Geplaatst op Geef een reactie

Vanaf 24/25 december Meditatieve spreuken Steiner

“Het licht schijnt in de duisternis”

De Christusimpuls schenkt in deze heilige nacht aan de mens in de diepten van de ziel die met het lichaam verenigd is, de geboorte van het Christuslicht.

25/26 december Meditatieve spreuk:

“In Christus draag ik het wereldleed tot zijn genezing”

De Christusimpuls werkt tijdens deze heilige nacht door tot in het etherlichaam. Er is een herinnering aan al het wereldleed v.h. afgelopen jaar. De geboorte van het Christuslicht in de ziel werkt in deze nacht door, tot het etherlichaam, waardoor een milde stemming ontstaat van medelijden om het wereldleed te kunnen dragen. Ook gaat er een schenkende geneeskrachtige werking van deze invloed uit.

26/27 december Meditatieve spreuk:

“Christus is de verzoenende kracht van de wereldkosmos”

De Christusimpuls schenkt in deze nacht aan het astraallichaam de eigenlijke kracht van de vrede, zodat licht en duisternis in de ziel en daarmee ook in het gehele universum met elkaar verzoend kunnen worden.

27/28 december Meditatieve spreuk

 “Als ik, ben ik in Christus”

In de gewaarwordingsziel wordt het lijden ondervonden en het verlangen gewekt hiervan vrij te kunnen zijn. De Christusimpuls geeft in deze nacht aan het ik van de mens de mogelijkheid om geestelijk zelfstandig en innerlijk vrij de worden van de oorzaken van het lijden.

28/29 december Meditatieve spreuk:

“Door de engelen kan mijn karma vrucht dragen, doordat mijn ziel tot wijsheid wordt”

De engelen zijn de mens behulpzaam bij de innerlijke ontwikkeling en geven imaginatie, inspiratie en intuïties als de mens door middel van gebed of meditatie een verbinding met zijn hoger Zelf zoekt. Ook geven zij het bewustzijn wat de reden zou kunnen zijn voor het karma wat de mens treffen kan. Tijdens deze heilige nacht is het de Christusimpuls die aan de mens de actuele kiem van de Angeloi schenkt als de mogelijkheid om zijn geestelijk bewustwordingsproces te gaan, zijn karma te verstaan het te vereffenen, tot kracht te komen om de hiermee verbonden moeilijkheden te overwinnen en zijn voorgeboortelijke ontwikkelingsimpulsen te herinneren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *