Geplaatst op Geef een reactie

Imposter syndroom – Ongezien Opgegroeid

 Er lopen gewoon zo veel mensen rond die niet beseffen dat hun problemen van vandaag rechtstreeks voortvloeien uit hoe hun ouders hun gevoelens behandel(d)en (toen ze klein waren, maar ook in het heden). In het boek ‘Ongezien Opgegroeid’ wordt aangetoond waarom er in sommige gezinnen favoritisme heerst (een bepaald kind beter behandelen dan een ander kind) en waarom zo veel mensen lijden aan het zgn. ‘Imposter Syndroom’. Psychologen Suzanna Imes en Pauline Rose Clance gebruikten deze term voor het eerst in de jaren zeventig.

Volwassen kinderen van dit soort ouders hebben nooit geleerd hoe ze op een gezonde, assertieve manier kunnen omgaan met negatieve (en positieve) gevoelens. Ongezien Opgegroeid leert hen datgene wat hun ouders hen niet hebben geleerd, namelijk: hoe kan je leren houden van jezelf?

Het ‘Imposter syndroom’ is de interne psychologische ervaring dat je je op een bepaald gebied van je leven nep voelt, ondanks het succes dat je op dat gebied hebt bereikt.

Je zou het ‘ Imposter syndroom’ kunnen hebben als je merkt dat je constant aan jezelf twijfelt, zelfs op gebieden waar je doorgaans uitblinkt; je kunt je rusteloosheid, gespannen en nerveus voelen en het kan zich manifesteren als negatieve gedachten en uitspraken over jezelf. Symptomen van angst en depressie zijn niet zelden het gevolg.


Vijf basistypen

De perfectionist: Je gelooft dat je het beter had kunnen doen, tenzij je absoluut perfect was. Je voelt je een bedrieger omdat je perfectionistische eigenschappen je doen geloven dat je niet zo goed bent als anderen misschien denken dat je bent.
De expert. Je voelt je een bedrieger omdat je niet alles weet over een bepaald onderwerp of onderwerp, of je hebt niet elke stap in een proces onder de knie. Omdat je meer te leren hebt, heb je niet het gevoel dat je de rang van ‘expert’ hebt bereikt.
Het natuurlijke genie. Je voelt je misschien een oplichter, simpelweg omdat je niet gelooft dat je van nature intelligent of bekwaam bent of als je iets de eerste keer niet goed doet of als het langer duurt om een vaardigheid onder de knie te krijgen
De solist. Het is ook mogelijk om je een bedrieger te voelen als je om hulp moest vragen om een bepaald niveau of een bepaalde status te bereiken. Omdat je er in je eentje niet kon komen, twijfel je aan je bekwaamheid of capaciteiten.
De Superpersoon. Je gelooft dat je de hardste werker moet zijn of de hoogst mogelijke prestatie moet behalen.

Kenmerken
– Een onvermogen om je competentie en vaardigheden realistisch te beoordelen.
– Je prestaties minimaliseren
– Angst dat je niet aan de verwachtingen zult voldoen
– Boven verwachting presteren
– Je eigen succes saboteren en/of toeschrijven aan externe factoren
– Twijfel aan jezelf
– Zeer uitdagende doelen stellen en je teleurgesteld voelen als je te kort schiet

Impact
Voor sommige mensen kan het syndroom de motivatie om iets te bereiken aanwakkeren, maar dit gaat meestal ten koste van het ervaren van constante angst. Je bereidt je misschien te veel voor of werkt veel harder dan nodig is. Uiteindelijk verergert de angst en kan dit leiden tot depressie.

Dit zorgt voor een vicieuze cirkel, waarin je denkt dat de enige reden dat je die klaspresentatie hebt overleefd, was dat je de hele nacht opbleef om te repeteren. Of je denkt dat de enige reden dat je door dat feest of die familiebijeenkomst kwam, was dat je details over alle gasten uit je hoofd leerde, zodat je altijd ideeën voor koetjes en kalfjes zou hebben.

Het probleem is dat de ervaring dat je ergens goed in bent, je overtuigingen niet verandert. De gedachte zeurt nog steeds in je hoofd: ‘Wat geeft mij het recht om hier te zijn?’ Hoe meer je bereikt, hoe meer je je een oplichter voelt. Het is alsof je je succeservaringen niet kunt internaliseren.

Dit is logisch in termen van sociale angst als je al vroeg feedback kreeg dat je niet goed was in sociale of prestatiesituaties. Je kernovertuigingen over jezelf zijn zo sterk dat ze niet veranderen, zelfs als er bewijs is van het tegendeel. Het denkproces is dat als je het goed doet, dit het resultaat moet zijn van geluk.

Voorbeelden
Om beter te begrijpen wat het bedriegersyndroom is, kan het nuttig zijn om te zien hoe het er in het dagelijks leven uitziet. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe het is om het bedriegersyndroom te ervaren:

-Je werkt al een paar maanden in een bepaalde functie, maar als mensen je bij je formele titel noemen, voel je je een oplichter omdat je die functie niet onder de knie hebt.
-Je bent je eigen bedrijf gestart; je houdt er echter niet van om jezelf te promoten omdat je niet hetzelfde niveau van ervaring of expertise heeft als anderen in jouw vakgebied, waardoor jij je een oplichter voelt.
-Je bent genomineerd voor een prijs, maar je voelt je een bedrieger tijdens de erkenningsceremonie omdat je het gevoel hebt dat je prestaties niet goed genoeg zijn om de nominatie te rechtvaardigen.


Tekenen van het imposter syndroom
Oorspronkelijk dacht men dat het concept van het imposter syndroom vooral van toepassing was op goed presterende vrouwen. Sindsdien wordt het erkend als een breder ervaren fenomeen; het kan iedereen treffen, ongeacht hun sociale status, werkachtergrond, vaardigheidsniveau of mate van expertise!

Hoewel het imposter syndroom geen erkende psychische stoornis is in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), komt het vrij vaak voor. Geschat wordt dat 70% van de mensen op enig moment in hun leven minstens één episode van dit fenomeen zal meemaken.

Als je je afvraagt of je dit bij jezelf herkent , stel jezelf dan de volgende vragen:

Maak je je zorgen over zelfs de kleinste fouten of tekortkomingen in je werk?
Schrijf jij je succes toe aan geluk of externe factoren?
Ben je gevoelig voor zelfs opbouwende kritiek?
Heb je het gevoel dat je onvermijdelijk wordt ontdekt als nep?
Bagatelliseer je je eigen expertise, zelfs op gebieden waar je echt meer bedreven bent dan anderen?
Als je vaak het gevoel het gevoel hebt een bedrieger te zijn of door de mand te vallen om bovenstaande redenen, is het nuttig zijn om met een therapeut te praten. Het negatieve denken, de twijfel aan jezelf en de zelf-sabotage die vaak kenmerkend zijn voor het bedriegersyndroom, kunnen veel aspecten van je leven beïnvloeden.

Oorzaken
In de vroegste onderzoeken ontdekten onderzoekers dat het bedriegersyndroom verband hield met factoren als vroege gezinsdynamiek en genderstereotypen. Later onderzoek heeft echter aangetoond dat het fenomeen voorkomt bij mensen van alle achtergronden, leeftijden en geslachten.

Gezinsopvoeding
Onderzoek wijst uit dat opvoeding en gezinsdynamiek een belangrijke rol kunnen spelen . Met name opvoedingsstijlen die gekenmerkt worden door controlerend of overbezorgd te zijn, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het imposter syndroom bij kinderen.

U komt bijvoorbeeld uit een familie die prestaties hoog in het vaandel heeft staan. Of misschien heb je ouders gehad die heen en weer wisselden tussen loven en kritisch zijn.

Studies suggereren ook dat mensen die uit gezinnen komen die veel conflicten hebben meegemaakt met weinig steun, meer kans hebben op het ontwikkelen ervan.

Nieuwe kansen op werk of school
We weten ook dat het betreden van een nieuwe rol dit syndroom kan veroorzaken. Als je bijvoorbeeld verder studeert aan de hogeschool of universiteit kun je het gevoel krijgen dat je er niet bij hoort en niet capabel bent. Je kunt dezelfde gevoelens ook ervaren bij het starten van een nieuwe functie op het werk.

Het impostar syndroom lijkt vaker voor te komen wanneer mensen transities doormaken en nieuwe dingen proberen. De druk om iets te bereiken en te slagen, in combinatie met een gebrek aan ervaring, kan gevoelens oproepen van ontoereikendheid in deze nieuwe rollen en omgevingen.

Persoonlijkheid
Bepaalde persoonlijkheidskenmerken zijn ook in verband gebracht met een hoger risico. Sommige eigenschappen of kenmerken die een rol kunnen spelen, zijn onder meer:

Laag zelfbeeld : Een laag zelfbeeld verwijst naar de mate van je geloof in je vermogen om te slagen in een bepaalde situatie.
Perfectionisme: Perfectionisme speelt een belangrijke rol bij dit syndroom. Je zou kunnen denken dat er een perfect ‘script’ is voor gesprekken en dat je niet het verkeerde kunt zeggen. Je kunt ook moeite hebben om hulp van anderen te vragen en uitstellen vanwege je eigen hoge normen.
Neuroticisme: Neuroticisme is een van de vijf grote persoonlijkheidsdimensies die verband houden met hogere niveaus van angst, onzekerheid, spanning en schuldgevoel.


Sociale angst
Imposter syndroom en sociale angst kunnen elkaar overlappen. Een persoon met een sociale fobie kan bijvoorbeeld het gevoel hebben dat hij of zij niet thuishoort in sociale of prestatiesituaties.

Je bent misschien in gesprek met iemand en hebt het gevoel dat ze je sociale incompetentie gaan ontdekken. Of misschien geef je een presentatie en heb je het gevoel dat je er gewoon doorheen moet voordat iemand beseft dat je daar echt niet thuishoort.

Hoewel de symptomen van sociale angst het imposter syndroom kunnen aanwakkeren, betekent dit niet dat iedereen die hetzelfde ervaart, sociale angst heeft of vice versa. Mensen zonder sociale angst kunnen ook een gebrek aan zelfvertrouwen en competentie voelen. Het syndroom zorgt er vaak voor dat normaal gesproken niet-angstige mensen een gevoel van angst ervaren wanneer ze zich in situaties bevinden waarin ze zich ontoereikend voelen.

Hoe kun je anders omgaan met het impostar syndroom? Drie vragen!
Welke kernovertuigingen heb ik over mezelf?
Geloof ik dat ik liefde waardig ben zoals ik ben?
Moet ik perfect zijn voor anderen om mij goed te keuren?

Om aan deze gevoelens voorbij te gaan, moet je vertrouwd raken met de confrontatie met enkele van de diepgewortelde overtuigingen die je over jezelf hebt. Deze oefening kan moeilijk zijn omdat je je misschien niet eens realiseert dat je ze vasthoudt, maar hier zijn enkele technieken die je kunt gebruiken:

Deel je gevoelens. Praat met andere mensen over hoe je je voelt. Irrationele overtuigingen hebben de neiging om te etteren als ze worden verborgen en er niet over wordt gesproken.
Richt je op anderen. Hoewel dit contra-intuïtief kan aanvoelen, kun je proberen anderen te helpen die zich in dezelfde situatie bevinden als jij. Als je iemand ziet die ongemakkelijk of alleen lijkt, stel hem of haar dan een vraag om hem bij de groep te betrekken. Door je vaardigheden te oefenen, bouw je vertrouwen op in je eigen kunnen.
Beoordeel je capaciteiten. Als je lang gekoesterde overtuigingen hebt over jouw incompetentie in sociale en prestatiesituaties, maak dan een realistische inschatting van je capaciteiten. Schrijf op wat je hebt bereikt en waar je goed in bent, en vergelijk deze vervolgens met je zelfevaluatie.
Neem babystapjes. Concentreer je niet op het perfect doen van dingen, maar doe de dingen redelijk goed en beloon jezelf voor het ondernemen van actie. Geef bijvoorbeeld in een groepsgesprek een mening of deel een verhaal over jezelf.
Stel je gedachten in vraag. Als je begint met het beoordelen van je capaciteiten en het nemen van babystapjes, vraag je dan af of je gedachten wel rationeel zijn. Is het logisch om te geloven dat je alles moet weten?
Stop met vergelijken. Elke keer dat je jezelf vergelijkt met anderen in een sociale situatie, zul je een fout in jezelf vinden die het gevoel voedt niet goed genoeg te zijn of er niet bij te horen. Concentreer je in plaats daarvan tijdens gesprekken op het luisteren naar wat de andere persoon zegt. Wees oprecht geïnteresseerd om meer te leren.
Gebruik social media . We weten dat de manier waarop sociale media gebruikt wordt, verband kan houden met minderwaardigheidsgevoelens. Als je op social media en alle kanalen die er zijn, een imago probeert neer te zetten dat niet overeenkomt met wie je werkelijk bent of dat onmogelijk te bereiken is, kan dit het imposter syndroom versterken.
Stop met vechten tegen je gevoelens. Vecht niet tegen het gevoel er niet bij te horen. Probeer in plaats daarvan erop te leunen en ze te accepteren. Pas als je deze gevoelens erkent, kun je beginnen met het ontrafelen van de kernovertuigingen die je tegenhouden.
Laat je er niet door tegenhouden. Het maakt niet uit hoeveel je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort, laat dat je er niet van weerhouden om je doelen na te streven. Ga door en laat je niet tegenhouden. Kijk naar wat je hebt bereikt in je leven en wees dankbaar voor je prestaties.

Laat je niet tegenhouden door je angst om ontdekt te worden. Leun in plaats daarvan in dat gevoel en ga naar de wortels. Laat je waakzaamheid verslappen en laat anderen de echte jij zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *