Geplaatst op Geef een reactie

Dynamieken van het Nieuwe AardebewustZijn

Het Nieuwe Aardebewustzijn heeft specifieke wetten en dynamieken. Ontdek het verschil tussen het tijdperk van toewijding en het tijdperk van ceremoniële orde.

Het bewustzijn van de Nieuwe Aarde zit in de harten van vele lichtwerkers wereldwijd. Gezamenlijk gaan we door ongekende ascentiegolven naarmate meer individuen het licht van hun Hoger Zelf aanboren.

En toch, als we om ons heen kijken, kunnen we ons perplex voelen. Vindt het Nieuwe Aarde bewustzijn plaats of niet? Waarom is er zoveel contrast? Zijn we collectief op een aantal lagere tijdlijnen gesprongen, of maakt dit deel uit van een groter geheel?

De wetten van het bewustzijn van de nieuwe aarde

Het Nieuwe Aarde Bewustzijn, de planetaire en menselijke evolutie, hebben specifieke wetten en dynamieken. Hoewel het proces soms willekeurig en chaotisch kan aanvoelen, is dat niet zo. We staan centraal in de enorme expansie voor de hele planeet en vele soorten, inclusief de mens.

Het evolutieproces heeft zijn ups en downs. Het rustige en stabiele deel van het proces is de Gouden Eeuw. Als we terugkijken op het oude Atlantis of Lemurië, of Maya- en Egyptische culturen, bewonderen we hun Gouden Eeuwen. In die tijden van versterkt licht op de planeet bereikte de beschaving haar hoogtepunt. En dan begint langzaamaan een nieuwe cyclus. Maar deze keer op een hoger octaaf van frequentie en licht.

Zoals de overgang van de kleuterschool naar de lagere school, de middelbare school en de universiteit, zo evolueert de mensheid. Deze verandering wordt geproduceerd door bewust de kwaliteit van het Licht dat de Aarde bereikt te veranderen.

Dit Licht beïnvloedt de pijnappelklier (pagina 263 boek) en produceert een nieuw soort bewustzijn. En uiteindelijk leidt deze verandering tot een nieuw type mens, nieuwe technologie, samenleving, enz. Op dit moment zitten we midden in die verandering.

Het Nieuwe Aarde Bewustzijn wordt geleidelijk gevestigd. Het beweegt zich door een cyclus van het eerste contact met het huidige bewustzijn, dat aan het afnemen is. Dan breekt een periode van conflict aan waarin oud en nieuw botsen. Het conflict verhoogt de frequentie en lost datgene op wat hielp bij het tot stand brengen van de vorige cyclus. En ten slotte gaan we een korte periode van aanpassing in waarin we nieuwe regels, structuren, normen voor de samenleving vaststellen. En dan stapt de Gouden Eeuw, het Nieuwe Aarde-bewustzijn, volledig binnen. Aan het einde van een Gouden Eeuw gaan we door een soortgelijk proces van desintegratie.( pagina 304 boek)

Zo wordt het Nieuwe Aarde Bewustzijn langzaam maar zeker overheersend. De komende Gouden Eeuw zal plaatsvinden. Het is een wet. We zitten nu in een conflictproces en gaan de aanpassingsperiode in. Daarom kunnen we eerder chaos zien manifesteren. Maar deze chaos is een noodzakelijk vagevuur, aangezien er momenteel twee primaire kosmische stralen actief zijn op aarde.

De oude versus nieuwe kosmische straal

Laten we nu eens kijken hoe de oude en nieuwe cycli verschillen. Als we ons bewust zijn van hun uniekheid, kunnen we onze focus richten op de nieuwe kosmische straal, waardoor deze zich sneller op aarde kan vestigen. De nieuwe Kosmische Straal brengt het Nieuwe Aardebewustzijn tot stand, waarover op onze planeet veel is gesproken. Laten we eens kijken naar enkele spirituele eigenschappen van beide, die op het eerste gezicht meer verborgen kunnen zijn.

De Straal van Toewijding en Idealisme

Het oude paradigma zou kunnen worden omschreven als toewijding en idealisme. Het heeft geleid tot een aantal verbazingwekkende veranderingen in de mensheid. We kunnen duidelijk de energie opmerken van het bouwen van hoge idealen in de wereldreligies. En we kunnen ook de individuele idealen identificeren die in ons onderbewustzijn zijn geprent. Idealen zijn nodig om spirituele evolutie te sturen. Maar ze kunnen ook meer afscheiding creëren en zo het ego de leiding geven. (pagina 167)

Als de hoge idealen uit het hart komen, zorgen ze voor fantastische groei. Op een bepaald niveau hebben we allemaal met idealen gewerkt. Ouders installeren bepaalde idealen in ons. We kunnen ons eigen ideaal van ons hoogste zelf hebben dat we willen belichamen. Door middel van idealen leren we goed en fout te onderscheiden en scherpen we ons onderscheidingsvermogen aan. Daarom brengt het vormen van idealen ook het hoogtepunt van de dualiteit tot stand, zoals we nu in de wereld en in onszelf kunnen zien. Ze scheiden dat wat werkt en dat wat moet worden opgelost. ( pagina 167 en verder)

Mysticus, scheiding, toewijding

Dientengevolge creëren idealen ook verdeeldheid, scheiding, selectieve gedachten en selectieve percepties van de werkelijkheid. Daarom concentreerden we ons in het oude paradigma op individualisme. Zelfs in groepsverband hebben we liever een groep individuen dan machtige soevereine zielen die co-creëren voor een hoger goed.

Echte samenwerking is er niet, maar in beperkte mate, zolang je er maar wat aan hebt. Daarom kon het Nieuwe Aarde bewustzijn niet gevestigd worden.

Een ander belangrijk kenmerk van het oude paradigma is opoffering en lijden. ( Vissentijdperkbewustzijn- Slachtofferschap)

Dit is waar het ego een tweesnijdend zwaard vasthoudt. Alles draait om individuen, maar ze kunnen niet gelukkig zijn omdat ze moeten lijden. En het lijden lijkt nooit te eindigen, en daardoor voelt het individu zich leeg en afgescheiden.

En een laatste belangrijk aspect is toewijding. Wanneer toewijding in het hart ontstaat, verheft het de ziel. Er is echter ook een toewijding die voortkomt uit het ego. En dit soort toewijding kan aanleiding geven tot fanatiek denken of een mysticus die spiritueel lijkt, maar het is allemaal maar een façade. ( spiritueel narcisme)

Het oude paradigma heeft een mysticus voortgebracht. Een toegewijde mysticus wil zich onvoorwaardelijk dienstbaar opstellen aan een hoger ideaal, norm, idee of hoger wezen.

De Straal van Ceremoniële Orde

Het bewustzijn van de Nieuwe Aarde brengt samensmelting, synthese, eenheid, eenheid. Als resultaat vermengt het zich met de kwaliteiten van alle andere Kosmische Stralen, waardoor de beste delen van de voorgaande Gouden Eeuwen op Aarde door de huidige heen kunnen komen. Wanneer deze unieke Kosmische Straal de Aarde raakt, zoals nu het geval is, is er een toename van het Bronbewustzijn. Dit op zichzelf verandert de structuur van de werkelijkheid en schept een nieuwe orde.

De ceremoniële orde van het bewustzijn van de Nieuwe Aarde synchroniseert gebeurtenissen, de vaardigheden van mensen en geschenken op de meest harmonieuze en ritmische manier. Alsof er de hoogste – meest efficiënte manier is om alles te organiseren, en dit is wat we in ons leven beginnen te voelen.

De huidige cyclus leidt ons om ons leven harmonieus te organiseren. Alles heeft zijn plaats en orde in de schepping, en wij stemmen ons ermee af. Een voorbeeld hiervan zijn op de ziel afgestemde relaties. Meer mensen gaan waarachtige heilige verbintenissen aan met hun geliefden. In zekere zin zoeken we perfectie, en perfectie komt door onze afstemming op een hoger ontwerp. Dit ontwerp is afgestemd op de Universele Geest.

Goochelaar, Eenheid, Schoonheid

Een ander aspect van het bewustzijn van de Nieuwe Aarde is een nieuw gevoel van schoonheid. Een schoonheid die niet oppervlakkig is zoals in de vorige cyclus. Integendeel, het is een schoonheid die zich alleen kan manifesteren als we ons afstemmen op ons Oorspronkelijke Zelf. Wanneer we de illusies loslaten die onze visie hebben vastgelegd, openen we onze ogen voor een nieuw niveau van schoonheid. Dit heeft invloed op alles, van architectuurmuziek tot authentieke Zielsexpressie.

Het bewustzijn van de Nieuwe Aarde geeft ook aanleiding tot het ontdekken van magische krachten. De innerlijke magiër ontwaakt naarmate meer sterrenzaden en lichtwerkers zich hun gaven uit andere levens en sterrenstelsels herinneren. Momenteel spelen we met de magie door de focus op manifestatie en Zielsrealisatie. Maar dit is nog maar het begin.

Wanneer een groep samenkomt, werken ze aan iets groters dan individuele doelen. In tegenstelling tot de vorige cyclus zijn die ziel-tot-ziel-verbindingen oprecht en produceren ze dus nog meer harmonie. Het individu is klaar om zich over te geven aan een Hoger Plan. Zo vormen we echte broederschappen en zusterschappen waar mensen samenkomen op basis van dezelfde resonantie. Net als in de oude gouden eeuwen komen groepen machtige wezens samen voor een hoger goed.

ps: er zijn nog 7 exemplaren ter beschikking. Daarna wordt elke bestelling een print-on-demand. ❤ ( www.boekscout.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *