Geplaatst op Geef een reactie

Wachters van Anubisschild – het oude sterft voor het nieuwe geboren wordt

Kernwoorden

Dood

Afwegen

Opruimen

Initiatie

Op dit schild staan twee Anubis Goden uit het oude Egypte op wacht. Zij bewaken de poort naar de dood. De spiralen geven aan dat alles een eeuwigheidessentie heeft die blijft voortbestaan. Er is een tunnel te zien met een oranje gloed. Dankzij deze poort die naar de kern van de aarde voert, kan wat oud en afgedaan is, worden opgeruimd.

Het wordt daar getransformeerd door het vuur. Het is de weg die gegaan moet worden. Bij veel oosterse culturen staat de kleur oranje symbool voor het loslaten. De Anubis Goden hebben de hoofden van jakhalzen. Zij dragen een koninklijk luipaardvel om hun schouders. De maansikkel lijkt op een gouden boot.

Boodschap

Het oude sterft – Als dit schild aan je verschenen is, is dat een sterke aanwijzing dat iets gaat sterven. Je kunt dit symbolisch opvatten. Het oude moet sterven voordat het nieuwe te voorschijn kan komen en kan groeien. Om je heen is dat in de natuur te zien. Als een grote boom een natuurlijk dood sterft in het woud, dan vormt dit heel veel compost en voeding voor talloze jonge boompjes.

Ook komt er licht en lucht op de bodem die heel lang duister en schimmelig was. Zo kan dit ook in je leven plaatsvinden. Er moet iets worden opgeruimd of er gaat iets sterven, bijvoorbeeld in een project, een emotionele binding, een overtuiging of een gehechtheid. De boeddhisten zeggen: ‘Alles waaraan je gehecht bent, zal vroeg of laat opgaan in het grote geheel”. Wat heb jij aan deze woorden als je iets wilt loslaten?

Loslaten – Hoe meer je gehecht bent, hoe meer pijn het loslaten ervan kan geven. Dit kost tijd. Misschien betekende iets of iemand heel veel voor je. Het kan zijn dat je op dit moment de tijd moet nemen om een rouwproces door te maken. Uit het kunnen loslaten ontstaat nieuwe wijsheid. Het is niet makkelijk om dat nu al te zien, maar geef het niet op! Aan het eind van een cyclus komt altijd een nieuw begin.

Afwegen – De boodschap van deze kaart kan ook betekenen dat je een afweging moet maken. Anubis weegt als God van de Dood het hart van de overledene op een weegschaal. Hierbij wordt bepaald of de levensdaden in overeenstemming geweest zijn met de harmonische wet van het leven. Het is nu misschien tijd om je eigen daden af te wegen op jouw kritische weegschaal. Welke daden zijn werkelijk met het hart, met harmonie verbonden en welke zijn ongezond voor jou of je omgeving? Maak dan schoon schip en pak het rigoureus aan. Met Anubis als energie valt niet te spotten. De jakhals ruimt alle oude rommel op.

Inwijding – De kaart kan ook een aanwijzing geven dat het tijd is voor een initiatie of inwijding. Initiatie is voor de westerse mens niet algemeen bekend. Toch is het heel belangrijk dat we aandacht geven aan mijlpalen in ons leven. Dat geeft ons een duidelijk plaats in het grote geheel. Mijlpalen zijn bijvoorbeeld de geboorte, het begin van de puberteit, het man of vrouw worden, kinderen krijgen, een scheiding, verhuizen, een relatie aangaan, ouder worden, een midlifecrisis of de menopauze, maar ook de pensionering en de grote overgang van het sterven.

Zonder de riten van het volwassen worden voelt een jongen zicht niet bewust een man worden in onze cultuur. Een meisje staat vaak alleen bij de eerste menstruatie die toch het vrouw worden aangeeft. De adolescent mist hierbij de leerschool en de ervaring van de inwijding die de ouderen hem in wijsheid konden geven. Labiliteit, agressie en zelfs een neurose kunnen hieruit voortkomen. Willen we terugkeren naar onze oorsprong, dan hoort hier ook het respect voor onze levensfasen bij. Alleen wijzelf kunnen ervoor zorgdragen dat wij de draad weer oppakken. Aan onze overgangsrituelen kunnen wij nieuwe vormen geven en daarbij kunnen wij ons spiegelen aan oude culturen.

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De Anubiswachters – staan voor de God van de Dood. Dit symbool werd gebruikt in de Egyptische oudheid sinds vierduizend voor Christus tot aan het begin van onze jaartelling. Deze wachters openen de weg naar de andere wereld en ze zijn in staat om zowel in daglicht als in duisternis te zien. Zij worden vaak afgebeeld met het hoofd van een jakhals en het lichaam van een mens. De Jakhals Goden zijn de bewakers van de grens tussen de levenden en het dodenrijk. Zij wegen het hart van de overledene op de weegschaal van goed en kwaad.

Spiralen – symboliseren de grote creatieve kracht die voortdurend door alles heen stroomt. Zowel in de grootste melkwegstelsels als in het hart van de zonnebloem zijn gelijksoortige spiralen te vinden. De twee openingen van de spiraal, één aan de buitenkant en één in het centrum, zijn als twee poorten aan het begin en einde van het leven. De dubbele spiraal op de afbeelding geeft de eeuwige verbinding weer tussen dood en wedergeboorte.

De drempel – wordt in Oud-Engels ‘threshold’ genoemd. Je houdt er even stil. De drempel overschrijden is in oude culturen één van de belangrijkste symbolen van initiatie. Hierbij wordt het oude achtergelaten en de eerste stap in het nieuwe onbekende gezet. Vaak werden de ingewijden ingewreven met witte as als symbool van de dood. Men kroop uit een gat in de grond of uit een grot alsof men opnieuw geboren werd en keerde over een drempel naar de levende wereld terug. Soms werd er over een vuur gesprongen of over gloeiende sintels gelopen.

De poort – is een ander symbool van initiatievieringen. Vaak staat het volk of de stam aan de versierde poort met een welkomstritueel. Bij de tegenwoordige Vision-Questprogramma’s, oorspronkelijk een initiatieritueel van de Noord-Amerikaans indianen, verblijven mensen vier dagen vastend in afzondering in de natuur. Bij de terugkeer naar ‘het gewone leven’, is de eerste stap door de poort belangrijk. Dan wordt hen gevraagd of ze bewust kiezen voor het leven en wat de les is die zij geleerd hebben.

De veren – zijn afkomstig van de grote gier en de buizerd. Roofvogels zijn vogels met een scherpe blik die rondcirkelend een perfect overzicht hebben vanaf grote hoogte. In een loslaatproces dat op sterven lijkt, heb je meestal te maken met het afsluiten van een periode. Het is goed om dan het overzicht te hebben en het verleden in zijn geheel te kunnen overzien. De gier is een grote schoonmaker in de natuur. De veren van de grote gier zijn daarom een sterk symbool voor het opruimen van oude dingen.

De kleur oranje – staat in veel oosterse culturen, zoals in India, voor het loslaten. Monniken dragen mede daarom hun hele leven oranje gewaden. Het is ook de kleur van het vuur, dat kan reinigen en transformeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *