Geplaatst op Geef een reactie

Nieuwe maan in Stier

8 mei 2024

Een zachte, heerlijke, luxueuze en sappige nieuwe maan breekt aan in het weelderige teken Stier op 7 mei. Hier staat de Koningin van de Hemel bekend als ‘verheven’, wat betekent dat ze op haar sterkst en machtigst is in dit meest vredige en geduldige aardse teken.

De energie die deze Maan met zich meebrengt is overvloedig en heerlijk hedonistisch. Ze nodigt ons allemaal uit om te genieten van het comfort en het belichaamde plezier dat het geboorterecht is van het Stierseizoen. Dit dient als verzachtende balsem voor onze ziel na de wilde rit van de eclipsstormen van de vorige maand. Stormen die misschien alleen maar aan het verdwijnen zijn en niet tot een langzaam brandende sintel, een herinnering aan de verschuivingen en chaos die aan deze periode van relatieve rust voorafgingen.

Venus, de heerser van deze Nieuwe Maan, zit knus naast beide Hemellichamen en leent haar gaven van liefde, genegenheid, zoetheid en charme. Dit is een lunatie waaraan niets ontbreekt; het loopt over van de mogelijkheden.

Mogelijkheden om opnieuw te beginnen op het gebied van onze relaties, meer specifiek. Mogelijkheden om weer in contact te komen met de wijsheid van ons lichaam, de veiligheid van onze fysieke wereld. Het eclips seizoen schudde en roerde onze werelden op zijn kop, met veel eindes en net zo veel nieuwe beginnetjes. De oproep was om onszelf te verkiezen boven patronen die mensen behagen, om tegen alle verwachtingen in krachtige beslissingen te nemen.

Nu nodigt deze Stier Nieuwe Maan uit tot uitstel, tot stabiliteit. Onze schepen hebben eindelijk vredige wateren bereikt. Of dat nu vrede van binnen is, of vrede buiten, deze vrede wordt gekoesterd omdat deze zo zwaar bevochten is.

Venus maakt zich los van een intens vierkant naar Pluto, waarin we werden uitgedaagd om stand te houden en trouw te blijven aan onze integriteit. Om moedig onze schaduw onder ogen te zien en te erkennen dat deze onze grootste gaven herbergt.

De komende maanden zullen de intenties die in deze periode zijn gesteld tot een hoogtepunt brengen, waardoor het belangrijk wordt om Archetypische Aphrodite te verzoeken en om meer ontspanning, meer vreugde te ervaren. Liefde, financiën, werk, gezin/thuis….Dit zijn allemaal gebieden die worden geregeerd door Stier en allemaal binnen het rijk van het domein van Venus.

De Nieuwe Maan is ook gekoppeld aan zowel Uranus als Jupiter, planeten die zich onlangs verenigden en plotselinge, verrassende, nuttige en tastbare verschuivingen teweegbrachten als het om Stier-onderwerpen ging. Als zodanig zullen er ongetwijfeld enkele wendingen zijn op onze reis naar overvloed en stabiliteit. kun je er zeker van zijn dat wij meer dan uitgerust zijn om deze aan te kunnen.

Met Maan Sextiel Saturnus zullen de manifestaties die we creëren in staat zijn om de stromingen te weerstaan die het leven van nature met zich meebrengt, als we kiezen voor discipline en toewijding. Toewijding aan onze persoon, aan onze stam, aan onze geliefden, onze roeping, aan materiële verantwoordelijkheid.

Toewijding aan het leren luisteren naar ons lichaam. Intuïtie leeft in onze cellen. Het lichaam heeft haar eigen natuurlijke wijsheid om te delen, als we ons er maar op afstemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *