Geplaatst op Geef een reactie

Twaalfdelig chakrasysteem toegelicht

Golven van pulserende energieën zijn het levensbloed van de kosmos, en ook al lijk je solide van vorm, je bent in feite gemaakt van vibrerende energieën die in en uit je lichaam rimpelen als dansende golven van licht. De samenstelling van je wezen is veel grootser dan je misschien beseft. ‘Deuropeningen’ die bekend staan ​​als chakra’s dienen als niet-fysieke openingen, of poorten, naar je identiteitsveld waardoor subtiele energiekrachten – etherische energie ( chi) of kosmische straling – zowel fysieke als niet-fysieke versies van het lichaam binnenkomen en verlaten. Er zijn zeven belangrijke centra die verbonden zijn met het fysieke lichaam en vijf die buiten de fysieke vorm bestaan, waardoor je identiteit en verbinding met het web van bestaan ​​tot in de diepten van de kosmos wordt uitgebreid.

De zeven chakra’s in het fysieke lichaam komen overeen met de klieren van het endocriene systeem, die een grote interne opslagplaats is van enzymen, hormonen en ingewikkelde chemische intelligentie aansturen die, samen met het zenuwstelsel, helpt bij het beheren van de talrijke functies van het lichaam.

Elke chakra dient als een intelligentiecentrum voor het verwerken van kosmische energie in de wereld van fysieke materie en kan worden afgebeeld als een draaiende caleidoscoop van kleur, licht, symbolen en geluid.

Levenslessen worden uitgespeeld in relatie tot een specifiek aandachtsgebied en ontwikkeling verbonden aan elk energiecentrum. De atmosfeer leeft van vitale krachtenergieën, en als je chakra’s open zijn, zal energie in en uit je lichaam stromen en je helpen bij het handhaven van mentale helderheid, emotioneel evenwicht, fysieke gezondheid en spirituele vernieuwing. Je overtuigingen, houdingen en interpretaties van het leven bepalen hoe open of gesloten deze deuren zijn. Angst trekt de centra samen, terwijl adem, schoonheid, liefde en vreugde ze openzetten.

Het openen van je chakra’s houdt in dat je je interne huis een grondige voorjaarsschoonmaak geeft. Door energie door het lichaam te laten stromen, komen de verborgen problemen naar voren die je leven beheersen. Hoewel het een uitdaging kan zijn om deze diepe innerlijke overtuigingen te ontmantelen, is het ook heel bevrijdend om los te laten wat je tegenhoudt.

Er is geen betere tijd dan nu dit opruim – en bodemwerk aan te pakken.

Om te kunnen omgaan met de waarheid van deze tijd te kunnen omgaan, is het openen van je chakra’s, de ‘vervuiling’ van alles wat nog als ballast in je systeem meedraait op te schonen ( heel diep- en veelgelaagd proces) een must. Kosmische energieën, gevuld met informatie en kennis kunnen dan heel zuiver door je lichaam, geest en spirit stromen. Het ‘ruis’ van welke aard dan ook wordt heel snel opgepikt. Verhalen die je hoort of leest voel en weet je of er ‘ruis’ aanwezig is. Je ‘weet’ helder vanuit een Veld waarmee je je verbindt met de hoogste waarheid. En dat is ontdaan van elke kronkel en zucht naar ‘bewijs’ moeten leveren. Dit zijn processen die doorgaan in een andere frequentie of bewustzijnsveld.

Velen kennen de basischakra’s, en de basis is belangrijk als ankerpunt om de verdere uitbouw te doorleven en te ervaren.

Het eerste chakra bevindt zich aan de basis van de ruggengraat, waar een vurige slangachtige energie leeft die bekend staat als kundalini. Dit is de zetel van je macht, waar de kernkwesties van identiteit en overleven de belangrijkste lessen zijn die moeten worden onderzocht. Mensen kunnen een heel leven lang worstelen met de lessen die gebaseerd zijn op de leringen die verbonden zijn aan dit wortelcentrum. Substantiële bankrekeningen en belangrijke posities in de samenleving kunnen van pas komen, maar het is het type persoon dat jij bent, de kwaliteit van je relaties met je familie en vrienden en de deugden die jij belichaamt die jouw identiteit bepalen. Wanneer je jezelf vertrouwt en van jezelf houdt, kan energie de eerste chakra binnendringen om je eigenwaarde te versterken en de oorspronkelijke angst om te kunnen overleven in het fysieke lichaam te transmuteren. Het beheersen van de energie van elk chakra houdt in dat je gegrond bent in de persoonlijke verantwoordelijkheden van je leven. Het herkennen van de corresponderende lessen van elk van de chakra’s maakt de weg vrij voor kosmische energieën om alle centra te verbinden die je verbinden met het web van het bestaan.

Chakra 2 twee is de toegangspoort tot seksualiteit en creativiteit, en ook in dit centrum kunnen mensen het grootste deel van hun leven worstelen om de lessen van deze krachtige energieën te leren. Iedereen komt de rauwe kracht van seksuele energie tegen, maar slechts weinigen begrijpen de diepe psychische en spirituele uitwisselingen die plaatsvinden wanneer je seksuele intimiteit aangaat. Seksuele expressie brengt de lessen en ervaringen van passie en plezier voort; het is ook de verbinding met je voorouders en het centrum voor het stichten van een gezin. Je tweede chakra dient als de opening waardoor de frequenties van je identiteit en die van je partner samenvloeien om creatief met elkaar verweven te raken. In wezen neem je door seksuele intimiteit het energetische veld van de andere persoon over, en als er bedrog in het spel is, of als er geen liefde aanwezig is, kan de kater van seks psychisch, emotioneel, mentaal en fysiek slopend zijn. Maar met liefde en respect kun je met gelukzalige emoties de mysteries van de kosmos binnenvliegen. Iedereen staat voor de uitdaging om te leren hoe seksuele energie te eren.

Als je in een staat van voortdurende angst bent met problemen met betrekking tot je overleving en je seksualiteit, dan zit je vast in de lessen van de onderste twee chakra’s. Omdat het tweede chakra levenskracht kracht uitstraalt, is het die plek waar ‘ entiteiten’ zich het vaakst hechten aan het fysieke lichaam. Deze niet-fysieke energieën zullen zich dan voeden met de energie die je bang bent te bezitten, die op zijn beurt nooit volledig vrij zal zijn om naar boven te stijgen.

Om je tweede chakra volledig te openen, moet je je vermogen om leven in de wereld te brengen eren en verantwoordelijkheid nemen voor je seksuele activiteiten. Je seksuele identiteit stelt je in staat om in de fysieke realiteit bruggen van liefde en spiritueel bewustzijn te bouwen tussen de fysieke en niet-fysieke realiteit.

De derde chakra, of zonnevlecht, dient als het centrum van gevoel, intuïtie en wilskracht en fungeert als een ‘brein in je buik’. Afstemmen hierop is van vitaal belang voor het nemen van beslissingen, omdat je lichaam een ​​schat aan innerlijke kennis bevat over je leven, gebeurtenissen in deze wereld en daarbuiten. Geef aandacht aan je lichaam en lichaamssignalen. Weet dat die signalen in je buik-brein geregistreerd worden. Door het doel en de functie van je derde chakra te herkennen, kun je snel de subtiele nuances van bijna elke situatie begrijpen, terwijl je je gevoelens eert als een waardevolle hulpbron voor het onderscheiden van de werkelijkheid.

Het hartcentrum, of vierde chakra, bevindt zich in het middelpunt van het fysieke lichaam en brengt alle chakra’s erboven en eronder in evenwicht met lessen over emotionele intelligentie. In dit centrum kun je het leven afsluiten of volledig tot bloei komen met mededogen, want dit is de plek waar je een ander wezen kunt herkennen als een versie van jezelf. Compassie is een zeer verfijnde emotionele prestatie die je lichaam opent om verbinding te maken met de kosmos op een diepgaand spiritueel niveau. Soms kan het openen van je hart een beangstigende ervaring zijn, want je kunt het gevoel hebben dat je de controle kwijt bent als je hart wijd open staat en je overspoeld wordt met empathische informatie. Dit centrum voor grote kennis kan zowel ontmoedigende als opwindende ervaringen bieden. Liefde regeert het hart, en terecht. De echte test die het leven op aarde biedt, is de mogelijkheid om alles wat je tegenkomt en ervaart door je hartchakra te halen en de wonderbaarlijke verscheidenheid van het leven zonder oordeel te erkennen. Zo vaak is het hartcentrum geblokkeerd vanwege een gecultiveerde angst die je heeft geconditioneerd om op je hoede te zijn voor deze krachtige psychische verbinding. Wanneer het hart gesloten is, is het gemakkelijker om schade aan te richten of anderen te proberen te misleiden, omdat deze verbinding met al het leven uitgeschakeld is. Een waardering voor de schoonheid van het leven is vooral belangrijk voor het openen van het hartcentrum.

Het vijfde chakra, of het keelcentrum, is van het allergrootste belang omdat je van hieruit de creatieve kracht van spraak gebruikt om je gedachten en emoties te uiten en ze tot werkelijkheid te brengen. Via dit centrum leer je lessen over de kracht van woorden door je waarheid te spreken en je ideeën te uiten. Een losse en ontspannen kaak is erg belangrijk om dit chakra open te houden, zodat de communicatie met gratie en gemak verloopt. Een opeengeklemde kaak duidt op een verborgen behoefte om de natuurlijke stroom van expressie te beheersen. Adem is de sleutel. Door je focus op een van je chakra’s te richten en op een ritmische manier te ademen, met het geluid van de “wind in een grot” achter in je keel, zullen ze openen voor een groter perceptueel bewustzijn. Lessen van de vijfde chakra houden in dat je jezelf bevrijdt van twijfels en innerlijke zorgen over mogelijke kritiek en veroordeling voor het uiten van je gedachten. De manipulatie van de waarheid is alleen mogelijk als je bang bent voor je eigen macht en kracht.

Het zesde chakra, bekend als het derde oog, bevindt zich op het voorhoofd tussen de ogen. Dit centrum beïnvloedt de zeer complexe chemische processen van de pijnappelklier en het dient als een hulpmiddel om je bewustzijn te openen voor gelijktijdige tijd. Het derde oog is een opening naar de niet-fysieke realiteit, een waardevolle toegangspoort tot de innerlijke werelden als een onbeperkte bron van kennis. Dit centrum is verbonden met de ervaring van diep verbeterde waarnemingen. De lessen hier omvatten het overwinnen van de angst om te weten wat je versterkte zintuigen waarnemen om volledig gebruik te kunnen maken van de mysteries die onthuld worden door de ontwikkeling van innerlijk zicht.

De bovenkant van je hoofd staat bekend als de zevende of kruinchakra. Dit dynamische centrum verbindt het fysieke zenuwstelsel met de kosmische geest. Je zenuwstelsel controleert en coördineert alle organen en structuren van het lichaam door te dienen als een radio-ontvanger voor interne en externe signalen; het strekt zich in feite uit vanuit je hersenen naar de ether in fijne linten of gouden draden als licht-gecodeerde deeltjes die je verbinden met andere lagen van de werkelijkheid. De lessen van dit centrum hebben vele facetten, en ze hebben in wezen betrekking op het handhaven van de fijne balans van integriteit die nodig is voor reizen tussen fysieke en niet-fysieke realiteit. Elk energiecentrum werkt in harmonie met de andere, en het openen van je geest en je hart voor het overwegen van grotere mogelijkheden maakt onvermijdelijk meer ruimte voor de levendige kosmische energieën om je lichaam binnen te komen en je leven te verbeteren.

Er zijn vijf extra energiecentra die zich buiten en ver buiten je fysieke vorm bevinden. Deze kosmische chakra’s, zoals de zeven in het lichaam, zijn ook pulserende draaikolken van caleidoscopische kleuren, licht, symbolen en geluid die je gebruikt om te zien wie je bent in relatie tot het hele bestaan. Om te navigeren en de kosmische chakra’s te verkennen, is creatieve beeldspraak belangrijk.

De concepten van steden, staten en naties dienen als denkbeeldige identificatiemiddelen om een ​​op aarde gebaseerde realiteit te structureren; kaarten worden gebruikt om de werkelijkheid te definiëren, maar ze zijn geen werkelijkheid – je kunt niet in een ander deel van het land overnachten door alleen maar naar een plaats op de kaart te wijzen. Zonder kaarten en markeringen zou je geen onderscheid kunnen maken tussen de ene grens en de andere, en op dezelfde manier kunnen creatieve beelden erg handig zijn om een ​​realiteit te verkennen die buiten je bereik lijkt te liggen.

Bloemen worden op aarde over het algemeen gewaardeerd en gekoesterd vanwege hun weelderige schoonheid; ze hebben een krachtige levensenergie, ze openen je chakra’s en worden vaak gebruikt als een symbool voor het uiten van je diepste gevoelens en sentimenten.

Door de kosmische, multidimensionale chakra’s te associëren met specifieke bloemen, krijg je een beeld dat je kunt gebruiken om de talrijke niet-fysieke aspecten van je identiteit te verkennen.

Het achtste chakra bevindt zich twaalf centimeter boven het lichaam en is verbonden met de lelie. Dit trompetachtige portaal is een omvormer van energie voor de andere kosmische chakra’s, die de frequenties van het licht naar beneden haalt en deze kennis doorsluist naar de vele lagen van de fysieke en niet-fysieke aspecten van het lichaam. In wezen legt het de niet-fysieke link voor een identiteit die groter is dan de grenzen van de fysieke vorm.

Het negende chakra biedt je bewustzijn een grote mobiliteit; het symbool is de maanbloem omdat het de functie is om je te verbinden met alles wat zich tussen de atmosfeer van de aarde en de maan afspeelt, inclusief de krachtige magnetische energieën die de twee sferen met elkaar verbinden. Dit energiecentrum biedt een uitzicht op de aarde vanuit de ruimte en breidt je waarnemingen uit in relatie tot je plaats in het kosmische schema van het leven. Via dit centrum kun je de tijdlijnen van de aarde verkennen waar je keer op keer hebt geleefd, zoals stuiteren op een trampoline, op en neer, deelnemen aan en vervolgens observeren van de ingewikkelde wonderen van het leven.

Het tiende centrum dat vertegenwoordigd is door de zonnebloem, staat bekend als je zonnechakra. Het verbindt en breidt je bewustzijn overal in je zonnestelsel uit, van de zon tot voorbij de planeet Pluto. De zon wordt beschouwd als de gouverneur-heerser van je systeem omdat hij het leven in stand houdt, van brandstof voorziet door de nodige lichtfrequenties te verschaffen, waarlangs levengevende energie en informatie worden verzonden.

Het zonnebloemcentrum is ook heel mobiel en door de zon als brandpunt te gebruiken en herkent de kosmische informatie als een bron van jouw evoluerende kennis. Door de tijd heen hebben mensen hun bewustzijn afgestemd op de zon om inspiratie op te doen voor nieuwe ideeën en om toegang te krijgen tot informatie. Soms verstopten ze zich zelfs voor de zon omdat ze het gevoel hadden dat de zonnestralen hun gedachten konden lezen; en als ze probeerden geheimen te bewaren en niemand wist wat ze deden, kozen ze ervoor om als het ware in het donker te opereren.

Het elfde centrum is je galactische chakra en wordt het best weergegeven door de rode roos, de meest populaire bloem voor het symboliseren en uiten van liefde op aarde. Je bewustzijn kan de Melkweg verkennen door dit energiecentrum overal in de Melkweg te verplaatsen. Uiteindelijk zal het hartcentrum je naar huis roepen naar de geboorteplaats van alles wat door zijn portaal van schepping is gekomen: het Galactische Centrum. Verbinding maken met de intelligentie van je melkwegstelsel zal je bewustzijn openen om te begrijpen hoe clusters van licht werkelijk functioneren.

De twaalfde chakra verbindt je met realiteiten buiten je eigen melkwegstelsel door je identiteit tot ver in de enorme uitgestrektheid van het universum uit te rekken, dat wordt beschouwd als een enkelvoudig veld dat alles bevat wat lijkt te bestaan. De universele chakra wordt het best gesymboliseerd door de paarse echinacea-bloem, waarvan de kegel een wiskundig wonder van spiralen is die de perfectie van de gulden snede als het voor de hand liggende ontwerp van het leven belichamen.

De tijd lijkt achteruit te gaan in het universum vanwege je huidige percepties en overtuigingen over licht en tijd. Door de ontwikkeling van radioastronomie tonen foto’s van de verreikende kosmos gebeurtenissen die lang, lang geleden plaatsvonden, waardoor je een kijkje krijgt in een mysterieus verleden. De twaalfde chakra fungeert als een open deur naar dit gebied van het verleden, en biedt ook een intrigerend venster voor het verkennen van gelijktijdige tijd.

De Nieuwe Mens in het Aquariustijdperk reist en ontdekt verder in zichzelf hoe het doorleven als een aards-spiritueel en kosmisch Mens de weg naar heel-Zijn ons allen uitnodigt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *