Geplaatst op Geef een reactie

Spirituele soevereiniteit

Je eigen bron zijn betekent dat je je soevereiniteit terugwint en copedendentie transmuteert.

Hoe word je je eigen energiebron? Heb je ooit het gevoel gehad dat je alles al in jezelf hebt? Is het geen empowerende staat van zijn? Wat als het najagen van externe liefde, overvloed en bezittingen slechts indirecte wegen waren om je eigen soevereiniteit te ontdekken?

Wees je eigen bron

In de vorige planetaire cyclus, die eindigde in 2012, waren we allemaal losgekoppeld van onze soevereiniteit. Sinds de laatste val van het bewustzijn op onze planeet hebben we geleerd om de bron van energie en licht in anderen te zoeken. We hebben onze blik gericht op goeroes, heilige scripts, op onze echtgenoten, kinderen, buren. Iedereen behalve zichzelf. Veel lichtwerkers dragen nog steeds diepe zielswonden uit die tijd.

Dit was de enige manier om door de lagere bewustzijnsniveaus heen te komen. Maar gelukkig zijn er dingen aan het veranderen.

Eigenlijk ben JIJ het bewustzijn aan het verschuiven door je toe te wijden aan je eigen genezingsreis. De nieuwe Gouden Eeuw is een ‘work in progress.’ Het resultaat hangt af van onze dagelijkse keuzes.

Je hebt de Bron van Licht en Energie in je

Je eigen bron zijn betekent erkennen dat je een krachtige ziel bent. Het gaat erom te erkennen dat het ‘veilig’ is om te zijn wie je bent. Het is veilig om gezien, gehoord en verbonden te worden met anderen op zielsniveau. Je eigen bron zijn betekent ook dat je vertrouwt op je innerlijke bron van energie en licht.

Gezamenlijk zijn we energetisch van elkaar afhankelijk geweest. Zoals ik al schreef, het moest gebeuren om de afgelopen honderden jaren te overleven.

Maar nu moeten we opnieuw leren hoe we met onze energie werken.

Om de collectieve en persoonlijke frequentie te verhogen, moeten we ons allemaal omscholen in ons energie- en lichtmanagement. Wij zijn de eerste generaties die langzaam uit de energetische overleving komen.

Je eigen energiebron zijn, is een van de krachtigste wegen die je kunt bewandelen. Omdat het je regelrecht terugleidt naar je goddelijkheid en soevereiniteit.

De oude manier om energie te beheren

Momenteel lopen er meer parallelle tijdlijnen dan ooit tevoren naast elkaar. Als mensheid hebben we een punt bereikt waarop we ons opnieuw verbinden met onze multidimensionale essentie. Het betekent dat de oude, huidige, toekomstige en parallelle werkelijkheden allemaal naast elkaar bestaan. En we kunnen er binnen enkele seconden tussen schakelen terwijl onze keuzes veranderen. Je merkt heel snel als je op de ‘oude manier’ schakelt. We hoeven er echter niet meer aan mee te doen. Dit is de luxe om aan het begin van de volgende gouden eeuw te staan.

Vroeger was het niet veilig om je eigen bron van energie en licht te zijn. Het voelde niet veilig om gezien te worden als een soeverein wezen. Omdat het een vorm van straf zou opleveren. Omdat de waarheid opnieuw werd verborgen, hebben we ook onze verbinding met de goddelijkheid in ons verloren. We zijn buiten onszelf gaan zoeken naar extra energie en licht. Omdat we onze eigen bron van alles binnenin niet herkenden.

Energetische co-afhankelijkheid

Op de oude manier blijven we uit angst in verkeerde vriendschappen en romantische relaties. Handelen tegen onze innerlijke leiding in. We creëren een complex web van wederzijdse afhankelijkheid tussen de meeste van onze verbindingen met anderen.

Misschien blijf je bij je partner omdat het je een gevoel van veiligheid geeft. Hoewel het een keuze is, en soms is dit precies wat je ziel nodig heeft om te genezen, ontkoppelt het je nog verder van je eigen bron te zijn.

Onbewust zeg je: ‘Ik heb iemand buiten mij nodig die voor me zorgt, want ik vertrouw er niet op dat ik het zelf kan.’

Op de oude manier zou je vriendschappen kunnen onderhouden met mensen die je niet respecteren of die je energie opslokken. Het is omdat we allemaal zijn geconditioneerd om de brave lieve volgzame meid of jongen te zijn.

Dit is echter slechts een keuze om de illusie in stand te houden dat je meer zult winnen door minder te worden.

Als je vriendschap niet voor jou werkt, is de kans groot dat het ook niet voor de ander werkt.

Je eigen bron zijn betekent dat je jezelf verwijdert uit alle lagere energetische circuits van mede-afhankelijkheid. Of nog beter, je transmuteert ze, en dat wat waarheidsgetrouw is, zal sterker dan ooit blijven.

Op de oude manier hebben we situaties in stand gehouden vanuit een plaats van innerlijk gebrek. Als je je niet heel voelt – en voordat je een bepaalde mate van heling doet, doen de meeste mensen dat niet – zul je alles doen om het gat van binnen te vullen. Het voelt niet prettig om een leegte van binnen te voelen.

Gezamenlijk zijn we weggelopen van het voelen van de leegte sinds de laatste priesteressen uit de oudheid, en de bewaarders van de Sophia-wijsheid waren tot zwijgen gebracht.

Je eigen bron zijn betekent dat je stopt met jezelf af te leiden met mensen, situaties en drama’s om te voorkomen dat je een gemis van binnen voelt.

De gekende dramadriehoek die verhindert om bij de Bron essentie te komen in onszelf

In plaats daarvan breid je je energie uit en realiseer je je dat je niets van buitenaf nodig hebt om je te vullen. Dat zijn allemaal slechts omwegen van echte genezing.

Al die tijd heb je gewacht op verbinding met je eigen bron van energie en licht. Het is daar. Het zal je door alle uitdagingen heen helpen. Je innerlijke bron zal je terug naar je soevereiniteit leiden. Het zal je naar je ware doel leiden.

De dagen van energetische medeafhankelijkheid lossen langzaam op. Dit is een van de redenen waarom sommige dingen niet lukken. Als je jezelf in een relatie verkleint, ontken je wie je werkelijk bent, en ontken je dat de ander is wie hij is.

Daarom lossen die relaties mettertijd op. Ze kunnen niet overleven in de hogere dimensionale energie die zo gracieus naar onze planeet stroomt.

Betekent het de anderen niet oké zouden zijn? NEE! Merk op hoe verleidelijk het is vanuit het ego-denken de ander neer te zetten als negatief, niet zo ver zijn, niet zo dit en niet zo dat. Ook al worden de woorden niet ‘uitgesproken’, geloof het maar dat de energie van dit denken door hoogalerte mensen haarfijn opgepikt wordt.

Het betekent dat het tijd is om je kroon op te zetten. Het betekent dat het tijd is om vanuit onvoorwaardelijke zelfliefde de goddelijkheid in jezelf en anderen te eren. Doorbreek de dynamiek van het op een voetstuk plaatsen van anderen en/of jezelf, en laat dit ook niet gebeuren, al kan het wel het ego strelen. https://miekecoigne.com/…/waarom-het-ego-ervan-houdt…/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *