Geplaatst op Geef een reactie

Ontdek S.A.R.A.

Een veel gehoorde kreet….

– Ik wil mijn pijn kwijt

– ik wil geen stress meer voelen

– ik wil van mijn trauma afgeraken

– ik wil van mijn verslaving ( roken, drinken, gokken, relatie-verslaving enz….) af

– ik wil van mijn verleden af

– ik wil van mijn overgewicht afgeraken

– ik wil die rotziekte kwijt

– ik wil weg uit mijn relatie, en ik geraak er niet vanaf

– ik wil van mijn onzekerheid afgeraken

– ik wil van mijn schulden af

– ik wil van mijn ellendig miezerig leven af 

– ik wil van mijn eenzaamheid afgeraken

          en help, ik heb al zoveel gedaan, geprobeerd ( proberen houdt tegelijk energetisch ‘mislukking’ in) 

                       ik heb al zoveel hulp gezocht

                       ik slik ondertussen al een tijd ( of zelfs jaren) slaappillen ( ik kan niet inslapen, noch doorslapen, ik blijf maar piekeren en malen in mijn gedachten, dus ik drijf de slaappillen maar op…..)

                                                                                                 anti-depressiva ( en ik leef nog wel, fysiek, maar emotioneel voel ik me verdoofd, mijn relatie lijdt eronder, mijn kinderen hebben me nodig emotioneel, maar ik heb niets te geven, ik voel me leeg). Ik kan nog meer voorbeelden aanhalen, het is duidelijk dat wij van iets af willen geraken dat ons belemmert gelukkig te zijn.

Valt het je niet op, als je hier even bij stilstaat, dat je door dit credo te blijven uitroepen, er in wezen niets verandert, dan dat je je nog ongelukkiger voelt en afstevent op een depressie en suïcidale gevoelens en gedachten gevoed worden?

Er zijn inderdaad zoveel wegen naar je zoektocht in het afgeraken van iets, alleen….de kwestie is NIET dat je van iets afgeraakt, maar dat je er anders leert mee omgaan. Door anders om te gaan met iets waar je vanaf wilt, onderzoek je wat er in de kern ontknoopt, ontmanteld mag worden. Allemaal tekenen en signalen dat je niet kunt blijven doorgaan op oude voet. De veranderingen vinden plaats nergens anders dan in jezelf. Eenmaal je accepteert dat de uitweg de weg naar de bodem verloopt, maak je andere keuzes, gezonde keuzes, keuzes die aansluiten op bijvoorbeeld een gezonder lichaam, een liefdevolle verbinding, een job waar jij je kernkwaliteiten tot volle bloei kunt laten komen…

Je verleden kan je niet ongedaan maken, je kan daarentegen hier en nu je SCRIPT herschrijven.

Door de houding aan te leren met mededogen te accepteren hoe je je Nu voelt, wat je NU ervaart, en niet in de weerstand te gaan, je ervaring, je gevoel te verfoeien, creëer je onbewust nog meer van het gevoel niet meer uit de vicieuze cirkel te geraken. Weerstand ontstaat uit een diepere angst om het oude vertrouwde los te laten en het op een ‘veilig’ te houden.

Je bent er ondertussen van overtuigd dat geen enkele therapie, geen enkele heling, geen enkele oplossing dat van buiten af komt, je bevrijdt van je verleden, je verslaving, je schulden, je ziekte….

De eerste stap is acceptatie ( wat NIET hetzelfde betekent als = bij de pakken neer gaan zitten, lijdzaam en apathisch toezien = slachterbewustzijn) wat zich HIER en NU voordoet.

Alternatieve heling – therapievormen van allerhande soort , allen weer in een ander jasje gegoten- doch niets nieuws of vernieuwend of toch bijzonder weinig soelaas brengend- zijn prima als ondersteuning, doch mijn ervaring in dit jarenlange werk is dat de veranderingen die eigenlijk dienen plaats te vinden bij diegene die je verder wil helpen, geen duurzame verandering kan beloven. De volledige verantwoordelijkheid nemen voor jouw helingsproces is 50% van het werk. Je kunt wekelijks een uur op de massagetafel liggen, genieten en je opgeruimd voelen, maar als je bijvoorbeeld blijft aanhaken op een toxische relatie, je levensstijl niet ten beste verandert, ga je na een tijdje beweren dat die helingen geldklopperij zijn en niet werken voor de rest van het leven.

Je mag een nog zo prachtige reading ontvangen, met daarbij de handvatten, tools, instrumenten en inspiratiebronnen om de nog dieperliggende werkpunten aan te pakken: je weet dat de veranderingen noodzakelijk zijn, en toch blijf je jezelf in een die situatie vastzetten, toch blijf je loyaal aan een werkgever die jou niet ziet in jouw kwaliteiten, ook hier geldt hetzelfde: als jij blijft doen zoals je altijd hebt gedaan, tegen beter weten in, dan ga je na een tijdje beweren dat die reading gewoon onzin is geweest, er is niets van ‘uitgekomen’. Ook hier is het dat je teruggeworpen wordt op het nemen van de verantwoordelijkheid en de reading(en) nog maar eens rustig t herlezen. Het is te makkelijk anderen verantwoordelijk te stellen voor de acties die je al dan niet onderneemt, de keuzes maakt die het beste zijn voor jezelf zonder iemand anders hierbij te schaden. Er leeft nog teveel aanleunen op een redder van buitenaf. We zijn niet opgeleid om mensen te redden, maar het te laten ontdekken dat zij innerlijk die kracht in zich hebben om uit te breken. In die zin klopt de uitspraak ‘ ik zet iemand in haar/zijn kracht’ niet-kloppend. Dat is de stem van de redder en precies dat is een oude overtuiging die aansluit bij het Vissentijdperkbewustzijn.

Het objectieve gegeven is…..de resultaten zijn zelden blijvend en nodigen de ontvanger amper uit om aan zichzelf te werken.

Conclusie is hierbij, dat om NU in deze sterke veranderende bewustzijnstijd tot op een dieper niveau de bevroren geschiedenis los te koppelen en de nieuwe verbindingen te integreren, wel meer nodig is dan enkel vanuit externe bronnen te putten, maar ook te leren de verbinding te maken met interne hulpbronnen en mogelijks zelfs nieuwe hulpbronnen aan te boren.

Het eerste en belangrijkste is dus alle weerstand te doorbreken in het onder ogen zien dat een situatie je diep ongelukkig maakt, je loopt hier niet van weg, je onderzoekt in jezelf wat die situatie precies is, wat die situatie in je hart veroorzaakt, en hoe je anders kan omgaan in/ met die situatie. 

Dit is een heel belangrijke stap in het herformuleren van het probleem.

Als een waarnemer/ toeschouwer naar de situatie KIJKEN en niet vanuit diepe emotie omdat die emotie net het verder blijven vastzitten bekrachtigt.

Met deze houding aanvaard je dat deze situatie niet gezond is voor je algemeen welzijnsgevoel en pas bij de volgende stap onderzoek je hoe JIJ deze situatie het best kan aanpakken.

S.A.R.A.

 • Stop even met verder lezen
 • Adem even rustig in en uit en voel wat je mogelijks raakt….wat voel je hierbij?
 • Reflecteer even rustig en stel je hier en nu voor dat je leeft in een levendig pijnloos vreugdevol lichaam leeft
 • Adem in vreugde, leven , geluk , en adem uit pijn , teleurstelling , wanhoop , armoede …….

Geef jezelf de RUIMTE en de TIJD om naar die innerlijke verandering toe te groeien, Keulen en Parijs zijn evenmin in één dag gebouwd.

Veranderen vraagt TIJD en INZET.

Zoveel huidige therapievormen beloven helaas op 1 dag helemaal gelukkig te kunnen zijn, in 1 dag volledig genezen te zijn, in 1 dag alle problemen in je leven te kunnen oplossen, in 1 dag alle trauma’s te hebben verwerkt…..de ontgoocheling is des te groter, omdat er zovelen die deze wegen hebben gekozen ( en dit zijn dan ook de leerlessen en – ervaringen die hierin ook misschien wel nodig zijn als ervaring)  hier ontgoocheld zelfs boos verder zoeken….naar die éne voor altijd durende oplossing en liefst direct voor de rest van het leven.

Ik haal iedereen uit die illusie, omdat het heel eenvoudig niet op deze manier werkt.

Net zoals je evenmin in 1 dag een goede therapeut kan worden.

Net zoals je niet in 1 dag een goede levenscoach kan worden.

Net zoals je niet vanuit boeken lezen rond heling, coaching, een adequate professioneel hulpverlener kan zijn.

Het nadeel van deze Nieuwe Tijd is dat alles nu duidelijk nog sneller dan snel zou moeten gaan ( en alles gaat al zo snel), maar kijk eens naar de levenscycli ….of we dit nu leuk vinden of niet, alles heeft een eigen ritme, net zoals geboren worden en sterven en alles wat ertussen in ligt, puur ervaring is en groei en bewustwording impliceert. 

 • Waarom zou je nu reeds moeten streven in een andere dimensie te leven, terwijl je het nog niet voor elkaar krijgt als een tevreden, gelukkig mens hier op aarde te leven?
 • Waarom zou je nu reeds moeten verlangen naar de dood, terwijl je  nog niet klaar bent met je goddelijke zielsopdracht?
 • Waarom zou je moeten blijven vechten of vluchten tegen en weg van je leven, terwijl het Universum zo hard met je meewerkt, het leven te leiden waarvoor jij precies bent geboren? 

Kan jij je nu al voorstellen dat jij straks de DADER van JOUW leven wordt?

Uitgegeven in 2021 www.boekscout.nl

ANDERS kijkt naar een situatie, een gevoel, een relatie, een ziekte en er het BESTE uithaalt voor jezelf én diegenen die hierbij betrokken zijn? 

JIJ alleen kan de belofte maken aan jezelf vanaf HIER en NU de AANDACHT te geven vanuit compassie ( niet hetzelfde als mede-lijden) en mededogen aan wat er zich NU voordoet.

Stapje per stapje creëer je met doorzettingskracht, geduld en vertrouwen jouw nieuwe leven, en kan je uiteindelijk ervaren dat het leven bestaat uit een heel groot kleurenpalet van ervaringen….

Wil je je graag aanmelden voor een persoonlijke coaching dan kun je via de webshop een sessie boeken.

Mijn twee boeken zijn aan te schaffen op mijn website, tot zolang de voorraad strekt.

Uitgegeven in 2020 www.boekscout.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Thuiskomen bij jezelf: van binnenuit leven

In wezen houdt mentale en emotionele gezondheid in dat je van binnen naar buiten leeft in plaats van buiten naar binnen. 

De meesten van ons hebben al jong geleerd om te gehoorzamen en de leiding van onze ouders en leraren te volgen. Als we geluk hebben, beginnen we op een gegeven moment een gevoel van onze eigen unieke identiteit te ontwikkelen. Na verloop van tijd beginnen we ons bewust te worden van een innerlijke waarheid. In toenemende mate leren we om vanuit die plaats op de situaties en gebeurtenissen in ons leven te reageren in plaats van alleen maar door in deze wereld te worden geslingerd, te reageren op wat in ons leven aanwezig is alsof we het gevolg zijn in plaats van de oorzaak van wat overkomt ons.


Enkele richtingwijzers die je voor jezelf kunt onderzoeken in welke mate je het leven van binnen naar buiten leeft of omgekeerd? Bewoon je je fysieke lichaam, of dient je lichaam om een sluier op te houden om wat je diep van binnen voelt? Lichaamsbewustzijn is in mijn visie en ervaring iets helemaal anders dan Lichaams Bewust Zijn. In het bewust Zijn van je lichaam, bewoon je je lichaam, heb je een liefdevolle verbinding met je lichaam, voel je helemaal thuis in je lichaam. Dit is dus anders dan lichaamsbewustzijn. Hetzelfde woord, maar waar je zelf, met enig gevoel en invoelen, het verschil in kunt waarnemen. Het gaat niet over poses aannemen, getuite lippen, gekeurslijfde slanke tailles ten tonele brengen et cetera. Het gaat over ten diepste en ten volle Zijn. Dien jij je lichaam of dient jouw lichaam je voor iets wat van buitenaf nodig is, om je van binnen goed te voelen? 


1) Je gedachten en acties zijn uitdrukkingen van een innerlijk gevoel van je identiteit, doel en intenties in plaats van simpelweg reacties op uiterlijke omstandigheden en gebeurtenissen. Wanneer we ons innerlijke centrum uit het oog verliezen of het überhaupt niet kunnen vinden, wordt ons gevoel van welzijn voornamelijk bepaald door externe factoren. Onze stemming kan op en neer gaan met de aandelenmarkt of we zijn misschien druk bezig om de goedkeuring van andere mensen te krijgen als een manier om ons goed te voelen over onszelf. Je bent onzeker over je lichaam, je doet er alles aan om er goed uit te zien, je doet je misschien zelfs tekort om goedgekeurd te worden, en dit vinden we vooral terug op lichamelijk vlak. Een slanke taille, witte tanden, lange geverfde nagels et cetera…de vraag is dan nog steeds: wat drijft iemand van binnenuit om aan de buitenkant allerlei veranderingen aan te brengen. Bewoont iemand zijn lichaam, of gaat het om de goedkeuring, hoofdzakelijk, van de buitenwereld? Kan het ook samengaan, zeer zeker. Met een bewust Zijn en een bewust bewonen van het fysieke lichaam, kan men de buitenkant, de verschijning verfraaien. Dat is natuurlijk iets wat mens voor zichzelf dient te onderzoeken. 
Wanneer we daarentegen in onszelf gecentreerd zijn, beschouwen we wat er gebeurt niet alleen als ‘goed’ of ‘slecht’, maar ontwikkelen we eerder ons vermogen om te werken met wat er ook in ons leven aanwezig is. Onze reactie is onze betrokkenheid bij het leven vanuit een diep referentiepunt van wie we weten dat we zijn.


2) Je ervaart een redelijk stabiele staat van welzijn in plaats van een dramatische achtbaanrit.
Wanneer je in jezelf gecentreerd bent, gebeuren er nog steeds minder leuke dingen, maar je reageert anders dan degenen die op drift zijn. Je zou de moeilijke uitdagingen van je leven zelfs kunnen zien als kansen om te groeien en vaardigheden te ontwikkelen in het  meedeinen op de stroomversnellingen van het leven. Als reactie daarop ga je aan de slag door de manieren aan te pakken waarop een situatie je uit balans heeft gebracht. Na verloop van tijd leer je te stoppen met draaien als een hamster in een rad — al je vrienden opbellen om je wee-verhaal te vertellen en al je woede en oordeel over wat iemand je heeft aangedaan uit te spuwen. In plaats daarvan kun je je vrienden wenden voor steun en een nieuw perspectief op de situatie, en hen laten weten waar je vastzit. Terwijl je je eigen kwetsbaarheid ervaart, neem je verantwoordelijkheid voor je ervaring en onderneem je actie vanuit een plaats van wie je jezelf kent. Je reageert door alleen dat te creëren, te promoten en toe te staan ​​dat je in meer balans en welzijn brengt. En soms kan dat best lang duren.

3) Je ervaart veel synchroniciteit en harmonie in je leven in plaats van een spervuur ​​van willekeurige gebeurtenissen. Niets is toeval, niets gebeurt zomaar zonder reden, op een bepaald moment leg je verbanden en zie je het groter geheel. 

 4) Je hebt een basisgevoel dat je aan het stuur van je eigen leven zit in plaats van een slachtoffer van omstandigheden en gebeurtenissen. Het geeft enorm veel kracht om te weten dat je bij de oorzaak bent in plaats van bij het effect van je leven. Je hebt minder snel het gevoel dat je in concurrentie staat met andere mensen. In plaats daarvan haal je je innerlijke hulpbronnen op, concentreer je je op het verder ontwikkelen van je kernkwaliteiten; je be-meestert je eigen leven, je onthaakt laag per laag oude kernovertuigingen die niet meer passen in jouw leven. Geloof me dat je hier nooit klaar mee bent! Soms vertellen mensen me dat ze dachten helemaal klaar te zijn, tot ze ontdekken dat er toch nog een dieper laagje losgetrild wordt en ontgoocheld zijn over zichzelf. Ik noem dit ook bodem-werk, in jezelf investeren, je verder niet bezighouden met het bodem-werk van anderen en het stuur van anderen willen overnemen, want ook dat zie ik heel frequent gebeuren.


Sommigen zijn volledig verbonden met hun eigen leven, onderzoeken hun gevoelens, emoties, gedachten, patronen, scripts, overtuigingen, anderen stellen vragen over hun partner, vrienden, collega’s, willen weten wat ze denken, wat ze doen, waarmee ze bezig zijn, controleren om de haverklap social media, whatsapp, datingsites…ik stel me vaker en vaker de vraag en die richt ik ook natuurlijk naar diegenen die het alsmaar over de anderen hebben, waarom er zo weinig interesse leeft in het bewonen van het persoonlijke leven.  Het leven bewonen, van binnenuit. Dat betekent helemaal niet: des-interesse in wat er in anderen omgaat. Interesse tonen herken je aan de mate van betrokkenheid, de mate van inlevingsvermogen, de mate van werkelijk aanwezig zijn bij wat er leeft bij anderen, zonder dit te willen sturen naar een bepaalde gewenste richting. In de onderstroom kun je haarfijn een manipulatieve energie voelen. 
Dit soort diepte-vragen kunnen best confronterend zijn. Soms reageren enkelen heel boos, maar dan weet ik dat er iets dieper is geraakt in die boosheid.  Dit zijn mensen die ik dan niet meer hoor, want het verlangen, dat een keerzijde en schaduwkant heeft, om gesust te worden, dat het allemaal goed komt, overheerst. Met dat goedkomen-verlangen, zou ik een sluier van onwaarheden creëren, en dat is niet hoe het werkt. 


5) Je probeert innerlijke staten van bewustzijn te bereiken in plaats van uiterlijke dingen. Hoewel je misschien liefhebt en leuke dingen hebt, is je geluk daar niet langer het resultaat van. Het komt eerder van het bereiken van een gevoel van innerlijk evenwicht en welzijn. Je waardeert je eigen waarde of die van anderen niet op basis van geldelijke overvloed of schaarste. Je bent naar binnen gericht, niet naar buiten, en meet succes aan je vermogen om een ​​gevoel van innerlijk evenwicht te bewaren terwijl je je best doet om eerlijk, integer en vriendelijk te reageren op de mensen, omstandigheden en gebeurtenissen in jouw leven.
Mensen verlangen naar verbinding–de mate waarin je met je Zijn verbonden bent, ontstaan gelijkwaardige verbinding, waarin het herhalen van drama-trauma scripts nog weinig opspelen.
Mensen verlangen naar verdieping- de mate waarin je met je Zelf de diepte bent ingegaan- bodem-werk verricht- ontstaat een wederzijdse verdieping, op een liefdevolle, speelse, luchthartige manier.
Alles wat we van elkaar verlangen…wat we geneigd zijn op anderen en vooral op een liefdespartner te projecteren…dienen we eerst in onszelf te voeden, zodat de talrijke projectiemechanismen laag per laag ontkracht worden. De kracht van liefdevolle verbindingen, waarin partners naast elkaar staan, emotioneel volwassen uitgerijpt, is een ontwikkelingsweg, met kronkels, met hobbelige paden, met uitdagingen en die zijn er niet zomaar. 
Geniet van je inner-rijke reis naar de binnenkant en ontmoet daar jouw unieke stralende Zijn. 

Geplaatst op Geef een reactie

Van innerlijke criticus tot liefhebbende metgezel

Onze gedachten begeleiden ons bij elke stap. Ze bepalen meestal of we ons goed of slecht voelen. Het wordt problematisch wanneer de innerlijke criticus uit de hand loopt en een negatieve invloed heeft op onze stemming en ons gedrag.

Studies tonen aan dat 90% van onze interne dialogen tegen onszelf zijn gericht. Niet voor niets luidt het gezegde “Onze ergste vijand zijn wijzelf”. We herhalen negatieve gedachten en overtuigingen, we twijfelen aan onszelf en we geven onszelf de schuld voor mislukkingen.

Wat is de innerlijke criticus?

De innerlijke criticus is de stem in ons hoofd die regelmatig onze aandacht vestigt op onze zwakheden en onzekerheden. Hij blokkeert ons door de innerlijke criticus herhaaldelijk zinnen te geven als “Ik kan het toch niet.”, “Mijn werk is alleen goed als het vrij is van fouten.” of “Ik heb dat toch nooit kunnen doen.” roept in ons bewustzijn.

Onze innerlijke criticus is meestal geworteld in de kindertijd: naast complimenten krijgen we ook berisping. Sommigen van ons kregen minder lof of de schuld woog zwaarder. Omdat we vooral onze ouders als kinderen een plezier willen doen, slaan we, vaak onbewust, in de hersenen op hoe we dat precies bereiken. We slaan onjuist gedrag bewuster op in de hersenen om onszelf te beschermen tegen toekomstige fouten.

Als er te weinig eigenliefde en te veel zelfkritiek is, is zelfverwijt het resultaat. De innerlijke criticus remt ons af om ons tegen verder kwaad te beschermen. We hebben geleerd dat we door belangrijke zorgverleners, zoals ouders of vrienden, worden geprezen voor goede prestaties. Als kind ontstaat het onbewuste idee dat we iets moeten bereiken om herkend te worden.

Dit idee leidt ertoe dat mensen een sterke innerlijke criticus ontwikkelen. Met de innerlijke criticus kun je veel bereiken doordat hij je drijft, maar vaak zie je pas te laat wanneer de negatieve stem van de innerlijke criticus te luid wordt. Omdat we gewoonlijk meer waarde hechten aan lof van buitenaf, wordt de innerlijke criticus luider. Dit leidt tot meer zelfverwijt, er is geen lof van binnenuit en we zijn zelfs nog strenger voor onszelf.

De volgende tips kunnen de stem van je innerlijke criticus temmen.

 • De innerlijke criticus is veranderlijk

Onze gedachten zijn en blijven slechts gedachten. Ze komen en gaan. Ze zijn veranderlijk en we kunnen ze beïnvloeden. Zodra de negatieve dialoog met jezelf begint, zijn we geneigd te vergeten dat het gewoon gedachten zijn. We identificeren ons met hen en internaliseren ze.

Probeer je innerlijke criticus bloot te leggen. Wees je ervan bewust dat je innerlijke criticus tegen je praat. Dit is een grote stap. Omdat we de kracht hebben om vorm en vorm te geven aan onze gedachten, hebben we deze macht ook over onze innerlijke criticus. We kunnen zijn stem van hem afnemen, omdat we hem zelf hebben gemaakt De innerlijke criticus is maar een klein en veranderlijk deel van jou.

 •  Kijk vanuit waarnemen 

Door mindfulness en aandacht kunnen we op de innerlijke criticus stuiten. Observeer de zelfbespreking en je innerlijke criticus en probeer de gedachten bewust als zodanig waar te nemen zonder ze te beoordelen. Verander tijdens de innerlijke monoloog van “ik” in “jij”.

Je  hoeft de zinnen van de innerlijke criticus niet te geloven of te internaliseren. Neem de positie van een waarnemer in en laat de gedachten voorbijgaan. Door je gedachten voorbij te laten gaan, win je afstand. Vooral meditaties voor eigenliefde kunnen hier helpen. Drie minuten meditatie per dag kan een enorme impact hebben op onze innerlijke criticus.

 • Zwart op wit

Ga vijf minuten zitten zonder enige afleiding en luister naar jezelf. Na een korte tijd zullen de eerste negatieve gedachten van je innerlijke criticus waarschijnlijk opduiken. Uw taak is nu om ze op papier te zetten. Schrijf al deze negatieve gedachten op die door je hoofd gaan. Het doel van deze oefening is om je bewust te worden van de intensiteit van deze gedachten. Meestal zijn we geschokt door de intensiteit en boosaardigheid van de innerlijke criticus. Het is belangrijk om je hiervan bewust te worden om de scherpe rand van de innerlijke criticus te halen.

 • Zelfcompassie

Wanneer je in stilte met jezelf begint te leven, zul je waarschijnlijk zien hoe vaak er negatieve gedachten opduiken. Zou je het advies en de overtuigingen die in je hoofd opkomen, aan een vriend of geliefde geven? Waarschijnlijk niet. En je herkent wellicht de situatie waarin je medelijden hebt met dierbaren als het niet goed met hen gaat? Probeer dit medeleven een keer voor jezelf te voelen. Bescherm jezelf wanneer de negatieve stem van de innerlijke criticus opkomt. Dit kan in het begin misschien raar aanvoelen, maar zelfliefde en zelfcompassie zijn een integraal onderdeel van het stoppen van de negatieve innerlijke stem.

 • Troost je innerlijke criticus

Zoals beschreven, wil de innerlijke criticus ons beschermen tegen schade. Dit is mooi bedoeld, maar niet altijd een voordeel. Een manier om met deze zelfvernietigende gedachten om te gaan, is door genegenheid te tonen voor de innerlijke criticus. Wees niet bang elke keer dat je innerlijke criticus je weer aanvalt. Hij wil je in principe beschermen.

De innerlijke criticus is bang voor de volgende mislukking. Je kalmeert hem door hem te troosten als een kind, hem te knuffelen en bemoedigende woorden tot hem te spreken. Besteed aandacht aan hem, maar blijf altijd in de positie van de waarnemer en identificeer je niet met wat hij zegt.

 • Je liefhebbende metgezel

Om je innerlijke criticus te kunnen weerstaan, is het belangrijk om een ​​liefdevolle metgezel te creëren. Dit is als het ware de stem tegen de innerlijke criticus. Je kunt zelf je liefdevolle metgezel creëren – ongeacht de kleur of vorm – het is aan jou. Het belangrijkste is dat hij liefdevol met jou en je innerlijke criticus spreekt.

Elke keer dat je innerlijke criticus luidruchtig wordt, kan je liefdevolle metgezel een tegengedachte formuleren. Dus hij kan met de negatieve overtuiging “Dat kan je toch niet doen.” bijvoorbeeld “Probeer het maar eens. Wat moet er misgaan? ” zich verzetten tegen. Schrijf bij elke negatieve gedachte van de innerlijke criticus een tegengestelde gedachte van je liefdevolle metgezel op.

Ieder van ons kent de innerlijke criticus en de daaruit voortvloeiende negatieve oordelen. Zelfs de meest succesvolle mensen worstelen met de innerlijke criticus. Het goede is dat we onze gedachten kunnen transformeren en kunnen bepalen aan welke innerlijke stem we kracht geven.

Omgaan met je innerlijke criticus betekent moed en groei. Elke keer dat je met je innerlijke criticus te maken hebt, groei je een beetje verder dan jezelf en de negatieve gedachten.

Met een beetje oefening en geduld kan negatieve zelfbespreking al snel veranderen in positieve, liefdevolle zelfgesprekken. We zullen nooit in staat zijn om negatieve zelfpraat volledig uit te roeien, maar als we eenmaal leren om het opnieuw te creëren en onze reactie op de innerlijke criticus waar te nemen en te veranderen, zijn we op de goede weg.

Geplaatst op Geef een reactie

Spirituele verbinding en betekenis tussen mens en dier 

1. Drie gevoelsgebieden

Het keerpunt markeert de overgang van een blinde, geleide mensheid naar de kroon van de schepping – van eenzame, emotionele denkers naar meelevende leiders. Dit vereist de oeroude scheppingstaal, die altijd in gevoel is geweest. Voelen betekent: zien en herkennen, communiceren en handelen, creëren en transformeren. Gevoel is een kracht van het hart die ver boven onze menselijke denkkracht uitstijgt – die zonder haar echter niet had kunnen ontstaan.

Laten we eens kijken naar de drie gevoelsgebieden: Aardse natuurrijken – dieren, planten en elementen – communiceren via instinctief gevoel. Deze verenigde taal verbindt iedereen met elkaar, maar wordt geleid door groepszielen die zich buiten de lichaamswezens bevinden.

Het emotionele gevoel is dat van mensen. Ze kennen veel talen die zowel rijkdom als armoede zijn, omdat ze elkaar niet begrijpen. Het menselijk denken bloeide eerst op door gevoel te onderwerpen. De taal, tekenen en signalen van gevoel zijn tegenwoordig maar heel weinig bekend.

Kosmische meesters communiceren via spirituele empathie, een zowel individuele als collectieve intelligentie die zowel denken als voelen is. Ze beheerst de duidelijke waarneming en emissie van energieën en tekens in vele dimensies.

In die zin is mens-zijn een reis die begint in de natuurrijken en (terug) voert naar de kosmische sferen. De wortels van ons menselijk vermogen om te voelen liggen in de duisternis van het verleden van de planeet – waar ook de wortels van de dieren- en plantenwereld liggen.

Laten we nu, rond de eeuwwisseling, voorbij ons bekrompen mentale lichaam gaan naar de gevoelsgebieden van het leven, die gewoonlijk als fantasie worden afgedaan, en laten we ons laten leiden door de dieren. Dieren zijn altijd van groot belang geweest voor ons mensen. Ze raken – niet zonder reden – onze gevoelens voor goed en kwaad en herinneren ons eraan dat ook wij diepe en sterke gevoelens hebben die we lange tijd niet hebben durven uiten. Dit heeft een enorm scala aan onevenwichtige en hopeloze emotionaliteit gecreëerd. In het persoonlijke leven varieert het van verlammende angst voor – tot verstikkende liefde voor dieren. In het collectieve gebied varieert het van de gruwelijke verontwaardiging, bijvoorbeeld tijdens de walvisjacht, tot de natuurlijke acceptatie van een wereldwijde harteloze, geïndustrialiseerde veehouderij en slachting. Bovendien noemen mensen elkaar dieren – varkens, ezels, geiten, koeien, ganzen en raken zo steeds meer verstrikt in hun emotionele pijn.

2. Universele verbinding

Laten we onszelf eens zien als een universeel wezen – als een spiritueel bewustzijn dat door alle rijken van de planeet aarde heeft gezworven en deze heeft geabsorbeerd: het rijk van de elementen en elementalen, van planten en plantengeesten, van dieren en dierengeesten. Daarna is het de ruimte van het mens-zijn binnengegaan en is het nu, op dit keerpunt, op weg naar de kristallijnen geest van het mens-zijn.

Deze reis ging niet over de ontwikkeling van het menselijk lichaam uit de dierenwereld – over het idee dat mensen afstammen van apen – maar over de migratie van die kosmische vonk die uiteindelijk de levende vlam van ons mensenhart op aarde wordt. In feite komen we niet van de aarde, maar van andere sterrenstelsels en kosmische centra. Maar om hier te kunnen wonen, hadden we een diepe innerlijke resonantie en verbinding nodig die ons voedsel, accommodatie, warmte, levensvreugde en een toekomst konden geven.

Er was dus een tijd dat we als dieren bestonden in nauwe samenwerking met de elementen en planten op aarde. In die tijd legden we de basis voor alle emotionele krachten die later menselijke emoties zouden worden, voor angst en agressie, sluwheid en levensvreugde – en zelfs later voor meesterlijk gevoel: voor liefde en dankbaarheid, mededogen en genezende sereniteit.

Het dierenrijk is een voelend koninkrijk van het onbewuste. Hier waren we geen individuen met creatieve ambities en krachten die hun eigen weg gingen, maar wezens die werden geleid door groepszielen – bovengeschikte voorbeelden van zorg en veiligheid.

We waren puur voelende wezens, geleid door krachtige geesten van kosmisch bewustzijn. We waren fysieke wezens vol vreugde en angst, vol spontaniteit, compromisloos en onvoorwaardelijk, dat door de eeuwen heen uitgroeide tot het oer gevoel van goddelijke veiligheid – tot de wijsheid van diep innerlijk gevoel en gevoel. Op deze manier hebben we het latere leven op aarde geworteld en probeerden we te overleven in de chaos van de eeuwen toen externe oriëntatie niet meer bestond – zoals bij iedereen

We waren puur voelende wezens, geleid door krachtige geesten van kosmisch bewustzijn. We waren fysieke wezens vol vreugde en angst, vol spontaniteit, compromisloos en onvoorwaardelijk, dat door de eeuwen heen uitgroeide tot het oer gevoel van goddelijke veiligheid – tot de wijsheid van diep innerlijk gevoel. Dus we wortelden het latere leven op aarde en probeerden te overleven in de chaos van de tijdperken, toen externe oriëntatie niet meer bestond – zoals bij elke verandering van de tijd het geval was.

Op deze manier hebben we de basiskrachten van het menselijk gevoel gelegd, van waaruit de communicatie van de meesters zou moeten ontstaan, die ooit zonder taalbarrières en misverstanden door ruimte en tijd zou stromen.

Toen kwam die fase van evolutie, toen we vanuit het hart van de bewuste dierenwereld naar het hart van de denkende mens zwaaiden en aanvankelijk – volgens de bedoelingen van onze geest, de experimenten van de natuur en de vreugde van de schepping – hybride wezens werden. In deze sfeer hadden onze menselijke lichamen dierenkoppen, vleugels, geweien of staarten, en onze dierlijke lichamen hadden menselijke hoofden, torso’s en armen. Dierlijke vreugde, instinctief gevoel en onmiddellijke aanwezigheid stroomden met onze bloedbaan naar de rijken van het menselijk gevoel.

Dus de kosmische vonk is boven de niveaus van de onbewuste dieren gestegen, de halfbewuste hybride wezens naar de dierlijke mens geleid door lagere instincten, om van daaruit uiteindelijk het rijk van het voelen van bewustzijn te bereiken, om de kroon van de schepping te worden – het meesterlichaam op aarde, wiens intentie en vermogen is om terug te geven aan het dierenrijk wat het ooit heeft gegeven: onvoorwaardelijke liefde, respect en waardering voor het zich ontwikkelende leven.

En het is een lange weg geweest. Als mensen hadden we de taak om onze innerlijke ziel te vinden, onszelf als individueel wezen te begrijpen en onze nieuwe denkkracht te ontwikkelen. Op dit pad verdween het oude vermogen om de wereld en het leven te voelen aanvankelijk naar de achtergrond – en ging het door de eeuwen heen bijna verloren.

3. De liefdeskracht van dieren

Caspertje

Dieren zijn pure niet-denkende maar kennende emotionele wezens. Als we vandaag wegdenken van ons intellectuele vermogen om te denken, blijft er behalve ons lichaam niets anders over dan een enorm scala aan diepste en hoogste emotionele krachten, donkerste emoties en lichtste sensaties – een erfenis uit de dierenwereld. Gevoelens hebben ons menselijk organisme opgebouwd. Ze zijn onze verbinding met het kosmische organisme van ons spirituele thuis, met het planetaire organisme van de elementen, planten en dieren, en met alle organisaties van onze menselijke samenleving.

Onze relatie met dieren toont ons de relatie met onszelf tot in detail. De dierenwereld is een projectieoppervlak dat ons de staat van onze ontwikkeling laat zien – de onvolwassenheid of volwassenheid van onze menselijke gevoelens, de last of vreugde die we zijn voor andere wezens. De schakel tussen ons en de dieren is de ziel die in het hart van ieder wezen leeft. Het geeft ons de boodschappen van de dieren en de staat van hun eigen ontwikkeling. Dieren tonen ons de oorzaken en oplossingen voor onze conflicten en problemen, ook al zijn ze zakelijk, economisch en financieel en lijken ze niets met dieren te maken te hebben.

De dieren gaven ons liefde toen we die niet bij mensen vonden. Ze gaven ons die berichten die we niet van anderen konden accepteren. Als denkende mensen zijn we er lange tijd niet in geslaagd om onze eigen krachtige emoties in hun subtiele diepten te herkennen. Lange tijd waren we machteloos overgeleverd aan onze demonische emoties. Dus de dieren, de meesters van gevoel, hebben ons geholpen door hun liefde en leven op vele manieren op te offeren.

Zolang wij zelf nog ontwikkelingskinderen waren en innerlijke leiding nodig hadden, zolang we ons gescheiden voelden van de schepping, leidden de engelen en meesters van het spirituele, de demonen en duivels van het astrale en de dieren van de natuurlijke rijken ons.

We zouden nooit engelen en meesters, demonen en duivels kunnen martelen, maar we zouden wel dieren kunnen martelen. En we deden dit uit onze eigen gekwelde kinderlijke gevoelens, die nooit mochten zijn zoals ze waren. Maar de foltering van dieren heeft onszelf gekweld. Dit treft individuele brute dierenfolteraars, wetenschappelijke testlaboratoria en industriële kannibalisten van dierlijke lijken, evenals veel eigenaren van gezelschapsdieren – gekke dieren die onbewust de duistere lasten van hun diep verborgen levenswee op hun lievelingen doorschuiven – en hen daardoor verstikken. .

4. Dierlijke genezing

Monopolair denken heeft veel mensen naar de rand van hun bestaan ​​geleid, waar leegte en chaos zich diep in hun bewuste ziel hebben verspreid. Ze offerden intuïtie op om hun intellectuele capaciteiten te ontwikkelen en brachten zo een grote onbalans in het belangrijkste onderdeel van hun mens: het vermogen om bewust te communiceren met alle rijken en samen te bestaan ​​met alle dimensies.

Laten we ons door de dieren laten helpen in dit diepe innerlijke conflict tussen onze gevoelens en gedachten. Er zijn nog steeds de dimensies, secundaire habitats en ruimtetijdzones waarin aspecten van ons menselijk bestaan ​​als dierlijke wezens voorkomen. Laten we dichter bij hen komen! Laten we ons hart openen en ze weer opnemen!

Naast dierondersteunde therapieën hebben we de beschikking over innerlijke, krachtige dierentochten en diermeditaties, innerlijke reizen naar de rijken van ons eigen verleden, aangezien we dierlijke en hybride wezens waren, evenals veel actuele boeken en films waarin kinderen en dieren, hybride wezens en goochelaars de hoofdrol spelen. Deze zogenaamde fantasie bevat oneindig veel diepere waarheid dan welke gebeurtenis dan ook uit onze vermeende realiteit die via het nieuwssysteem wordt verspreid.

Om deze oeroude genezingsruimtes in onszelf te openen, kunnen we verschillende delen van de dierenwereld vanuit ons eigen geheugen aanvoelen, kunnen we ons in de schoenen van de dieren verplaatsen en onze menselijkheid door hun ogen zien. Alleen hier ligt een zegen voor ons lichaam en onze ziel, die we niet in woorden kunnen omschrijven, maar wel kunnen voelen en ervaren – een oeroude relatie met onszelf, waaruit die onvoorwaardelijke liefde ontstaat, die ons werkelijk tot de kroon van de schepping en de kristalmens maakt. 

Geplaatst op Geef een reactie

Ik verdien liefde. Is dat waar? Moet je liefde verdienen? 

Is dat zo dat je liefde moet verdienen? Is liefde niet je basisrecht, je oerrecht, de reden waarom jij op aarde geboren bent? Wat zou je moeten doen om liefde te verdienen? Je in 100.000 bochten wringend, doe je er alles aan om liefde te krijgen, maar zelfs als die bochten geven je niet de liefde die jij vindt te verdienen.

Waarom dus denk je liefde te moeten verdienen.  Herinner je dat je liefde BENT. De liefde die je wellicht zoekt is niet de liefde die je je herinnert vanuit je Thuisland. Daarom is de basis van liefde de liefde in jezelf en die is er in wezen altijd. Alleen hebben velen onder ons geleerd dat we iets moeten doen om ons geliefd te voelen.

Die overtuiging trekt zich door in relaties.

Het is genoeg dat je bent wie je bent, maar ook hierin stellen steeds meer mensen zich de vraag of ze werkelijk zijn die ze denken te zijn.

Dat wordt een heel onderzoek. Wie ben ik nou écht en wat werd me verteld over wie ik ben.  Hoeveel inputs heb je over jezelf naar binnen laten komen? De ene persoon vind je betwetering, omdat die nog niet doorheeft die zelf een betweterig kantje te hebben. De andere vindt je zacht en zorgzaam, omdat die waarschijnlijk nog niet doorheeft dat dit zacht en zorgzaam kantje ook in hem of haar zit en dat bewondert bij jou. We zijn allemaal spiegels voor elkaar. De ene spiegel ervaar je als niet fijn, de andere spiegel fleurt je op. De ene spiegel is niet beter dan de ander, ze zijn er allebei en maken deel uit van iets groter. 

Als je de beide spiegels met elkaar laat samenvloeien dan krijg je een ander beeld van jezelf, want je bent niet alleen betweterig, maar je bent ook zacht en zorgzaam. Je kan aan dat ene kantje wat sleutelen, wat verzachten, wat meer zachtheid in brengen. Wellicht zal iemand dat beeld over jou niet veranderen, omdat een beeld statisch is en maar moeilijk kan veranderen. Tenzij er de bereidheid is om de ander in zijn of haar groei waar te nemen.

Wat je ook aan jezelf zou veranderen omdat je de boodschap wel oppikt, de ander blijft je als betweterig zien. De daad van liefde en zelfliefde is elk oordeel los te laten want dit gaat vaak niet meer over jou. Want in essentie ben je liefde. Dat is de enige kracht die je naar mensen leidt die je zien zoals je bent. Een zoekend evoluerend en transformerend mens, met vallen en opstaan.

Alles ervaringen die deel uitmaken van je spirituele evolutie, laten je ervaren dat je liefde bent.

Het is niet de liefde in de romantische betekenis van het woord.

De liefde waarop ik bedoel is zo allesomvattend dat woorden tekort schieten.

Wat we hier op aarde hebben geleerd  is dat we moeten voldoen aan een eisenpakket gebaseerd op allerlei identificaties. En daar stopt het vaak. Fase 1. Je moet er zus of zo uitzien. Je bent mijn type niet. Je moet interessant zijn. Je moet, moet, moet, moet…

Wat zegt het hart?

Ik sta open voor liefde, ik laat mezelf zien als liefde en liefde want dat is wie ik ben.

Waarom dit zo moeilijk is, waarom zovelen hiermee worstelen?

Lees even terug en herinner je dat je geen liefde hoeft te verdienen.

Je bent fantastisch zoals je bent. 

Jij bent puur Liefde. Zo is het en zo zal het altijd zijn.

Oude programma’s blijven afdraaien, geloven dat je iets moet doen of iemand moet worden om liefde te verdienen, worden voor de komende tijd verder ontmanteld.

KWANTUMSPRONG VISSENTIJDBEPERKBEWUSTZIJN NAAR WATERMANBEWUSTZIJN

De kwantumsprong van het Vissentijdperkbewustzijn naar het Watermantijdbewustzijn, sijpelt langzaam maar zeker naar binnen, en slechts op één plek: het hart. Al de rest zijn vage herinneringen, hersenspinsels, programma’s die je het tegenovergestelde lieten geloven.

Het Watermanbewustzijn verbind ik liever niet met een bepaalde dimensie, omdat ik dit door de tijd heen eerder als een beperkende New Age overtuiging begon te ervaren, We zijn Multidimensionale Wezens, waarin de mens zich in de concrete aardse realiteit in diverse bewustzijnsdimensies kan bevinden.

Het idee om te ascenderen naar 5D zou impliceren dat het een eindstation is van bewustzijn en dat is het niet. Zoals ik ervaar gaat het over een bewuste groei naar spirituele emotionele aardse integratie van je Zielsblauwdruk. Evolutionair en niet lineair.

Een eenvoudig voorbeeld: Lichtwerkers zouden in een voortdurende staat van 5 D bewustzijn ‘moeten’ leven. Een prachtige gedachte, maar niet zoals het in werkelijkheid op aarde is. Zo zijn er heel wat ‘spirituele New Age’ overtuigingen, die eerder groei afremmen dan bevorderen.

Als we bereid zijn heel eerlijk te zijn met onszelf, dan zullen we herkennen dat we het ene moment vertoeven in een bewuste staat van innerlijke eenheid, en er gebeurt iets wat ons uit balans brengt, waarop we reageren vanuit aardse emoties. We balanceren voortdurend tussen diverse bewustzijnservaringen en dat te erkennen, geeft veel meer rust dan het idee te willen vasthouden dat je ergens al in een dimensie gearriveerd bent. 

We arriveren nergens, omdat groei en bewustzijn evolueert, met af en toe een terugval of een tijdelijke ‘stilstand’ ( wat geen stilstand is in wezen, maar een moment van rust tot het integreren van ervaringen). 

Het leven is een al dan niet spirituele reis op Aarde, het is jouw unieke journey, je hebt een ticket genomen voor dit leven, met het doel het allerbeste uit dit leven te halen, en het allerprachtigste van wie jij bent als BronWezen, te geven. Op een dag is de cirkel rond. 

Geplaatst op Geef een reactie

Schaduw-werk omarmen, doorleven, integreren: het pad van de Hart Strijder

Ascensie is meer dan ‘licht’ omdat het licht ook de schaduw omvat, als je maar bereid bent, oordeelloos de schaduw in jezelf te erkennen, te omarmen, zodat deze getransmuteerd kan worden.

Het Schaduw Zelf is het deel van ieder van ons dat we niet zien. Alle mensen hebben een donkere kant, net zoals we allemaal een schaduw op de grond werpen.

Het bevat de aspecten van ons die zich in ons onderbewustzijn verbergen, wat betekent dat we ons er niet van bewust zijn. Maar hier is het ding. Deze niet-erkende stukjes van ons – eigenschappen, kenmerken, gedragingen, gewoonten, overtuigingen en kwaliteiten – zijn voor het grootste deel het runnen van de show.

Dus hoeveel persoonlijke of spirituele ontwikkeling je ook doet, hoeveel bewuste manifestatie je ook focust, je Schaduw Zelf is altijd aanwezig in je onbewuste geest en in je energieveld, en controleert je trillingsfrequentie. Of je het nu wilt of niet.

Het was de Zwitserse psychiater Carl Jung die voor het eerst de term “Shadow Self” bedacht. Dit is de onbekende, donkere kant van de persoonlijkheid.

“Iedereen draagt ​​een schaduw”, schreef Jung, “en hoe minder het wordt belichaamd in het bewuste leven van het individu, hoe zwarter en dichter het is.”

Volgens Jung nemen we allemaal afstand van aspecten van het zelf die we potentieel gevaarlijk of schadelijk vinden. Dus in plaats van deze delen van onszelf te confronteren, verbergen we ze, negeren we ze en doen we alsof ze niet bestaan.

Op een bepaald moment in ons leven hebben we allemaal deze gevaarlijke of schadelijke stukjes van onszelf verstoten. Je hebt dit waarschijnlijk meerdere keren automatisch gedaan als reactie op gebeurtenissen in je kindertijd. Mensen praten over ‘trauma’, maar in feite kan het soort situatie dat ervoor zorgde dat je je bewustzijn versnipperde en een deel van je psyche in je schaduw dompelde, op dat moment vrij onschuldig en onschuldig lijken.

Hier zijn een paar voorbeelden:

Misschien probeerde je op 3-jarige leeftijd voor je moeder een kinderliedje te zingen dat je net onder de knie had. Maar ze had barstende hoofdpijn en zei dat je stil moest zijn. Je voelde deze afwijzing diep, en dus werd het deel van jou dat van nature uit zichzelf tot uitdrukking kwam, en het geloof dat je had in je zangvermogen tot zwijgen gebracht, onderdrukt en in het duister geduwd. Op volwassen leeftijd heb je moeite om voor jezelf op te komen en heb je een gebrek aan eigenwaarde.

Of misschien ben je op 4-jarige leeftijd verdwaald in de supermarkt. Je dacht dat je ouders je daar hadden achtergelaten en voelde een overweldigend gevoel van verlatenheid. Je was ZO bang om alleen te zijn, dat de natuurlijke onafhankelijkheid die zich in je ontwikkelde, uit je bewustzijn werd geduwd en in je schaduw. Op volwassen leeftijd heb je moeite om zelfredzaam te zijn en je behoeftigheid te blijven uiten, uit angst om in de steek gelaten te worden door vrienden en familie.

Het is echt belangrijk om je ouders NIET de schuld te geven van de rol die ze wel of niet moeten spelen bij de vorming van je Schaduw Zelf. Bovendien kunnen sommige van je meest uitdagende schaduwaspecten zelfs worden overgedragen via voorouderlijke lijnen, of uit vorige levens.

Dus in plaats van de schuld te geven, kijk uit naar wat je kunt doen om deze stukjes van je gefragmenteerde zelf opnieuw te integreren, door de emotionele blokkades die ze veroorzaken te doorbreken en weer heel te worden.

Schaduwwerk is een diep persoonlijk proces, waarbij je in de donkere, onbewuste aspecten van het zelf moet kijken om ze opnieuw te integreren.

1. DE EERSTE FASE VAN SCHADUWWERK IS BEWUSTZIJN

Dit is lastig – omdat ons Schaduw Zelf in de donkere kant van het onbewuste leeft, zien we het niet duidelijk voor wat het is. Maar wat je kunt zien, is de projectie van je schaduw, wanneer deze reageert op bepaalde triggers – met name situaties, confrontaties, gesprekken en gebeurtenissen in het dagelijks leven, die je(onbewust) herinneren aan het oorspronkelijke trauma dat deze veroorzaakte.

Dus als jij de persoon bent wiens moeder zei dat je stil moest zijn als je wilde zingen, zou je trigger kunnen zijn om iemand anders te zien zingen. Je schaduw komt omhoog en je veroordeelt die persoon door hem (waarschijnlijk zachtjes) te beschuldigen dat hij te zelfverzekerd is of geen echt talent heeft. Je ego wil ze het zwijgen opleggen alsof je het zwijgen opgelegd hebt gekregen.

OF misschien vind je jezelf steeds weer in relaties met partners die steeds weer hetzelfde patroon volgen – die je het zwijgen opleggen en ervoor zorgen dat je het gevoel krijgt dat je jezelf niet kunt uiten?

Zie je hoe jouw schaduwzelf de show leidt in beide scenario’s?

In de eerste plaats, omdat je schaduw wordt geactiveerd, projecteer je een projectie van je eigen emoties van twijfel aan jezelf en waardeloosheid in de wereld.

En in de tweede is dezelfde (onbewuste) trillingsfrequentie van zelftwijfel en waardeloosheid zo sterk in je energetische veld, dat het steeds meer van hetzelfde naar je toe trekt. ( het is niet alleen maar zonneschijn en rozen). Maar omdat deze frequentie afkomstig is van je schaduwzelf, ben je je waarschijnlijk niet bewust van wat er werkelijk aan de hand is.

Nogmaals, begin jezelf niet de schuld te geven. De menselijke ervaring is gepolariseerd. En ook al denk je misschien niet dat je je hebt aangemeld, dit is licht werk. Het is dus jouw kans om te schitteren.

2. DE TWEEDE FASE VAN SCHADUWWERK IS SCHADUW-INTEGRATIE

Je Schaduw Zelf bevat de gefragmenteerde stukjes – de vergeten aspecten van je ware zelf – die werden onderdrukt, verstoten en uit je bewustzijn werden geduwd. Schaduwwerk is de omkering van dit proces. In plaats van deze stukjes weg te duwen, verwelkom je ze.  

Er zijn veel verschillende methoden voor integratie – sommige werken beter dan andere, maar ze houden allemaal acceptatie in. 

Hier is een eenvoudige methode voor schaduwintegratie in twee stappen waarmee u kunt beginnen:

1. RUIMTE GEVEN AAN WAT JE VOELT

Sta jezelf toe om te voelen wanneer je je getriggerd voelt. Of je emoties nu woede, frustratie, verdriet, wanhoop of iets daartussenin zijn – duik erin. Ga bij hen zitten. Erken ze. Geef ze de ruimte om zich uit te drukken en vooral, om gevalideerd te worden. In onze cultuur valideren we zelden ‘negatieve’ emoties, maar dit is echt een essentieel onderdeel van schaduwwerk.

Als je echt geen tijd hebt (en laten we eerlijk zijn – het moderne leven staat het niet altijd toe), maak dan ruimte om dit werk later te doen, als je wel tijd hebt. 

2. HOU ONVOORWAARDELIJK VAN JEZELF

Omdat, voor het grootste deel, het aspect van je schaduw dat op dit moment verschijnt, door jou in de kindertijd werd verstoten, is dit waar je naar moet terugkeren om het opnieuw te integreren.

Je bent nu natuurlijk een volwassene, maar dat betekent niet dat je niet nog steeds ‘ouders’ kunt zijn. Dus ouder jezelf.

Geef jezelf op dit moment onvoorwaardelijke liefde, en concentreer je vooral op je schaduw.

Het zachtjes uitspreken van woorden van acceptatie en aanmoediging (intern of hardop), alsof je rechtstreeks met je innerlijke kind praat, kan echt helpen.

Bijvoorbeeld:

“Je gevoelens hebben waarde”

“Ik hou van en accepteer je, precies zoals je bent”

” Ik  ben veilig om te voelen wat ik nodig hebt, op dit moment”

Dit kan in het begin misschien een beetje vreemd aanvoelen, maar in feite met je Schaduw Zelf praten zal echt dienen om de onbewuste en onderdrukte angst die we allemaal voelen tegenover onze eigen schaduwen te transmuteren, en om ze volledig te integreren.

Schaduwintegratie is geen snelle oplossing. Het kan zijn dat je deze methode ontelbare keren moet doorlopen, maar elke keer dat je dat doet, zal je schaduw een beetje meer integreren en zullen de emotionele blokkades die je vroeger vasthield, hun grip losmaken.

Het is ook een continu proces. Als een laag van je Schaduw Zelf wordt afgepeld, kan er een andere onder worden onthuld. Maar blijf doorgaan. Dit diepe, introspectieve en (laten we niet doen alsof) moeilijke persoonlijke werk IS het werk. Het is wat je echt in staat stelt om te genezen, te groeien en bewust te manifesteren wat je wilt, zonder zelf-sabotage.

En dat is je geboorterecht! 

Geplaatst op Geef een reactie

Ikigai, een manier van leven

 Volgens de Japanners is het antwoord op een zinvol en doelgericht leven simpel, ikigai. Maar wat is ikigai?

Ikigai is een concept dat al eeuwenlang geworteld is in het culturele weefsel van Japan en simpelweg betekent: ‘reden om te leven’.

Overigens, ingebed in het weefsel van de cultuur, beoefenen de Japanners het instinctief zonder veel fanfare of ego. De diepgang van het concept is echter veel meer dan een simpele vertaling; Ikigai is een levensstijl.

Hier streven we ernaar om precies te beantwoorden wat ikigai is en hoe je de jouwe kunt vinden.

Wat betekent ikigai in het Japans?

Voor veel Engelstaligen wordt ikigai in drie lettergrepen gehoord en gesproken. In werkelijkheid heeft ikigai echter vier lettergrepen zoals weergegeven in het Japanse Hiragana-alfabet hieronder, en wordt uitgesproken (ee-kee-ga-ee):

Ikigai geschreven in het Japans hiragana

Japanse Hiragana

Ikigai geschreven in Japanse kanji

Japanse Kanji

Wanneer letterlijk vertaald, betekent iki “leven; levend” en kai (in dit geval uitgesproken als gai) kunnen worden vertaald als “reden; waardigheid; vruchtbaar; effectief.”

Met betrekking tot Kai is het belangrijk op te merken dat er een sterke connotatie is met een uitdaging. Een veelgehoorde bewering is dat het voortkomt uit passie. Daarom is het waardevol voor iemands leven en vereist het een zekere inspanning om het na te streven.

Daarom geeft een letterlijke vertaling je niet helemaal het inzicht dat je nodig hebt om de ernst van de term en het belang ervan voor jezelf te begrijpen. Als gevolg hiervan zijn er een aantal transcreaties geweest, waarvan wordt gezegd dat ze allemaal nauwkeurig zijn:

 • reden om te leven
 • het doel van het leven
 • reden van bestaan
 • de betekenis van het leven
 • reden om ‘s ochtends op te staan ​​of uit bed te springen
 • wat maakt het leven de moeite waard?
 • het ding waar je voor leeft
 • geluk van het zijn
 • een bestaansreden

enzovoort…

Wat zijn de voordelen van ikigai?

Conceptueel is Ikigai een pad, een manier van leven of een reis; geen bestemming. Op basis daarvan kunnen we zeggen dat de voordelen van ikigai oneindig zijn en dat elke dag het volgen van je passie een dag waard is om te koesteren.

Om het in meer praktische termen te zeggen, je ikigai maakt je ‘s ochtends wakker en leidt je weg van een alledaagse, status-quo levensstijl. Het geeft je kracht en drijft je acties aan.

Geluk en motivatie

Laten we eens kijken hoe ikigai je kan helpen bij je zoektocht naar geluk.

Stel je voor dat je opgewonden wakker wordt, wetende dat vandaag een kans is om verder te gaan met iets dat je aanspreekt. Wat een geweldig gevoel! 

Laten we zeggen dat dansen – of koken – of vrijwilligerswerk – of bouwen je passie is. Wat je ook leuk vindt! En vandaag ga je daar wat tijd aan besteden.

Natuurlijk heb je overdag misschien andere dingen te doen, maar dit is wat ikigai voor je doet. Het geeft je de motivatie die je nodig hebt om van het leven te genieten op de manier waarop jij ervan wilt genieten. Het is wakker worden met passie.

Handel dagelijks naar je passies, en je zult zeker enthousiast zijn om door te gaan, keer op keer, de volgende dag en de dag erna.

Neem ikigai en je zult merken dat je zegt: “Vandaag was een geweldige dag. Ik leefde vandaag.”

Balans en begeleiding

Natuurlijk is het leven, of je nu ikigai hebt of niet, niet altijd ijs, glitter en regenbogen. Je zult moeilijkheden en worstelingen tegenkomen, net als iedereen.

We ervaren allemaal verlies en mislukking, vallen van de spreekwoordelijke fiets en schaven onze knieën. Omstandigheden waar we geen controle over hebben, gooien soms roet in het eten! Iedereen moet wel eens dingen doen die hij niet leuk vindt om te doen.

Ikigai elimineert deze dingen niet uit je leven. Het geeft je echter wel een echt gevoel van evenwicht.

Er zijn momenten waarop je je doel in het leven nodig hebt.

Ikigai zal je helpen jezelf overeind te houden door moeilijke tijden. Het geeft je de duidelijkheid die je nodig hebt in je leven. Ikigai is evenzeer een leidend licht in tijden van moeilijkheden, pijn en verdriet als een reden om wakker te worden.

Is ikigai het geheim van een lang leven?

Er wordt aangenomen dat het voordeel van ikigai niet alleen geluk is. Wat velen van ons naar ikigai trekt, is een lange levensduur. Dat klopt, je zult langer leven – dat hopen we tenminste.

Natuurlijk is er geen garantie dat je oma Moses of wie dan ook zult overleven. Maar de mensen van Japan, en in het bijzonder Okinawa, lijken te geloven dat het hebben van een dergelijk doel in het leven essentieel is voor een lang en welvarend leven.

Met één van ‘s werelds grootste populatie honderdjarigen, zijn Okinawanen het levende bewijs. Het blijkt dat Okinawa een ‘blauwe zone’ is, een van de weinige plaatsen op aarde met een bovengemiddelde levensduur en ‘de oudste nog levende vrouwelijke bevolking ter wereld heeft’, zoals Dan Buettner, een schrijver voor National Geographic, deelt in zijn TED Talk, How to Live to Be 100+.

Als je naar zijn presentatie luistert, legt hij uit dat niet alleen voeding en samenleving een grote rol spelen in de gezondheid en het welzijn van Okinawanen, maar dat er nog iets anders is.

Dan Buettner zegt dat veel Okinawanen, ouderen in het algemeen, nooit echt met pensioen gaan. Zij werken. Het is niet omdat het moet, hoor. Ze werken omdat ze dat willen. Daarbij houden ze een actieve geest, lichaam en ziel.

Vraag het maar aan een Okinawa, en ze zullen je vertellen dat de reden dat ze zo lang leven, is omdat ze zo lang LEVEN.

Is ikigai spiritueel?

Aangezien Japan overwegend shinto is en naast het boeddhisme bestaat, is het eerlijk om te zeggen dat de principes van deze twee religies duidelijk zijn in het ethos van ikigai. Een nauwkeuriger antwoord op de vraag zou echter kunnen zijn om te overwegen wat jij gelooft dat geestelijk is.

Als je denkt dat spiritueel zijn betekent dat je je aan een specifieke religie houdt, zoals het boeddhisme, shintoïsme, het jodendom, de islam, het christendom of wat dan ook, dan zou ik zeggen dat het antwoord op die vraag dichter bij ‘nee’ dan bij ‘ja’ ligt. ” Voor zover ik weet, is er niets specifieks in een religieus geschrift over ikigai of hoe het je dichter bij God zou kunnen brengen.

Je kunt echter stellen dat als je de leringen volgt en met religie in het leven leeft, aanbidding centraal zou staan ​​in wat je doet, je doel. Dit zou op zijn beurt je leven met betekenis en vreugde vullen en je door goede tijden en momenten van wanhoop leiden.

Met andere woorden, toewijding aan God of een bepaald geloof kan je ikigai zijn. 

Al met al is geloof of het streven naar een bepaald dogma geen vereiste voor ikigai. Het kan spiritueel zijn als je ervoor kiest. Inderdaad, als het doel van je leven in balans is met je religieuze overtuigingen of spiritualiteit, dan is het antwoord op de vraag: “Is ikigai spiritueel?” zou een volmondig “ja” zijn.

Heeft iedereen ikigai?

De Japanners geloven dat ikigai in ons allemaal bestaat en net zo uniek is voor mij en de waarden en overtuigingen die ik dierbaar ben, als voor jou en wat vreugde en betekenis aan je leven geeft. Het is een persoonlijke reflectie die wordt gevonden door zingeving, tevredenheid, zelfrespect, moraal en geluk.

Filosofie

Net als bij het leven zijn er keuzes en beslissingen, maar geen juiste antwoorden of regels voor ikigai. Er is een oneindig aantal paden om op te reizen, en de enige gids die je hebt, ben jijzelf. Bovendien is de enige kaart die jij bewaart de kaart die jij voor je neerlegt.

Doelen of plannen hebben geen andere betekenis dan je in beweging te houden. Ikigai gaat niet over eindresultaten. Het is een kronkelige reis die met je transformeert en met je meegroeit, zonder einde. Zoals zo vaak wordt gezegd, gaat het niet om de bestemming, maar om de reis.

Bovenal is ikigai wat je er zelf van maakt. Voor sommigen kan het net zo groots en prachtig zijn als vrijwilligerswerk doen in een plaatselijk gemeenschapscentrum of vechten om een ​​einde te maken aan de honger in de wereld. Terwijl het voor anderen net zo geweldig en heerlijk is als het aanleggen van een tuin of het bakken van een cake.

Echte ikigai heeft geen grenzen, geen beperkingen. Het kan zijn wat je wilt. Je hoeft alleen je eigen te ontdekken en ernaar te leven.

De demon in de kamer

Of je nu een idee hebt van de richting die je opgaat, je bent net begonnen en kijkt naar je eerste stappen, of je bent goed afgestemd op je doel, zoals zoveel anderen op hun reis, misschien ook jij het zwaarste obstakel op je pad, uitstelgedrag…

De verleiding van uitstelgedrag is vrij gelijkaardig tussen ons allemaal, en er zijn veel veelvoorkomende oorzaken voor uitstelgedrag, zoals faalangst, gebrek aan motivatie, perfectionist zijn en ongeduld. Wat mij raakt kan anders zijn dan wat jou raakt, maar het eindresultaat is hetzelfde…

Je hoeft gewoon niets te doen om te voorkomen dat je de uitdagingen aangaat die je wilt  overwinnen.

Ga de uitdaging direct aan

Onnodig te zeggen dat jij het best jouw uitdagingen direct kunt aangaan. Je zult ofwel hard werken om oplossingen te vinden en je ritme voortzetten, of je pauzeert.

Het minpunt hierbij is dat een pauze soms leidt tot passiviteit. Misschien is het maar voor een dag. Maar blijf attent. Een dag kan twee dagen worden, dan een week, enzovoort.

Natuurlijk, door te pauzeren of geen actie te ondernemen, zullen je angsten voor die actie afnemen. Door jezelf te bevrijden van de taak, bevrijd je jezelf van de stress. Maar voordat je het weet, besef je dat je niets hebt gedaan en merk je dat je nog steeds ongelukkig bent. Het ergste van alles is dat je een groot gevoel van spijt kunt voelen.

Uitstelgedrag is een van de meest voorkomende en dodelijkste ziekten en de tol op succes en geluk is zwaar.

Uitstelgedrag kan in een vicieuze cirkel veranderen en het ergste van alles is dat je onmiddellijk de gewenste (zij het negatieve) resultaten krijgt, allemaal zonder enige inspanning van jouw kant. Alle tijd en moeite die je tot dat moment hebt geïnvesteerd, zou allemaal voor niets zijn geweest.

Maar niet alles is verloren…

Neem zoveel stappen als je nodig hebt

Uitstel is niet de weg die men neemt om een ​​zinvol en productief leven te leiden. Hoewel je misschien tijdelijke gelukzaligheid voelt, weet dat elke langdurige vertraging in het volgen van je passies inderdaad onwetend is.

Er zit echt niets anders op dan weer op het paard te stappen en jezelf nog een kans te geven.

Het verbazingwekkende van ikigai is dat je opnieuw, en opnieuw, en opnieuw kunt beginnen, als je dat wilt.

Onthoud dat als je in één keer vanaf nul zou kunnen beginnen, je ook weer vanaf nul kunt beginnen – nu zou je tenminste wat ervaring hebben.

Een reis van duizend mijl begint met één stap ( Lao Tsu)

Hoe vind je je ikigai?

Net zoals het leven vloeibaar is en de enige constante verandering zelf is, kan wat gisteren je passie en dromen waren, nu misschien niet meer hetzelfde zijn. De waarheid is dat er zoveel veranderingen plaatsvinden dat je op een dag wakker wordt en beseft dat er een betere manier moet zijn. Gelukkig, zoals het leven zou willen, is er een betere manier, of beter gezegd, er zijn betere manieren.

Hoewel zelfrealisatie en ontdekking uniek zijn voor ieder van ons, zijn er praktische dingen die we kunnen doen om ons te helpen. Hier kijken we naar twee bekende benaderingen om je doel in het leven te vinden, holistisch en pragmatisch. Beide beginnen met het kennen van jezelf, en dat is waar de weg begint.

Het holistische pad naar ikigai

Een populaire weergave van het ikigai-concept wordt gevisualiseerd in het onderstaande Venn-diagram dat wordt toegeschreven aan de Toronto Star. Deze afbeelding illustreert hoe vier verschillende componenten van iemands leven elkaar kunnen overlappen en in het midden, iemands sweet spot, kunnen identificeren.

Vier componenten op het holistische pad

1. Passie: doen waar je van houdt

2.Beroep: Doen waar je goed in bent

3.Missie: Doen wat de wereld nodig heeft

4.Roeping: doe waar je voor betaald kunt worden

Passie: doen waar je van houdt

Simpel gezegd, wat zijn je passies, of wat vind je echt het leukst om te doen? Let op de nadruk op ‘doen’.

Je tijd verspillen terwijl je op de bank zit en helemaal niets doet, is misschien je favoriete tijdverdrijf, maar het verslaat het concept waar we naar streven. Tenzij er een nuttig doel is, zoals bewuste meditatie of rusten, moet je iets aantrekkelijkers overwegen als onderdeel van je ikigai.

Vind je passie in het leven om je ikigai te vinden.

Beroep: Doen waar je goed in bent

Of het nu een talent of vaardigheid is, zoals het bespelen van een instrument, spreken in het openbaar of zelfs het organiseren van evenementen, je kunt het een onderdeel van je ikigai maken. Doen waar je goed in bent, maak ook deel uit van je beroep, misschien ben je bijvoorbeeld getalenteerd in verkoop, marketing, counseling, enz.

Waar je ook voor kiest om je op te concentreren, doe wat nodig is om je vaardigheden te verfijnen, je talenten onder de knie te krijgen en je doel te laten groeien.

Missie: Doen wat de wereld nodig heeft

Wat is het verschil dat je wilt maken in de wereld? Wil je iets veranderen aan hoe de wereld werkt? Als dat zo is, bedenk dan hoe je aan je levensmissie kunt beginnen.

Een waarschuwing is echter dat je niet verstrikt raakt in de betekenis van het woord ‘wereld’. Het kan letterlijk worden opgevat en miljoenen mensen betekenen, of meer royaal in de betekenis van slechts één, “jij”.

Want laten we eerlijk zijn, wat de wereld echt nodig heeft, is dat jij je ikigai volgt, al het andere zou in theorie op zijn plaats vallen.

Roeping: doe waar je voor betaald kunt worden

Dit stuk van het holistische pad is misschien wel het moeilijkst te bereiken. Betaald worden om je talenten en passie toe te passen om van de wereld een betere plek te maken, is immers zeker de mooiste van alle sweet spots.

Merk op dat je ook vrijwilligerswerk of zelfs het nemen van verantwoordelijkheden zonder inkomen, zoals de zorg voor uw gezin, in deze categorie kunt opnemen.

Begrijp, hoewel deze holistische kijk een nauwkeurige weergave is van hoe een doelgericht leven eruit zou kunnen zien, afgezien van de eerste component, “doen waar je van houdt”, zijn de andere drie componenten of een combinatie daarvan geen vereisten voor je ikigai en kunnen komen in verschillende toepassingsniveaus.

Het pragmatische pad naar ikigai

Dus de vraag wordt dan: hoe geef je passie, missie, roeping en beroep betekenis? Kan het worden opgesplitst in praktische adviezen die je kunt gebruiken om langer en gelukkiger te leven?

Klein beginnen → focus op de details

Jezelf vrijgeven → accepteer wie je bent

Harmonie en duurzaamheid → vertrouw op anderen

De vreugde van kleine dingen → waardeer zintuiglijk plezier

In het hier en nu zijn → vind je flow

Klein beginnen → focus op de details

We worden aangemoedigd om ons gedrag op kleine manieren te verbeteren.

Dit kan betekenen dat je ‘s ochtends eerder wakker moet worden of je dagelijkse routine net genoeg moet veranderen om tijd te vinden om te doen wat je graag doet. Het kunnen ook kleine aanpassingen zijn in wat je doet om je vaardigheden of beroep te verbeteren. Uiteindelijk zouden deze kleine veranderingen een gewoonte worden en je ikigai ondersteunen.

Jezelf vrijgeven → accepteer wie je bent

Essentieel voor het succes van het vinden van je ikigai is om te begrijpen wie je bent en waar je voor staat.

Dat wil niet zeggen dat je gedachten en acties in de loop van de tijd niet zullen veranderen, we kunnen dat zelfs verwachten, maar eerder om jezelf te omarmen en jezelf toestemming te geven om jezelf te zijn, wat er ook gebeurt.

Harmonie en duurzaamheid → vertrouw op anderen

Hoe meer we delen en hoe meer we ons bezighouden, hoe aangenamer het leven voor ons allemaal kan zijn.

Doe je best om met de mensen om je heen te praten, niet over de doelen die je hebt, maar eerder over de passies die je hebt, de kleine dingen in het leven, de momenten die je op prijs stelt, et cetera. Streef ernaar een gemeenschappelijke band te creëren met mensen in je gemeenschap. Absorbeer de energie die ze je geven en geef het terug in natura.

De vreugde van kleine dingen → waardeer zintuiglijk plezier

Probeer de dingen in het leven te waarderen die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen.

Denk na over de hoeveelheid vaardigheid of moeite die wordt gestoken in alles wat je doet. Zoek uit wat het is dat je een goed gevoel geeft als je het doet, en focus je er vervolgens op om het beter te doen. Doe dit vaak genoeg en als een gewoonte zul je merken dat je dankbaarder bent voor de talenten die je hebt en de mensen en dingen om je heen.

In het hier en nu zijn → vind je flow

Wees je bewust van hoe je je voelt en van je omgeving.

Waardeer wat je kunt met je zintuigen en werk eraan om in harmonie te zijn met het leven. Zelfs eenvoudige handelingen, zoals diep ademhalen, vasthouden en langzaam loslaten, kunnen je helpen om in de juiste gemoedstoestand te komen. Je zult op de een of andere manier dingen een beetje duidelijker vinden als je dat doet en je volgende stappen zullen meer gegrond zijn.

Jouw volgende stappen

Je geeft misschien de voorkeur aan een holistische benadering van het vinden van ikigai boven een meer pragmatische, maar welke manier je ook kiest, je bent zeker in staat om je eigen te vinden.

Ik suggereer niet dat dit van de ene op de andere dag gebeurt in één snelle sprong voorwaarts, maar eerder in de loop van de tijd bij elke stap die je zet. Of het nu kleine of grote vorderingen zijn die de harten en geesten van de wereld raken, elke dag zul je zien dat je leven meer betekenis krijgt.

Vergis je echter niet. Het kan moeilijk zijn om je doel in het leven te identificeren. Maar de uitdaging is het waard, en je bent het aan jezelf verplicht om ernaar te zoeken.

Als je eenmaal je doel in het leven hebt gevonden, is het zinloos tenzij je ernaar handelt. Met andere woorden, het heeft geen zin om te dromen over de dingen die je wilt doen en er vervolgens niets aan te doen.

Het enige resultaat dat je zult bereiken is spijt, vooral wanneer er weinig is dat je tegenhoudt om een ​​stap voorwaarts te zetten en daadwerkelijk je passies en dromen te manifesteren.

Niettemin is een doelbewust leven een keuze en vereist weloverwogen actie. Je kiest ervoor om je passie en dromen na te jagen of je kiest ervoor om dat niet te doen. Maak die belofte aan jezelf of niet.

Als je je ikigai vindt, zul je zeker een geluk vinden dat je je hele leven met je meedraagt. En dit is het moment om aan deze reis te beginnen, als je dat nog niet bent begonnen.

Ga aan de slag met leven, blijf zo lang mogelijk actief, zorg fysiek en mentaal voor jezelf, wees sociaal, dank voor wat je dag opfleurt en leef in het moment.

Je bent van harte welkom voor een consult in het verbinden met jouw ikigai.

Geplaatst op Geef een reactie

Nieuwe Maan 23 November in Boogschutter

De nieuwe maan van november in Boogschutter vindt de zon en de maan samen in het teken van de Boogschutter, feestend naast de communicatieve planeet Mercurius en de romantische planeet Venus (geen enkel teken weet hoe te feesten zoals een Boogschutter).

Met al deze persoonlijke planeten geclusterd in het sterrenrijk van Boogschutter, is dit een tijd om je horizon te verbreden, risico’s te nemen en uit je comfortzone te breken. Stil blijven staan ​​is simpelweg geen optie onder de spontaniteit-liefhebbende invloed van deze maan – en dankzij de aanwezigheid van Mercurius en Venus in Boogschutter, sprenkel je misschien ook wat van dit kosmische kruid in je relaties en sociale leven. Wees bereid om nieuwe dingen te proberen en af ​​te wijken van gebruikelijke manier van denken. Je overtuigingen evolueren en paradigma’s verschuiven, dus wees niet bang om je idealen uit het verleden los te laten.

De optimistische en gunstige sfeer van de nieuwe maan van november wordt versterkt door een prachtig driehoeksaspect van de gelukkige planeet Jupiter. Jupiter is de heersende planeet van Boogschutter, dus om zijn zegen te hebben op deze nieuwe maan via zo’n harmonieuze kosmische verbinding voelt extra magisch. Net als Jupiter is de energie van de Boogschutter-dierenriem altijd op zoek naar groei-ervaringen en opwinding, dus de spirituele betekenis van deze nieuwe maan gaat over het omarmen van je innerlijke avonturier en het bevrijden van je ziel.

Maan driehoek Jupiter

Deze Nieuwe Maan driehoek Jupiter geeft het collectief een voorproefje van optimisme en moed om voor hun dromen te gaan. Dit aspect is gedurfd en blaast graag op zijn eigen trompet. Op dit moment voelen we ons avontuurlijk en willen we nieuwe wegen verkennen. Soms kan dit behoorlijk genotzuchtig en extravagant worden, aangezien Jupiter niet van grenzen houdt. Het kan echter ook vrijgevigheid opwekken, dus het is een goede dag om sponsoring of loonsverhoging te vragen. Gebruik deze geluksdag om een ​​liefdadigheidsevenement te organiseren. Dit is geweldige energie voor het geven van een uitbundig feest voor een goed doel. Het zou veel pers- en sociale media-aandacht moeten trekken.

Venus Conjunct Mercurius

Venusconjunctie Mercurius staat een paar graden van de nieuwe maan en nog steeds in Boogschutter. Het wordt een geweldige nieuwe maan voor de verkoop, met name kunst en mode. Deze combinatie is een droom voor adverteerders en commerciële artiesten, aangezien beide planeten elkaar mooi aanvullen. Het is een fantastische dag voor schoonheidsbehandelingen, het kopen van kleding of een bezoek aan de kapper. Zie een romantische film en doe leuke, luchtige dingen, tijd voor verwennerij… Grijp je kansen want dit aspect is van kort duur 🙂

Beide aspecten zijn optimistisch, maar echt in strijd met de vaste ster Dschubba ( een heldere ster in het sterrenbeeld Schorpioen). We hebben dus de keuze of we aardig of gemeen spelen! Ik denk dat het probleem bestaat uit onbetrouwbare verkopers die je wonderproducten beloven. De handelaren zullen het goed doen ten koste van de kopers. Het is een beter moment om te verkopen dan te kopen.

De nieuwe maan is een goed voorbeeld van hoe een edelsteen vele facetten kan hebben. Het is aan ons hoe we deze intrigerende energieën gebruiken! We kunnen de donkere route volgen en onze prooi betoveren door list en bedrog (Mars vierkant Neptunus), of we kunnen ook vallen voor iemand die er niet zo’n eerlijke praktijken op nahoudt. Veel mensen hebben genoegen genomen met gemak en afhankelijkheid omdat het comfortabel is, maar Boogschutter is een teken van vrijheid!

Mars is ook retrograde, dus alles staat op zijn kop. De reddende genade is echter de zeer praktische Mars driehoek Saturnus. Hier is een citaat van de grote George Orwell die met dit aspect is geboren: ‘Wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst. Wie het heden beheerst, beheerst het verleden.’

Aangezien Mars ook vierkant Ceres is, is graancontrole een probleem. Het is de tijd van het jaar voor het opslaan van voedsel, geld en goederen voor de winter. Vooruit plannen is verstandig, aangezien toeleveringsketens kunnen worden beïnvloed. Al met al moet je rekening houden met vertragingen omdat alles langer zal duren.

Wees ook niet bang om ambitieuze projecten aan te gaan, de baanbrekende Boogschutter-energie is rijp om actie te ondernemen, zelfs met Mars Retrograde. Als je moedig en eerlijk bent en goede bedoelingen hebt, komt alles goed.

Helend Kristal ~ Rode calciet

Dit kristal kan helpen bij emotionele heling voor degenen die de neiging hebben zichzelf te verwonden en/of paniekaanvallen hebben. Als je het kristal vasthoudt, kun je je onderliggende emoties op een meer geschikte manier uiten . Het zal helpen om te gronden en dichter bij jezelf te blijven. Deze remedie helpt liefde op zichzelf te richten, in plaats van liefde van buitenaf te zoeken door middel van willekeurige seks.

Rode calciet beschermt je energetisch en beschermt je fysieke en emotionele grenzen. Het kalmeert verwarring en rusteloosheid. Door dit kristal bij je in de buurt te houden, voorkom je dat manipulatieve mensen je energie stelen. Het zal ook helpen voorkomen dat je te veel uitgeeft aan mensen die je inspanningen niet op prijs stellen. De energie van dit kristal helpt de negatieve manifestatie van Mars retrograde te milderen, waar onuitgesproken agressie tegen zichzelf kan keren.

Geplaatst op Geef een reactie

Tips voor een open en verbonden communicatie

Belang van communicatie
Goede communicatie is een belangrijk onderdeel van alle relaties en is een essentieel onderdeel van een gezond partnerschap. Alle relaties hebben ups en downs, maar een gezonde communicatiestijl kan het gemakkelijker maken om met conflicten om te gaan en een sterker en gezonder partnerschap op te bouwen.

We horen vaak hoe belangrijk communicatie is, maar niet wat het is en hoe we goede communicatie kunnen gebruiken in onze relaties.

Wat is communicatie?
Communicatie is per definitie de overdracht van informatie van de ene plaats naar de andere. In relaties stelt communicatie je in staat om aan iemand anders uit te leggen wat je ervaart en wat je behoeften zijn. De handeling van communiceren helpt niet alleen om aan je behoeften te voldoen, maar het helpt je ook om verbonden te zijn in je relatie.

Duidelijk communiceren in een relatie
Met elkaar praten. Hoe goed je elkaar ook kent en van elkaar houdt, je kunt de gedachten van je partner niet lezen. We moeten duidelijk communiceren om misverstanden te voorkomen die pijn, woede, wrok of verwarring kunnen veroorzaken.

Er zijn 2 mensen nodig om een ​​relatie te hebben en elke persoon heeft verschillende communicatiebehoeften en -stijlen. Koppels moeten een manier van communiceren vinden die bij hun relatie past. Gezonde communicatiestijlen vereisen oefening en hard werken. Communicatie zal nooit altijd perfect zijn.

Wees duidelijk in de communicatie met je partner, zodat jouw boodschap wordt ontvangen en begrepen. Controleer nogmaals of je begrijpt wat je partner zegt.

Als je met je partner praat:

 • maak tijd vrij om te praten zonder onderbreking van andere mensen of afleiding zoals telefoons, computers of televisie
 • denk na over wat je wilt zeggen
 • wees duidelijk over wat je wilt communiceren
 • maak je boodschap duidelijk, zodat je partner het goed hoort en begrijpt wat je bedoelt
 • praten over wat er gebeurt en hoe het jou beïnvloedt
 • praat over wat je wilt, nodig hebt en voelt – gebruik ‘ik’-uitspraken zoals ‘ik heb nodig’, ‘ik wil’ en ‘ik voel’
  verantwoordelijkheid aanvaarden voor je eigen gevoelens
 • luister naar je partner. Zet je eigen gedachten even opzij en probeer hun bedoelingen, gevoelens, behoeften en wensen te begrijpen (dit heet empathie)
 • deel positieve gevoelens met je partner, zoals wat je aan hem waardeert en bewondert, en hoe belangrijk ze voor je zijn
 • let op de toon waarop je iets deelt
 • onderhandel en onthoud dat je niet altijd gelijk hoeft te hebben. Als het probleem dat je hebt niet zo belangrijk is, probeer het probleem dan los te laten of ga ermee akkoord dat je het er niet mee eens bent.
 • Non-verbale communicatie
  Als we communiceren, kunnen we veel zeggen zonder te praten. Onze lichaamshouding, stemgeluid en de uitdrukkingen op ons gezicht brengen allemaal een boodschap over. Deze non-verbale communicatiemiddelen kunnen de ander vertellen hoe we over hem/haar denken.

Als onze gevoelens niet passen bij onze woorden, is het vaak de non-verbale communicatie die ‘gehoord’ en geloofd wordt. Als je bijvoorbeeld op een vlakke , verveelde toon ‘ik hou van jou’ tegen je partner zegt, krijg je 2 heel verschillende berichten. Merk op of je lichaamstaal weerspiegelt wat je zegt.

Luisteren en communiceren
Luisteren is een zeer belangrijk onderdeel van effectieve communicatie. Een goede luisteraar kan zijn partner aanmoedigen om open en eerlijk te praten. Tips voor goed luisteren zijn onder meer:

 • houd comfortabel oogcontact (indien cultureel gepast).
 • leun naar de ander toe en maak gebaren om interesse en bezorgdheid te tonen.
 • heb een open, niet-defensieve ontspannen houding met je armen en benen niet gekruist.
 • kijk met een open blik (open hart) naar de andere persoon – ga niet zijwaarts zitten of staan.
 • ga op dezelfde hoogte zitten of staan ​​om te voorkomen dat je omhoog of omlaag kijkt naar de andere persoon. ( gelijkwaardigheidpositie)
 • vermijd afleidende gebaren zoals friemelen met een pen, een blik op papier of tikken met je voeten of vingers.
 • houd er rekening mee dat fysieke barrières, lawaai of onderbrekingen een goede communicatie bemoeilijken. Zet telefoons of andere communicatieapparatuur uit om er zeker van te zijn dat je echt luistert.
 • laat de ander zonder onderbreking spreken.
 • toon oprechte aandacht en interesse.
 • gebruik assertieve uitspraken als ‘Ik voel… over…’, ‘Wat ik nodig heb is…’.wees je bewust van je toon.
 • wees bereid om een ​​time-out te nemen als je ergens echt boos over bent. Het is misschien beter om te kalmeren
 • voordat je het probleem aanpakt.
 • vraag de ander om feedback over je luisteren.
 • communicatie in een relatie verbeteren
 • open en duidelijke communicatie is te leren. Sommige mensen vinden het moeilijk om te praten en hebben misschien tijd en aanmoediging nodig om hun mening te uiten. Deze mensen kunnen goede luisteraars zijn, of het kunnen mensen zijn wiens daden meer zeggen dan hun woorden.

Je kunt je communicatie helpen verbeteren door:

Vriendschap opbouwen – ervaringen, interesses en zorgen delen met je partner en genegenheid en waardering tonen
intimiteit delen – intimiteit is niet alleen een seksuele verbinding. Intimiteit ontstaat door momenten van dichtbij en gehecht zijn aan je partner te hebben. Het betekent in staat zijn om te troosten en getroost te worden, en om open en eerlijk te zijn.

Een daad van intimiteit kan zo simpel zijn als je partner een kopje thee brengen, omdat je kunt zien dat ze moe zijn
het vinden van een of twee belangrijke kwesties waarover je het eens kunt worden, zoals hoe de financiën zijn verdeeld, een doel dat je nastreeft of opvoedingsstijlen of -strategieën.
Om de manier waarop je communiceert te verbeteren, begin je met het stellen van vragen als:

Welke dingen veroorzaken conflicten tussen jou en je partner? Zijn er conflicten omdat je niet naar elkaar luistert?
Welke dingen brengen jou geluk en gevoelens van verbondenheid?
Welke dingen bezorgen je teleurstelling en pijn?
Over welke dingen praat je niet en wat houdt je tegen om erover te praten?
Hoe zou je willen dat de communicatie met je partner anders is?
Stel deze vragen indien mogelijk aan je partner en deel je antwoorden. Overweeg en probeer manieren om anders te communiceren. Kijk of de resultaten jullie communicatie verbeteren.

Wanneer je je meer bewust bent van hoe je communiceert, kun je meer controle hebben over wat er tussen jullie gebeurt. Hoewel het in het begin misschien niet gemakkelijk is, kan het openen van nieuwe communicatiegebieden leiden tot een meer bevredigende relatie.

Sommige dingen zijn moeilijk te communiceren
De meesten van ons vinden sommige ervaringen of onderwerpen moeilijk om over te praten. Het kan iets zijn dat pijnlijk is of ons een ongemakkelijk gevoel geeft. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om hun emoties te uiten. Het zijn vaak de dingen waarover niet kan worden gesproken die het meeste pijn doen.

Als je moeite hebt om jezelf uit te drukken of ergens met je partner over te praten, kan het helpen om met een hulpverlener te praten.

Het managen van conflicten met communicatie
Tips voor het omgaan met conflicten met communicatie zijn onder andere:

Vermijd het gebruik van de stille behandeling.
Trek geen overhaaste conclusies. Ontdek alle feiten in plaats van naar motieven te gissen.
Bespreek wat er werkelijk is gebeurd. Oordeel niet.
Leer elkaar begrijpen, niet om elkaar te verslaan.
Praat in de toekomende en tegenwoordige tijd, niet in de verleden tijd.
Concentreer je op het grote probleem en laat je niet afleiden door andere kleine problemen.
Praat over de problemen die de gevoelens van jou of je partner kwetsen, en ga dan verder met problemen over meningsverschillen.
Gebruik ‘ik voel’-uitspraken, geen ‘jij bent’-uitspraken. ( je benoemt jouw gevoel versus je maakt de ander aansprakelijk voor je gevoel: slachtoffer en daderschap)
Hulp gezocht voor communicatieproblemen
Als je de communicatie in je relatie niet lijkt te verbeteren, overweeg dan om met een relatietherapeut te praten. Counselors zijn getraind om de patronen in de communicatie van een paar te herkennen die problemen veroorzaken en om die patronen te helpen veranderen, en om strategieën, tips en een veilige plek te bieden om problemen te onderzoeken.

Je zou ook kunnen overwegen om een ​​cursus te volgen die relevant is voor jullie relatie. Het is beter om vroeg te handelen en met iemand over je zorgen te praten, in plaats van te wachten tot de zaken erger worden.

Belangrijk is dat iedereen communiceert vanuit een eigen referentiekader en wat aangeleerd werd binnen de systemische context van het gezin. Via NLP kom je er ook achter welke communicatiesystemen actief zijn en welke niet ontwikkeld werden. Het is ook de kunst om op elkaars communicatiesysteem af te stemmen en elkaar daarin ook te ont-moeten en uiteraard de verwaarloosde kanalen te activeren. Ik werk wel eens met een praatstok. Gesprekpartners vallen elkaar gemakkelijk in de rede, luisteren niet naar wat er wordt gezegd, en luisteren om te reageren. Met een praatstok als hulpmiddel leren gesprekspartners zich te beheersen, leren te luisteren naar elkaar, laten de inhoud bezinken, van het hoofd naar het hart, waardoor de impulsen om direct te reageren vermindert. Soms zeggen gesprekspartners dat er veel meer ruimte ontstaat, om elkaar écht te beluisteren, minder de neiging hebben zichzelf te willen verdedigen. Mindfulness en heartfulness in communicatie. Het is een zegen en een gift, een cadeau als gesprekken op die manier kunnen verlopen. En ja, het kan. Al is het niet in alle omstandigheden een makkelijke opgave, want het egootje speelt natuurlijk ook nog graag mee.

Het gaat dus niet over gelijk halen of ongelijk halen, maar elkaar waarachtig ‘zien’.

Voel je je vastzitten in de manier waarop je communiceert: je krijgt iets niet gezegd uit angst om afgewezen te worden? je kropt alles op, tot de bom barst en je voelt je hierover telkens schuldig; je bent bang voor een autoriteit die je er zo kan uitknikkeren omdat jij vanuit jouw waarheid en integriteit je werk doet, dus slik je je frustratie maar in….

In een opbouwende cursus ontwikkel je die vaardigheden die je stress geven rond niet begrepen worden, jezelf onder druk te zetten, je terug te trekken uit het contact of net andersom explosief te reageren. Het gaat er niet om dat je perfect communiceert, want er zullen altijd wel situaties zijn waarin je de situatie of de persoon zelf beter loslaat, maar perfect jezelf bent in wat jouw vraag en jouw verhaal is. De toestemming hoef je niet aan anderen te vragen of te geven, enkel aan jezelf.

In de webshop ligt een sterke training voor je klaar waarin ik jou elke training begeleid. Denk eraan: ‘ik ben oké, jij bent oké’. Wat je hebt aangeleerd, kun je ook afleren en de meest authentieke versie van jezelf worden en Zijn.

Liefs

Mieke, Mindfulnesstrainer- therapeute

Geplaatst op Geef een reactie

Relatie en communicatie

Het is opvallend hoe weinig partners écht met elkaar communiceren. De dagelijkse dingetjes kosten geen moeite, maar als het over de meest wezenlijke dingen gaat in een relatie, dan wordt het een ander verhaal. In consulten hoor of lees ik vaak dat de partner niet kan praten. En toch is het enorm belangrijk om communicatie vaardigheden te ontwikkelen waardoor het vertrouwen tussen partners een krachtige basis vormen tot een duurzame en liefdevolle verbinding. De meest uiteenlopende vragen rond relaties laten overwegend het onvermogen zien om emotioneel verbinding te maken met wat bij partners leeft. Gaat mijn partner vreemd? Denkt mijn partner nog vaak aan een ex? Blijft mijn partner voor altijd bij mij? Die vragen worden gemakkelijk aan mij voorgelegd, maar het is niet mijn taak als relatietherapeute om die vraag te beantwoorden. Dit is een lapje om het bloeden te stelpen. De kern en de knoop zit in het vertrouwen tussen twee mensen. De vraag die ik stel is dan ook: ‘Heb je hierover al met je partner gepraat?’ Vaak is het een neen. Het bevestigd worden in de vraag stemt de partner gerust…althans voor even. Dit is was sommige cliënten of klanten willen weten. En toch blijft de onrust en het wantrouwen knagen. Of het is in het verleden wel degelijk gebeurd en het vertrouwen herstellen is heel moeilijk, omdat er verder niet meer over gepraat wordt. Het is te pijnlijk. Maar de angst en het wantrouwen blijft hangen. Het benoemen, het erkenning geven, de relatie her-evalueren, onderzoeken samen hoe de relatie een frisse nieuwe start te geven…betekent niets onder het tapijt vegen.

Leren communiceren is dus iets wat echt geleerd kan worden, stapje per stapje. Dat vraagt ook om patronen in jezelf te herkennen, dat vraagt om de confrontatie met schaduwen en blinde vlekken aan te gaan en de intentie om bloed eerlijk met jezelf om te gaan. Niet als rechter of bestraffer van jezelf of de ander. Je lost dus geen problemen op door eroverheen te gaan, maar wél naar de diepte en de kern van een probleemsituatie. Een relatie groeit, doorloopt heel wat ontwikkelingsfasen en -cycli én daarin in verbinding met elkaar blijven, elkaar die groeiruimte te geven, elkaar durven los te laten, elkaar te vertrouwen en zonder met elkaar te praten, ontstaat ver-vreemding, vervlakking, afstand en door het uit elkaar groeien kan er verliefdheid ontstaan op iemand anders. Wie dus nog niet overtuigd zou zijn dat communicatie één van de belangrijkste vaardigheden in het laten slagen van een relatie is, die kan vroeg of laat wel eens geconfronteerd worden met een niet wenselijke situatie. In mijn werk creëer ik een sfeer waarin een klant/cliënt zich begrepen voelt, de tweede stap is het beluisteren hoe de relatie in het dagelijkse leven verloopt. Op basis van de diversiteit aan ‘verhalen’ kan ik heel snel inschatten waar de kern van het probleem is. Vanuit die kern werk ik met kleine behapbare stapjes met het doel de communicatie- de emotionele kwetsbare verbinding- met de partner te verbeteren. Dit is dus een cyclische weg, omdat het zich durven kwetsbaar op te stellen, niet zo evident is als wordt aangenomen. Het vraagt ook aan de andere kant de bereidheid om eigen werkpunten aan te pakken. Een relatie bestaat uit twee mensen, met elk hun eigen systemische achtergrond, met elk hun eigen waarden en normen, met elk hun eigen verwachtingen et cetera. Als beide partners dit naar elkaar toe weten te benoemen, ontstaat werkelijk emotionele intimiteit. Een basis van vertrouwen wordt gelegd. Het is elke keer opnieuw kiezen voor openhartigheid en transparantie, integriteit en loyaliteit. Zelfs in de situatie dat partners zich niet langer met elkaar kunnen verbinden, is het helend ook dit te benoemen. Ja, natuurlijk, het is pijnlijk want niemand begint een relatie met het idee dat er ook wel eens een einde komt aan het ‘wij’-verhaal. Veel vragen zijn gebaseerd op pure angst: verlatingsangst, bindingsangst, veilige en onveilige hechting. Op het moment dat twee mensen op een date leren kennen begint vaak de paniek toe te slaan. Als de date niet snel toehapt om in een relatie te stappen, wordt de volgende date gepland. Het verlangen naar een liefde is eerder een verlangen naar invullen van een innerlijke leegte.

Waar angst is, is geen liefde. Ondanks dat het een algemeen aanvaard gevoel is angst te moeten voelen. Angst overschaduwt elke relatie en leidt vroeg of laat naar alles wat mensen niet wensen.

Kortom: voorspellingen rond relaties buig ik om naar de kern van de vraagstelling. Want uiteraard weet ik als relatietherapeute dat achter elke vraag een onderliggend of achterliggend verhaal en voorgeschiedenis leeft.

De kunst is om wat niet in het licht wordt gebracht, op te tillen naar de oppervlakte. En dan pas kunnen we samen-werken van mens tot mens, van hart tot hart en van ziel tot ziel.

Voel jij dat je de moed hebt om de diepere lagen te ontmantelen, vanuit respect en mededogen, die leiden naar diepgaande en duurzame verandering ( en daarin rekening houdend dat relaties een levende unieke dynamische cyclus kenmerken) waarin een openhartig sparren leiden naar emotionele intimiteit, dan ben je van harte welkom.

Na ruim 40 jaar werken met mensen, voel ik me niet geroepen om doekjes tegen het bloeden te hanteren. Ik doe dus géén voorspellingen naar de toekomst, want die toekomst ligt in de vraagstellers hun handen, ik til het gordijn op, neem groeitendenzen waar, maak de innerlijke patronen uit het verleden zichtbaar, zodat het ruis van het verleden tot op het diepste niveau kan opgeschoond en geheeld worden. Er is geen andere weg dan de weg naar binnen, naar de diepte toe om dan te herrijzen als die prachtige Ziel, puur Bron, puur Liefde.

Geen modder, geen lotus.

Liefs