Geplaatst op Geef een reactie

Zuiverheid – handelen vanuit Liefde

Als er iets moeilijk in het leven is, dan is het wel om zuiver te handelen. Want in het handelen kruipen steeds weer persoonlijke belangen in. Zuiver handelen is onpersoonlijk handelen; handelen vanuit Liefde en Eenheid; handelen vanuit de God in ons…

Zuiverheid

Zuiver zijn wij als de God in ons spreekt, werkt en handelt. Onzuiver zijn we als wij vanuit onze persoonlijkheid spreken, werken en handelen. Helaas hebben we geen knopje dat even omgezet kan worden van persoonlijk naar onpersoonlijk, goddelijk handelen. Ons onderscheidingsvermogen zal ons facet voor facet moeten aangeven waar de grens tussen zuiver en onzuiver ligt en waar die overschreden wordt.

Zuiver zijn wij als er geen dualiteit meer in ons wezen is. Als we volledig transparant en stil zijn. Als we voor honderd procent in overgave leven, boven de dualiteit, in de Eenheid. Als we de Bron in ons gerealiseerd hebben en ons bewustzijn volkomen transparant en stil is.

Zuiver zijn we als er geen trillingen van karma meer in ons bewustzijn zijn en als er geen blokkades van verdriet en emoties meer in opgeslagen zijn. Als we deze trillingen goed verwerkt hebben en onze emoties een plekje hebben gegeven en als we zelfs ook de diepste littekens die in ons zielengedeelte van ons bewustzijn sluimeren hebben losgelaten, dan zijn we zuiver.

Tenminste, als we ook de verdichting die de evolutie in ons teweeggebracht heeft (het luciferiaanse karma) tot oplossing hebben gebracht. Ja, dan komen wij in onze oorspronkelijke staat van Zijn, die volkomen transparant en zuiver is.

Zuiver wil dus niet alleen zeggen schoon in de stof. Het is veel meer een staat van onze geest. Het is de meest volmaakte staat van ons Zijn, die we door onze involutie verloren hebben en die we nu weer op eigen kracht mogen bewerkstelligen. Wij zijn zuiver (transparant) als we alles wat we verloren hebben weer in onszelf hebben teruggevonden!

Pfff, denkt u wellicht, wat vermoeiend, wat een verspilling van energie. Wat kan hier nu de bedoeling van zijn?

De incarnatie van de Geest in de materie

De diepste bedoeling van dit alles ligt in het feit dat wij door de involutie bijna volledig zijn verdicht in de materie, een substantie die de kwalificatie ‘Geest’ nog niet kende. Ons bewustzijn moest zich wel eerst verdichten, anders had de materie onze komst door de kracht van ons bewustzijn, onze geest, niet overleefd.

Nu staan we verdicht in de materie en zegt de Schepper: “Kom, mens, hiervoor heb Ik je geroepen. Want nu je verdicht in de materie staat, zul je door je dertienvoudige bewustzijn jezelf mogen verlichten. Hiertoe heb Ik een oerherinnering aan je zuivere, volmaakte staat, in je achtergelaten en die wek Ik nu. Ik roep je terug naar de Bron, opdat je gaande op je reis mijn Geest in de materie zult verlevendigen, waarbij je bewustzijn als een transformator dient! Daardoor zal de materie zonder calamiteiten mijn Geest leren kennen.

Mijn incarnatie in jou is reeds begonnen. Je bent mens en je bent God. Ik heb je het vermogen tot onderscheid gegeven. Ik heb het vermogen om goddelijk te handelen in je opengelegd en het oerheimwee naar je oorsprong in je levend gemaakt. Kom, mens, zoek je zuiverheid, maak je bewustzijn schoon. Hervind je oorspronkelijke, volmaakte staat. Wees mijn wezen gelijk. Zo alleen kan Ik in de materie gebracht worden. Zo alleen kan Ik de materie verlichten en kan Ik haar laten gehoorzamen aan de wetten van de Geest, mijn wezen. Zo alleen zal de materie als een deel van mijn wezen kunnen worden herkend.

Werk aan de winkel

Mens, doe je schortje voor. Pak je stofdoek en ga de grote reis van zuivering aan. Maak de materie schoon, breng er zuiverheid in: breng haar tot de Geest. Dan zal alles gaan beantwoorden aan de wetten van Liefde en Eenheid, beantwoorden aan mijn roep. Zo alleen zal de materie voor Mij gewonnen worden en Mij bewust worden.

Want ten tijde van de Creatie was het mijn wens dat de materie bewust zou worden van mijn Geest en zich daaraan vrijwillig zou onderwerpen. Daartoe, mens, heb Ik je geroepen. Jij mag mijn werktuig zijn om door de transparantie van jouw geest, Mij in de materie alles nieuw te laten maken. De materie zal zich vernieuwen en een zuiverheid uitstralen, waardoor de Geest door iedereen kan worden herkend!

Liefde, Licht en de zuiverheid van mijn Geest, dat wens Ik de aarde toe in dit nieuwe jaar! En u mag daarin mijn werktuig zijn.”

copyright: Sonia Bos

Kan een illustratie zijn van , met de tekst po7๐a De mens in het aquariustijdperk SONIA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *