Geplaatst op Geef een reactie

Volle Maan in Steenbok- 3 Juli 2023

De Steenbok Volle Maan op 3 juli 2023 en brengt zowel uitdagingen als beloningen met zich mee. Het lijkt erop dat het universum ons aanmoedigt om de moeilijke dingen te doen, maar ook belooft dat we aangenaam worden beloond als we dat doen.

Dit maakt de Volle Maan in Steenbok een perfecte gelegenheid om de discipline te vinden die nodig is om de doelen te bereiken die we nastreven. Maak die schema’s, vink items op je to-do-lijst af, ga terug op je meditatiekussen en pak die uitdagende projecten aan die je hebt uitgesteld – het universum staat aan jouw kant!

De volle maan in Steenbok kan ook helpen verlichten wat niet langer werkt in ons leven, waardoor we de kans krijgen om een stapje verder te gaan en verantwoordelijkheid te nemen. Het kan een uitdaging zijn om de confrontatie aan te gaan met wat niet langer werkt of ons ondersteunt, omdat het van ons eist dat we eigenaar worden van de gecreëerde situatie en daarin de verantwoordelijkheid te nemen. Elke stap die je zet naar verantwoordelijkheid is een stap naar innerlijk meesterschap en leiderschap.

Wanneer we de rol aanpakken die we hebben gespeeld, kunnen we de moed vinden om dingen om te draaien om ons leven dichter bij waar we willen zijn te brengen.

Als je de krachten van deze volle maan van juli 2023 verstandig gebruikt, kan hij je helpen obstakels te overwinnen, uitdagingen aan te gaan. Neem het idee van de top van de berg te willen bereiken voor wat het je waard is. Het kan ook heel eenzaam worden eenmaal als je denkt de top te hebben bereikt. Je pad bewandelen vanuit de verbinding met je Ziel, denkt niet zozeer over de top te willen bereiken, maar eerder trouwhartig te navigeren op het innerlijke kompas. Althans is dit mijn visie en ervaring in alles wat ik doe en dat is een uitdrukking van wie ik ben.

Om je door deze energie te laten inspireren, kunnen we ons wenden tot de Steenbok-zeegeit om ons te begeleiden. De zeegeit is een mythisch wezen dat wordt gebruikt om de energie van de Steenbok-dierenriem weer te geven. Zoals de naam al doet vermoeden, is de zeegeit half vis en half geit.

Door deze unieke mix van soorten kan de zeegeit naar de diepten van de zee zwemmen en de hoogste bergen beklimmen. De zeegeit heeft een uniek voordeel, maar heeft ook enkele beperkingen. Het is aan de zeegeit om deze beperkingen te overwinnen om zijn volledige potentieel te bereiken. Als het leert zwemmen met slechts de helft van het lichaam van een vis, kan het zich verwonderen over de wonderen van de diepe zee. Als hij leert hoe hij een hoge berg moet beklimmen met slechts de helft van het lichaam van een geit, kan hij zich verwonderen over de wonderen van het uitzicht beneden.

We kunnen allemaal gebruikmaken van de geschenken van de zeegeit wanneer de volle maan van Steenbok onze hemel verlicht. We kunnen allemaal leren van de mythe van de zeegeit en deze toepassen in ons leven. Neem even de tijd om te pauzeren en te zien hoe het verhaal van de zeegeit resoneert met waar je nu bent.

Heb je het gevoel dat je voor een aantal uitdagingen staat die moeilijk aanvoelen, maar ook zeer lonend kunnen zijn?

Bij de zeegeit draait alles om het aangaan van uitdagingen en het overwinnen ervan om het beste leven te leiden, dus omarm net als de zeegeit die uitdagingen die te groot lijken om aan te pakken. En omhels ze vooral als de potentiële beloningen zouden resulteren in het vinden van een hogere harmonie of een dieper gevoel van welzijn en geluk. In consulten kijk ik met cliënten mee wat er aan innerlijke handvatten en tools in hun koffer zitten- door terug te blikken op hoe in eerdere situaties de handvatten en tools werden ingezet volgt er snel een ‘aha, juist, waarom kom ik er nu zelf niet op’ ; het werkmanschap ligt voor een ieder klaar. Fijn is het dan om daarin cliënten verder te inspireren en te faciliteren.

Zelfs de kleine dingen, zoals elke dag tijd vrijmaken om te mediteren helpen mee verbinding te maken met je innerlijke staat van rust. De discipline en uitdaging die nodig is om de tijd te vinden en je te committeren aan rust en stilte, is de uitnodiging voor deze Volle Maan. Soms willen we alsmaar doordraven en rennen naar een volgend punt, dat ons lichaam op een bepaald moment signalen geeft: stop. Dan nog is de neiging om door te denderen voor sommigen heel sterk aanwezig. Het ‘willen’ bereiken, kost wat kost, kost uiteindelijk je gezondheid.

De Volle Maan kan ook mogelijkheden bieden om deel te nemen aan een examen wat je kansen op een nieuwe baan vergroot, je kan je weg zoeken naar een dieper of ander pad van genezing, je kan dat moeilijke gesprek voeren met een familielid dat hopelijk zal leiden tot een vreedzame oplossing. Legio mogelijkheden.

Slechts één dag na de volle maan zal de zon ook op één lijn staan met de ster Sirius, die wordt beschouwd als onze spirituele zon. De Zon en Sirius die samen uitlijnen, ontsluiten een portaal van hoogfrequente energie die zal worden vergroot vanwege de aanwezigheid van de Volle Maan.

Het lijkt erop dat ons niet alleen wordt gevraagd om uitdagingen aan te gaan, maar dat we ook sterk worden ondersteund door het Universum om deze energie te gebruiken om onze vibratie te verhogen, onze Ziel te eren en te onthouden dat er niets is dat we niet aankunnen.

We hebben de kracht en de intuïtie om door alles heen te komen, en deze Volle Maan zal ons daaraan herinneren.

Jupiter bevindt zich ook in een sterke positie tijdens deze Volle Maan en werpt zijn deken van steun uit.

Jupiter is de planeet van expansie en wordt ook beschouwd als de planeet van geschenken en geluk! Het geluk van Jupiter kan heel goed aan jouw kant staan tijdens deze volle maan; omarm wat zich laat zien met een dankbaar gevoel.

De aanwezigheid van Jupiter stelt ons ook in staat om de zilveren voeringen met meer gemak te zien, dus als er iets uitdagends opduikt onder deze Volle Maan, of als je een aantal pijnlijke waarheden onder ogen moet zien, zoek dan naar de zilveren voering die Jupiter kan brengen.

En denk aan de zeegeit. De strijd de berg op of naar de diepten van de oceaan is uitdagend doch als je vanuit je midden je zielsweg blijft volgen, is het de moeite waard.

Extra bijlage ZEEGEIT

De zeegeit kwam ook voor in de Griekse mythologie, omdat werd gemeld dat Pan in een zeegeit veranderde als een middel om aan Typhon te ontsnappen. De verslagen van de zeegeit dateren echter van vóór de Griekse cultuur en is waarschijnlijk overgebracht uit veel oudere culturen.

Latere afbeeldingen van de zeegeit bevatten ook verhalen uit het Oude Testament. De verhalen van het zeemonster Leviathan bevatten ook verhalen over een zeegeit die zichzelf gewillig opoffert aan Leviathan. In dit opzicht kan de zeegeit symbool staan voor verplichting en zelfopoffering voor het grotere goed.

In zijn oorspronkelijke mythe en overlevering vertegenwoordigt de zeegeit Enki, de Sumerische god geassocieerd met hogere wijsheid en ook met het waterelement. Enki werd ook geassocieerd met bedrog, sluwheid en kunst, evenals handwerk. Als genezende godheid werd Enki gezocht voor hulp bij toenemende kracht en viriliteit, evenals bij vruchtbaarheid en exorcisme. Dit kan de zeegeit een breed scala aan betekenissen geven, maar de symboliek van dit wezen is logischer wanneer rekening wordt gehouden met de elementaire en astrologische symboliek.

De zeegeit wordt geassocieerd met zowel aarde als water, aangezien hij beide territoria kan doorkruisen. Omdat hij deels geit is, wordt hij geassocieerd met arbeid, overvloed, vruchtbaarheid, koppigheid en alle symboliek van geit. Geiten zijn al lang een bron van levensonderhoud en hulp voor migrerende mensen en boeren, dus geitensymboliek wordt geassocieerd met hard werken, zwoegen, en ook met koestering en duurzaamheid.

Maar als onderdeel vis wordt de Zeegeit ook geassocieerd met het element Water en dus met het onderbewustzijn, emoties, intuïtie en genezing. Geiten zijn notoir koppig en kunnen eigenzinnig en lastig zijn om hun zin te krijgen. Vissen worden geassocieerd met spiritualiteit, en ook met een bron van voeding en dus met verzorging.

Het is ook wetenswaardig dat zowel de water- als de aarde-elementen worden beschouwd als de belichamingen van vrouwelijke energie, omdat ze correleren met twee verschillende facetten van koestering en intuïtie. Zo vertegenwoordigt de zeegeit genezing op zowel emotioneel als intuïtief niveau, evenals heldervoelendheid en genezing van het fysieke lichaam.

Steenbok is een teken geregeerd door de planeet Saturnus, geassocieerd met tijd, karma en beperkingen. Zelfs als de zeegod in staat is om verschillende rijken te doorkruisen, wordt dit wezen ook geassocieerd met één van de meest standvastige tekens en strenge, traditionalistische archetypen. De zeegeit lijkt misschien flexibel in zijn vermogen om land en zee te bestrijken, maar is ook geneigd om binnen zijn comfortzone te blijven.

De connectie met tradities en het verleden wordt herhaald door de associatie van de zeegeit met een van de oudst bekende beschavingen. Vanwege de link van dit wezen met de oudheid, combineert de zeegeit-symboliek die van de oerwateren en het begin van de schepping. Zeegeit kan je verbinden met het verleden en met krachtige voorouderlijke energieën.

Zeegeit wordt geassocieerd met de kleuren zwart en bruin, door de connectie van dit wezen met Saturnus en Steenbok. Elementair correleren bruin, groen en zwart met de verbinding van de zeegeit met het aarde-element. De correlatie met het waterelement verbindt zeegeit ook met de kleur blauw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *