Geplaatst op Geef een reactie

UNIVERSELE SPIRITUELE WETTEN TOEPASSEN IN JE DAGELIJKSE LEVEN

We hebben er vaker over gehoord of gelezen…spirituele universele wetten en wat ze voor ons in ons dagelijks leven kunnen betekenen…voor zover je er een be-teken-is wil aan geven.

Deze zijn zo oud dat hun oorsprong verloren is gegaan maar begin 19 de- 20ste eeuw hebben spirituele meesters als Alice Bailey, Helena Blavatski deze kennis doen herleven, via hun eigen onderzoek en gechannelde informatie.

Er bestaan meer dan honderden van deze grote wetten, vanuit de Nieuwe tijd wil ik er graag een aantal delen die je kunnen verder op weg kunnen helpen.

Het is mogelijk dat de ene wet aantrekkelijker is dan de andere; laat eenvoudig de informatie naar binnen komen, kijk waar je mogelijks een oordeel over hebt of waar een diepere emotie op blokkeert.

Door meer begrip te ontwikkelen voor wat de wetten voor je betekenen, zal je letterlijk de betekenis van het leven, jouw leven, begrijpen.

Eén ding is een feit: mochten we allen overeenkomstig deze universele kosmische wetten leven, dan zou onze maatschappij er vredevoller, liefdevoller uitzien.

De 10 meest gekende spirituele levenswetten kunnen we als volgt aanduiden

1. de wet van de aantrekkingskracht

2. de wet van oorzaak- gevolg

3. de wet van de cycli

4. de wet van de goddelijke stroom

5. de wet van expansie

6. de wet van flexibiliteit

7. de wet van meditatie

8. de wet van onthechting

9. de wet van patronen

10. de wet van liefde, onvoorwaardelijke liefde

Je kan voor jezelf ( in elk moment) onderzoeken welke voor jou de belangrijkste wetten zijn…

– Welke wetten wil je meer ruimte geven, laten groeien, sterker laten worden.

– Bij welke wetten ervaar je meer weerstand en onderzoek waarom?

– Welke spirituele levenswetten zijn voor jou tot op heden vreemd? Wat/ wie heb je nodig om deze te exploreren, te onderzoeken…te integreren in je leven?

Zoals ik eerder aangaf zijn er nog veel meer universele spirituele levenswetten waarin de volgende heel duidelijk kaderen in de tijd dat we nu zijn: het Intuïtietijdperk ( Aquarius- Nieuwe Tijd)

Er zijn heel wat discussies rond het al dan niet hebben van een ‘ vrije wil ‘…hoe vrij is vrij?

Laat me stellen in een eenvoudig voorbeeld: Als jij op dit moment de rotsvaste overtuiging hebt ( op basis van je verleden) dat je geboren bent om in armoede, in ellende te leven en je niet over de mogelijkheden beschikt om je script nu zelf te herschrijven, dan zal je inderdaad in armoede en ellende blijven ronddobberen ( dit heb je ook voor je zelf voorspeld en over jezelf uitgeroepen).

Er komt zonder twijfel een dag waarin je ervoor zal kiezen om verder te gaan, tot je de les hebt geleerd. Door je intenties, gedachten te herzien en zelfbewust te zijn, kies je ervoor om vb armoede achter je te laten…doch slechts als je de bereidheid hebt om die overtuiging en gedachten te transformeren. Vissentijdperk stond voor ‘ slachtofferschap ‘ en ‘ lijden ‘ – Aquariustijdperk staat voor ‘ transformatie- transmutatie en hercreatie ‘ doch dit moeten we ZELF doen, het wordt ons niet op een gouden schoteltje gebracht.

Ik merk op dit moment bij veel mensen nog heel wat weerstand…en ik begrijp het wel, vanuit ieders geschiedenis, cultureel erfgoed en levensverhaal…doch we helpen niemand verder als we meegaan in verhalen, drama’s en kommer- en kwelgedachten. Empathie is noodzakelijk, tot zoverre het de ander niet afhoudt van eigen groei naar verantwoordelijkheid opnemen in dit leven.

Klinkt niet erg vriendelijk voor anderen…Nieuwetijdwerkers zijn niet op aarde gekomen om enkel te zalven dan wel om af en toe een flinke por te geven: zachte heelmeesters maken stinkende wonden en je schiet er uiteindelijk niets mee op.

Ik ben heel blij dat ik die ‘meesters’ heb gehad in mijn leven ( en nog steeds) al was ik er dan niet in het moment zelf altijd zo happig op. En toch…zoals ik ook vaak aangeef: ook die mensen zijn achteraf gezien ‘ verborgen zegeningen ‘ geweest. Toch heerlijk uiteindelijk hoe we voor elkaar een inspiratiebron kunnen zijn, en daar heel dankbaar voor zijn.

De aarde is een planeet van vrije wil en schept heel veel mogelijkheden voor ons om ons spiritueel te ontwikkelen. Iedere menselijke ervaring wordt door keuzes bepaald en vormen kansen om te leren ( of af te leren) dus wat je ook doet,, welke beslissingen je neemt, het heeft allemaal een effect op je spirituele groei.

Een volgende heel belangrijk spirituele levenswet is de wet van intuïtie.

Iedereen beschikt over intuïtieve vermogens en in de mate dat iedereen bereid is om eigen spirituele identiteit op te eisen, worden intuïtieve vermogens krachtiger.

Blijf je liever afhankelijk van wat anderen zeggen, dan ontzeg je je eigen innerlijke kennis of weten, of aanvoelen of intuïtie.

Eigenlijk is het simpel: leg je je helderweten, heldervoelen het zwijgen op ( omdat je o.a. ‘denkt ‘ het verkeerd te voelen of niet te weten) en laat je beslissingen over aan anderen ( hulpverleners, mediums…) dan doe je jezelf alweer veel tekort in het leren ‘ vertrouwen’ in jezelf.

Beslissingen nemen in jouw plaats is nooit de opdracht van een medium, om de heel eenvoudige reden dat we mensen leerervaringen ontnemen.

Weer een moeilijke hé….En toch, het is niet anders….wil je echt van binnenuit vertrouwen in jezelf ontwikkelen.

Dit is iets helemaal anders dan raad of advies vragen of even verder kijken naar de komende tendenzen, waarin, jawel, alweer de vrije wil heerst om al dan niet in te gaan op die tendenzen.

Stel, ik merk op in een reading dat het in een bepaalde situatie gunstiger ligt even te wachten met iets te ondernemen en jij beslist vanuit welke reden dan ook dat je toch actie onderneemt, en dit loopt af met een sisser, kan je enkel maar bij jezelf op jouw deur kloppen en niet op mijn deur. Mijn deel van de verantwoordelijkheid is helder waarnemen en dit benoemen. Het deel van de verantwoordelijkheid om met de waarnemingen iets te doen ligt bij de ander.

Daarom zeggen soms klanten…je ‘ voorspelling ‘ is niet ‘uitgekomen’….

Ok, wat heb je ondertussen gedaan of niet gedaan…en dan komt het verhaal ( als iemand dan eerlijk genoeg is om het te vertellen) ‘ ja, ik was zo boos…ik voelde me zo ongeduldig worden, ik heb dit en dat gedaan…’ Het enige wat ik dan kan meegeven is ‘jammer….maar goed, gedane zaken maken geen keer, het is gebeurd en laat het nu even rusten ‘.

Het menselijk- emotionele aspect neemt onder invloed van de maanswisselingen enz…vaak een loopje met ons, niet?

Hoe kan je gemakkelijker toegang krijgen tot je intuïtie?

Stel dat je voor een keuze staat, het thema of onderwerp doet er niet toe: concentreer je op je hart.

Voel je angst of onzekerheid in het maken van de ‘ juiste ‘ keuze, verbind je dan vooraf met AE Jophiël en AE Michaël en vraag om duidelijke tekentjes, signalen én vertrouw op die tekentjes of signalen. Vanuit angst, twijfel of onzekerheid beslissingen nemen of de juiste keuzes maken is de meest slechte raadgever ooit…

Neem hier rustig je tijd voor, want er zullen alleszins allerlei gedachten door je hoofd gaan…op een bepaald moment is het rustig in jezelf.

Je ziet de situatie nu helder voor je, je ziet de keuze die je moet maken voor je. Laat het beeld van een situatie in je geest verschijnen en stop dan dit beeld…je zal iets voelen, misschien een warm behaaglijk en aangenaam gevoel of net het omgekeerde een naar, belastend, onprettig gevoel.

Kijk in je hart…één keuze zal helemaal anders aanvoelen dat de andere; datgene wat als behaaglijk voelt, aangenaam en warm of datgene wat zwaar, onbehaaglijk, onprettig.

Vertrouw erop dat je weet welke keuze goed voor je is!

Een volgende spirituele levenswet is de wet van het niet- ingrijpen, in die zin dat het een spirituele overtreding is om in te grijpen in het karma van de ander.

Mensen behoren hun eigen keuzes en beslissingen te laten maken, voor zover dit gepast en mogelijk is, want dit hoort bij ieders leerproces, groei en verdere bewustwording.

Weer een moeilijk hé? Jazeker….want vaak willen we anderen ‘ behoeden ‘ voor….ik heb dit door de jaren heen afgeleerd, met de wijsheid van mijn lieve spirituele vader, die vaak in alle eenvoud zei dat we niet moeten proberen te voorkomen dat een kind in een ongelukkige relatie terechtkomt, want de kans zou heel groot zijn dat het toch een volgende keer opnieuw in dezelfde situatie zou terechtkomen…als we er elke keer zouden ‘tegenin ‘ gaan. En gelijk had mijn vader.

Wanneer grijp je in, wanneer niet….Ik hanteer een duidelijke wegwijzer hierin:

Als een ouder me belt over haar zoon of dochter en de vraag is: ‘ Blijft die relatie met X of Y nog lang duren, want ik moet die jongen of die meid niet…’ dan luister ik dieper naar de ‘ reden ‘ van deze vraag, hetgeen niet betekent dat ik hierop een antwoord geef. Als ik merk dat het te maken heeft met persoonlijke voor- of afkeur, dan laat ik die ouder eventjes naar haar eigen keuzes in partnerschap en hoe die ouder hiermee omging, terugkijken en dat kan best eens behoorlijk ver in de tijd teruggaan.

Eerlijk gezegd: ik ben altijd dan heel blij en dankbaar dat die ouder begrijpt, aanvaardt en inziet…

De beleving wordt anders, de perceptie naar het vriendje of liefje van hun kind wordt anders…niet altijd, maar toch. In die zin geldt die krachtige wet als een sterke hart-opener.

Als moeder van vier volwassen kinderen heb ik me nooit uitgelaten over de keuzes van mijn kinderen, ( al hield ik soms mijn hart vast, echt wel) nooit iets verboden, dan wel elke keer het vertrouwen gegeven dat ze mochten ervaren en hun leven doorleven en dat schiep een sterke band in wederzijds vertrouwen, dat ze me toch alles vertelden en me dan graag hun verhalen toevertrouwden.

Mazzel gehad zeker? Misschien wel, misschien niet…ik heb enkel deze wet nageleefd en het volste vertrouwen gehad in de wijsheid van de keuzes van mijn kinderen. En het was zeker niet altijd rozengeur en maneschijn!

De wet van geduld!

Alles ontwikkelt zich voortdurend volgens kosmisch plan;..alles heeft zijn perfecte tijd om te ontluiken, net zoals de seizoenen…en zoals ik vaak lachend zeg dat je ook niet elke dag naar de zaadjes gaat kijken om te kijken of er al wat te zien is…gek, dat we vertrouwen hebben in de natuurlijk groei van de natuur, maar vertrouwen in onszelf dat alles volgens het kosmische plan verloopt, hoho…ik wil het liever nog gisteren dan vandaag en morgen is het te laat…herkenbaar?

Als X of Y me nu niet belt…dan kan hij/ zij ‘opzouten ‘…lieverdje, wil je hem/ haar even laten nu?

Forceer iets niet wat duidelijk nog niet het moment is…geef alles wat ‘groeitijd ‘.

Geduld is een schone zaak, toch?

Ik snap het vaak niet;…boeken te lezen, cursussen volgen rond ‘ onthaasten’….en back in real life:

het kan niet snel genoeg.

Een volgende belangrijk wet is de wet van ritme.

Deze wet houdt verband met de wet van de cycli en is gericht op de evenwichtige aard van het ritme van onze gevoelens of getijden. Stel dat je onderhevig bent aan sterke stemmingswisselingen ( je bent niet manisch-depressief), dan slaat je humeur om van het ene uiterste naar het ander uiterste.

Deze wet gaat over beweging ( alles is voortdurend in beweging, niets blijft stil-staan), evenwicht en balans. Het is aan jou welke zwier van je slinger je kiest: omhoog of omlaag, blij of triestig, spiritueel of niet….net zoals de natuur in elke periode het ritme van de seizoenen kiest.

De wet van ritme trek ik verder door naar de wet van trilling of vibratie: alles in het universum is in beweging.

Alles beweegt en vibreert, of het nu om een materiële manifestatie gaat , een geluid, een gedachte…het maakt niet uit.

In de tijd dat we nu zijn is het duidelijk dat mensen zich meer afstemmen op een bewustere manier in hun leven en het kan heel hard, heel snel gaan.

De trillingsfrequentie van velen neemt gestaag toe…en daaronder mag je begrijpen: bewust- worden, bewust- Zijn.

Ieders spiritueel bewustzijnspotentieel dat je kan bereiken is nooit afhankelijk van die van anderen, doch hoe meer mensen zich afstemmen op hun potentieel, hoe krachtiger het veld van bewustZijn op Aarde toeneemt…en dat is waar we graag naar streven.

Word niet boos op het Multiversum, de engelen, de mediums en paragnosten, maar stel je open voor de werking van de vibrationele wetten van het Multiversum. Oefen dagelijks in het herkennen waar het stroomt in je leven, waar de hindernissen een uitnodiging zijn om te onderzoeken hoe deze aan te pakken. Dit geldt voor jou, voor mij, voor ieder mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *