Geplaatst op Geef een reactie

Meesterschap in de nieuwe tijd (24-10-1998)

De inwijdingsweg naar meesterschap is een mystieke, stille weg…test op test laten ons zien of we kunnen blijven staan en ons meesterschap hard kunnen maken…

Inleiding – In het proces van de bekrachtiging van de aquariusblauwdruk werd de kosmische mens in de mens ontsloten. De kosmische mens kent een dertienvoudig kosmisch bewustzijn en heeft dertien chakra’s. Door zijn bewustzijnsstructuur konden nieuwe, universele taken aan hem worden vrijgegeven, waaronder het Beheer van het Leven, het Beheer van de Evolutie en van de Schepping. Deze taken zijn weliswaar vrijgegeven aan de kosmische mens, maar deze zal hierin pas kunnen staan nadat hij voldoende discipline (meesterschap) verworven heeft over alle lagen van zijn dertienvoudig wezen. Het kunnen dragen van deze taken is namelijk gerelateerd aan de staat van meesterschap over het eigen wezen.

Meesterschap, werkerschap en de weg van inwijding – Meesterschap, universeel werkerschap en de weg van inwijding gaan hand in hand. Hoe beter gedisciplineerd een mens is, hoe groter zijn verworven meesterschap, des te krachtiger zullen de universele taken zijn die aan hem worden toevertrouwd. Dit alles ligt beklonken in zijn weg van inwijding.

Meesterschap, werkerschap en de weg van inwijding zijn altijd al met elkaar verbonden geweest. Ze hebben echter, nu de mens een dertienvoudig kosmisch bewustzijn heeft gekregen, een veel grotere invloed op zijn leven. Hij kan er veel meer mee doen. Er kunnen nu bovendien hogere vormen van meesterschap ontsloten worden die direct gerelateerd zijn aan de universele taken die de mens in de komende tijdperken mag gaan uitvoeren.

Gedurende deze dag zal de weg van inwijding voor drie tijdperken worden geschetst. De nieuwe vormen van meesterschap, de universele taken die erbij horen en de voorwaarden waaraan de mens dan moet voldoen, zullen u verklaard en aangereikt worden. De nieuwe vormen van meesterschap zullen tevens in uw bewustzijn verlevendigd worden.

1. De Spiraal van Bewustwording (persoonlijkheid)

In de Spiraal van Bewustwording werkt de mens aan de bewustwording van zijn lagere aard, de persoonlijkheid. In deze spiraal zal hij het Meesterschap over de Persoonlijkheid verwerven.

2. De Spiraal van Transformatie (ziel, hogere geest)

Na het verwerven van het Meesterschap over de Persoonlijkheid vangt in de Spiraal van Transformatie het werkerschap van de mens aan. Hij wordt ingewijd in zijn hogere en hoogste zijn. In dat proces overstijgt hij zijn persoonlijke groeiprocessen en zal hij worden ingewijd in het lagere, het hogere en het hoogste zijn van de schepping. Hij zal meesterschap verwerven over alle dertien bewustzijnsgebieden van hemzelf en van de schepping en hij zal de daarbijbehorende universele taken tot ontwikkeling brengen.

Deze dertien fasen van meesterschap zijn onderverdeeld in:

a. Het Kosmisch Meesterschap – Het meesterschap over het lagere zijn van de schepping.

b. Het Hoger Kosmisch Meesterschap – Het meesterschap over het hogere zijn van de schepping.

c. Het Groot Kosmisch Meesterschap – Het meesterschap over het hoogste zijn van de schepping.

Deze drie niveaus worden overkoepeld en gecompleteerd in:

d. Het Meesterschap over de Schepping – Mens en schepping (Schepper) zijn volledig één.

3. De Spiraal van Transmutatie (goddelijke kern)

In de laatste fase van de Spiraal van Transformatie begint de Spiraal van Transmutatie reeds werkzaam te worden. Deze werkzaamheid helpt de mens het Meesterschap over de Schepping te verwezenlijken. Daardoor zal hij de menselijke evolutie kunnen overstijgen om de goddelijke evolutie te mogen binnengaan. De mens is op dit niveau een universeel inwijder van het leven en zal nog hogere universele taken in zich mogen ontmoeten. Hij mag ‘de God in hem’ tot ontplooiing brengen op het niveau van het Leven, het Zijn en het Bestaan. Hij verwerft daarin:

a. Het Meesterschap over het Leven

b. Het Meesterschap over het Zijn

c. Het Meesterschap over het Bestaan

Deze drie niveaus worden overkoepeld en gecompleteerd in:

d. Het Groot Universeel Meesterschap

N.B. Nog hogere gebieden dan het Leven, het Zijn en het Bestaan zullen in de toekomst in het menselijk bewustzijn geïntegreerd mogen worden. Deze vallen echter onder een hogere spiraal van evolutie, die momenteel nog niet beschreven kan worden.

Met dank aan Sonia (+) die ons diepe wijsheden als vrouwelijke mystica heeft aangereikt. Meesterschap is een ontwikkelingsweg die we diepmenselijk doorleven en is een andere weg dan New Age concepten. Niet beter, niet slechter, wél anders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *