Geplaatst op Geef een reactie

Cellulaire wake-up calls

Cellulair ontwaken deel 1 en 2

Ons lichaam heeft heel veel ramen waar we kunnen leren doorheen te kijken. Zeggen we niet dat ogen de spiegels van onze ziel zijn? Hoe ver gaat dit? Veel verder dan we denken. Natuurgeneeskundigen kijken elk op hun specifieke manier naar elk deel van het lichaam dat gelezen wordt.

Kortom, ons lichaam laat ons zien waar de energie niet vrij stroomt en geeft ons richtingwijzers hoe we ons lichaam terug in harmonie en balans kunnen brengen. Gevoelens en intuïtie zijn de sleutels om een ervaringsdeskundige te worden in wie we werkelijk zijn.

We bestaan uit trillingen. Als we vanuit ons ware potentieel willen leven, moeten we in harmonie resoneren met ons universum. De tijd is aangebroken om echt te begrijpen wat het betekent om in resonantie te zijn en dat staat helemaal haaks op het leven in een wereld dat  we hebben gecreëerd vanuit weerstand en verzet. De huidige veranderingen die nu plaatsvinden creëren wel degelijk de mogelijkheid om ons ware potentieel te leven.

Sommigen ervaren dat de hartslag van de Aarde veranderd is. Velen hebben al eens gehoord over de Schumann-resonantie en dit is door de tijd heen verhoogd. Het wordt ons dus enerzijds gemakkelijker om de ogen te openen en de waarheid te zien en anderzijds kan dit voor degenen die nog steeds in verzet leven, een zeer zware tijd zijn. Het is niet de ‘tijd’ die zwaar is, maar het verzet tegen de veranderingen.

Het is dus een zeer grote uitdaging om ons bewustzijn, onze trilling, te verhogen en het universele licht toe te staan. Dat gaat niet zomaar zonder slag of stoot gepaard, op emotioneel, fysiek en spiritueel vlak.

Het moeilijkste in dit proces is wel zichzelf overgeven aan de cellulaire veranderingen en ontwaken. In verzet gaan stagneert werkelijk alles. De veranderingen zijn aanwezig en of we dat nu als prettig of niet prettig ervaren, het is wat het is. Dat is een heel belangrijk deel van wat voor velen nog onbekend terrein is. En dat is toch onze zaak, als bewustzijnsfacilitator, om zoveel mogelijk mensen hier inzicht in mee te geven.

We hebben de kracht om de veranderingen te bewerkstelligen voor het welzijn van elk levend wezen. We kunnen ervoor kiezen achterover te leunen en hopen dat het allemaal ‘goedkomt.’ Het nemen van onze verantwoordelijkheid is een persoonlijke zaak.

Kies je voor een werkelijkheid van mededogen, liefde en begrip of creëer je verder een leven vanuit angst en verwarring?

Ergens hebben we wel allemaal een idee dat we geboren zijn om een gelukkig leven te leiden. Maar hoe jij, ik en iedereen geluk definiëren, is voor iedereen anders, hoewel gelukkig zijn meestal verbonden wordt met liefde.

Al vaker heb ik in vorige blogs geschreven dat wij de machtigste creators zijn; ieder van ons is geboren om bewuste scheppers te zijn van onze eigen realiteit en om die realiteit met vreugde, plezier en schoonheid te ervaren. We zijn allen expansieve wezens en co-creators van een expansief universum.

Als we ons verzetten tegen het universum, wordt het leven moeilijk en zwaar. Bewust worden van wie we zijn en de diepe ingesleten lagen die ons uit onze scheppingskracht houden, is de weg naar een innerlijk éénheidsgevoel.

We zijn er zeker nog niet, omdat we nog te dealen hebben met de ervaringen van dualiteit en afgescheidenheid. In feite leeft ieder van ons in een zo’n grote verscheidenheid van realiteiten dat het een uitdaging is om te communiceren met diegenen die buiten onze trilling zijn.

Dualiteit en afgescheidenheid die ontstaan zijn vanuit een gebrek aan resonantie met elkaar. En de oorzaak daarvan ligt in het web dat ooit gecreëerd werd om ons in een laag bewustzijn te houden. Het angstbewustzijn.

Tijd om dus bewust te worden van wat er allemaal speelt op aarde, om elkaar te inspireren uit het angstbewustzijn te komen.

Het eerste deel van het blog ‘Cellulair ontwaken’ gaat verder dan algemene blogs rond gezondheid zoals we gewend zijn over gezondheid en ziekte te praten. Over het algemeen wordt naar de wereld gekeken vanuit het standpunt dat materie het bewustzijn beïnvloedt; het bewustzijn is echter de schepper van materie en niet omgekeerd.

Het beginnen te begrijpen hoe we onze eigen realiteit creëren en hoeveel invloed we zelf hebben op ons leven is niet wat ons verteld wordt. Als een deel van ons lichaam niet goed functioneert, is dat deel niet in resonantie met de rest van het lichaam. De enige juiste aanpak is dat deel van het lichaam terugbrengen naar de resonantie. De reguliere geneeskunde laat dit ronduit liggen en behandelt symptomatisch, waardoor vaak de rest van het lichaam toenemende ongemakken vertoont.

Uiteraard heeft dit met het hele systeem te maken, waarin we ons laten leiden, lijden. Mensen zijn op een dag dan ook ‘uitbehandeld’ na een soms jarenlange lijdensweg.

Hoe moeilijk lijkt het om met virussen, bacteriën een partnerschap aan te gaan in plaats van er tegen te vechten, in verzet te gaan? Wat zou er gebeuren als we die virussen, bacteriën niet langer als vijanden zien, maar als bondgenoten, die in ons lichaam zijn om ons te helpen in onze zoektocht naar harmonie en resonantie? Dit zou een verandering in de denkbeelden en begrip van ziekte teweegbrengen. In die gedachten worden we niet gestimuleerd. Integendeel. Het anders-denken is volledig onderhevig aan bestrijden van in plaats van de signalen te begrijpen.

We leven allemaal in een menselijk lichaam en de tijd is aangebroken om tot besef te komen wat onze plek is in het grote universum. Niet als slachtoffers maar als creators, co-creators. Dit is een heel andere manier van bewust worden dan praten over gezondheid en ziekte. Zoveel cursussen, boeken worden en zijn geschreven die handelen over voeding, veeteelt, landbouw, maar er is niet zoveel informatie te vinden over de spirituele weg. We leven tussen twee energieën, de aardse fysieke en spirituele energieën.

De hogere en lagere energieën komen samen in het voedsel en dat is wat veelal wordt ‘vergeten’.

Onze voorouders begrepen de kracht van verbinding met de aarde en het voedsel dat ze erop verbouwden. We kunnen die kennis terughalen en de verbinding creëren vanuit een heel ander bewustzijn. Het was ook Steiner die stelde dat we onszelf kunnen helen als we de Aarde helen. Maar we zijn zeer erg afgedwaald van deze natuurlijke wijsheid.

Cellulair ontwaken is een reis naar innerlijke verlichting en heling op een zeer diep niveau. Het kan vanuit onwetendheid op magie lijken, maar het punt is dat de magie in onszelf zit.  De universele wijsheid mag in onszelf ontwaken en ook al is ieders verhaal anders, het is de moeite waard naar binnen te reizen. Het is onze zielsverantwoordelijkheid om ons lichaam voor te bereiden, zodat het kan communiceren met de universele energieën. En dat ervaren en belichamen we in ons fysieke lichaam, je hebt begrepen hoe je jezelf kunt terugbrengen naar harmonie en resonantie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *