Geplaatst op Geef een reactie

We zijn spirituele wezens met aardse ervaringen

fragment uit mijn eerste boek ( momenteel niet leverbaar)

‘In essentie ZIJN we allemaal spirituele wezens met aardse ervaringen’. Dat is wat we in vele citaten lezen. Ondanks de ontelbare inspirerende citaten, neem ik ook waar dat er heel wat frustratie, ontgoocheling, verwarring is in het ankeren van het leven op aarde als spiritueel Bronwezen.

De overtuigingen, beelden en verwachtingen rond spiritualiteit zijn concepten, gecreëerd en vastgezet in een wirwar van definities, citaten en waarheden.

We weten inmiddels dat spiritualiteit een heel ruim begrip is. In welke mate kunnen we spreken over ‘bewustzijn?’

Geprogrammeerd bewustzijn waarin we aannemen dat we bewust zouden zijn, zonder te onderzoeken en vragen te stellen, is slechts het herhalen van wat ons werd verteld. Is dit waarachtig authentiek bewustzijn?

Zo niet, wat is bewust ZIJN dan wel?

Dat kunnen we ontdekken door waar te nemen en te onderzoeken. Niets voor waarheid aan te nemen, maar te zoeken naar eigen waarheid op een dieper niveau.

Spiritualiteit kent geen groei, omdat we al spirituele wezens zijn. Voornamelijk het ons her-inneren, wat het afpellen van oude lagen noodzakelijk maakt, is de weg naar Bron.

Het is veeleer het ‘ont-wikkelen’ van de enorme gelaagdheden die haaks staan op wie je werkelijk Bent. Ik zie het eerder als een weg van ‘ontgroeien’ om verbinding met het hart te maken. De reis naar het hartsbewust Zijn kent geen stilstand, zelfs in de ervaring van stil te staan, is er een voortdurende subtiele stroom voelbaar.

Spiritueel bewust Zijn is een staat van ZIJN, waarin we volledig in het moment aan-wezig ZIJN. Dat moment kan zelfs ervaren worden als ‘eenheidsbewust Zijn.

Uit ‘Herinner wie je werkelijk bent. Een bewuste weg naar je nieuwe leven.’ Mei 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *