Geplaatst op Geef een reactie

Het oude en het nieuwe innerlijke paradigma

Het oude paradigma is er een waarin logisch denken wordt beschouwd als de hoogste vorm van intelligentie; het nieuwe paradigma erkent de innerlijke drijfkracht als bron van de hele schepping, de oneindige intelligentie en creatieve kracht waar ieder mens toegang heeft.

Elke individuele geest is begiftigd met dezelfde kwaliteiten als de oneindige geest. Menselijke wezens zijn daarom goddelijke wezens, die allemaal hetzelfde vermogen hebben om de creatieve capaciteit van de goddelijke geest te gebruiken. Ze kunnen de positieve kracht ten goede en voor genezing gebruiken.

Dit includeert een enorme paradigmaverschuiving. In het oude paradigma leeft de overtuiging dat de creatieve en scheppende kracht in handen ligt van externe, superieure ‘goden’, mensen die als een ‘god’ en een ‘redder’ worden gezien. Deze oude manier van denken stelt dus dat we als mensen ondergeschikt zijn aan een machtige, superieure God of afgod.

In de diepere onderstroom weerspiegelt dit het ‘martelaarsbewustzijn’. Met het nieuwe paradigma-bewustzijn hebben we de creatieve kracht in eigen handen.

Dat heeft uiteraard wel enorme consequenties, waar nog niet iedereen aan toe is, maar concreet betekent dit dat we allemaal verantwoordelijk zijn de keuzes die we maken. Het stelt ieder van ons in staat om de omstandigheden van ons leven te veranderen door gebruik te maken van deze innerlijk toegankelijke creatieve kracht en deze te gebruiken.

Het is nogal wat, te wennen aan de idee dat we geen slachtoffers zijn van omstandigheden, maar krachtige creatieve wezens. Radicaal onthechten van automatisch dwangmatige beperkende gedachten, is in eerste instantie de bereidheid hebben om al die diepgewortelde inprentingen te onderzoeken en om te buigen. Het punt is dat veel van die inprentingen gekoppeld zijn aan ervaringen, die weer leiden tot nog meer van dit soort overtuigingen. Ik weet het, het is niet zo even om te buigen, dit is een veelgelaagd proces, maar het is wél mogelijk.

Het geeft kracht om te weten dat onze geest één is met de creatieve bronenergie die onze dagelijkse ervaringen vormt. Het is veelzeggend dat we met die energie kunnen werken om onze persoonlijke verlangens te manifesteren. Bereid zijn om het ‘nieuwe bewustzijn te omarmen en te vieren’ zet al iets in beweging. De zaadjes worden in je hart en je hoofd geplant. En zoals dit met alles is, vraagt dit elke dag bewust de stapjes te zetten naar je innerlijke ‘reset’.

Ik weet dat sommigen dit vermoeiend vinden en liever doorgaan op ‘oude’ voet. Ik weet ook dat sommigen dit ‘nieuwe paradigma’ als egoïstisch vinden, omdat ze dit alleen beoordelen vanuit een ‘ik en mijn eigen verlangens’.

Dit stadium van begrip is echter belangrijk bij het ontwikkelen van een duidelijk en autonoom zelfgevoel, spiritueel gesproken. Zonder deze ontwikkelingsfase zouden we op het niveau van kinderachtige, codependente (afhankelijke) en angstige denk- en gedragspatronen blijven.

Door onze eigen spirituele autonomie te ontwikkelen, worden we volwassen tot spirituele volwassenen. We ontdekken dat we de innerlijke middelen hebben om op eigen benen te staan ​​en voor onze eigen behoeften te zorgen. We kunnen onze persoonlijke verlangens en dromen verwezenlijken. Anders blijven we als spirituele kinderen en voelen we ons slachtoffers van een externe kracht die alleen in onze verbeelding bestaat.

Als unieke, autonome ‘ ikken’ zijn we allemaal gelijk. Wanneer we vertrouwen op ons inherente creatieve vermogen om in onze behoeften te voorzien, kunnen we onze behoefte om met anderen te concurreren loslaten.

Als we geloven dat we kunnen putten uit onze interne, creatieve middelen, voelen we ons veilig genoeg om onze angsten voor gebrek en beperkte middelen los te laten. We hoeven niet langer met anderen te vechten.

Wanneer we vertrouwen op de kracht van ons oneindige creatieve vermogen, verliezen we de behoefte om onze macht over anderen uit te oefenen. Onze vervulling is niet langer afhankelijk van iets of iemand buiten ons. Voel je het verschil tussen het ‘oude paradigma-bewustzijn’ en het ‘nieuwe paradigma-bewustzijn?

Een groot deel van het menselijk bewustzijn is nu aan het verschuiven of is verschoven naar het volgende niveau van begrip. Ik noem dit het metafysische niveau.

Op dit niveau leren we dat het veilig voor ons is om te ontspannen en de behoefte om ons leven te beheersen los te laten. We gaan erop vertrouwen dat het leven zelf voor ons zorgt, van moment tot moment. We realiseren ons dat we gewoon kunnen ontspannen en het leven door ons heen laten stromen. We begrijpen dat er voor de details van ons leven zal worden gezorgd, door de inherente intelligentie van het leven zelf. We hoeven niet alles uit te zoeken.

Naarmate we verder komen in het ontwikkelen van ons begrip, laten we niet los wat we op eerdere niveaus hebben geleerd. In plaats daarvan nemen we het op in de grotere waarheid die zich nu voor ons ontvouwt. Je hoeft dus het kind met het badwater niet weg te gooien. Vaak vragen cliënten me of ze dan alles wat ze ooit hebben ‘geleerd’ moeten loslaten, of er dan niets ‘goed’ is geweest. Ik kan enkel maar terugkoppelen dit zelf heel diep vanuit het hart te voelen; sommige aangeleerde stoffelijke ‘waarheden’ of aangeleerde gedragspatronen zul je anders voelen, anders waarnemen en laten gaan en andere waarheden zullen in dat moment misschien als zinvol worden ervaren. Niets blijft hetzelfde, beweeg mee met de veranderingen die jij diep in jouw hart als goed voelt. Dat is jouw oneindig creatieve veld van Weten en Voelen. Vertrouw er elke dag wat meer op. Jij bent op weg naar jouw Meesterschap.

Zie je hoe we op deze manier ons bewustzijn en bewust Zijn expanderen? We hebben geleerd om de creatieve kracht van onze geest te gebruiken om ons leven te verbeteren. We beseffen de waarde van deze vaardigheid, niet alleen voor onszelf, maar ook om anderen te helpen bij het verbeteren van hun omstandigheden. En door onze krachten te bundelen met anderen, kunnen we op grotere schaal een krachtige invloed uitoefenen, voor de verbetering van de mensheid.

Wat een shift, niet? En zeker horen daar ook ‘groeipijnen’, laat ons ajb hierin ook heel oprecht zijn met elkaar. Sommigen cliënten delen wel eens hoe onzeker ze zich voelen in deze veranderingen, het lijkt wel of anderen er met zoveel gemak en zonder groeipijnen doorheen komen en enkel maar het wauw-gevoel delen. Ook hier deel ik dat het niet over de anderen gaat, het is jouw unieke ont-wikkeling en daarin delen wat jij wilt delen is geheel aan jou. Het kan een wat onbehaaglijk gevoel geven, alleen delen mede-reizigers in dit proces wat ook zij willen delen. Ik vind het zelf fijn om daar heel openhartig over te sparren, te delen; mezelf hierin te laten zien, zonder het groter of kleiner te maken. Waarachtig ont-moeten. Weet dat innerlijke reset nooit rechtlijnig verlopen, maar met golven, in cycli en daarin kun je ook je rust-punt nemen, om verder te integreren.

Voor nu wens ik ieder een sprankelende opbouw naar de krachtige Leeuwenpoort van 8-8

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *