Geplaatst op Geef een reactie

Tarot als Levensweg

Soms hebben mensen het idee dat Tarot readingen als doel hebben het leven ( algemeen belicht) als een vaststaand gegeven ‘te voorspellen’. Sommigen vinden het werken met Tarot readingen bedrog, en dat heeft grotendeels te maken met het niet-weten, of ook wel eens negatieve ervaringen ermee. Onrealistische verwachtingen koesteren en /of halsstarrig vasthouden aan een gewenste uitkomst (toekomst).

Tarot heeft niet als doel ‘voorspellingen’ te doen, maar brengt tendenzen aan de oppervlakte, die jou verder helpen obstakels te overwinnen, groeikansen te zien, veranderingen die noodzakelijk zijn om jouw levenspad verder te zetten.

Je kunt uit heel wat leggingen de keuze maken wat op elk moment het beste bij je past, afhankelijk van de vraag, van de situatie waar je een heldere kijk op wilt.

De meest gekende tarotlegging is het Keltisch Kruis

Bij deze legging krijg je inzicht in een situatie waarin jij je bevindt. Ook het verleden, het heden en toekomende tendenzen komen erin aan de orde, alsook omgevingsinvloeden. Het is een behoorlijk volledige legging, waaruit heel veel informatie gehaald wordt.

Belangrijk is dat je 1 vraag stelt en niet meer, precies omdat dit het specifieke is van de Tarot. Je wilt een duidelijk inzicht in die vraag, en wat er rond die vraag allemaal speelt, waarbij jij straks weet hoe jij met de situatie kunt omgaan.

Een verhelderend consult start met een helder geformuleerde vraag. Een scherpe en bewuste focus. Soms vraagt iemand een open reading en voegen er na een minuut later aan toe ‘ dat hoef ik niet te weten’. Een open reading is open en brengt de voor het huidige moment de belangrijkste krijtlijnen naar voor. Dan gebeurt het wel eens dat iemand niet dat heeft gekregen waar hij/zij wel nieuwsgierig naar is/was.

De mate waarin de openhartigheid is een basis voor een fijn en constructief verloop in een consult.

De mate waarin er reeds op voorhand een vooringenomen of niet openhartige houding sterk aanwezig is, bepaalt het verder verloop.

Een reading vanuit een samen gedragen verantwoordelijkheid is nog steeds een voorwaarde om te evolueren en te groeien. Wat iemand uiteindelijk doet met de tendenzen, met de tools en inzichten is de verantwoordelijkheid van de vraagsteller.

Je kunt kansen laten liggen, onbenut laten, en ontgoocheld of boos reageren dat je die kans hebt laten liggen of je kunt voor een volgende keer een bewuste kwantumsprong nemen, al weet je niet altijd op voorhand hoe het verder zal verlopen. In elk moment kun je misschien de kwaliteit ontwikkelen om flexibeler om te gaan met veranderingen, of meer vertrouwen te ontwikkelen in je intuïtie, of minder aandacht besteden aan wat anderen over je beslissingen vinden…het zijn altijd kansen om meer en meer af te stemmen op een wetend veld, je hoofd, je hart en je Ziel.

Welke reading je ook vraagt…alle ingangen leiden naar ‘wie ben ik en wat draag ik uit vanuit mijn zielsblauwdruk’.

Jij bent de architect, de weefster/wever, spinner/spinster, Creator van jouw leven. En dat kan wel eens helemaal anders zijn dan wat het hoofd denkt, wat het ego wil, maar het hart een andere richting uitwijst. Houd je dan halsstarrig vast aan het bekende of beweeg je mee?

Kaarten vertolken de energie, maar voorspellen of beloven niets. Het is wat iemand met de energie die middels kaarten vertolkt wordt, doet. En precies daar wil het nog wel eens wringen in het veranderen van een hardnekkige mind-set.

In dit hele proces fungeer ik als raadsvrouw, een gids, een hart-opener, maar JIJ bent de architect. Net zoals ik dat ben en iedereen een bouwer, een wever, creator IS.

Dat is hoe bezield en bezielend je de dingen des leven doet, door de ziel te voeden en te verbinden met jouw scheppings-en creatiekracht. Op weg naar zelfrealisatie van jouw potentieel.

In dit geheel is de TAROT een weerspiegeling van de levensarchitectuur, van levenscycli, van weven, van bouwen, van groeien/ontgroeien, van loslaten/ transformeren en vernieuwen.

Benieuwd naar jouw uitgebreide jaarreading voor 2024?

Engelentarot reading consult – Mieke Coigné (miekecoigne.com)

https://miekecoigne.com/…/jaarreading-2023-engelentarot/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *