Geplaatst op Geef een reactie

Boodschap van de kat

Het is tijd om op eigen houtje aan de slag te gaan en overmatige afhankelijkheid van anderen op te geven.

Het is zo gemakkelijk om in een comfortabele afhankelijkheid van iets of iemand terecht te komen, van eenvoudige afhankelijkheden die gezond en herstellend kunnen zijn (zoals dagelijks mediteren) tot destructieve en hardcore afhankelijkheden, zoals een verslaving.

Het kan zijn dat je zo ‘verslaafd’ bent aan een ander persoon dat je jezelf verliest, je je tot die persoon wendt om beslissingen voor jou te nemen of je eigen beslissingen te laten valideren. Dit kan ook gelden voor organisaties en instellingen. Mentale/Emotionele/Fysieke/ Spirituele afhankelijkheid vinden we terug in alle lagen van de bevolking, heeft heel weinig te maken met status en alles waarmee een mens zich kan identificeren; er is echter wel een ‘gevoeligheid’ in de kiem aanwezig.

De afhankelijkheden waarmee men het meest vertrouwd is, zijn geen bewuste keuzes. Soms ziet men het niet helder van zichzelf of wordt het ontkend.

Om werkelijk autonome beslissingen te kunnen nemen, moet je niet verstrikt raken in de polariteiten van afhankelijk of onafhankelijk zijn. Een gezonde onafhankelijke afhankelijkheid is een weerspiegeling van balans en autonomie.

Maak die keuzes in plaats daarvan vanuit een plek waar jij je eigen autoriteit en macht behoudt, en aanvaard 100 procent verantwoordelijkheid voor die keuzes en de gevolgen ervan. Dit is het moment om de mensen en dingen waarvan je excessief/ overmatig en gewoonlijk afhankelijk bent, onder de loep te nemen: doe een stap terug en zoek desnoods professionele ondersteuning.

Als we geen vertrouwen in onszelf hebben, stellen we vaak te veel vertrouwen in iemand anders om onze beslissingen voor ons te nemen. Er zijn veel redenen waarom dit kan gebeuren. Misschien hebben we in het verleden een naar onze mening grote fout gemaakt en zijn we het vertrouwen in ons eigen besluitvormingsvermogen kwijtgeraakt.

Misschien hebben we iemand in ons leven die aanmatigend is, of die ophef maakt als hij of zij niet de controle krijgt, en we hebben geleerd dat het gemakkelijker is om hem of haar te sussen in plaats van er zelf op uit te gaan.

Misschien hadden we overbezorgde ouders die ons het gevoel gaven dat we beschermd moesten worden, dat we niet ‘veilig’ waren bij het nemen van onze eigen beslissingen.

Hoe het ook zij, het is tijd om goed te kijken wie jouw leven bestuurt… ben jij het? Of is het iemand anders? Misschien werkte dit in het verleden, zodat je je schijnveilig voelde. Bejegen jezelf met mededogen en stap ik de vortex van jouw be-Staan. Je staat op eigen benen, in eigen Kracht en je laat je omringen door mensen die jou daarin faciliteren en inspireren.

Weet dat relaties, vriendschappen, contacten kunnen veranderen, in de beste gevallen positief en bekrachtigend. Dit noem ik een gezonde onafhankelijke afhankelijkheid, omdat we elkaar als mens nodig hebben, naast elkaar staan, zoals bomen dit zo prachtig weerspiegelen.

Het is moeilijk om gelukkig te zijn en je zielspad te volgen met iemand anders aan het stuur van je leven. Elke keer dat je een beslissing neemt, kan deze worden aangevochten, beoordeeld of in twijfel worden getrokken en je hebt ontdekt dat het misschien gemakkelijker is om met de stroom mee te gaan dan tegen de stroom in te zwemmen.

Je bent een expert geworden in het kiezen van je strijd en het loslaten van veel dingen… of het nu goed voor je voelt of niet. Je bent behoorlijk goed in het blussen van branden, en je raakt behoorlijk gewend aan compromissen.

Dat gaat allemaal veranderen. Het is tijd om heel duidelijk te maken wat jij precies wilt en daar heel trouw aan te zijn. Het maakt niet uit wie of wat je in de weg staat. Niemand kan jouw macht wegnemen, tenzij je die aan hen geeft. Niemand houdt je eigenlijk tegen. Ja, het is waar, als je het gevoel hebt dat iemand je tegenhoudt, komt dat omdat je hem of haar als schild gebruikt om je te beschermen tegen verandering, transformatie, succes, mislukking, beweging en misschien zelfs geluk.

Haal diep adem en stap in je kracht. Je bent vrij.

Ik ga altijd ervan uit dat elke mens een expert is, alleen door zoveel processen het expert Zijn is vergeten of heeft laten ondersneeuwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *