Geplaatst op Geef een reactie

Mercurius retrograde 9-09-2022

Er komt weer een Mercurius retrograde aan. Dit wordt de derde retrograde van de vier Mercurius-retrogrades in 2022.

Het 3e Mercurius Retrograde-seizoen van 2022 vindt plaats van 9 september 2022 tot 2 oktober 2022, beginnend in Weegschaal en eindigend in Maagd.

Elke keer dat Mercurius retrograde gaat, kunnen zich ook innerlijke verstoringen voordoen- zo lijkt het wel- maar het laat ons ervaren wat in onszelf om her-evaluatie vraagt, her-afstemming en wat in onszelf in de bodem nog om emotionele bevrijding vraagt.

Best intense uitdagingen die we niet voor elkaar kunnen invullen en/of oplossen.

Onderzoek voor de komende tijd de details van jouw plan(nen) en/of planning en communiceer helder en duidelijk waar ‘ruis’ hangt.

Gedurende meer dan 3 weken in retrograde vertraagt Mercurius zakelijke overeenkomsten, kunnen hierdoor problemen veroorzaken, van warrige en onduidelijke afspraken tot verwarrende gesprekken met dierbaren, collega’s, vrienden, instanties…

Mercurius is de planeet van communicatie, vooruitgang, beweging, maar tijdens een retrograde kunnen op dit vlak dus gemakkelijker misverstanden ontstaan. Waar de communicatie al niet stroomt of duidelijk is, kun je dus niet dit aspect nog sterker ervaren.

Ook haperingen op technologisch vlak, of het uitvallen van verbindingen….houd er enkel rekening mee; doe eventueel een dubbel check of een berichtje of mailtje goed binnengekomen is, voor je er een heel verhaal rond bedenkt.

Een retrograde kan als heel storend of vervelend worden ervaren, maar eigenlijk is een retrograde heel uitnodigend om te vertragen ipv te versnellen. Soms jakkeren mensen gewoon door op weg naar succes, putten zichzelf grandioos uit, proberen het een na het ander zonder stil te staan of de gekozen weg of de manier waarop wel aansluit bij het hart. Dit geldt niet alleen op zakelijk vlak, maar eveneens op intermenselijk vlak.

Problemen met Mercurius retrograde doen zich alleen voor wanneer we proberen vooruit te komen in plaats van de gelegenheid te benutten om terug te kijken, te controleren of bij te stellen.

Met andere woorden, dit is een goed moment om onze huidige plannen te herzien, inclusief het aanpassen, upgraden of zelfs opnieuw beginnen met een frissere aanpak.

Bekijk recente beslissingen en besteed aandacht aan de informatie die je van plan bent te delen of te gebruiken, zodat je je in staat bent om met vertrouwen verder te gaan. Blijf vooral geankerd in jouw waarheid, wat niet betekent dat je je moet afsluiten voor de visie van anderen. Het is nooit of/of, zwart/wit. In-Spirit- Eren is een veelgelaagd betekenisrijk woord.

Volle Maan in Vissen valt samen met de start van de retrograde Mercurius. Dan hebben liefst 6 retrogrades in totaal. Kan tellen, niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *