Geplaatst op Geef een reactie

Lente -equinox 20 maart 2024

deel 2

De spirituele betekenis van de lente-equinox kan resoneren met een gevoel van verlichting. De lente thema’s houden wedergeboorte en vernieuwing in. We worden aangemoedigd om oude lagen af te werpen die ons niet langer dienen, net zoals de natuurlijke wereld om ons heen dat doet. Het is een krachtige tijd om nieuwe gewoonten en intenties te cultiveren, omdat de energie van de lente groei en expansie ondersteunt.

De lente brengt een versnelling. Het sap begint te stromen na een winter van stilte, er komen nieuwe knoppen uit de aarde en de toppen van de bomen, en logge beren beginnen te ontwaken in hun holen, uitgehongerd na een seizoen in winterslaap te hebben doorgebracht. De natuurlijke wereld is een ontluikende en aanhoudende herinnering aan de spirituele betekenis van de lente-equinox.

Na een rustige introspectieve periode van de winter komen we terug naar buiten, richten we ons ook meer naar buiten, echter kunnen ook diepere lagen van groeipijnen aan de oppervlakte komen. Het hout-element in onszelf, verbonden met de lever/galblaas vraagt misschien om liefdevolle aandacht, heling, verwerking, vergeving ( zie vorige blogs).

De lente-equinox is een tijd van vernieuwing en wedergeboorte, een tijd om je open te stellen voor de mogelijkheden van de toekomst. Het is ook een tijd om naar binnen te kijken, onze diepste gedachten en gevoelens te onderzoeken en de spirituele betekenis van onze dromen te ontdekken. De lente-equinox markeert een spirituele tijd van evenwicht, het moment waarop licht en donker gelijk zijn. Het is een tijd van vernieuwing en wedergeboorte, van zaadjes planten en intenties zetten voor het komende jaar. Het is een tijd om de schoonheid van de natuur en de overvloed aan leven die in het verschiet ligt te vieren. Het is een tijd om bewust te zijn van de natuurlijke cycli van het leven en te erkennen dat onze acties gevolgen hebben voor de toekomst.

Wedergeboorte

Numerologische betekenis 2024

Het getal 8 (2024) is het symbool van het universum en vertegenwoordigt kosmisch evenwicht. Vanwege zijn oneindige vorm wordt hij ook wel de ‘bewaker’ van de wet van actie en reactie genoemd.

De liggende 8 is de lemniscaat, een symbool dat veel werd gebruikt door oude volkeren en verband hield met de universele schepping en de beweging van planeten. Het vertegenwoordigt de afwezigheid van een begin en een einde, geboorte of dood. Het is de verbinding van het fysieke vlak met het spirituele.

Bovendien verwijst het getal 8 ook naar de unie van krachten uit verschillende groepen, gesymboliseerd door twee verenigde vierkanten of twee verenigde cirkels. Het heeft dus de waarde van bemiddeling tussen deze twee, en daarom is het gerelateerd aan de tussenwereld, een symboliek van centraal evenwicht en rechtvaardigheid.

Het beeld van de 8 gevormd door twee cirkels, de een bovenop de ander, geeft ons het idee van twee gehelen samen, twee energieën in beweging van samenwerking en vereniging.

Onder deze energie van numerologie 2024 worden we collectief uitgenodigd voor een moment van oogsten. Een jaar dus om na te denken, te plannen en vooral te doen. De oogst van voorgaande cycli manifesteert zich als een ‘karmische’ terugkeer.

Volgens numerologie 2024 komen dit jaar materiële kwesties op de voorgrond, dus willen mensen misschien hun dromen nastreven en hun persoonlijke doelen bereiken.

De energie van 8 is voorstander van focus, maar er moet voorzichtigheid worden betracht met angst, concurrentie, autoritarisme, zelfeisen en overdreven haast die processen vertrapt, vooral vanaf 20 maart, wanneer het astrologische nieuwe jaar begint, onder het regentschap van Saturnus in de astrologie.

Het is dus belangrijk om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en de spirituele kant niet te vergeten, die de sleutel kan zijn om evenwicht te vinden en niet te bezwijken voor macht en wereldse verleidingen die ons proberen af te leiden van het ware doel van het bestaan. Wij zijn spirituele wezens die een materiële ervaring beleven en niet andersom.

De vibratie van dit getal roept de noodzaak op om emotionele volwassenheid te ontwikkelen. We moeten de ware kracht die in ons bestaat erkennen, onze waarde en ons zelfvertrouwen doen ontwaken om onze dromen te verwezenlijken en vooral strategisch denken om geen energie te verspillen aan wat buiten onze controle ligt.

De energie van 8 brengt focus, doorzettingsvermogen, intelligentie, onderscheidingsvermogen, overwinnen, kracht, vertrouwen, overvloed en voorspoed, maar om dit alles te bereiken is het noodzakelijk om de energie bewust te richten.

De kracht van bewuste co-creatie zit in ons gevoel. Het is noodzakelijk om verbonden te zijn met de energie van het hart, zodat we naar onze intuïtie kunnen luisteren en de rationele kant kunnen gebruiken om nauwkeurigere keuzes te maken, zonder energie te verspillen en onze dromen te verwezenlijken.

De lente-equinox is een tijd om na te denken over deze filosofische ideeën en hoe ze ons leven en ons begrip van de wereld kunnen vormen. Het is een tijd om na te denken over onze plaats in het universum en hoe we deze ideeën kunnen gebruiken om een betere toekomst voor onszelf en voor onze planeet te creëren.

De lente-equinox in 2024 markeert het begin van een nieuw astronomisch jaar en het officiële begin van de lente. Op deze dag zal de zon recht op de evenaar schijnen en zal er over de hele wereld bijna evenveel dag als nacht zijn. Deze dag is speciaal en belangrijk voor veel culturen en religies, omdat het een tijd is van viering en vernieuwing.

-Het markeert het begin van een nieuw astronomisch jaar.
-Het is een tijd van feest en vernieuwing.
-Het is een tijd voor veel culturen en religies om de equinox te observeren en te vieren.
-De zon zal direct op de evenaar schijnen, wat resulteert in bijna gelijke hoeveelheden dag en nacht.
-Het is een tijd van hoop en optimisme.
-Het is een belangrijke markering op de kalender, die het einde van de winter en het begin van de lente aangeeft.


Dromen kunnen inzicht geven in ons spirituele leven en kunnen dienen als een manier om onze spirituele betekenis te ontsluiten. Dromen kunnen op veel manieren worden geïnterpreteerd, en het begrijpen van de betekenis van onze dromen kan ons helpen onze spirituele reis beter te begrijpen. Hier zijn enkele manieren om de spirituele betekenis van onze dromen te ontsluiten:

Besteed aandacht aan terugkerende dromen: Aandacht schenken aan terugkerende dromen is een goede manier om de spirituele betekenis van onze dromen te ontsluiten. Terugkerende dromen kunnen vaak wijzen op diepere spirituele waarheden waar we aandacht aan moeten besteden.
-Neem de tijd om over je dromen na te denken: de tijd nemen om over onze dromen na te denken, kan ons helpen spirituele betekenis te ontsluiten. Door na te denken over onze dromen en de boodschappen die erin staan te begrijpen, kunnen we inzicht krijgen in onze spirituele reis.
-Verbind de betekenis van de droom met je leven: het verbinden van de betekenis van de droom met ons leven kan helpen om spirituele betekenis te ontsluiten. Door te kijken naar de symboliek van de droom en hoe deze zich verhoudt tot ons leven, kunnen we inzicht krijgen in onze spirituele reis.
-Houd een droomdagboek bij: Het bijhouden van een droomdagboek is een fijne manier om onze spirituele vooruitgang bij te houden. Door onze dromen op te schrijven en erover na te denken, kunnen we spirituele betekenis ontsluiten en inzicht krijgen in onze spirituele reis.
-Door de betekenis van onze dromen te begrijpen, kunnen we onze spirituele reis beter begrijpen en inzicht krijgen in ons spirituele leven. Door reflectie en het bijhouden van een dagboek kunnen we spirituele betekenis ontsluiten en een dieper begrip krijgen van ons spirituele pad.


De lente-equinox van 2024 markeert een tijd van transformatie, een nieuw begin en spirituele groei. Hier zijn enkele van de spirituele implicaties van deze belangrijke gebeurtenis:

-De lente-equinox herinnert ons eraan dat het leven voortdurend verandert en dat we open moeten staan voor nieuwe mogelijkheden.
-Het is een tijd om na te denken over ons verleden, het heden te vieren en uit te kijken naar de toekomst.
-De equinox is een tijd om nieuwe intenties en doelen te stellen, maar ook om onze spirituele oefening te eren en ons te concentreren op persoonlijke groei.
-De lente-equinox is een tijd voor vernieuwing en regeneratie, om in harmonie te zijn met de natuurlijke levenscycli.
Het is een kans om de universele energie van liefde, mededogen en vergeving te eren.
-De lente-equinox moedigt ons aan om bewust te zijn van onze gedachten, woorden en daden, aangezien deze een krachtige invloed op ons leven zullen hebben.
-In deze speciale tijd van het jaar kunnen we even de tijd nemen om stil te zijn, na te denken en contact te maken met ons ware zelf. Door dit te doen, kunnen we meer inzicht krijgen in ons leven en ons openstellen voor de spirituele mogelijkheden van de lente-equinox.

-Dromen bieden een unieke kans om onze innerlijke spirituele diepten te verkennen en inzicht te geven in onze overtuigingen en waarden. Terwijl we onze dromen verkennen, krijgen we toegang tot een dieper begrip van ons persoonlijk geloof en onze spiritualiteit. Op de lente-equinox kunnen we de symboliek van onze dromen gebruiken om onze spirituele betekenis beter te begrijpen.

-Zoek naar patronen in onze dromen. Terwijl we door de cyclus van de lente-equinox gaan, kunnen we zoeken naar patronen in onze dromen en hoe deze zich verhouden tot de cyclus van het seizoen. Dit kan ons inzicht geven in de diepere betekenis van onze dromen en hoe ze zich verhouden tot ons leven.
-Door de symboliek van de lente-equinox van 2023 te gebruiken om onze dromen te verkennen, kunnen we een dieper inzicht krijgen in de betekenis van onze dromen en hoe ze zich verhouden tot ons leven.

Astrologische betekenis
De lente-equinox van 2024 markeert het begin van een nieuwe astrologische cyclus, en daarmee komen nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit is het punt in het jaar waarop de zon de hemelevenaar passeert en dag en nacht even lang zijn. Het is een tijd van evenwicht en van het begin van het astrologische jaar.

Dit is een tijd van een nieuw begin, waarin we positieve veranderingen in ons leven kunnen creëren en onze dromen kunnen manifesteren. Het is een tijd om opnieuw te beginnen en plannen te maken voor de toekomst. Met de lente-equinox van 2024 kunnen we deze energie gebruiken om een nieuwe start te maken en ons klaar te stomen voor succes.

De lente-equinox van 2024 is ook een tijd om stil te staan bij onze ambities en doelen. We kunnen van deze gelegenheid gebruik maken om naar ons leven te kijken en proberen in alle aspecten positieve veranderingen aan te brengen. Dit is een tijd om ons te concentreren op onze dromen, onze doelen en onze ambities.

We kunnen deze energie gebruiken om onze dromen te manifesteren en ons op weg te helpen naar succes. Het is een tijd van een nieuw begin en het is een goed moment om na te denken over onze doelen en ambities. Met de energie van de lente-equinox van 2024 kunnen we positieve veranderingen in ons leven creëren en onze dromen manifesteren.

Culturele betekenis
De lente-equinox, die over de hele wereld wordt gevierd, maakt al duizenden jaren deel uit van vele culturen. Het markeert het begin van een nieuw seizoen en wordt vaak gezien als een tijd van vernieuwing en wedergeboorte. De lente-equinox is op verschillende manieren gevierd, waaronder festivals, rituelen en ceremonies.

In de oudheid markeerde de lente-equinox het begin van het plantseizoen en het einde van de winter, en werd gevierd met feesten en vrolijkheid. De Kelten en Druïden vierden de lente-equinox met vreugdevuren, feesten en het delen van bier. De Chinezen vieren de lente-equinox als het begin van hun nieuwe jaar en luiden een periode van vernieuwing, geluk en voorspoed in.

De lente-equinox is ook een tijd voor bezinning en spirituele contemplatie. Er wordt aangenomen dat het een tijd van evenwicht is, wanneer dag en nacht even lang zijn en duisternis en licht in evenwicht zijn. Deze balans wordt gezien als een metafoor voor balans in het leven, en veel culturen gebruiken de lente-equinox als een kans om na te denken over hun leven en positieve veranderingen aan te brengen.

In de moderne tijd wordt de lente-equinox vaak gevierd met festivals, muziek, kunst en rituelen. Mensen komen vaak samen om de wisseling van het seizoen te markeren en de tradities uit het verleden te eren. Laten we de culturele betekenis van deze speciale tijd eren en deze gebruiken als een gelegenheid om na te denken, te vernieuwen en te vieren.

Symboliek van de lente-equinox
De lente-equinox symboliseert de start van een nieuw seizoen en een nieuwe levenscyclus. Het is de tijd waarin de dagen en nachten even lang zijn en de zon op zijn hoogtepunt staat, wat de balans van de natuur en het potentieel van een nieuw begin symboliseert. Terwijl de aarde begint op te warmen, worden de planten en dieren die tijdens de wintermaanden slapend waren, weer wakker geschud en begint de levenscyclus opnieuw.

Mieke, Moonologist, opgeleid door Yasmin Boland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *