Geplaatst op Geef een reactie

Oorsprongrijke co-creatieKracht vanuit ieders Bron- en ZielsSIGNatuur

Het maakt niet uit wat je ‘overtuigingen’ zijn over hoe de samenleving eruit zou moeten zien, we kunnen allemaal de pijn voelen die voortkomt uit het leven in het huidige paradigma. Aangezien we diep voelen dat alles zo veel beter zou kunnen zijn dan het is, hoe kunnen we dan overschakelen naar een beter paradigma of een bewust natuurrijk oorsprongrijk leven vanuit ieders Bron-Zielssignatuur.

Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst begrijpen hoe een paradigma op zich niet verschuift. Veranderingen van paradigma’s gebeuren nooit omdat de ‘massa houders’ en ‘bekrachtigers van oude paradigma’s’ het ‘oude’ niet willen opgeven. Ze worden nooit opgegeven; ze worden gewoon irrelevant en brokkelen door het toenemende bewustzijn van de mens langzaam af.

Het is belangrijk om dit te begrijpen, omdat de meerderheid van de mensen nog steeds een onderliggende aanname heeft dat om een ​​betekenisvolle verandering in de samenleving te zien, je het tegen het oude paradigma moet opnemen. Deze weerstandsenergie is geen creatieve energie maar een strijdende energie.

Als je in de derde dimensie mee-speelt, neem je het op tegen spelers die elke truc uit het boek kennen en je elke dag van de week verslaan tijdens het spel. Het is het spel binnen de matrix. Je kunt je laten verleiden om binnen de matrix-realiteit het spel mee te spelen, je kunt ook je positie veranderen van mede-speler naar waarnemer.

De overtuiging leeft hierbij dat dan alles bij het oude blijft, dat je toch iets moet ‘doen’, alleen onttrekt dit spel en de strijd heel veel energie, die je nodigt hebt om vanuit Bron te creëren. Bron is niet buiten jou, maar in jou.

Protesten, boycots en andere verzetsstrategieën werken niet zoals ze bedoeld zijn. Zelfs als er een tijdelijke verandering is, of in ieder geval de schijn ervan, is dit een andere slimme truc die wordt gebruikt om mensen voor de gek te houden door te geloven dat ineffectief oorlogvoerend bewustzijn echt werkt. Het leidt niet tot een betere toekomst. Je kunt eenvoudig naar de voorbeelden in zowel de oudere als de recente geschiedenis kijken om te zien dat dit waar is.

De Franse Revolutie leidde ertoe dat Frankrijk werd geplaagd door extreem geweld en een terugkeer van nog meer autoritarisme voor nog eens 100 jaar. De Arabische Lente in 2011 leidde tot een contrarevolutie die ertoe leidde dat tal van provincies in het Midden-Oosten in burgeroorlogen en mislukte staten terechtkwamen. Naar de oorlogsmodus gaan zal niet leiden tot de mooie toekomst die je misschien gelooft.

Het bestaande paradigma is achterhaald :

‘ Je verandert nooit dingen door tegen de bestaande realiteit te vechten. Om iets te veranderen, bouw een nieuw model dat het bestaande model verouderd maakt.’ Buckminster Fuller

Nu we het einde van de Kali Yuga in 2025 bereiken, is het de hoogste tijd dat we begrijpen hoe we onze realiteitsscheppende krachten kunnen gebruiken op een manier die daadwerkelijk helpt bij het co-creëren van een bewust paradigma waarin we allemaal gedijen.

De sleutel ligt in wat de vooruitstrevende uitvinder en visionair Buckminster Fuller zei. Vuur met vuur bestrijden leidt er alleen maar toe dat alles vlam vat en afbrandt. Als we eindelijk het verdeeldheid-bevorderende strijdende bewustzijn willen overstijgen, moeten we denken en handelen vanuit creatieve oplossingen.

In plaats van het op te nemen tegen het matrixbesturingssysteem en een van de vele aanhangsels, is het beter om het gewoon achterhaald te maken. Het wordt een ineffectieve slappe ‘noedel’ die niet langer wordt ondersteund door de energie van het collectieve bewustzijn.

De meeste mensen in de alternatieve en meer bewuste gemeenschappen, de ‘wakkere’ cultuuroorlogsbeweging en allerlei soorten activisten, richten zich op alles wat er mis is in de wereld.

Alles over het huidige paradigma is niet op één lijn met de Waarheid, dus natuurlijk zal er voortdurend meer en meer worden ontdekt. Door een overdreven gefocust zijn op hoe vreselijk de dingen zijn en je voorbereiden om je gevechtsuitrusting aan te trekken, zullen we er niet op magische wijze vanaf komen.

Om dat te doen, moet je een schepper worden, geen vernietiger. Laat Kali de vernietiging doen. Paradigma’s vallen uit elkaar als mensen ze niet langer hun energie geven. Dat is het ware vernietigingsproces van een dissonant paradigma.

We hebben allemaal onze eigen unieke vaardigheden, capaciteiten, talenten en interesses. Steeds meer mensen zoeken naar manieren hoe ze vanuit die kernkwaliteiten een steentje willen bijdragen. Het maakt deel uit aan het uitvouwen van nieuwe blauwdrukken ( de oorsprongrijkheid ervan is in elk mens aanwezig in het DNA) en het nieuw paradigma.

Dit betekent actie ondernemen op energetisch en fysiek niveau. Denk globaal en handel lokaal. Maak kleine stappen in de richting van jouw visie op hoe de wereld een betere plek zou kunnen zijn. Er zijn velen van ons die ons deel doen om oplossingen te brengen voor problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd en deze in realiteit om te zetten. De zaadjes worden hier en daar geplant en dat is dus het samen co-creëren.

Als je iets herkent dat voor jou voelt als horend bij het oude paradigma, zoek dan uit wat dan wat wel afgestemd is op het creatieve scheppingsveld. Het begint al bij ons taalgebruik. Hoe scherper je waarnemingsvermogen zich ontwikkelt, om de energie/ de trillingen en resonanties te ‘voelen’ van de woorden die je uitspreekt of die je hoort bij anderen, hoe duidelijker het wordt dat ook onze taal een ingevoegd programma is, verre van oorsprong-rijk. Inspireer daarin ook de mensen om je heen. Sta stil bij die frequenties, en vooral ‘voel’ heel diep in je wezen.

Wat het creatieveld ondersteunt en in overeenstemming is, blijft overeind, wat er slechts een vervorming van is of de schijn geeft van inherent te zijn…is vluchtig en vervaagt. Verdwijnt.

Draag je steentje bij aan het co-creëren van een bewuster paradigma en het zal veel dichter bij werkelijkheid worden dan proberen naar een betere wereld te komen door tegen het oude paradigma te vechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *