Geplaatst op Geef een reactie

In balans brengen en Integreren van je innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie

Waarom is het belangrijk om je innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie in balans te brengen. In veel consulten merk ik in toenemende mate dat er flink gestoeid wordt hiermee en dat zie ik vooral terug in intieme relaties, maar ook algemeen in het dagelijkse leven.

Vanuit onder meer systemische werk is het vrij snel duidelijk vanuit welke pool iemand overwegend in het leven staat en dat geldt voor zowel de man als de vrouw.

Balans brengen in de beide polen is dus niet zoiets wat je in een handomdraai lukt, omdat er zoveel lagen onder zitten die eerst ontmanteld dienen te worden. Het is niet omdat iemand zich met een verleidelijke look etaleert dat de vrouwelijke energie in balans is. Het is niet omdat iemand een succesvolle ondernemer is, dat je mannelijke energie in balans is. Soms zijn die polen excessief ontwikkeld. Wat we vooral zien is de schil en de buitenkant, wat onder die schil leeft en beweegt is soms anders dan wat we zien.

Hoe breng je je innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie in balans, en waarom is het belangrijk? Het creëren van harmonie tussen de innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie is de heilige mystieke alchemie. Zowel mannelijke als vrouwelijke energieën zijn uitdrukkingen van het Absolute. Die energieën stromen door ons lichaam en de natuur en creëren een dynamiek tussen de ziel (vrouwelijk) en het hogere zelf (mannelijk). Men ontkomt er niet aan.

De uiterlijke werkelijkheid weerspiegelt de harmonie van de innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie. Wanneer we een staat van eenheid bereiken, ondersteunen het innerlijke mannelijke en innerlijke vrouwelijke elkaar en co-creëren in plaats van in strijd te zijn.

De innerlijke harmonie vertaalt zich in onze dagelijkse ervaringen en ervaren we als in stroming zijn met het leven. We betreden een zone van vloeibaarheid en vrede met de uiterlijke realiteit. En de harmonie weerspiegelt zich in een stabiel mentaal en emotioneel lichaam, onze relaties en ons levensdoel. Dus hoe breng je je innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie in balans? Laten we eerst eens kijken naar jouw leidende energie.

Wat is jouw leidende energie?

Ongeacht het geslacht, iedereen heeft zijn innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie. Dat is oerenergie, en hun kosmische dans smeedt onze werkelijkheid en is in iedereen aanwezig. Iedereen heeft echter een unieke verhouding van innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie, waardoor een van hen de leidende energie is.

Stel dat iemand vanuit een sterk overheersend vrouwelijke energie leeft en de rest is mannelijk, dan is in dit geval is de leidende energie vrouwelijk – ongeacht het geslacht.

Iemand anders kan vanuit een sterk overheersend mannelijke energie leven en minder of weinig vrouwelijke energie hebben, waardoor ze zich in de eerste plaats identificeren met mannelijke energie. Nu is het niet nodig om de verhouding tussen de beide te veranderen en om te zetten in een andere leidende energie. Ook dan wordt disbalans gecreëerd. Het enige waar de uitnodiging ligt is een balans creëren tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Om ze te laten samenwerken zoals ze bedoeld zijn – als gelijkwaardige partners, gelijkwaardige polen die complementair en voedend zijn.

Wanneer we een balans creëren tussen het innerlijke mannelijke en het innerlijke vrouwelijke, streven we niet naar een 50-50-verhouding. Integendeel, we werken met wat natuurlijk is en gebruiken de niet-leidende energie om de leidende energie in evenwicht te brengen.

Hoe breng je je innerlijk mannelijk en innerlijk vrouwelijk in balans?

Hoe breng je je innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie in balans? Laten we ons het yin en yang-symbool voorstellen. Hier vertegenwoordigt zwart het vrouwelijke en wit het mannelijke bewustzijn. De zwarte stip in de witte energie balanceert het witte bewustzijn. Daarom moet men hun innerlijke vrouwelijke omarmen om een evenwichtige innerlijke mannelijke energie te bereiken. Dit betekent niet dat men vrouwelijk moet worden!

Het lijkt misschien alsof je je intuïtie en gevoelens accepteert. Soms stellen we ons voor dat het accepteren van onze emoties betekent dat we overdreven emotioneel worden, maar dat is niet het geval. Emoties zijn berichten, verwijzingen naar waar onze energie vast kan zitten of wat niet op één lijn voelt.

Het gaat erom het emotionele lichaam niet te onderdrukken en ons bewust te zijn van wat we voelen, maar men hoeft niet het emotionele lichaam het hele wezen te laten beheersen.

Om de innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie in balans te brengen, gebruiken we niet-leidende energie om harmonie te creëren.

Voor degenen die zich meer identificeren met de vrouwelijke energie, betekent dit het integreren van hun innerlijke mannelijke energie. Zonder dit verliezen we een gevoel van evenwicht en kunnen we ons machteloos, overweldigd en niet in staat voelen om actie te ondernemen.

Evenzo, als we ons alleen op één van de energieën concentreren, creëren we een onbalans. Stel dat we alleen vrouwelijk of mannelijk willen zijn en de balancerende energie nog niet hebben geïntegreerd in de leidende energie, in dat geval volgt ons leven een soortgelijk patroon – we leven in extremen, emotioneel en mentaal.

Het innerlijke vrouwelijke en kracht

Mensen met leidende vrouwelijke energie creëren innerlijke harmonie door hun innerlijke kracht te omarmen. Wanneer we onze kracht omarmen, leren we hoe we onze levensenergie op de juiste manier kunnen gebruiken om iedereen ervan te laten profiteren, inclusief onszelf.

We worden niet bang voor de impact die we kunnen hebben. We leren de kracht van de stem te gebruiken. We verheffen onze families en gemeenschappen.

En het allerbelangrijkste: we worden heel creatief omdat de krachtige universele energie creatief is. We leren hoe we met kosmische energie kunnen werken als we onze vrouwelijke kracht accepteren. En we nemen verantwoordelijkheid voor onze kracht en wat we ermee kunnen creëren.

Aan de andere kant, als iemand met leidende vrouwelijke energie zou proberen om vrouwelijker te worden, zou dat meer disharmonie veroorzaken. Uiteindelijk kan iemand zich hierdoor machteloos en slachtoffer voelen van het emotionele lichaam, dat overactief wordt en levensbeslissingen drijft. Als we te veel in één uiterste gaan, moet er een reset plaatsvinden om de harmonie te herstellen.

Het innerlijke mannelijke en de liefde

Voor mensen met leidende mannelijke energie is het balancerende aspect het innerlijke vrouwelijke. Dus om je innerlijke mannelijke en vrouwelijke in evenwicht te brengen, moet je in het reine komen met je innerlijke vrouwelijke door contact/verbinding met je hart te leggen en je hart te voelen.

Het hogere hartchakra is een poort naar hoger bewustzijn. Wanneer we ons gevoel accepteren en liefdevolle wezens worden, leren we onze innerlijke kracht in evenwicht te brengen. Wanneer je jezelf toestaat lief te hebben en bemind te worden en gekoesterd te worden door je innerlijke vrouwelijke of vrouwelijke energie in een andere persoon, word je een krachtige leider, partner en ouder.

In het verleden werd het collectieve mannelijke gekwetst door de collectieve vrouwelijke energie. Sindsdien heeft de mannelijke energie muren van bescherming opgebouwd en een verlangen om te controleren. Maar wat je denkt te beheersen, bezit jou eigenlijk.

Het laat je niet kiezen wat een grenzeloos, oneindig wezen zou kiezen. Dus als je stopt met bang te zijn voor liefde, kun je het grenzeloze bewustzijn van je innerlijke god/godin aanboren. Daarom is het loslaten van de angst om de controle te verliezen genezing voor de mannelijke energie.

Wanneer je geeft vanuit je hart en jezelf liefde laat ontvangen, stap je in het onvoorwaardelijk gevende aspect van Bronbewustzijn vanuit vrijheid. Daarom kan de enige vrijheid worden gevonden door onvoorwaardelijk te worden, en daarvoor moet men vrede sluiten met de angst om gekwetst te worden of iemand pijn te doen, zodat ze kunnen handelen vanuit hun pure creatieve kracht.

Eenheid

We hoeven niet overdreven mannelijk of vrouwelijk te zijn om de innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie in evenwicht te brengen. Dit zou een nog grotere onevenwichtigheid veroorzaken. Maar we moeten de vrouwelijke en mannelijke dynamiek begrijpen en beide gebruiken in de verhouding die voor ons echt is.

Interne conflicten verdwijnen wanneer we een innerlijke staat van harmonie creëren door zowel het innerlijke mannelijke als het innerlijke vrouwelijke te omarmen.

Innerlijk conflict ontstaat wanneer een kant van ons iets wil dat in strijd is met wat een ander deel van ons wil. En dit gebeurt meestal omdat ons innerlijke mannelijke en innerlijke vrouwelijke niet communiceren. We kunnen vastzitten in de ene cyclus en de andere polariteit niet begrijpen.

In het innerlijk ervaren eenheidsgevoel, voelen we niet meer of we mannelijk of vrouwelijk zijn. Ze dansen samen – wanneer de een initieert, reageert de ander. De dans wordt naadloos, zonder pauzes of aarzeling, dus ze verschijnen als één danser – één lichaam van oer-energie dat door de lichaamstempel van de Geest beweegt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *