Geplaatst op Geef een reactie

Een slachtoffermentaliteit identificeren en een groeimindset cultiveren

Het is gemakkelijk om gevangen te raken in een staat van hulpeloosheid en slachtofferschap terwijl we in de moderne wereld leven, waar we kunnen geloven dat ons leven en geluk uitsluitend afhangen van externe krachten.

We erkennen niet dat deze manier van denken wordt veroorzaakt door een gebrek aan bewustzijn van conditionering en de rol ervan om ons verder weg te brengen van het ‘kennen’ en accepteren van onze eigen- waarde en potentieel, wat leidt tot onze ellende. Om los te komen van dit soort mentaliteit en de controle over je leven terug te krijgen, is het essentieel om onderscheid te maken tussen een slachtoffermentaliteit en een groeimindset.

Een slachtoffermentaliteit kenmerkt zich door zich hulpeloos, machteloos of niet in staat te voelen om zelf beslissingen te nemen. Als we dit soort denken aannemen, kunnen we het gevoel hebben dat we zijn overgeleverd aan krachten van buitenaf, zoals onze omgeving of de mening van anderen.

Dit soort mentaliteit kan leiden tot gevoelens van lage eigenwaarde en hopeloosheid. De meest voorkomende tekenen van een slachtoffermentaliteit zijn focussen op wat anderen verkeerd hebben gedaan in plaats van zoeken naar manieren om zelf actie te ondernemen, het gevoel hebben dat we geen controle hebben over ons leven, of constant anderen de schuld geven van problemen waarmee we te maken kunnen krijgen.

Enkele reactiepatronen van het slachtofferschap zijn onder andere:

– Anderen de schuld geven van je mislukkingen

– Zich hulpeloos of machteloos voelen bij uitdagingen

– Geloven dat je het leven niet onder controle hebt

– Altijd in de verwachting teleurgesteld of in de steek gelaten te worden door anderen

– Hulp en advies weigeren van degenen die succes hebben geboekt

– Het niet zien van kansen en het afwijzen van risico’s die tot succes zouden kunnen leiden ( zelf-sabotage)

– Denken dat het onmogelijk is om succes te behalen zonder veel geluk

– Moeite hebben om te leren van falen en je daardoor te laten definiëren

– Excuses verzinnen in plaats van naar doelen toe te werken

Als je merkt dat je een van de bovenstaande kenmerken vertoont die verband houden met een vastgeroeste mindset kan je bewust leren over te gaan naar een mentaliteit die groei en ontwikkeling stimuleert.

Een groeimindset wordt gekenmerkt door een optimistische kijk op het leven en een gemakkelijkere aanpassing aan verandering.

Wanneer we deze houding aannemen, geloven we dat we in elke situatie kunnen leren, groeien en verbeteren. In tegenstelling tot iemand met een slachtoffermentaliteit die zich machteloos voelt tegenover tegenspoed, richten we ons met een groeimindset op oplossingen in plaats van op problemen – in wezen geloven we dat we de kracht in ons hebben om dingen te verbeteren/te veranderen.

We gaan uitdagingen niet uit de weg, maar zien ze juist als kansen om te leren en te groeien.

De meest voorkomende tekenen van dit soort denken zijn manieren zoeken om eerst jezelf te helpen voordat je op de oplossingen van anderen vertrouwt, vertrouwen hebben in je capaciteiten en verantwoordelijkheid nemen voor je successen en mislukkingen.

Hoe herken je dat je mindset verandert op de meest positieve manier?

– Je zoekt uitdagingen op en ziet ze als groeimogelijkheden

– Je omarmt falen en gebruikt het als een leerervaring

– Je staat open voor nieuwe ideeën, meningen, perspectieven

– Je bent een ervaren luisteraar die de inbreng van anderen waardeert

– Je bent zelfreflectief en bereid om strategieën bij te stellen wanneer dat nodig is

– Je houdt je bezig met levenslang leren door op zoek te gaan naar nieuwe informatie of vaardigheden

– Je bent niet bang om risico’s te nemen met potentieel hoge beloningen

Het is belangrijk om te begrijpen waar jij je bevindt in termen van jouw mentale toestand, zodat je indien nodig wijzigingen kunt aanbrengen.

Door te herkennen wanneer je misschien in een slachtoffermentaliteit vervalt, kun je in plaats daarvan stappen ondernemen om een groeimindset te cultiveren – een die uiteindelijk zal leiden tot meer succes, tevredenheid en zelfvertrouwen in alle aspecten van het leven!

Met daadkrachtige inspanningen en toewijding kan iedereen zijn oude patronen doorbreken en iets veel beters creëren. Door van de slachtoffermentaliteit naar een mentaliteit met meer optimisme te gaan, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor succes!

Succes in het creëren van jouw unieke en authentieke zielsgeïnspireerde doelen.

Stap per stap, laag per laag ontwar je de vaak meerlagige overtuigingen, aannames, gedachten. Het is dus niet alleen positief denken wat veranderingen mogelijk maakt, het vraagt vooral de bereidheid om heel actief deel te nemen aan het opbouwen ervan.

Soms vertellen klanten /cliënten me al zoveel gedaan te hebben met positief denken en vragen waarom er niets verandert.

Verandering is een cyclisch proces, je ontdekt tot op een heel diep niveau waar je in je gedachtenpatroon in vastloopt- heel oude herinneringen uit je verleden kunnen zich telkens blijven afspelen als een gebroken plaat- daaraan zitten ook emoties en gevoelens gekoppeld– voor je één laag hebt afgepeld kan daar al snel een andere laag tevoorschijn komen– maar als je echt de tijd en ruimte neemt om je nieuwe ontdekkingen te integreren, dan heb je alvast een krachtige en bewuste stap gezet naar jouw schepperskracht.

Ik begrijp heel goed dat dit niet altijd het antwoord is wat klanten/cliënten graag horen, alleen is dit toch maar het antwoord wat leidt naar waar iedereen duidelijk naar verlangt. Daarin is het mijn werk om die lagen met hen te exploreren, te ontwarren en te inspireren/ te faciliteren volgens ieders zielskleur en -blauwdruk.

ps: Een goed moment om vandaag stil te staan in creëren en hercreëren: bouwen op ruis en onopgeschoond puin van het verleden is bouwen op los zand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *