Geplaatst op Geef een reactie

Zeven van Vuur: ‘Waar-zeggen, signalen , acht slaan op intuïtie, naar binnen kijken, antwoorden zoeken, ontdekking, bewustzijn, vertrouwen’

Sleutelzinnen: ‘Geef gehoor aan je intuïtie, een gevoel van herkenning, onverklaarbare toevalligheden, momenten die zich herhalen, persoonlijke interpretatie is cruciaal, alleen jij weet het antwoord, kijk verder dan de oppervlakte, observeer en wees bewust.’

Kaartbetekenis: ‘De Zeven van Vuur’ vertegenwoordigt de ontwikkeling en het gebruik van je intuïtie om de weg vooruit te zien en mogelijke uitkomsten.

Intuïtie is dat onderbuikgevoel – het is een instinctief of onbewust weten – dat, als je er acht op slaat, je kan behoeden te snelle impulsieve beslissingen en je ertoe kan brengen om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Het is een gevoel van herkenning dat we vaak negeren, maar als we ervoor kiezen er acht op te slaan, kunnen we in harmonie met onze omgeving door het leven gaan.

Door je bewust(er) af te stemmen op je intuïtie en erop te vertrouwen kun je merken dat je steeds duidelijk helder leert waar te nemen. Onderweg begin je signalen en berichten te zien en op te merken. Je neemt nota van die kleine ‘onverklaarbare toevalligheden’ (en synchroniciteiten) en momenten die zich blijven herhalen.

En als je er acht op slaat, kun je deze meenemen op een boeiend en leerrijk ontdekkingsavontuur, waarbij je niet de waarheden onthult die jij zoekt.

Het gebruiken en gehoor geven aan jouw intuïtie kan je naar kansen en ervaringen leiden die het potentieel bieden om je zowel voldoening te geven als anderen te inspireren.

Om op je intuïtie te kunnen vertrouwen, dien je echter naar binnen te kijken en bepalen wat de boodschap voor jou persoonlijk betekent.

Je kunt het advies van een ander vragen. Je kunt begeleiding van een ander zoeken wat jou verder faciliteert en inspireert, maar alleen jij kent je antwoorden. Persoonlijke interpretatie staat centraal. Vertrouwen op de kennis die in jouw onderbewustzijn is opgeslagen, is de sleutel.

Derde partijen kunnen inzicht bieden, maar zij zien en begrijpen het leven door ogen die zijn gevormd en beïnvloed door hun eigen ervaringen, niet die van jou.

Alleen jij weet wat iets specifiek voor jou betekent. Alleen jij weet of iets goed voor je is.

De Zeven van Vuur vertegenwoordigt de behoefte om op dit moment actief je intuïtie en instincten te ontwikkelen of erop te vertrouwen. Kijk om je heen. Observeer. Respecteer de waarheden die aan het licht komen door te gaan waar je intuïtie je naartoe leidt.

Elke dag krijgen we tekenen die, als we er gehoor aan geven, kunnen onthullen wat ons te wachten staat.

De Zeven van Vuur vertegenwoordigt eveneens de noodzaak om op deze tekenen te letten en acht te slaan op de inzichten die ze bieden. Observeer de mensen om je heen. Kijk goed naar gedragspatronen die zich herhalen, en schenk aandacht aan gesproken woorden die geen spiegelende acties hebben.

Denk niet aan gebroken beloftes, overdreven reacties op vragen, een onvermogen om elkaar aan te kijken en gelach dat geforceerd of gekunsteld lijkt.

Het zijn allemaal aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Leer kijken. Leer luisteren. Luister naar wat jouw waarnemingen en zintuigen je vertellen. Als je de neiging hebt om ze af te wijzen, doe dat dan niet. Negeer ze niet. Als je gevoel je vertelt dat iets niet is wat het lijkt, kijk dan verder dan de oppervlakte en zie wat er werkelijk is… en pak het dan aan.

De Zeven van Vuur als uitdager waarschuwt je ervoor niet afwijzend te zijn. Let op. Kijk. Observeer. Ontdek de waarheid. Ga in op de tegenstrijdigheden en inconsistenties. Zie de tekens – zelfs degenen die misschien een beetje onduidelijk en onbeduidend lijken. Ze kunnen een toekomst voorspellen die niet in overeenstemming is met jouw doelen.

Gebruik je intuïtie. Wat vertelt het jou? Dit is je Hogere Zelf, je Ziel, die tegen je praat. Dit is de manier waarop de begeleiding komt, door je lichaam, door de fluisteringen van je hart. Wat voelt licht en goed? Wat voelt alsof het ontbreekt, of niet goed bij je past. Let op de mensen om je heen. Kijk uit naar acties die overeenkomen met woorden. Dit is authenticiteit, wanneer beloften worden nagekomen en het gedrag overeenkomt met wat er wordt gezegd. Als ze hun praatje niet nakomen, loop je de tegenovergestelde kant op, die is niets voor jou!

Negeer deze leiding niet, het is een kostbaar geschenk. Vertrouw op jezelf. Als je dat gevoel voelt, en je weet gewoon dat iets niet is wat het lijkt… vertrouw erop dat het klopt ( in je hart) en wacht op bevestiging, het wordt hoe dan ook altijd duidelijk en helder.

Luister er dan naar en neem afstand. Creëer grenzen waarmee je de situatie kunt beoordelen zonder dat je erin wordt meegesleurd. Aarde Engelen en Lichtwerkers willen het beste in iedereen zien.

En toch is niet iedereen in zijn leven in staat om het beste van zichzelf te geven of te gunnen, waardoor er zich wel eens wrijvingen kunnen voordoen onder de vorm van negatieve afbrekende kritiek, jaloezie, de ander niets gunnen….wie weet herken je dit in situaties dat wat je ook doet, er zullen altijd mensen zijn die op alles wat je doet en zegt een oordeel over vellen, klaar zullen staan om je proberen onderuit te halen. Je kunt je laten meesleuren in zo’n destructieve verpletterende projecties of je kunt afstand ervan nemen, wetend dat dit eigenlijk niets met jou te maken heeft. En dit geldt voor ons allemaal. Zonder uitzondering.

Loslaten en ze hun eigen weg laten gaan, het is tenslotte hun reis, net zoals deze de jouwe is.

Luister naar jezelf. Rechtvaardig toxisch destructief gedrag van een ander om welke reden dan ook niet. Wees eerlijk en trouw aan jezelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *