Geplaatst op Geef een reactie

Pluto Retrograde beweegt door Waterman en Steenbok vanaf 2 mei 2024

  1. Algemeen de impact van Pluto en retrograde!

Pluto is een brutale meester. Hij is ongeëvenaard in zijn vermogen om het gestructureerde bestaan af te breken, wat de meeste mensen bedoelen als ze zich beroepen op de allerheiligste term: ‘transformatie’. Als Uranus breekt en Neptunus oplost, vernietigt Pluto; hij is een atoombom voor de nevels van Neptunus en de bliksemschichten van Uranus.

Pluto’s weinig smakelijke associaties zijn talrijk en bestrijken alles, van de onderbuik van de samenleving tot de dood, misbruik, controle, zinloos verlies en de daaruit voortvloeiende existentiële crises.

Pluto-transits, inclusief Pluto’s retrograde transits, kunnen ons van en naar de rand van ons onderbewustzijn brengen en ons boven de gapende afgronden van ons diepste, donkerste zelf hangen. De meesten van ons hebben gebieden in ons waar dit donkere spul ronddraait, die innerlijke composthoop waar we de onaardige gedachten naartoe sturen om stil te liggen en stil te zijn.


Wanneer Pluto retrograde gaat, krijgen we de kans om onder de oppervlakte te duiken en onszelf beter vertrouwd te maken met dit psychische, onderbewuste materiaal. Omdat Pluto een ongelooflijk langzaam bewegende planeet is, kunnen de transities van Pluto naar een geboorteplaneet drie jaar of langer duren. Dit is een belangrijke reden dat Pluto retrograde transits belangrijk zijn: Pluto transits kunnen heel gemakkelijk heel veel jaren van ons leven domineren. Als een van onze geboorteplaneten in het vizier van Pluto’s retrograde stations terechtkomt, kunnen de effecten bijzonder intens en langdurig zijn.

2. Cultureel historisch beeld

De laatste keer dat Pluto door Waterman trok, was van 1778 tot 1798, een periode die werd gekenmerkt door diepgaande maatschappelijke verschuivingen. Dit tijdperk markeerde de begindagen van de industriële revolutie, die aanzienlijke technologische vooruitgang met zich meebracht en de manier waarop mensen leefden en werkten opnieuw vormgaf. Snel vooruit naar deze komende Pluto-transit, en we verwachten opnieuw substantiële veranderingen, vooral in de manier waarop macht wordt verdeeld en uitgeoefend, vooral door middel van technologie en binnen gemeenschappen. Thema’s van maatschappelijke hervormingen en onze relatie met technologie en sociale media zullen prominent aanwezig zijn.

De retrograde fase van Pluto van 2 mei 2024, op 2° Waterman 06′ Rx tot 11 oktober 2024, op 29° Steenbok 38′ valt samen met een kritieke periode voor de Verenigde Staten. Gedurende deze tijd weerspiegelt het astrologische klimaat een aanzienlijke herziening van bestaande structuren en systemen, met name op het gebied van bestuur, economisch beleid en maatschappelijke kaders. Deze retrograde suggereert een herbezinning op thema’s en structuren uit het verleden, waardoor mogelijk diepgewortelde problemen aan het licht komen die een oplossing of transformatie vereisen.

De komende retrogradeperiode valt samen met besluitvorming en mogelijke onrust in het politieke landschap van de Verenigde Staten. Pluto’s energie op dit kritieke niveau kan fungeren als katalysator voor blijvende veranderingen in nationale aangelegenheden en individuele levens, wat aanzet tot introspectie en heroverweging van vroegere paden. Kwesties die onder de oppervlakte broeden, kunnen aandacht en actie vereisen, waardoor reflectie over persoonlijke en collectieve waarden wordt gestimuleerd, en hoe deze aansluiten bij de politieke en maatschappelijke realiteit. Deze periode legt de nadruk op veerkracht en aanpassingsvermogen, en roept op tot een onderzoek van de maatschappelijke grondslagen om aan te sluiten bij de veranderende behoeften.

3. Wat is een retrograde?

Retrogrades vertegenwoordigen in de astrologie ‘opnieuw’-woorden, zoals herzien, herzien, heroverwegen, opnieuw uitlijnen, opnieuw bezoeken, enzovoort. Zij zijn de enige stap achteruit die de vele stappen vooruit mogelijk maakt. Ze zijn een gezegende pauze die ons uitnodigt om rond te kijken, te herzien wie we zijn en de richting die we opgaan, onze ervaringen uit het verleden te integreren en een einde te maken aan wat dat nodig heeft.

Dit is allemaal zodat we aanwezig, gecentreerd en op één lijn kunnen komen voordat we verder gaan. Retrogrades herinneren ons eraan dat, hoe we het ook proberen, het leven niet lineair is. Onze reis is cyclisch. We bewegen zijwaarts, ondersteboven en in elke andere mogelijke richting in onze uiterlijke en innerlijke wereld, vooral onder de invloed van Pluto.

Pluto is het soort openbreken dat verandering tot in de wortels van wie we zijn brengt. Pluto reist door onze onderwereld, onze psyche, ons onbewuste, ons emotionele lichaam. Pluto graaft. Het brengt aan het licht. Pluto retrograde laat ons zien wat er in ons verborgen is en wacht op genezing. Wachten op acceptatie. Wachten op sluiting. Wachtend op onze aanwezigheid.

Hier bekijken we opnieuw wat klaar is om getransformeerd te worden. Gedurende Pluto Retrograde kunnen we tegenkomen wat we ‘oude’ emoties, verhalen of pijn hebben genoemd. En hoewel transformatie zelden gemakkelijk is, is het zeer voedzaam.

4. Persoonlijke impact van Pluto retrograde

Op persoonlijk vlak daagt de retrograde van Pluto ons uit om de relaties met vrienden, gemeenschappen en technologie opnieuw te beoordelen. Het moedigt het afstand nemen van giftige relaties aan en het aansluiten bij groepen en technologieën die resoneren met onze hoogste waarden. De recente transit van Saturnus door Waterman heeft de weg geëffend voor deze veranderingen, en nu roept Pluto op tot diepere transformaties. Deze periode biedt een kans voor persoonlijke evolutie, waardoor we onze plaats binnen onze gemeenschappen opnieuw kunnen definiëren en de technologie kunnen aanpassen om beter aan onze behoeften te voldoen.

Pluto draait direct op 11 oktober 2024, op 29° Steenbok 38′, wat een definitieve herziening en herbeoordeling van bestaande structuren suggereert voordat Pluto op 19 november 2024 opnieuw Waterman binnengaat. Dit duidt op een terugkeer naar focus op innovatie, vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen. maatschappelijke paradigma’s, vergelijkbaar met de ingrijpende veranderingen die kenmerkend waren voor de laatste Pluto-transit door Waterman tijdens de Industriële Revolutie.

5. Uitnodiging


Terwijl Pluto zijn retrograde begint, laat de cyclische reis van jouw worden en ongepast worden zijn wat het is. We bevinden ons niet alleen in de ruimte van retrograde, maar we dansen diep in de tijdperkbepalende veranderingen van Pluto van Steenbok naar Waterman. Deze retrograde begint je laatste terugkeer naar ruimtes in je die onder de oppervlakte hebben gelegen, die je ervaringen vormgeven en je bewegingen jarenlang op bewuste en onbewuste wijze beïnvloeden. Dit is jouw kans om ze te observeren, in twijfel te trekken en los te laten.

Het is waar we ons gevangen voelen in onszelf, waar Pluto ons vraagt onze vrijheid te vinden. Het is in de ervaringen waarin we ons machteloos hebben gevoeld dat Pluto uitnodigt tot empowerment. En het is door van binnenuit open te breken dat Pluto licht verwelkomt in donkere ruimtes. Als er zich gedurende deze tijd oude verhalen, wonden of angsten aan je voordoen, schenk jezelf dan genade. Hoe kun je vriendschap sluiten met dit deel van jezelf? Wat wacht er aan de andere kant van deze wond? Hoe zou het voelen om erin af te dalen? Wat heeft dit deel van jou nodig? Hoe kun je hiermee veiligheid creëren tijdens het reizen?

Pluto vertegenwoordigt aspecten van de mensheid die voor velen ongemakkelijk zijn. Het is niet eenvoudig om door je innerlijke schaduw te reizen en onder ogen te zien wat zich in de afgedankte delen van ons bevindt. Het is echter noodzakelijk. En het is diep helend. Pluto is het ontbrekende stukje van de puzzel dat ons thuisbrengt bij de heelheid van onze menselijke ervaring.

Deze retrograde nodigt ons uit om kwetsbaar te zijn, terwijl het lagen afpelt om te gaan zitten met wat eronder ligt. Om getuige te zijn van delen die we zelf hebben verstoten en in de schaduw hebben geplaatst, allemaal zodat we tot acceptatie kunnen komen en onszelf, stukje bij beetje, kunnen terugwinnen. Om getuige te zijn van wat ons geketend, zwak, machteloos en angstig houdt, allemaal zodat we ons onze vrijheid, kracht en licht kunnen herinneren.

Pluto leeft in de rijken buiten onze controle, buiten ons bereik. Onze rol is die van overgave, aanwezigheid en genade. Om onze menselijkheid voor deze tijd zo rommelig te laten zijn als zij wenst. Want we doen letterlijk een stap terug, halen de stukken uit elkaar, maken er een puinhoop van en plaatsen ze dan weer bij elkaar op een manier die op één lijn ligt, kracht geeft, bevrijdt en reëel is, allemaal op tijd voor onze voorwaartse beweging. Het is tijd om een hoofdstuk af te sluiten.

Gecertificeerd Moonloger by Yasmin Boland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *