in het voorjaar witte theesoorten zoals witte pioen, bloementhee en thee ter ondersteuning van de darmgezondheid. Vervang je chai- en zwarte thee uit de winter en wacht met verkoelende thee zoals groene thee tot de temperatuur stijgt.

Ben je gevoelig voor cafeïne, kies dan voor een cafeïnevrije kruidenthee. Onderzoek toont aan dat stoffen in Mariadistel ook een gezonde leverfunctie kunnen ondersteunen. [i]

Raadpleeg altijd je arts voordat je veranderingen in je dieet of levensstijl aanbrengt.

Lente wijsheid

Stel je een bos van bomen voor. Deze bomen illustreren een voorbeeld van een gezond element Hout, het element dat geassocieerd wordt met de lente. Ze zijn geworteld en toch flexibel. Als er wind komt, buigen en zwaaien de takken ten opzichte van de kracht van de wind. Dankzij hun sterke wortels kunnen ze buigen zonder om te vallen, maar toch zijn ze flexibel genoeg om de beweging niet te weerstaan of te breken.

Het beeld van het bos herinnert ons eraan kalm en flexibel te blijven en ons niet te laten storen door vluchtige afwijkingen van ons pad, in plaats van gespannen en rigide te worden.

Verwelkom deze wijsheid van het element Hout en nodig flexibiliteit uit in je bewustzijn terwijl we overgaan van de diepten van de winter naar de helderheid van de lente. Ondersteun de lever- en galblaassystemen door deze aanpassingen in levensstijl en voeding aan te brengen en geniet van het leven in harmonie met het seizoen!

Interessante aanvulling uit het boek van Conny Coppen ‘ De Tao van gezondheid’

Klein zelfonderzoek:

Om meer inzicht te krijgen in het wezen van het houtelement, zou je je eigen leven onder de loep kunnen nemen aan de hand van de volgende vragen:

– Wat zijn in jouw leven factoren geweest die je geremd hebben om ‘jezelf’ te zijn?

– Waar ben jij aan de ketting gelegd; in een ‘keurslijf’ gegaan?

– Zijn er momenten in je leven geweest waarop je voelde dat je geen andere keuze had dan je aan te passen en maar zo te doen zoals anderen het van je verwachtten? Hoe voelde dit werkelijk?

– Heb je wel eens heel sterk ervaren dat je iets graag wilde, maar dat dit niet mocht of niet kon en dat je daarom niet datgene deed wat van vitaal belang voor jouw geluk en herstel zou zijn geweest? Wat was het effect daarvan op jouw emoties of op je energie en levenslust?

– Kun je voelen of je voorstellen wat zoiets voor effect op je welbevinden heeft?

– Wat doe je met zo’n oerimpuls als die geen gehoor mag krijgen?

Geplaatst op Geef een reactie

Reflectiemoment ‘Voorbij het dualiteitsdenken en polarisering is innerlijk werk’

© 2021 Uitgegeven bij www.boekscout.nl

Voel je dit ook in jezelf….naarmate je dichter jouw Liefdeskracht in jezelf kunt omarmen, je minder oordeelt over iemand anders? Je hebt, als je even terugkijkt, een hele weg afgelegd, en daarmee bedoel ik niet zozeer je carrière, want op zich zit dit voor de doorsnee mens wel best ok. Ik bedoel eerder het afwikkelen van oude bedradingen, oude restemoties uit het verleden die er kunnen voor zorgen dat je je in relatie met je medemens, je partner, je ouders, je kinderen, verstrikt zit in kinderlijke gedragspatronen en die gaan over verbinding, veilige hechting, openhartige communicatie, emotioneel volwassen worden. Zelfs op werkvlak kunnen ook onverwerkte ervaringen vanuit het systemisch verleden uitgespeeld worden. Ik houd het liever op het leven hier en nu, omdat het vanuit hier en nu is, dat we die laagjes verder kunnen losweken. Hoeveel levens we hebben geleefd en wat we in onze ervaringen/herinneringen meenemen in de huidige incarnatie kan verder onderzocht worden.

Echter, als we ons bewuster worden dat we vanuit onze oorsprongrijke Zijn ontdekken dat we in essentie BronWezens zijn, valt alles als één geheel samen, in onszelf. Spiritualiteit is geen vluchtheuvel om weg te lopen van ons aardse leven; daar zit nu nét de uitnodiging om ons te herinneren en te eren dat we ‘alles’ Zijn. We zijn niet voor niets in een aards fysiek lichaam geboren, om ervaringen te verwerken, te ontdekken als ware ontdekkingsreizigers. Laat ons daarin vooral de ruimte geven te vermenselijken, te verzachten, elkaar te erkennen als puur Bron, niets minder, niets meer. In drie minuutjes heb ik even gedeeld wat ik te delen heb voor vandaag. Zoals Steve Rother ons in al zijn doorleefde wijsheid en ervaringen deelt: Speel goed samen.

Mijn youtube kanaal lag al enkele jaren stil…er is terug wat ruimte om regelmatig iets te delen. Vandaag een heel korte waarneming delen rond ‘spiritualiteit’ en ‘realiteit’.

https://www.youtube.com/watch?v=sI9Tt8_T8y4&feature=youtu.be

Warme liefs Mieke

Geplaatst op Geef een reactie

Wekelijkse updates

zielscreatie ©Mieke

22 april

Kerninformatie

Oude lagen worden verder losgeweekt– overtuigingen, situaties, personen

Vermoeidheidservaringen die te maken hebben met verwerking in onthechtingsprocessen alsook de instroom van licht-energie vraagt om rust, vertragen, naar binnen richten

Zorgen voor balans in doen en zijn: gezonde voeding, bronwater drinken, waarnemen in wat er speelt in het grote collectief echter niet naar je toehalen: gezonde grenzen hanteren

Op weg naar groeiend meesterschap betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt, de beslissingen die je neemt.

Heling is een innerlijk proces waarin je je transformatie-transmutatieweg in aflegt, om nieuwe dingen te kunnen creëren, nieuwe situaties die afgestemd zijn op jouw zielsblauwdruk.

https://www.facebook.com/Mindfulnesstherapeute/videos/952178713577304

Geplaatst op Geef een reactie

De kracht van jouw innerlijk vuur

Voorbereiding op de Volle Maan in Schorpioen

Ingesproken ( 10′)

‘ In het teken van de komende Volle Maan in Schorpioen, geboorte, dood en wedergeboorte als innerlijk transformatie-transmutatie- en hercreatieweg.

Het Element Vuur bereidt je voor op een transformatie! Je wordt ingewijd in een ‘vuurproef’ die een intense verandering zal creëren in je ervaring van de fysieke wereld. Voordat de schepping van het nieuwe echter kan beginnen, moet de vernietiging van het oude plaatsvinden. Vuur geeft je de kracht om diep van binnen te zoeken, om de verouderde aspecten van je leven te vinden, en deze vervolgens aan de draak in jezelf aan te bieden, om te worden getransmuteerd in nieuwe en mooiere creaties’

Luisterfragment 21-04-2024

https://soundcloud.com/mieke-c/de-kracht-van-jouw-innerlijk-vuur-bekrachtiging

Geplaatst op Geef een reactie

Volle Maan in Schorpioen, 24 april 2024

Een mystieke diepe en intense Volle Maan in Schorpioen verlicht de hemel op 24 april. Het is een hoogtepunt van de energieën die rond de Nieuwe Maan in hetzelfde teken op 23 november zijn geïnitieerd. Daar begon een proces van zuivering, een proces van verandering, een proces van verschuiving van de spreekwoordelijke rups naar de oogverblindende vlinder, gesymboliseerd door deze krachtige Maan.

Toegegeven, de maan voelt zich niet het meest op haar gemak in Schorpioen. Onder een nog steeds lijkend meer zie je monsters, schaduwen en duisternis; duisternis die niet voor angsthazen is. Maar als we de moed hebben om diep te duiken en vriendschap te sluiten met wat we normaal gesproken liever verborgen zouden houden, komen we er krachtiger uit en zijn we niet bang voor wat eronder schuilgaat. Het beroemde citaat van Mary Oliver luidt: ‘Iemand van wie ik ooit hield, gaf me een doos vol duisternis. Het kostte me jaren om te begrijpen dat ook dit een geschenk was.’

Neem even de tijd en adem deze woorden in. Hoe resoneren ze met jou? Hoe ben je de afgelopen maanden veranderd, veranderd en getransformeerd, zelfs op de meest subtiele manieren? Hoe kun je de recente crises die zich hebben voorgedaan, in evenwicht brengen met een gevoel van belichaamde kalmte, vrede en gegrondheid?

De zon in Stier, tegenover de maan, verlicht al deze bovengenoemde kwaliteiten in dit meest vredige archetype. Volle Manen gaan over balans, over loslaten en herwerken. Het aanboren van de aardse, somatische energieën van de geduldige kosmische Stier zorgt ervoor dat we onszelf niet verliezen in het drama, het trauma, in de netwerken van complexiteit, in de strijd om macht en controle.

We omarmen wat echt is, terwijl we nog steeds de randen van ons gezond verstand kussen. We leren hoe ver we onze grenzen kunnen verleggen voordat we terugkeren naar de geruststellende armen van de serene, stabiele Stier.

Dus als we het gevoel hebben dat deze Volle Maan ons naar de rand verleidt, vooral gezien het nauwe vierkant met Pluto, de moderne medeheerser van Schorpioen, laten we daar dan heen gaan.

Laten we eens kijken wat er aan de andere kant van deze kosmische waanzin ligt. Het onderzoeken van deze obsessies terwijl we in ons lichaam aanwezig blijven, zal het vertrouwen vergroten in de wetenschap dat we terug kunnen komen, getransformeerd en geëvolueerd. Schorpioen is tenslotte het teken van dood en wedergeboorte.

De oude heerser van Schorpioen – de Krijger- Mars, ligt genesteld tussen Saturnus en Neptunus. Hij/zij trekt zich terug van de strenge leermeester van zware verantwoordelijkheid en richt zich op Neptuniaanse verlangens, visioenen, escapisme en fantasie.

Wat we de afgelopen maanden ook hebben gedaan, laten we verzachten en de stroom toestaan om ons te leiden en richting te geven voor een verandering.

Dit is een emotionele tijd, waardoor het essentieel is om goed naar Spirit te luisteren en contact te maken met wat ons beweegt, in plaats van onze eigen wil aan welke situatie dan ook op te dringen.

Schaduwwerk is wat ons zoveel dichter bij het licht zal brengen. Durf de doos van Pandora uit te pakken en misschien worden we beloond met geschenken die onze stoutste dromen overtreffen.

Broninformatie: Astromatrix.org

Geplaatst op Geef een reactie

Versteend hout

Onder de wortels van een eeuwenoude grootmoederboom bevindt zich de bron van het heelal. Dit is het beeld van “Begin”.

Versteend hout is een mineraal, meestal agaat, dat het hout van eeuwenoude gefossiliseerde bomen heeft vervangen en hun vorm, textuur en zelfs hun groeiringpatroon heeft behouden. Bomen zijn de leiders van het plantenrijk, die boven de aarde uittorenen met hun wortels diep in de grond. Bomen zingen voor de wind en de zon, en leren veel van andere wezens door hen onderdak, voedsel en veiligheid te bieden.

Bomen symboliseren het diepe en oude begin van alle dingen. Tijdens hun wandeling op aarde leren ze veel over het begin en het einde van de levensspiraal. Ze zijn gegroeid uit de zaden van hun voorouders en bevruchten hun kinderen met hun lichaam als ze vertrekken. Wanneer bomen versteend raken en in steen zijn ‘veranderd’, blijft de kennis en het begrip van deze wezens behouden in de energiepatronen van de steen die hun vorm heeft aangenomen.

We hebben allemaal onze wortels of begin. Wanneer we incarneren en de fysieke wereld betreden, kiezen we onze ouders, onze cultuur en de oude herinneringen aan onze voorouders die in het DNA van ons lichaam zullen worden opgeslagen. Met deze keuzes vormen we de basis voor onze fysieke ervaring. De energie van Versteend Hout stelt ons in staat toegang te krijgen tot dat begin, dat op cellulair niveau is opgeslagen en kracht en kennis put uit onze voorouders en onze afstamming.

Door de wortels en het begin van onze lichamen en culturen te onderzoeken, kunnen we onszelf bekrachtigen via de eeuwenoude coderingen van instinct en intuïtie. We kunnen met degenen die ons zijn voorgegaan ‘spreken’ en wijsheid van hen verkrijgen.

Door ons te verdiepen in deze oude cellulaire herinneringen kunnen we ook vooruit komen. Wij zijn de voorhoede van een nieuwe beschaving op aarde. Door gebruik te maken van de herinneringen van onze volkeren kunnen we de lessen die zij hebben geleerd integreren en de fouten vermijden die in het verleden zijn gemaakt.

Dit is een tijd voor alle mensen om in vrede en harmonie samen te komen, ongeacht ras, huidskleur, religie of overtuiging. Terwijl we voorwaarts gaan in de tijd van harmonie en licht, zullen we de oude wortels vinden die voor iedereen gemeenschappelijk zijn. Met het begrip van deze eeuwenoude tribale manieren kunnen we een toetssteen creëren, een plaats van gemeenschappelijke basis, die we kunnen gebruiken om samen een nieuw leven op te bouwen op de planeet. Door te zien waar we vandaan komen, kunnen we een betere toekomst tegemoet gaan en op weg naar een nieuwe dag waarin we de aarde en elkaar eren.

De boodschap: “Versteend Hout is gekomen, met zijn boodschap van wortels en begin, om je te herinneren aan de kennis die je diep in jezelf draagt. Door toegang te krijgen tot deze kennis, kunt u een dieper inzicht krijgen in uzelf en uw pad. Je kunt nieuwe manieren vinden om met de andere wezens om te gaan waarmee je je wereld deelt, ongeacht hun koninkrijk.

Naarmate je dieper in je eigen bewustzijn komt, krijg je de toegang tot informatie over je voorouders en vorige of alternatieve levens. Eer waar je bent geweest. Jouw pad heeft je de kracht en de kennis gegeven om te zijn waar je nu bent. Op jouw pad heb je veel geleerd. Nu is het tijd voor jou om je begin, oud en nieuw, te eren.

Versteend Hout kan ook een tijd inluiden waarin je stappen gaat zetten op een nieuw pad. Herken dit nieuwe pad als een nieuw begin in je leven. Erken dit nieuwe pad als een nieuw begin in ons leven. Laat het los en laat deze nieuwe richting zich stevig in je leven vestigen. Er wordt nu een nieuwe richting aangegeven.

afbeelding: Crystalcave.nl

Wij zijn lichtwezens in fysieke lichamen. Wij kiezen ervoor om hierheen te komen, om Gaia, de mensheid en alle planten en wezens op deze planeet te helpen. Het enige ‘probleem’ is dat als we hier eenmaal zijn, we vanwege de dichtheid van onze fysieke ervaring vaak vergeten waarom we hier precies zijn. Het is een zeurend gevoel van ‘iets meer’ of een gevoel dat er iets gaat gebeuren dat we niet kunnen afschudden. Het is het zien van synchroniciteit, het bestudeert een hoger bewustzijn en het volgt de tekenen en boodschappen die we in onze dromen krijgen, die overgaan in ons dagelijks leven totdat we ons eigen bewustzijn gestaag verhogen.

Deze boodschap is een teken dat je er klaar voor bent om verder te gaan dan je karmische lessen en te ontdekken waarom je eigenlijk hier bent. Dit is geweldig nieuws! Je kunt onthechten van het drama-denken het verleden omarmen en integreren en met vertrouwen voorwaarts gaan. Je hart en je intuïtie zijn je GPS. Je innerlijke kracht en wijsheid zijn de hoekstenen voor succes. En ja, wat is succes in feite, in werkelijkheid? Zijn wie je werkelijk Bent. Zijn waarvoor jij geboren bent en jouw unieke levenspakket met liefde, met zorg en aandacht uitpakken.

Het enige wat je hoeft te doen is in jezelf stappen… de echte, authentieke, begaafde, creatieve en spirituele jij; en wanneer ben je in je kracht gestapt? Schijn jouw licht op de wereld. We hebben het nodig en wachten vol verwachting, verwachting en opwinding. Het Universum en het Goddelijke (een en dezelfde natuurlijk) ondersteunen je bij elke stap.

Chakra: Wortel

Affirmatie: De wortels van mijn ervaringen voeden mij diep.

Geplaatst op Geef een reactie

Afbrokkelen en Opbouwen

Waar hou jij je nog aan vast, wetend dat het vasthouden niet je hoogste Zielsrealisatie op Aarde dient. Of het nu gaat om je leefstijl, je relatie ( relaties), je werk, je overtuigingen…Merk je dat het spanningsveld toeneemt, innerlijk, in jezelf? Heel lastig, hoor ik van cliënten/klanten, in toenemende mate. Onzeker stellen ze de vraag of dat wel goed is, of dat wel goed komt. Waar leidt het afbrokkelen naartoe…hoe kan ik weten dat…

Er is slechts één antwoord op alle vragen: je hart weet, alleen hebben we geleerd enkel op het logisch denken, het verstand te vertrouwen. De lijn werd bij de meesten van ons heel rechtlijnig getrokken naar het hoofd/denken. Gevoelens of emoties waren voor velen niet-bespreekbaar. Velen merken dat hun hart gepantserd is. Liefde is een ‘zaak’ geworden voor velen. Een soort van ‘overeenkomst, een contract’. Precies in die dimensie zie ik verschuivingen, zie ik veranderingen, zie ik een groeiend bewustzijn dat liefde een verbinding is vanuit het hart. Maar hoe dat pantser losweken? De weg van het hoofd naar het hart is een langzame weg, want onderweg worden alle lagen die geleid hebben tot pantservorming soms pijnlijk zichtbaar. Laat ons die lagen ook benoemen, ruimte geven om die lagen te erkennen en te transformeren. Transformatie is een cyclische weg waar je af en toe kan terugschieten in een oud stukje. Het oude denken brokkelt stilaan af, om nieuwe zienswijzen en nieuwe gezonde manieren van omgaan met jezelf, met anderen te integreren.

Het afbrokkelen van het oude paradigma geeft je nieuwe kansen om je leven vanuit een stevige en krachtige basis uit te reiken naar een nieuwe fase in je leven. Door bewuste stappen te zetten, uitdrukking te geven aan wie jij werkelijk bent, gehoor te geven aan de leiding van je hart, ben je op jouw beurt inspirerend voor anderen.

Wat voel je bij het contact maken met deze afbeelding…gedachten, gevoelens.. wat raakt je?

Een eerder geschreven blog in 2023.

Geplaatst op Geef een reactie

Overgave aan jouw levensstroom

Zeven van water

12 april 2024

Zeven van Water staat voor loslaten en overgave aan de stroom van het leven, en dit doen met volledig vertrouwen en vertrouwen. Ze gaat over het loslaten van de controle over alle relaties en uitkomsten, en geloven dat wat zich ook in de toekomst ontvouwt, is wat de bedoeling is. Ze heeft ijverig in het heden gewerkt en alles wat ze doet met haar liefde doordrenkt, om zo een toekomst te creëren die zal brengen wat ze nodig heeft: leren, genezen en groeien. Tevreden omdat ze weet dat ze alles heeft gedaan wat ze kon, gaat ze achterover liggen om uit te rusten, zodat ze naar het volgende moment en de volgende taak kan gaan.

De behoefte om anderen of een situatie onder controle te houden, komt voort uit angst. Of die angst nu gaat over het verliezen van iemand of iets waar we van houden, om alleen te zijn, of gewoon de angst om te falen of iets te missen, we doen wat we kunnen doen om de illusie in stand te houden dat we controle hebben. Maar controle is slechts een illusie, ook al zouden we graag anders willen geloven.

We kunnen krachtige keuzes maken en met gepaste zorgvuldigheid en toewijding werken. We kunnen creëren met de zuiverste bedoelingen en gemotiveerd worden door liefde, maar de resultaten die we wensen zullen ook worden beïnvloed door timing, omstandigheden en andere mensen – zowel degenen die dicht bij ons staan als degenen van wie we geen kennis hadden. Hierdoor kunnen we slechts een gedeeltelijke invloed uitoefenen. Als we proberen meer invloed en controle uit te oefenen, lopen we het risico onze hoop en verlangens te saboteren en een uitkomst te manifesteren die heel anders is dan de gewenste. Hoe houd jij water vast? De toekomst ligt niet vast; het is vloeibaar en veranderlijk en zo uitgestrekt met oneindige mogelijkheden dat het niet te bevatten is.

Laat het zo zijn.

Maak je emotioneel los, laat alle verwachtingen los en heb vertrouwen. Investeer niet in speculatie, wat als, misschien, zorgen of angst. Speculaties ontstaan vanuit ervaringen van het verleden. Op dat verleden wordt meestal een oud verhaal in het NU herhaald. Neem die verhalen uit het verleden onder de loep, wat vraagt daar nog om verwerking, wat is nog niet verteerd? Weet dat elk oud nog niet verteerd en verwerkt verhaal een zaadje is dat je opnieuw plant in het NU en dat dit ook jouw realiteit wordt? Je zoekt naar een zo positief mogelijke voorspelling in de toekomst. Zie je in dat indien je voorbijgaat aan wat nog om aandacht vraagt, waar ‘angst’ je leven beheerst, de basis van vertrouwen in een vreugde -en liefdevol leven ontbreekt. Het is net als een huis willen bouwen zonder fundamenten.

Zeven Van Water komt je vertellen dat het tijd is om diep in en uit te ademen. Als je je intenties hebt bepaald, gemotiveerd bent door liefde en alles hebt gedaan wat hier in het heden nodig is, dan is het tijd om jezelf toestemming te geven om te ontspannen en los te laten. Omarm een vredige, ontvankelijke en vloeiende staat die je meeneemt naar de volgende fase van je reis.

Misschien ervaar je hoe moeilijk of lastig het is om flexibel te zijn. Weet dat wat niet buigt, uiteindelijk zal breken. Doelen nastrreven door ‘vloeibaar’ als het water te worden. Water kan elke scheur, elke opening vinden, kalm, stil, vredig wachtend en ontvankelijk.

Externe krachten kunnen golven en rimpelingen veroorzaken, maar wanneer we de ‘duwkracht’ omvormen tot ‘scheppingskracht’ worden de stilte en kalmte hersteld. Het pad van de minste weerstand volgen, spoelt elk obstakel weg, met een natuurlijk en gratiueus gemak.

Als de omstandigheden iets moeilijker hebben gemaakt of ervoor hebben gezorgd dat je een beschermend omhulsel hebt aangetrokken, is het tijd om de rivier van het leven je emotionele pantser te laten wegspoelen. Een zachte, meer vloeiende kijk is je ongetwijfeld beter van dienst. Verzacht je standpunt. Laat dieperliggende gevoelens van weerstand los, sta open voor mogelijkheden en dompel in onder in rust en vrede. Wees als het water en de stroom.
Niet voor niets zeggen we zo vaak of horen we mensen zeggen: ‘ ik kan geen ijzer met handen breken.’ Toepassen wat we vaak met gemak uitroepen, is waar het om gaat.

Dreams of Gaia Tarotdeck