Geplaatst op Geef een reactie

De vijf elementen en bijbehorende emoties (1)

De vijf elementen en bijbehorende emoties

Binnen de vijf elementen vinden we yin en yang terug in de vorm van tien functiemeridianen.

Bij elk element hoort een kernemotie, een kernbegrip. Het gaat om basishoudingen waarmee je in de wereld staat.

Als een element in balans is, zal deze kernemotie zich in harmonie kunnen manifesteren. Elke kernemotie heeft twee bijbehorende emoties; een yin en een yangemotie die samenhangen met de yin- of yangmeridiaan. Uit balans worden die emoties vergroot of verdwijnen deze. Beide is disfunctioneel, want het zijn allemaal emoties of houdingen die je nodig hebt in je leven. Is het heel even zo, dan kunnen we deze opvatten als een signaal (alarm).

Ondernemen we dan de goede acties, dan zal het systeem weer in evenwicht komen en is een probleem opgelost. Zoniet, dan blijven we hangen en komen we terecht in de uitputtingsfase ( hierover later iets meer).

HOUTFASE

Een toepasselijk woord voor het kernbegrip dat bij deze fase hoort is levenslust. De positieve yangstemming is je potentie laten zien aan de buitenwereld, de positieve yinstemming is je erkend voelen.

Als de yangenergie in dit element uit balans is, komen boosheid, agressie, woede en furieus zijn om de hoek kijken. We laten ons dan ongecontroleerd en dwingend aan de buitenwereld zien.

Als de yinenergie in dit element doorslaat, krijgen we met depressies te maken. Je voelt je dan niet erkend. Als er woede is, omdat je je niet erkend voelt, weet je wel zeker dat je met dit element te maken hebt.

VUURFASE

Het kernbegrip van de Vuurfase is in harmonie zijn met je authentieke natuur. De positieve yangstemmingen zijn uitreiken naar de buitenwereld en vreugde. Als deze stemming doorslaat, kun je jezelf verliezen in euforie en hysterie; je omgeving wordt dan een beetje moe van je! De positieve yinstemming is contact maken met jezelf. Is deze emotie uit balans, dan krijg je te maken met verdriet en eenzaamheid.

AARDEFASE

Bij de Aardefase hoort het begrip loyaliteit. De positieve yinstemmig is zorgzaam zijn voor de dingen om je heen. Slaat dit door, dan verandert deze zorgzaamheid in (over)bezorgdheid. De positieve yinstemming is de balans tussen geven en nemen. Uit balans krijg je te maken met hebberigheid of teveel weggeven.

METAALFASE

Bij de Metaalfase hoort het kernbegrip zuivering. In de positieve yangstemming kun je goed werken met het zwaard der wijsheid ofwel een zuiver oordeel kunnen vormen. Is dit element uit balans, dan is de wijsheid ver te zoeken en krijg je te make met gevoelens en gedrag richting bedroefdheid en verlies. De positieve yinemotie is schitterend! Uit balans zien we emoties en gedrag in de richting van rigiditeit, niet meer kunnen spelen en versnippering.

WATERFASE

Het kernbegrip voor de Waterfase is waakzaamheid. De positieve yangstemming is verwachtingsvol. Doorgeschoten wordt dit een wil zonder hart hebben en achterdochtig, dwangmatig gedrag. De positieve yinstemming is opgewonden. Zonder controle of voeding wordt dat (levensbedreigdende) angst.

In een volgend schrijven ( blog) vertel ik over de vijf elementen en de orgaansystemen en hoe je de elementen in balans kunt brengen.

Gediplomeerd in de Toegepaste Kinesiologie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *