Geplaatst op Geef een reactie

De Schaduw

We hebben allemaal een schaduwkant. Vind balans in alle dingen. Rust in de positieve aspecten van je schaduw, zoals je zou rusten in de leegte van de donkere maan. Sommige gebeurtenissen en mensen laten een lange, donkere schaduw achter over toekomstig geluk. Schijn een licht op een donkere situatie. Is jouw schaduw eigenlijk jouw kracht?

Mensen vluchten misschien alleen voor het idee om met hun schaduw te werken! Maar onze schaduw is niet altijd negatief. In feite kan het juist het aspect van onszelf zijn dat ons uniek en geweldig maakt – zelfs als anderen dit deel van ons niet altijd waarderen.

Gezien vanuit het perspectief van de dominante – en dominerende – cultuur waarin Aradia leefde, zou je kunnen zeggen dat haar schaduw als heks impliciet – en groot – was. Dit was echter subjectief. Wat de grotere samenleving van die tijd als haar donkere schaduw beschouwde, maakte zowel deel uit van Aradia’s eigen macht als een aspect van zichzelf dat ze gebruikte om andere vrouwen inspireerde eigen kracht te ontdekken.

We kunnen hier een les uit trekken en onze eigen schaduw vanuit verschillende perspectieven onderzoeken. Als we dit doen, kunnen we objectiever worden over onze schaduwkant en kunnen we onderscheid maken tussen de positieve en negatieve aspecten ervan. Het donker van de maan is het maanaspect waaronder je zachtjes en veilig met je schaduwkant aan de slag kunt gaan.

Mercurius retrograde is het perfecte moment om dieper in onze schaduwkant te kijken. Het is normaal dat we dit aspect van onszelf proberen te verbergen, omdat we het met angst (aan) zien. Angst voor ontmaskering leidt tot angst voor afwijzing, oordeel en mogelijk zelfs spot. We bouwen deze schaduwkant op door deze angsten, waardoor het de grote slechte kant van ons wordt die we graag willen verbannen. Toch zou het hetzelfde zijn als proberen één arm of één been te verbannen. Het is een deel van ons dat we nodig hebben om in evenwicht te kunnen functioneren. Het yin en het yang, het licht en het donker, de polariteit van het zijn. Dat is mens zijn.

Hoezeer we ook naar perfectie streven, we begrijpen niet dat we in feite diezelfde perfectie zijn. We verbergen geen demonen, we verbergen kwetsbaarheden, zwakheden, zorgen, twijfels en angsten. Deze komen voort uit onze overlevingsinstincten, en we verbergen ze in een poging de status quo te handhaven. We verbergen ze omdat ons is geleerd datgene te verbergen wat als onaanvaardbaar wordt beschouwd, in plaats van te werken aan het versterken van onze zwakheden.

Wat is een zwakte waarmee je zou willen werken? Haal het naar boven vanuit de diepten van de schaduwen binnenin. Is het een gewoonte die heeft geleid tot een bepaalde levensstijlkeuze waar je niet echt trots op bent? Is het iets dat jouw gezondheid en welzijn zou kunnen saboteren? Is het een overlevingsmechanisme dat je hebt ontwikkeld in een tijd van chaos of stress, dat kan worden gebruikt om anderen te manipuleren om te krijgen wat jij wilt? Speel jij het slachtoffer terwijl je meer dan in staat bent om voor jezelf te zorgen? Of is het een diep verlangen dat je in de kast hebt verstopt, in de hoop dat niemand erachter komt, omdat het je uit elkaar scheurt?

Alleen jij weet het, en alleen jij kunt eraan werken dit aspect van JOU te accepteren. Alleen jij kunt het genezen en integreren.

Alleen jij kunt het volledig begrijpen en ervan houden in het licht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *