Geplaatst op Geef een reactie

Wat je zoekt , is op zoek naar jou

fragment uit mijn eerste boek: ‘Herinner wie je werkelijk bent. Een bewuste weg naar je nieuwe leven.’ Uitgegeven bij Boekscout.nl 2020

‘In het streven en het zoeken naar een hoger bewustzijn buiten onszelf, haal ik graag de wijze woorden van Rumi aan: ‘Wat je zoekt is ook op zoek naar jou.’

Wat we buiten onszelf zoeken, geeft uiteindelijk niet de ver-vul-ling die we hopen te vinden.

Daarom is het voor velen nog moeilijk om te accepteren dat de eenheid en het gevoel van compleet zijn bij onszelf begint.

In relaties kan dit een aanleiding geven tot een relatiebreuk. Het idee van niet heel of compleet te zijn zonder de ander is een ‘script’ dat zich keer op keer herhaalt.

Patronen die ontstaan zijn door conditionering, opvoeding en socialisatie, staan haaks op wat liefde in haar hoogste essentie IS.

Het is een geloofssysteem, waarbij ‘angst’ in de onderstroom waarneembaar en voelbaar is.

Het Watermantijdperk laat ons op indringende en diepgaande manieren ervaren dat oude beperkende patronen een enorme transitie ondergaan. Vanuit onvoorwaardelijke Zelfliefde en emotionele uitrijping wordt een basis gelegd voor inspirerende liefdevolle verbindingen. We worden ‘sparringpartners’ voor elkaar. Gelijk-waard-igheid en samenwerking zijn de kernwaarden voor de Nieuwe Tijd waarin strijd, concurrentie, jaloezie mag losgelaten worden.

Dit vraagt voor de komende tijd het opschonen van alle diepgewortelde pijn die we ooit hebben ervaren, los zelfs van de lineaire tijd. De gewonde healer, Cheiron, vinden we terug in onze geboortechart. Precies daar zit het evolueren van het ‘lijden’ aan het leven, naar het leven ‘leiden’ vanuit de oorsprong-rijke bedoeling en zingeving.

We kunnen bewust keuzes maken door te erkennen dat wij krachtige scheppers zijn van ons leven. De keuze om te scheppen vanuit een ‘drama-script’ is de gekende weg en is een reflectie van het massa-bewustzijn. ( toevoeging: binnen de matrix)

Scheppen vanuit het oorsprong-rijke potentieel dat iedereen bij geboorte heeft meegekregen is de nieuwe uitdaging. ( toevoeging: her-inner je wat jouw bijdrage is aan het transitie naar de Nieuwe Tijd, en jouw zielsblauwdruk)

Het is een bijzondere tijd, waarin niets meer het oude zal worden en dat kan heel wat gevoelens en emoties teweegbrengen. ( toevoeging: dit is het illusoire beeld dat de mensheid wordt voorgehouden)

De andere kant van de werkelijkheid is dat iedereen kansen krijgt om te onderzoeken wat resoneert in ieders Bron-Waar-achtig Zijn.

Niets gebeurt toevallig ( toevoeging: deze transitie in het bewust Zijn en bewustzijn is een noodzakelijke beweging om zich los te maken uit de matrix), alles vindt plaats met een ‘reden’, een hoger plan.

Dat het duidelijker zal worden, de puzzelstukjes in mekaar zullen vallen, is het vertrouwen waard. ( toevoeging: het vertrouwen vanuit onze scheppingskracht).

Het is een tijd waarin het Hoger Hartsbewustzijn geactiveerd kan worden.

Uit ‘Herinner wie je werkelijk bent. Een bewuste weg naar je nieuwe leven. ‘ Mei 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *