Geplaatst op Geef een reactie

Transformatie- Transmutatie- Hercreatie

Het is heel duidelijk dat het NU de tijd om onze ziel volledig in de geest te laten ontwaken en om onze Goddelijke ziel in het hier en nu te leven door het hart, de geest, het leven en het lichaam. Dit is het moment om alle vroegere conditioneringen, negatieve emoties en valse overtuigingen los te laten en een nieuw gelukkig leven te ervaren – een leven van de ware bekrachtigde ziel van wijsheid, authenticiteit en goddelijke liefde.

Voor zover onze ziel weet, is de vroegere conditionering van ego in geest en lichaam voorbij – het is voorbij, niet langer relevant voor het hier en nu. Het heeft zijn doel gediend in onze ziels-evolutie en we leren dat we ons niet langer hoeven te hechten aan de angstconditionering. Onthecht van alles wat minder is dan jouw stralende Zijn en leef jouw ware aard van goddelijke liefde, vrede en harmonie.

Wees de vrede van de ziel die het ware zelf is in het Goddelijke. Als iets tussenbeide komt of triggert, laat het dan los door de energie te laten bewegen zonder enige identificatie in het bewustzijn. Leef in de essentie van liefde en creëer de nieuwe balans van harmonie tussen ziel en lichaam. Dit is de tijd om te leven in de oneindige aanwezigheid van de vrijheid, liefde en creativiteit van de ziel in de Geest.

En nu is het tijd om steeds meer prachtige ervaringen te beleven – een leven van vreugde en geluk. En het delen van dit prachtige leven geeft nog meer vreugde en geluk. En samenwerken vanuit de heelheid van jezelf als complementaire partners in een nieuwe manier van relatie geeft oneindig veel meer vreugde.

We kunnen kiezen uit de oneindige diepten van onze ziel om de pure liefde te zijn die we zijn. We kunnen kiezen voor de vreugde van harmonie in samenhorigheid. En we kunnen het geschenk van wederzijdse gelijkwaardige liefde geven en ontvangen.

In de oneindige aanwezigheid van liefde is het nu de tijd om de volheid van onze ziel in Geest te zijn en onze waarheid in hart, verstand en lichaam te leven. We kunnen ervoor kiezen om in de dynamische actieve aanwezigheid van het nu te leven. We kunnen de ware bedoeling van onze ziel kiezen met geloof en vertrouwen in Goddelijke genade, leiding, timing, kracht, bewustzijn en actie.

Een nieuw mooi leven met oneindige mogelijkheden en creativiteit begint voor ons op Aarde – een leven van liefde, vreugde, vrede en zegeningen. In dankbaar Zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *