Geplaatst op Geef een reactie

Pluto Retrograde beweegt door Waterman en Steenbok vanaf 2 mei 2024

  1. Algemeen de impact van Pluto en retrograde!

Pluto is een brutale meester. Hij is ongeëvenaard in zijn vermogen om het gestructureerde bestaan af te breken, wat de meeste mensen bedoelen als ze zich beroepen op de allerheiligste term: ‘transformatie’. Als Uranus breekt en Neptunus oplost, vernietigt Pluto; hij is een atoombom voor de nevels van Neptunus en de bliksemschichten van Uranus.

Pluto’s weinig smakelijke associaties zijn talrijk en bestrijken alles, van de onderbuik van de samenleving tot de dood, misbruik, controle, zinloos verlies en de daaruit voortvloeiende existentiële crises.

Pluto-transits, inclusief Pluto’s retrograde transits, kunnen ons van en naar de rand van ons onderbewustzijn brengen en ons boven de gapende afgronden van ons diepste, donkerste zelf hangen. De meesten van ons hebben gebieden in ons waar dit donkere spul ronddraait, die innerlijke composthoop waar we de onaardige gedachten naartoe sturen om stil te liggen en stil te zijn.


Wanneer Pluto retrograde gaat, krijgen we de kans om onder de oppervlakte te duiken en onszelf beter vertrouwd te maken met dit psychische, onderbewuste materiaal. Omdat Pluto een ongelooflijk langzaam bewegende planeet is, kunnen de transities van Pluto naar een geboorteplaneet drie jaar of langer duren. Dit is een belangrijke reden dat Pluto retrograde transits belangrijk zijn: Pluto transits kunnen heel gemakkelijk heel veel jaren van ons leven domineren. Als een van onze geboorteplaneten in het vizier van Pluto’s retrograde stations terechtkomt, kunnen de effecten bijzonder intens en langdurig zijn.

2. Cultureel historisch beeld

De laatste keer dat Pluto door Waterman trok, was van 1778 tot 1798, een periode die werd gekenmerkt door diepgaande maatschappelijke verschuivingen. Dit tijdperk markeerde de begindagen van de industriële revolutie, die aanzienlijke technologische vooruitgang met zich meebracht en de manier waarop mensen leefden en werkten opnieuw vormgaf. Snel vooruit naar deze komende Pluto-transit, en we verwachten opnieuw substantiële veranderingen, vooral in de manier waarop macht wordt verdeeld en uitgeoefend, vooral door middel van technologie en binnen gemeenschappen. Thema’s van maatschappelijke hervormingen en onze relatie met technologie en sociale media zullen prominent aanwezig zijn.

De retrograde fase van Pluto van 2 mei 2024, op 2° Waterman 06′ Rx tot 11 oktober 2024, op 29° Steenbok 38′ valt samen met een kritieke periode voor de Verenigde Staten. Gedurende deze tijd weerspiegelt het astrologische klimaat een aanzienlijke herziening van bestaande structuren en systemen, met name op het gebied van bestuur, economisch beleid en maatschappelijke kaders. Deze retrograde suggereert een herbezinning op thema’s en structuren uit het verleden, waardoor mogelijk diepgewortelde problemen aan het licht komen die een oplossing of transformatie vereisen.

De komende retrogradeperiode valt samen met besluitvorming en mogelijke onrust in het politieke landschap van de Verenigde Staten. Pluto’s energie op dit kritieke niveau kan fungeren als katalysator voor blijvende veranderingen in nationale aangelegenheden en individuele levens, wat aanzet tot introspectie en heroverweging van vroegere paden. Kwesties die onder de oppervlakte broeden, kunnen aandacht en actie vereisen, waardoor reflectie over persoonlijke en collectieve waarden wordt gestimuleerd, en hoe deze aansluiten bij de politieke en maatschappelijke realiteit. Deze periode legt de nadruk op veerkracht en aanpassingsvermogen, en roept op tot een onderzoek van de maatschappelijke grondslagen om aan te sluiten bij de veranderende behoeften.

3. Wat is een retrograde?

Retrogrades vertegenwoordigen in de astrologie ‘opnieuw’-woorden, zoals herzien, herzien, heroverwegen, opnieuw uitlijnen, opnieuw bezoeken, enzovoort. Zij zijn de enige stap achteruit die de vele stappen vooruit mogelijk maakt. Ze zijn een gezegende pauze die ons uitnodigt om rond te kijken, te herzien wie we zijn en de richting die we opgaan, onze ervaringen uit het verleden te integreren en een einde te maken aan wat dat nodig heeft.

Dit is allemaal zodat we aanwezig, gecentreerd en op één lijn kunnen komen voordat we verder gaan. Retrogrades herinneren ons eraan dat, hoe we het ook proberen, het leven niet lineair is. Onze reis is cyclisch. We bewegen zijwaarts, ondersteboven en in elke andere mogelijke richting in onze uiterlijke en innerlijke wereld, vooral onder de invloed van Pluto.

Pluto is het soort openbreken dat verandering tot in de wortels van wie we zijn brengt. Pluto reist door onze onderwereld, onze psyche, ons onbewuste, ons emotionele lichaam. Pluto graaft. Het brengt aan het licht. Pluto retrograde laat ons zien wat er in ons verborgen is en wacht op genezing. Wachten op acceptatie. Wachten op sluiting. Wachtend op onze aanwezigheid.

Hier bekijken we opnieuw wat klaar is om getransformeerd te worden. Gedurende Pluto Retrograde kunnen we tegenkomen wat we ‘oude’ emoties, verhalen of pijn hebben genoemd. En hoewel transformatie zelden gemakkelijk is, is het zeer voedzaam.

4. Persoonlijke impact van Pluto retrograde

Op persoonlijk vlak daagt de retrograde van Pluto ons uit om de relaties met vrienden, gemeenschappen en technologie opnieuw te beoordelen. Het moedigt het afstand nemen van giftige relaties aan en het aansluiten bij groepen en technologieën die resoneren met onze hoogste waarden. De recente transit van Saturnus door Waterman heeft de weg geëffend voor deze veranderingen, en nu roept Pluto op tot diepere transformaties. Deze periode biedt een kans voor persoonlijke evolutie, waardoor we onze plaats binnen onze gemeenschappen opnieuw kunnen definiëren en de technologie kunnen aanpassen om beter aan onze behoeften te voldoen.

Pluto draait direct op 11 oktober 2024, op 29° Steenbok 38′, wat een definitieve herziening en herbeoordeling van bestaande structuren suggereert voordat Pluto op 19 november 2024 opnieuw Waterman binnengaat. Dit duidt op een terugkeer naar focus op innovatie, vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen. maatschappelijke paradigma’s, vergelijkbaar met de ingrijpende veranderingen die kenmerkend waren voor de laatste Pluto-transit door Waterman tijdens de Industriële Revolutie.

5. Uitnodiging


Terwijl Pluto zijn retrograde begint, laat de cyclische reis van jouw worden en ongepast worden zijn wat het is. We bevinden ons niet alleen in de ruimte van retrograde, maar we dansen diep in de tijdperkbepalende veranderingen van Pluto van Steenbok naar Waterman. Deze retrograde begint je laatste terugkeer naar ruimtes in je die onder de oppervlakte hebben gelegen, die je ervaringen vormgeven en je bewegingen jarenlang op bewuste en onbewuste wijze beïnvloeden. Dit is jouw kans om ze te observeren, in twijfel te trekken en los te laten.

Het is waar we ons gevangen voelen in onszelf, waar Pluto ons vraagt onze vrijheid te vinden. Het is in de ervaringen waarin we ons machteloos hebben gevoeld dat Pluto uitnodigt tot empowerment. En het is door van binnenuit open te breken dat Pluto licht verwelkomt in donkere ruimtes. Als er zich gedurende deze tijd oude verhalen, wonden of angsten aan je voordoen, schenk jezelf dan genade. Hoe kun je vriendschap sluiten met dit deel van jezelf? Wat wacht er aan de andere kant van deze wond? Hoe zou het voelen om erin af te dalen? Wat heeft dit deel van jou nodig? Hoe kun je hiermee veiligheid creëren tijdens het reizen?

Pluto vertegenwoordigt aspecten van de mensheid die voor velen ongemakkelijk zijn. Het is niet eenvoudig om door je innerlijke schaduw te reizen en onder ogen te zien wat zich in de afgedankte delen van ons bevindt. Het is echter noodzakelijk. En het is diep helend. Pluto is het ontbrekende stukje van de puzzel dat ons thuisbrengt bij de heelheid van onze menselijke ervaring.

Deze retrograde nodigt ons uit om kwetsbaar te zijn, terwijl het lagen afpelt om te gaan zitten met wat eronder ligt. Om getuige te zijn van delen die we zelf hebben verstoten en in de schaduw hebben geplaatst, allemaal zodat we tot acceptatie kunnen komen en onszelf, stukje bij beetje, kunnen terugwinnen. Om getuige te zijn van wat ons geketend, zwak, machteloos en angstig houdt, allemaal zodat we ons onze vrijheid, kracht en licht kunnen herinneren.

Pluto leeft in de rijken buiten onze controle, buiten ons bereik. Onze rol is die van overgave, aanwezigheid en genade. Om onze menselijkheid voor deze tijd zo rommelig te laten zijn als zij wenst. Want we doen letterlijk een stap terug, halen de stukken uit elkaar, maken er een puinhoop van en plaatsen ze dan weer bij elkaar op een manier die op één lijn ligt, kracht geeft, bevrijdt en reëel is, allemaal op tijd voor onze voorwaartse beweging. Het is tijd om een hoofdstuk af te sluiten.

Gecertificeerd Moonloger by Yasmin Boland

Geplaatst op Geef een reactie

Venus in Stier 29 April 2024

Terwijl Venus door Stier reist, wordt haar invloed diep tastbaar en aanhankelijk, en bevordert ze uitingen van liefde door middel van fysieke aanraking zoals knuffels, massages en andere vormen van sensueel contact. Gedurende deze periode suggereert Venus, die ook onze waarden en bezittingen regeert, een meer weloverwogen en geduldige benadering van financiële zaken. Door geld en hulpbronnen te beschouwen als zaden die zorgvuldig moeten worden gekoesterd, belooft deze doorvoer een geleidelijke maar gestage groei van de rijkdom, waarbij geduld en methodische investeringen worden beloond.

De transit van Venus in Stier kan het verlangen naar een stabiele, aanhankelijke en loyale relatie verdiepen, met een sterke nadruk op standvastigheid en trouw. Gedurende deze tijd kunnen individuen een meer bezittelijke inslag in de liefde vertonen, waarbij ze de veiligheid en het comfort waarderen die voortkomen uit langdurige relaties en een vredige thuisomgeving. Deze sensualiteit heeft een passieve kwaliteit; het gaat over het aantrekken van liefde in plaats van het actief nastreven ervan, waardoor de natuurlijke charme en allure van Stier romantische interesses kan aantrekken.

Bovendien wordt tijdens deze transit steeds meer aandacht besteed aan het belang van financiële stabiliteit en materieel comfort. Het is een tijd waarin de schoonheid van de omgeving en het nastreven van luxe een grotere betekenis krijgen, waardoor inspanningen worden aangemoedigd om het huis te verbeteren en te verfraaien. Deze periode bevordert een diepere waardering voor de fijnere dingen in het leven, niet alleen vanwege hun esthetische waarde, maar ook voor het gevoel van veiligheid en voldoening die ze kunnen bieden.

Op 1 mei staat Venus in Stier vierkant Pluto in Waterman, wat een periode van intense emotionele dynamiek en transformaties in relaties en financiën introduceert. Dit aspect daagt je uit om je waarden, verlangens en de manier waarop je met materiële bezittingen omgaat, onder ogen te zien en mogelijk opnieuw te beoordelen. De stabiele, troostzoekende aard van Venus in Stier botst met de transformerende en revolutionaire energie van Pluto in Waterman, wat mogelijk kan leiden tot machtsstrijd of diepgaande veranderingen in je persoonlijke en financiële leven. Het is een tijd om rekening te houden met bezitterigheid of jaloezie, omdat deze gevoelens nu gemakkelijker naar boven kunnen komen, waardoor je wordt aangespoord om te groeien en te evolueren in de manier waarop je liefde uitdrukt en hulpbronnen gebruikt.

Het sextiel tussen Venus in Stier en Saturnus in Vissen op 13 mei biedt een harmonieuze mix van stabiliteit en gevoeligheid in relaties en financiële zaken. Dit aspect moedigt een gedisciplineerde benadering van genegenheid en bezittingen aan, waardoor je de kans krijgt om duurzame relaties op te bouwen en een financiële basis veilig te stellen. De invloed van Saturnus in het dromerige Vissen voegt een laag intuïtie en empathie toe aan de gegronde liefdesaard van Venus in Stier, waardoor verplichtingen op basis van zowel praktische als emotionele diepgang mogelijk worden. Het is een uitstekende tijd om serieuze beslissingen te nemen over liefde en geld, die zowel materiële als spirituele waarden in harmonie zullen brengen.

Venus conjunct Uranus in Stier op 18 mei luidt een periode van opwinding en onverwachte ontwikkelingen in liefdes- en financiële zaken in. Het is bekend dat deze combinatie plotselinge aantrekkingskracht, verrassingen in relaties en innovatieve benaderingen van het omgaan met bezittingen en schoonheid met zich meebrengt. De comfortminnende Venus in Stier wordt geëlektrificeerd door de onvoorspelbare energie van Uranus, wat je ertoe aanzet nieuwe manieren te verkennen om te genieten en de fysieke en sensuele genoegens van het leven te waarderen. Hoewel dit aspect opwindende ervaringen kan opleveren, moedigt het je ook aan om open te blijven staan voor verandering en flexibiliteit in je streven naar plezier en veiligheid.

Op dezelfde dag vormt Venus ook een conjunctie met Jupiter in Stier, wat de thema’s groei, geluk en overvloed in liefde, schoonheid en financiën versterkt. Deze zeldzame en gunstige afstemming moedigt optimisme, vrijgevigheid en een verlangen aan om je horizon te verbreden op het gebied van hart en portemonnee. Het uitgestrekte karakter van Jupiter, gecombineerd met de focus van Venus op plezier en comfort, kan leiden tot verwennerij, maar ook tot aanzienlijke mogelijkheden om uw levensstandaard en relaties te verbeteren. Het is een tijd om vreugde te omarmen, uw rijkdom en genegenheid te delen en te genieten van de overvloed die het leven te bieden heeft.

Ten slotte vormt Venus in Stier op 23 mei een sextiel met Neptunus in Vissen, waardoor een vleugje romantiek, idealisme en spiritualiteit in je persoonlijke en financiële leven wordt gebracht. Dit aspect verzacht de randen van de werkelijkheid en nodigt je uit om te dromen en schoonheid te vinden in het etherische. Het is een uitstekende tijd voor creatieve bezigheden, spirituele connecties in de liefde en het gebruiken van je intuïtie om financiële beslissingen te nemen. De aardse bruikbaarheid van Venus in Stier gecombineerd met de mystieke, vloeiende aard van Neptunus in Vissen creëert een harmonieus evenwicht tussen de materiële en spirituele werelden, wat een medelevende en intuïtieve benadering van liefde en geld aanmoedigt.

Geplaatst op Geef een reactie

Mars in Ram 30 april 2024

Terwijl Mars door Ram reist, is zijn invloed krachtig en direct, omdat hij zich in het teken bevindt dat hij regeert. Deze periode stimuleert onze instincten en stimuleert ons tot spontane actie en gedurfde, vooruitstrevende inspanningen. De transit wekt een hevige concurrentiestrijd in ons op, waardoor we in onze activiteiten naar de overwinning en het leiderschap streven. Onder Mars in Ram worden we gedreven door een verlangen om voor onszelf te gelden, waarbij we blijk geven van moed, agressie en een pioniersgeest.

Deze transitie markeert een tijd van grotere onafhankelijkheid en vertrouwen, en moedigt ons aan om onze doelen met assertieve en ondernemende kracht na te streven. De kwaliteiten van Mars in Ram zijn in de eerste plaats gericht op persoonlijke ambities en voeden onze drang om op te vallen en ons eigen pad te banen. Er is een sterk gevoel van zelfvertrouwen dat ons motiveert om het voortouw te nemen en nieuwe projecten of uitdagingen te initiëren. Onze acties worden geleid door de wens om iets te bereiken en een aanzienlijke impact te hebben op de wereld om ons heen.

De aanwezigheid van Mars in Ram brengt een onverzadigbare behoefte aan actie en snelle resultaten met zich mee. Deze periode ontmoedigt passiviteit, maar spoort ons juist aan om gedurfde stappen voorwaarts te zetten en de spanning van de achtervolging te omarmen. De energie is dynamisch en intens, waardoor het een uitstekende tijd is om grenzen te verleggen, nieuwe ondernemingen aan te gaan en onze wilskracht te laten gelden. Terwijl we door deze transitie navigeren, is het van vitaal belang om deze krachtige energie constructief te kanaliseren, waarbij impulsiviteit en conflicten worden vermeden, om de kansen op groei en prestatie die deze biedt optimaal te benutten.

Op 3 mei vormt Mars in 2° Ram een sextiel met Pluto in 2° Waterman, waardoor een atmosfeer ontstaat die rijp is voor transformatie en empowerment. Dit aspect combineert de vurige en assertieve energie van Mars met de diepte en intensiteit van Pluto, wat een krachtige kans biedt voor persoonlijke groei. Het is een dag waarop je een diepe bron van moed en vastberadenheid kunt aanboren en deze krachten kunt gebruiken om obstakels te overwinnen en betekenisvolle veranderingen teweeg te brengen. Het sextiel stimuleert een harmonieuze mix van wilskracht en regeneratie, waardoor het een ideale tijd is voor strategische acties die zowel kracht als inzicht vereisen. De energie is krachtig voor het initiëren van hervormingen of het nemen van beslissende stappen in de richting van zelfverbetering en het doen gelden van uw plaats in de wereld.

Op 19 mei komt Mars in conjunctie met de Ware Knooppunt, beide op 14° Ram, wat een belangrijk moment markeert om je lot met hartstocht en passie na te streven. Deze conjunctie vergroot je drang om je levensdoel te vervullen en spoort je aan om gedurfde stappen voorwaarts te zetten. De aanwezigheid van Mars geeft energie aan de knooppunten, waardoor paden en keuzes worden benadrukt die aansluiten bij de missie van je ziel. Het is een periode waarin de acties die je onderneemt een diepgaande invloed kunnen hebben op uw toekomstige koers, waardoor moed en leiderschap worden aangemoedigd. Deze transit is bijzonder krachtig voor het initiëren van nieuwe ondernemingen of projecten die diep resoneren met je persoonlijke ambities en bijdragen aan je spirituele groei.

Tenslotte vormt Mars op 22° Ram op 29 mei een conjunctie met Cheiron, eveneens in 22° Ram, waardoor de aandacht wordt gevestigd op genezing door actie. Deze afstemming biedt een unieke kans om wonden die verband houden met assertiviteit, agressie en individualiteit aan te pakken en te herstellen. De energie van Mars, gefocust door de lens van de gewonde genezer Cheiron, moedigt een moedige benadering aan om persoonlijke trauma’s te helen en barrières voor zelfexpressie te overwinnen. Het is een tijd om angsten onder ogen te zien en kracht te vinden in kwetsbaarheid. De conjunctie benadrukt het groeipotentieel dat ligt in het confronteren en verwerken van gebieden van pijn of onzekerheid, waarbij deze uitdagingen worden ingezet als katalysator voor persoonlijke ontwikkeling en empowerment.

Geplaatst op Geef een reactie

Niets gaat verloren in het Scheppingsveld

Uitgegeven bij www.boekscout.nl

Voor sommigen is het niet nieuw om te erkennen dat hetgeen we scheppen, creëren, sporen nalaat in onszelf, het collectief, het Universum/Multiversum.

Bewust kiezen voor datgene wat bijdraagt voor het hoogste goed en welzijn, verhoogt je frequentie, er is geen ruis, het voelt niet dubbelzinnig, het voelt puur. Ik denk dat heel gevoelige mensen haarfijn kunnen voelen wat ik bedoel.

Schep je iets vanuit een verlaagde trilling, dan kun je dat ook voelen. Je kunt er niet altijd je vinger opleggen, echter, wordt dit ook het Universum ingeslingerd, alsook op persoonlijk en collectief vlak.

Scheppen kan dus heel constructief inwerken, echter ook destructief. Je schept ruimte en verzachting vanuit een liefdevol en warm hart….voel maar hoe de energie heerlijk stroomt.

Je zaait= schept tweestrijd, conflicten, ruzies vanuit lagere emoties als afgunst, voel maar eens het verschil. Je zit niet in je hart, maar in je hoofd, in je eigen pijn, je eigen geworstel en je kunt er ook slapeloze nachten van hebben.

Scheppen heeft dus twee kanten, zoals alles in het aardse leven. Scheppen vanuit je hele Wezen is verbonden met de Bron. Wat indaalt en ontvangen wordt via je Wezen, zet je neer in een vorm die het best bij je past ( in het moment). Scheppen als een soort van doorgeefluik. Bij sommigen is dat via muziek, bij anderen via kookkunst, bij nog anderen via tuinieren…zolang het Wezen het scheppingsplan erkent en vertaald op de meest pure manier, resoneert het bij mensen die op die frequentie zitten. Je hoeft eigenlijk niets meer uit te leggen, er is geen discussie, er is dialoog mogelijk, ruimte om te sparren, ruimte om te verbinden van hart tot hart, van mens tot mens, en van ziel tot ziel. Dat is het begin geweest van mijn eerste boek.

De belangrijkste gave die ik als een gift ervaar is dieper indalen in het menselijk Zijn, daarin elkaar te Zien, te ont-moeten, losgeweekt van voorkeuren en afkeuren, sympathie en antipathie, bewust worden dat dit nog restanten zijn van polariteit en dualiteit. Weten hoe verleidelijk het is om ons te voegen bij ‘gelijkgestemden’ vanuit herkenning, echter is het ook een kunst om het waarnemingsveld op te rekken naar wat niet als ‘gelijkgestemd’ wordt neergezet.

Ik herken het ook bij mezelf….zo fijn, zo heerlijk om mensen te treffen vanuit waar ik ben ( want ik ben in het moment waar ik ben en nergens anders) echter voel ik ook dat er zoveel meer te ontdekken is, vanuit eigen vizier open te trekken. Ik heb dat ook al ervaren dat diegene van wie ik dacht niet te resoneren, me op een aangename manier verrast. En vice versa. Het vraagt heel veel nederigheid om dit alles te erkennen. Uiteindelijk zijn we allen hier op doorreis, is niemand meer of minder, hoewel het op aarde anders is. Als kind al ervoer ik de polarisering op school, ik snapte niet waarom ik me daar dan zo verdrietig door voelde, ik kon dat niet begrijpen, het waarom….ik stelde alsmaar vragen hierover. Het antwoord heb ik zelf mogen ont-dekken, het deken eraf halen, maar zo snel en makkelijk ging dat niet.

Het antwoord ligt nergens buiten onszelf of mezelf, maar in ons hart. De kern van alle leven is leven vanuit ons hart.

Na drie boeken verder, en veel veel jaren eroverheen, heb ik daar meer vrede mee. Ik zou liegen mocht ik schrijven: ‘ het boeit me helemaal niets.’

Hoe dan ook, voor ieder die iets, wat dan ook wil creëren en co-creëren, laat je door niets afremmen, wat jij op aarde neerzet, in welke vorm dan ook, schep met je hele Wezen, niets gaat verloren.

Tot slot nog even de wijze woorden herhalen van Steve Rother: ‘ Speel goed samen’.

Een korte voorstelling op mijn kanaal ( 10′) met twee haiku’s en schilderijtjes als voorbeeld.

Warme liefs

Mieke

Geplaatst op Geef een reactie

Het archetype van de krijger

Dit is een bijzondere tijd om authentiek te worden. Misschien wil je je gehechtheid controleren aan wat andere mensen ( vrienden, baas, collega’s, buren, familie) van je denken loslaten. Ik hoor vaak ‘ ik trek het me niet aan wat wie dan ook denk’. En tegelijk vragen heel wat mensen in een consult wat X of Y over hen vindt. Er leven in diepe lagen van het bewustzijn nog haakjes want wat je baas over je denkt is belangrijker dan je erkent. Er leeft nog wel eens het verlangen om gezien te willen worden, erkenning en bevestiging te krijgen tot onderdanigheid en pleasingsgedrag.

Er is nog veel meer om te ontdekken. Uiteraard zijn er menselijke waarden in de sociale omgang met elkaar. Het moment dat je je hele hebben en houden vasthaakt aan wat mensen over je denken, dan is de kans heel groot dat je niet je ware Zelf bent. Een innerlijke warrior is geen strijder of vechter tegen iets, maar een bekrachtiger van binnenuit.

Zoek uit waar je eigenbelang voorop stelt, wat betekent dat je jezelf misschien wilt afvragen waar in je leven je je zorgen over je publieke/sociale imago boven de waarheid plaatst, aangezien deze waarheid uiteindelijk groter is dan wie “jij” of wie dan ook. anders denkt dat je bent.

In tijden als deze gaat het erom het archetype van de krijger te belichamen, want zowel INNERLIJK zelfwerk als UITERLIJK werk in de wereld, samen met juiste actie, zijn nodig.

Een krijger erkent zijn pijn, maar geeft er niet aan toe. De stemming van de krijger die het onbekende betreedt, is er niet een van droefheid; integendeel, hij is blij omdat hij zich nederig voelt , in het vertrouwen dat zijn geest onberispelijk is, en bovenal volledig bewust van zijn efficiëntie. De vreugde van een krijger komt voort uit het accepteren van zijn bestemming en het waarheidsgetrouw inschatten van wat hem te wachten staat.

Krijgers hebben in hun daden niets met persoonlijk gewin te maken. De gemiddelde mens handelt alleen als er een kans op winst is. ‘Wat levert het me op’ gedachte.

Krijgers handelen niet voor winst, maar voor de Geest. Een krijger klaagt niet. Zijn leven is een eindeloze uitdaging, en uitdagingen kunnen onmogelijk goed of slecht zijn. Uitdagingen zijn eenvoudig uitdagingen. Een krijger volgt zijn innerlijk ge-weten. Het ‘weten’ dat verbonden is met het hart.

Het fundamentele verschil tussen een mens dat over alles klaagt en een krijger is dat een krijger alles als een uitdaging beschouwt, terwijl de eerste alles als een zegen of een vloek beschouwt. Het zelfvertrouwen van de krijger is niet het zelfvertrouwen van de gemiddelde man.

De doorsnee mens zoekt zekerheid in de ogen van de toeschouwer en noemt dat zelfvertrouwen. Eigendunk is de grootste vijand van de mens. Wat hem verzwakt, is dat hij zich beledigd voelt door de daden en wandaden van zijn medemensen. Eigendunk vereist dat iemand het grootste deel van zijn leven beledigd is door iets of iemand.

De krijger zoekt onberispelijkheid in zijn eigen ogen en noemt dat nederigheid. De gemiddelde man is verslaafd aan zijn medemensen, terwijl de krijger alleen tot in het oneindige verbonden is.

Het echte gevaar op dit moment is gehoorzaamheid, zelfgenoegzaamheid en mensen die anderen aanvallen/beschamen omdat ze zich uitspreken.

Massale mind control op basis van leugens en geïmplementeerde angst is het grootste gevaar voor ieders vrijheid. Onze evolutionaire taak is om spirituele strijders te worden, alles in vraag te stellen in de toenemende bedreiging van onze vrijheid als goddelijke soevereine wezens, onbevreesd te worden in het onder ogen zien van duisternis (binnen en buiten) en onszelf en anderen te onderwijzen zodat we onszelf kunnen genezen, als individu en als soort.

Door dit te doen, sluiten we permanent de energetische ingangspunten in ons auraveld af waar deze occulte krachten in komen en onze levenskracht overhevelen van en loskomen van het controlesysteem van de Matrix.

Net als de feniks die uit de as herrijst, kunnen we de krachten van de duisternis gebruiken om een nog briljanter licht te verankeren en vast te houden, het licht en het supramentale bewustzijn op deze realiteit te verankeren. Dit is de huidige reis waartoe de mensheid wordt geroepen.

Geplaatst op Geef een reactie

De schaduwzijde van een wake up call

We kunnen anderen niet met geweld wakker schudden, noch kunnen we hen ‘waarheid’ aanbieden als er niet oprecht om is gevraagd. Dit is een schending van hun eigen vrije wil. Insgelijks. Blinde revolutionaire impulsen, zoals het zoeken naar waarheid zonder een basis in oprecht zelfwerk en zorgvuldig doorgelichte kennis, zullen een persoon transformeren in datgene waartegen ze vechten. Dit is de valkuil van de reactionaire geest (die alleen gefocust is op de buitenwereld van onze driedimensionale realiteit) die verstrikt raakt in een vergeefse strijd tegen de schaduwen die op de muren van onze grot worden geprojecteerd, schaduwen die voortkomen uit ons eigen onderbewustzijn onderdrukt/gewond zelf, de collectieve schaduw, en gecreëerd door onze hyperdimensionale gevangenisbewaarders die ons manipuleren vanuit occulte rijken.

Het pad van de zwerver, afvallige of spirituele krijger (die allemaal op hun eigen manier toegewijd zijn om echt licht in onze wereld te brengen door de duisternis bewust te maken) is verre van een gemakkelijke weg om te bewandelen, en dit pad wordt steeds smaller en smaller naarmate we verder gaan, omdat er zoveel valstrikken, verleidingen en afleidingen zijn die ons kunnen afleiden van wat we hier komen bereiken.

Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat niet iedereen geschikt is voor dit pad van het zoeken naar waarheid (noch is het hun roeping in het leven), daarom moeten we “wijs als slangen en zacht als duiven” blijven (zoals het esoterische axioma stelt) terwijl we standvastig zijn in het geven van de leugen wat ze verdient: de waarheid. En deze houding houdt in dat we soms een spade een spade noemen, en niet toelaten dat onze ‘make nice’ maatschappelijke conditionering onze innerlijke stem en innerlijk weten dempt.

Als het gaat om degenen die de oproep hebben beantwoord, is het essentieel om te onthouden dat we dit allemaal samen doen. We zijn allemaal leraren en studenten, maar we hebben ook verschillende lessen te leren en beschikken over kennis die we allemaal op individuele basis moeten integreren. We moeten elkaar helpen in deze Tijd van Overgang terwijl we ons best doen om van een frequentie van ‘Dienst aan het Zelf’ naar ‘Dienst aan Anderen’ te gaan, gemeenschapsbanden te creëren en onszelf te omringen met gelijkgestemde mensen, dit alles gebaseerd op oprechtheid en integriteit in dienst van het goddelijke. Als je niet echt jezelf kunt zijn met de mensen met wie je omgaat, dan wil je jezelf misschien afvragen: “wat betekent echte vriendschap eigenlijk als ik niet mezelf ben”? Wat het kan betekenen, is dat we binnen deze ‘vriendschappen’ deze gehechtheid hebben gekozen boven onze authenticiteit, en we moeten beoordelen of elke vriendschap die prijs waard is.

Op het pad naar ontwaken en het zoeken naar waarheid verdwijnen familieleden en oude vrienden uit beeld om ruimte te maken voor nieuwe mensen die je evolutionaire groei zullen stimuleren. Dit is een normaal onderdeel van het proces, aangezien we van binnenuit veranderen, verandert ook de buitenwereld waarin we leven. Het kan soms eenzaam zijn (en in veel gevallen pijnlijk verwarrend), maar er zijn overal subtiele energieën en goddelijke krachten die ons helpen en verheffen bij de keuzes die we maken, zelfs als we ze niet kunnen zien of ermee kunnen communiceren. De waarheid zal ons tenslotte bevrijden, ook al is het proces een uitdagende reis om te maken.

Geplaatst op Geef een reactie

Lente en het houtelement- Lever en galblaas

Heb je ooit iemand horen zeggen dat de kans groter is dat je ziek wordt als de seizoenen veranderen?

Menselijke lichamen zijn gecompliceerde organismen en doorlopen cycli, net als elk levend wezen in het universum. Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) beschouwt het lichaam als een microkosmos die de grotere macrokosmos van het universum weerspiegelt.

Er wordt aangenomen dat we deze verbinding het sterkst ervaren tijdens de wisseling van seizoenen. Omdat de energetische verschuivingen die optreden tijdens de seizoensveranderingen worden weerspiegeld in ons fysieke en emotionele zelf, is het belangrijk om manieren te vinden om deze transities te ondersteunen.

De lente is bijzonder dynamisch en dramatisch in haar verschuiving van de winter!

Terwijl de seizoenen veranderen, kunnen we een reeks transformaties zien in de wereld om ons heen.

De overvloed aan groene groei in de hitte van de zomer maakt plaats voor een koele bries en frisse bladeren van de herfst. Terwijl de bomen kaal worden en de aarde in de winter bevriest, worden de dagen lang en donker. En in de lente dringt nieuwe groei door de ontdooiende grond naarmate de dagen langer worden en er nieuw leven uit de aarde komt.

Net zoals deze overgangen in de natuur voorkomen, vinden er bij elke seizoensverandering ook unieke veranderingen plaats in het menselijk lichaam.

Kenmerken van de overgang van winter naar lente

In de Chinese geneeskunde wordt de lente geassocieerd met het houtelement en het lever- en galblaasorgaan- en kanaalsysteem.

De energieën van het leversysteem zijn verantwoordelijk voor de vrije stroom van energie in het lichaam, fysiek en emotioneel. Net als de groei van nieuwe planten in de lente, is de beweging van het leversysteem opwaarts en naar buiten gericht.

De overgang van de diepten van de winter naar de eerste dagen van de lente brengt een grote verschuiving naar onze externe omgeving met zich mee – een verandering die ook wordt weerspiegeld in ons lichaam en onze geest.

In de Chinese geneeskunde wordt de winter geassocieerd met het niersysteem, onze bron van Qi of vitale energie, en het is een tijd van herstel en naar binnen terugtrekken. Rusten in de winter zorgt ervoor dat we gezond en vitaal de lente ingaan.

De overgang van deze donkere, koude stilte naar een seizoen van beweging, groei en licht kan worden ondersteund door subtiele aanpassingen van levensstijl en dieet en kan helpen bij het beheersen van bestaande onevenwichtigheden die op dit moment aan de oppervlakte kunnen komen.

Wat je kunt verwachten tijdens de lentetransitie?

In TCM is dit een overgang van een seizoen van Yin naar een seizoen van Yang: donker naar licht, dood naar groei en koud naar warmte.

Vergelijkbaar met hoe nieuwe groei in de lente door de bevroren aarde begint te dringen, is die energetische blauwdruk ook aanwezig in ons lichaam en onze geest. Als weerspiegeling van dit uitbarsten van nieuwe groei, ontluikende bloemen en ontkiemende bladeren, zijn de kenmerken van het Hout-element volharding, creatief potentieel en ook de emotie woede.

Omdat het levermeridiaansysteem verantwoordelijk is voor de vrije stroom van vitale energie en emoties, kunnen onevenwichtigheden in deze overgangstijd aan de oppervlakte komen en zich emotioneel en fysiek manifesteren.

Je kunt gevoelens van rusteloosheid, prikkelbaarheid, ongeduld, moeite met het nemen van beslissingen, mentale starheid, wrok, emotionele uitbarstingen, angst en depressie, snel boos worden en onbezonnenheid opmerken. Lichamelijk kan onbalans zich uiten in de vorm van spierspanning, premenstrueel syndroom, gevoelige borsten, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, bittere smaak in de mond, pijn en uitzetting van de ribben, onregelmatige menstruatie en problemen met de spijsvertering.

Tekenen van een gezond lever- en galblaassysteem zijn daarentegen vreugde, je geïnspireerd, voldaan, assertief, besluitvaardig, vergevingsgezind, levendig en gezond voelen.

Hoe jij je lichaam kunt ondersteunen tijdens de overgang naar de lente

– Overgangsfasen brengen veel nieuwe veranderingen met zich mee en kunnen worden vergemakkelijkt met eenvoudige aanpassingen van de levensstijl. Het ondersteunen van de lever- en galblaasorgaan- en kanaalsystemen door middel van voeding en levensstijl kan bijdragen aan een soepelere overgang. Probeer te spelen met de volgende tips:

Dieetaanbevelingen

Voedingsmiddelen om op te nemen zijn biologische groenten, waaronder donkergroene bladgroenten zoals paardenbloemgroen, snijbiet, rucola en waterkers.

Kies voor biologisch, hormoonvrij vlees. Chemische stoffen belasten de lever te zwaar, dus kies voor hormoonvrij en biologisch.

Begin de ochtenden met water met citroen en kook met scherpe en zoete kruiden zoals rozemarijn, venkel, karwij, oregano, citrus, azijn en dille.

Te beperken voedingsmiddelen zijn vette, vette en gefrituurde voedingsmiddelen die bijzonder belastend zijn voor je lever.

Cafeïne en alcohol beperken als je de hierboven genoemde emotionele of fysieke onevenwichtigheden ervaart. Hoewel het consumeren hiervan op dat moment ‘verlichting’ kan geven, kunnen ze eventuele onevenwichtigheden in het kanaalsysteem verergeren.

Het is ook belangrijk om te veel eten te vermijden, omdat dit stagnatie in het spijsverteringsstelsel kan veroorzaken.

Levensstijlsuggesties

1. Gezonde uitingen van emoties en voorjaarsschoonmaak

Bij TCM is de lever verantwoordelijk voor de vrije stroom van energie, emoties en bloed in het lichaam. Het wordt grotendeels beïnvloed door de emotie woede.

Als je je gefrustreerd, prikkelbaar en gestrest voelt, kan dit wijzen op een onbalans in dit systeem, maar chronische ervaringen van deze emoties zelf kunnen ook tot onbalans leiden. Het vinden van gezonde manieren om emoties te uiten en te beheersen zal het leversysteem helpen ondersteunen en een soepelere overgang naar de lente bevorderen.

Zoek naar manieren om stress te verminderen en vraag indien nodig om hulp. Verwerk vastgelopen emoties door een dagboek bij te houden, te schilderen/tekenen, te zingen, te lachen of samen te werken met een erkend emotioneel lichaamstherapeut.

De lente voelt als een nieuwe start. Net als bij het opruimen van onze woonplekken en fysieke ruimtes, is de lente volgens TCM een tijd om los te laten wat je emotioneel niet langer dient. Het is een tijd om nieuwe perspectieven te verwelkomen en ideeën los te laten over hoe de dingen hadden moeten zijn of hoe ze zouden moeten zijn.

Dit is ook een goed moment om vergeving van zichzelf en anderen te oefenen.

2. Beweging

Beweging helpt de energie van het lichaam te laten circuleren. Omdat de lever verantwoordelijk is voor een soepele stroom van bloed en emoties door het hele lichaam, is dit het systeem dat het meest door stagnatie wordt getroffen.

Naarmate het energieniveau in de omgeving stijgt met het begin van de lente, kun je je wat onrustiger voelen. Probeer meer beweging in je dagelijkse routine op te nemen met lichte jogging, yoga, stevige wandelingen, dansen of een beweging die voor jou het beste voelt. Net zoals het seizoen de tijd nodig heeft om in volle bloei te komen, neem dan de tijd voor deze overgang terwijl je lichaam en geest langzaam ontwaken uit de winter. Streef naar ongeveer 30 minuten beweging per dag.

3. Bescherm tegen de wind

Berg die jassen nog niet op! Het lenteweer is vaak onvoorspelbaar en winderig. Naarmate de temperaturen stijgen, kunnen sommige dagen nog steeds koel blijven. Bescherm jezelf tegen de wind en blijf warm om een optimale gezondheid te behouden terwijl je je aanpast aan het nieuwe seizoen door een lichte sjaal bij je te dragen en laagjes te dragen.

In de Chinese geneeskunde is het leverkanaalsysteem gevoeliger voor het element wind. Bovendien is de nek bijzonder kwetsbaar voor wind en tocht (het wordt eigenlijk de windklep genoemd!). Trek laagjes aan en vergeet je sjaal niet!

– Thee-aanbevelingen voor de lente

Kies in het voorjaar witte theesoorten zoals witte pioen, bloementhee en thee ter ondersteuning van de darmgezondheid. Vervang je chai- en zwarte thee uit de winter en wacht met verkoelende thee zoals groene thee tot de temperatuur stijgt.

Ben je gevoelig voor cafeïne, kies dan voor een cafeïnevrije kruidenthee. Onderzoek toont aan dat stoffen in Mariadistel ook een gezonde leverfunctie kunnen ondersteunen. [i]

Raadpleeg altijd je arts voordat je veranderingen in je dieet of levensstijl aanbrengt.

Lente wijsheid

Stel je een bos van bomen voor. Deze bomen illustreren een voorbeeld van een gezond element Hout, het element dat geassocieerd wordt met de lente. Ze zijn geworteld en toch flexibel. Als er wind komt, buigen en zwaaien de takken ten opzichte van de kracht van de wind. Dankzij hun sterke wortels kunnen ze buigen zonder om te vallen, maar toch zijn ze flexibel genoeg om de beweging niet te weerstaan of te breken.

Het beeld van het bos herinnert ons eraan kalm en flexibel te blijven en ons niet te laten storen door vluchtige afwijkingen van ons pad, in plaats van gespannen en rigide te worden.

Verwelkom deze wijsheid van het element Hout en nodig flexibiliteit uit in je bewustzijn terwijl we overgaan van de diepten van de winter naar de helderheid van de lente. Ondersteun de lever- en galblaassystemen door deze aanpassingen in levensstijl en voeding aan te brengen en geniet van het leven in harmonie met het seizoen!

Interessante aanvulling uit het boek van Conny Coppen ‘ De Tao van gezondheid’

Klein zelfonderzoek:

Om meer inzicht te krijgen in het wezen van het houtelement, zou je je eigen leven onder de loep kunnen nemen aan de hand van de volgende vragen:

– Wat zijn in jouw leven factoren geweest die je geremd hebben om ‘jezelf’ te zijn?

– Waar ben jij aan de ketting gelegd; in een ‘keurslijf’ gegaan?

– Zijn er momenten in je leven geweest waarop je voelde dat je geen andere keuze had dan je aan te passen en maar zo te doen zoals anderen het van je verwachtten? Hoe voelde dit werkelijk?

– Heb je wel eens heel sterk ervaren dat je iets graag wilde, maar dat dit niet mocht of niet kon en dat je daarom niet datgene deed wat van vitaal belang voor jouw geluk en herstel zou zijn geweest? Wat was het effect daarvan op jouw emoties of op je energie en levenslust?

– Kun je voelen of je voorstellen wat zoiets voor effect op je welbevinden heeft?

– Wat doe je met zo’n oerimpuls als die geen gehoor mag krijgen?

Geplaatst op Geef een reactie

Reflectiemoment ‘Voorbij het dualiteitsdenken en polarisering is innerlijk werk’

© 2021 Uitgegeven bij www.boekscout.nl

Voel je dit ook in jezelf….naarmate je dichter jouw Liefdeskracht in jezelf kunt omarmen, je minder oordeelt over iemand anders? Je hebt, als je even terugkijkt, een hele weg afgelegd, en daarmee bedoel ik niet zozeer je carrière, want op zich zit dit voor de doorsnee mens wel best ok. Ik bedoel eerder het afwikkelen van oude bedradingen, oude restemoties uit het verleden die er kunnen voor zorgen dat je je in relatie met je medemens, je partner, je ouders, je kinderen, verstrikt zit in kinderlijke gedragspatronen en die gaan over verbinding, veilige hechting, openhartige communicatie, emotioneel volwassen worden. Zelfs op werkvlak kunnen ook onverwerkte ervaringen vanuit het systemisch verleden uitgespeeld worden. Ik houd het liever op het leven hier en nu, omdat het vanuit hier en nu is, dat we die laagjes verder kunnen losweken. Hoeveel levens we hebben geleefd en wat we in onze ervaringen/herinneringen meenemen in de huidige incarnatie kan verder onderzocht worden.

Echter, als we ons bewuster worden dat we vanuit onze oorsprongrijke Zijn ontdekken dat we in essentie BronWezens zijn, valt alles als één geheel samen, in onszelf. Spiritualiteit is geen vluchtheuvel om weg te lopen van ons aardse leven; daar zit nu nét de uitnodiging om ons te herinneren en te eren dat we ‘alles’ Zijn. We zijn niet voor niets in een aards fysiek lichaam geboren, om ervaringen te verwerken, te ontdekken als ware ontdekkingsreizigers. Laat ons daarin vooral de ruimte geven te vermenselijken, te verzachten, elkaar te erkennen als puur Bron, niets minder, niets meer. In drie minuutjes heb ik even gedeeld wat ik te delen heb voor vandaag. Zoals Steve Rother ons in al zijn doorleefde wijsheid en ervaringen deelt: Speel goed samen.

Mijn youtube kanaal lag al enkele jaren stil…er is terug wat ruimte om regelmatig iets te delen. Vandaag een heel korte waarneming delen rond ‘spiritualiteit’ en ‘realiteit’.

https://www.youtube.com/watch?v=sI9Tt8_T8y4&feature=youtu.be

Warme liefs Mieke

Geplaatst op Geef een reactie

Wekelijkse updates

zielscreatie ©Mieke

22 april

Kerninformatie

Oude lagen worden verder losgeweekt– overtuigingen, situaties, personen

Vermoeidheidservaringen die te maken hebben met verwerking in onthechtingsprocessen alsook de instroom van licht-energie vraagt om rust, vertragen, naar binnen richten

Zorgen voor balans in doen en zijn: gezonde voeding, bronwater drinken, waarnemen in wat er speelt in het grote collectief echter niet naar je toehalen: gezonde grenzen hanteren

Op weg naar groeiend meesterschap betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt, de beslissingen die je neemt.

Heling is een innerlijk proces waarin je je transformatie-transmutatieweg in aflegt, om nieuwe dingen te kunnen creëren, nieuwe situaties die afgestemd zijn op jouw zielsblauwdruk.

https://www.facebook.com/Mindfulnesstherapeute/videos/952178713577304

Geplaatst op Geef een reactie

De kracht van jouw innerlijk vuur

Voorbereiding op de Volle Maan in Schorpioen

Ingesproken ( 10′)

‘ In het teken van de komende Volle Maan in Schorpioen, geboorte, dood en wedergeboorte als innerlijk transformatie-transmutatie- en hercreatieweg.

Het Element Vuur bereidt je voor op een transformatie! Je wordt ingewijd in een ‘vuurproef’ die een intense verandering zal creëren in je ervaring van de fysieke wereld. Voordat de schepping van het nieuwe echter kan beginnen, moet de vernietiging van het oude plaatsvinden. Vuur geeft je de kracht om diep van binnen te zoeken, om de verouderde aspecten van je leven te vinden, en deze vervolgens aan de draak in jezelf aan te bieden, om te worden getransmuteerd in nieuwe en mooiere creaties’

Luisterfragment 21-04-2024

https://soundcloud.com/mieke-c/de-kracht-van-jouw-innerlijk-vuur-bekrachtiging