Geplaatst op Geef een reactie

Shifting

Onze persoonlijke en spirituele groei vindt plaats in cyclische ritmes en patronen. Wanneer we een bepaald niveau van ervaring en begrip bereiken, zal het leven een vasthoudend patroon worden naarmate we het onder de knie krijgen.

Dingen zullen in een stabiel, betrouwbaar patroon vallen. We komen te weten wat we kunnen verwachten en hoe de dingen zullen zijn. En omdat wij mensen wezens van comfort en gewoonte zijn, houden we er meestal van om vast te houden aan hetgeen vertrouwd, voorspelbaar en veilig voelt.

Misschien ervaar je op dit moment ‘verschuivingen in je leven. Inzichten die je bewustzijn en kijk op je leven veranderen. Veranderingen zijn een constant gegeven in het leven, al zou je nog zo graag aan het vertrouwde willen vasthouden. Je involueert en evolueert naar een volgend stadium/bewustzijn, waarop andere keuzes worden gemaakt. Uiteraard gaat er een proces aan vooraf, een reis die je wellicht al een tijdje terug aan het maken bent, een weg van uitrijping en indaling. Uitrijping is meergelaagd.Leefjaren zijn niet altijd een afspiegeling van een emotioneel volwassen uitgerijpt mens. Het heeft met meer facetten te maken.
Het kan zijn dat je van baan of carrière verandert. Er is een opvallende stroom van mensen die uit de gebaande paden stappen, soms impulsief en soms weldoordacht en verbonden met hun ziel.

Vriendschappen of relaties kunnen veranderen als er andere mensen in je leven komen. Er hoeft zelfs geen conflict te zijn, geen ruzie, je voelt dat jullie wegen een andere kant uitgaan. Stel dat jij je verder verdiept in jouw spirituele groei en een vriendin vindt het allemaal onzin, dan is de kans er wel dat je op een natuurlijke manier elkaar ont-groeit. Helaas is het wel eens het oordeel dat het ene pad beter zou zijn, wat bijdraagt tot vervreemding. Een ding is wel dat we allen bron-spirituele wezens zijn en elk mens doorleeft het leven op eigen wijze. Het bekvechten en/of stilzwijgend afkeuren/goedkeuren rond welk pad het beste zou zijn, loslaten zou zeker bijdragen tot rust en vrede in het hart. Soms kiezen mensen voor het eerder materialistisch leven, wat niet betekent dat spirituele zingeving afwezig zou zijn. Ik merk in consulten ook daarin een diepgaande verandering. Balans is de sleutel, het een kan niet zonder het ander.

Op energetisch niveau opent je bewustzijn zich voor de verborgen wonden die je met je meedraagt. Meer dan waarschijnlijk voel je je heel ver buiten je comfortzone, misschien ervaar je zelfs een situationele dip.

Deze verschuiving is essentieel en noodzakelijk. Blijf zo kalm als je kunt terwijl de aarde onder je voeten beeft. Je zult merken dat je heel tevreden bent met dit nieuwe bewustzijn en deze nieuwe manier van zijn, zodra je jouw innerlijke shift geïntegreerd hebt.
Sommige mensen voelen zich moe, slepen zich als het ware voort, en zijn wat in paniek, vragen of dit nog lang duurt. Een tijd vooropstellen is onmogelijk: het enige wat ik als tip meegeef is: neem rust, zorg heel goed voor jezelf, voor je lichaam, voor je geest ( denken), stoot af wat je ( tijdelijk) tegenhoudt om die rust te nemen, communiceer het aan de mensen die begrip voor je hebben.

Ook al is het aanvankelijk best oncomfortabel mee te bewegen met jouw innerlijke shift, niet iedereen zal jouw shift met applaus benaderen of blij zijn dat je gehoor geeft aan de impulsen van je hart, er zullen altijd wel mensen zijn die er iets van vinden, goedschiks of kwaadschiks. Belangrijker is dat jij in tune Bent, je eigen Zielspad volgt, en daar zijn zoveel mooie ervaringen in te ontdekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *