Geplaatst op Geef een reactie

Seksuele koorden in relaties

Seksuele koorden

Seksuele verbindingen zijn de meest intense etherische verbindingen en heel belangrijk in het kiezen van intieme partners, precies vanuit de diverse lagen waarmee partners zich verbinden bij intimiteit. Ik hoor wel eens vaker in gesprekken dat mensen intiem zijn geweest met elkaar, in een vriendschap+ relatie of in de situatie waar partners nog verbonden zijn in een primaire relatie.

Intuïtief wordt gevoeld als er meerdere seksuele partners betrokken zijn, ook al zou het ontkend worden. Op die vragen kies ik er in mijn consulten voor niet te antwoorden of een partner al dan niet ‘vreemdgaat’. Ik stel altijd voor het gesprek heel openhartig met de partner aan te gaan. Soms wordt het ontkend tot het uiteindelijk na een tijdje wel duidelijk wordt dat een driehoeksverhouding niet langer vol te houden is.

Meestal is het een zoeken naar antwoorden of een bevestiging dat er sprake is van een derde persoon of zelfs meerdere personen. Het loont altijd de moeite om professionele hulp in te schakelen, als partners toch nog voldoende liefdes- en verbindingskracht voelen voor elkaar, te onderzoeken hoe een relatie hersteld kan worden of zich voor te bereiden op het loslatings- en onthechtingsproces.

Energetisch verbinden partners zich niet alleen fysiek maar evenzeer met de chakra’s en vloeistoffen van elkaar. Vooral het tweede chakra is heel kwetsbaar. Waar voornamelijk het tweede chakra vermengd wordt met energetische vloeistoffen van derden, ontstaat vaak een nog diepere verwonding, dan er al was. Heel veel partners beginnen een relatie met ongelooflijk diepe wonden en traumatische ervaringen, waarrond een diepgeworteld schuld- en schaamtegevoelen leeft, mede gecreëerd in een tijdscultuur om seksualiteit binnen de perken van co-creatie te houden. Het tweede chakra is bij velen verwond en uit balans geraakt.

Als partners zich dus niet bewust zijn van hun energieveld, niet bewust zijn van de impact van het zich verbinden met derden of meerderen, ontstaan nog diepere wonden. Binnen een partnerrelatie ontstaat dan controle enerzijds en vanuit een diep gevoelde pijn het sluiten van dit chakra anderzijds.

Een excessief open tweede chakra vinden we terug bij partners die een excessieve ‘honger’ hebben naar seks, wat op zich geen teken hoeft te zijn van een verlangen naar intimiteit. Vanuit de Chinese geneeskunde weet ik dat excessief consumeren op termijn leidt tot uitputting en verzwakking van de nieren (Chi). Ook dat vraagt om een diepere beschouwing.

Misbruik, in alle vormen die we kennen, leidt meestal tot verslavingsgedrag en afhankelijkheid, maar ook door het verkeerd gebruiken van deze energie kan leiden tot bewustzijnsvallen. Ik merk vaak op dat beëindigde relaties heel snel vervangen worden door een volgende relatie. ( vaak reboundrelatie) zonder de tijd te nemen de energetische koorden die er zijn geweest tussen partners op te schonen. Seksuele handelingen tussen partners hebben meestal heel intense etherische koorden met elkaar gecreëerd in de tweede chakra, die onbewust zijnde hiervan, meegenomen worden in een volgend relatie.

Belangrijk is in de fase van loslaten én onthechten, rekening te houden met het opschonen van de etherische chakrale verbindingen. In het geval van seksueel geweld worden donkere entiteiten in het energieveld van het slachtoffer geplaatst. Dit vraagt eveneens om diepgaande chakra-behandelingen en traumatherapie.

Soms vragen vooral vrouwen me in consulten of een nieuwe partner/geliefde nog steeds van de ander/ een ex houdt en waarom tot het zelfs verbieden in het in stand houden van een vriendschappelijk contact. Zoveel vragen, zoveel diepere angsten die aan de oppervlakte komen.

Partners die de relatie beëindigen, stoppen in principe het fysiek- seksueel contact. Ook psychologisch kan de band/verbinding vervagen en stoppen. Maar de diepere spirituele energetische verbinding kan niemand verbreken.

Vooral vrouwen horen dit niet zo graag omdat de angst om verlaten of bedrogen te worden nog enorm sterk leeft. Dus vragen als ‘ denkt mijn partner nog (vaak) aan zijn/haar ex’ kan ik niet beantwoorden in een ‘ja’ of ‘nee’ ( = mee-creëren van angst, wantrouwen, jaloezie is niet-wenselijk!) omdat de energetische snoeren heen en weer lopen, afhankelijk van de intensiteit die er is geweest.

Vanuit die bewustzijnsstaat, angst en controle en bezitsdrang, wordt een zaadje gecreëerd, die de verbinding belast en vertroebelt. Emotioneel volwassen omgaan met elkaar is belangrijker dan elkaar te onderwerpen aan een kruisverhoor.

Er kan geen heling plaatsvinden in de vaak heel langdurende wonden in de tweede chakra vanuit dit bewustzijnsstaat.

Ik geloof dat hierin de krachtigste transformatie kan plaatsvinden door bewuster om te gaan met waar onze diepste pijn en verwonding om de diepste heling vraagt.

Niet door het afdwingen of verbieden, maar wel door oprecht eigen verwondingen te erkennen en daar het intra-inner-proces aan te gaan. De weg naar emotioneel volwassen uitgerijpt sparringpartnerschap.

Juni 2021

www.miekecoigne.com

www.boekscout.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *