Geplaatst op Geef een reactie

Leven vanuit innerlijk meesterschap

Deze boodschap wordt door heel veel mensen meegegeven, en dat is zeer zeker waarnaar we verlangen. ‘ Ik ben de baas over mijn leven’, is wat ik mensen hoor zeggen, soms met een enorme diepe boosheid geladen. In situaties waar mensen zich gefnuikt, onderdrukt voelen, gemanipuleerd worden et cetera. Wat merk ik wel eens na een uitbarsting als deze. Er komt weer rust, het is gezegd, het is geuit, het is geland. Tot een volgende keer dat er zich iets voordoet. Keer op keer wordt vanuit eenzelfde lading uitgeroepen: ‘ IK ben de baas over mijn leven.’ In werkelijkheid verandert er heel weinig tot niets. Het blijft bij frustratie-ontlading. Innerlijk meesterschap ontwikkelen kan zeer zeker via diepgaande ervaringen plaatsvinden, maar niet zo snel als gedacht, net omdat we allemaal op een of andere manier, de ene mens sterker dan de andere mens, volgestouwd werden met programma’s. Programma’s die heel ver reiken, ons denken vooral heeft bepaald. Dit blog zou te ver voeren om alle lagen te benoemen, die kun je lezen in mijn eerste boek en ook in mijn tweede uitvoerig geschreven boek.

Innerlijk meesterschap vraagt allereerst om bereid te zijn, ten volle verantwoordelijkheid te dragen voor ons leven, concreet, de keuzes die we maken. Ook al krijg je over allerlei levensgebeurtenissen ‘advies’, het blijft uiteindelijk wel belangrijk zelf een keuze te maken, een beslissing te nemen. Wat wel gebeurt is dat mensen in een consult willen horen wat ze kunnen doen, maar (nog) niet klaar zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelingen. Het lijkt dan makkelijk om met de vinger te wijzen naar een spiritueel adviseur of hulpverlener. ‘ Hij/ zij heeft gezegd dat ik dit of dat ‘moet’ doen, en dan komt alles goed.’ Maar wat als dit advies diep in je hart niet zo voelt en je handelt naast wat je hart je ingeeft? Omdat een hulpverlener of bekend spiritueel adviseur het per definitie ‘beter’ zou weten? Zeker is er sprake van een helder weten en inzicht, zeker is er de nodige professionele kennis, kunde en vaardigheden, alleen is het niet het doel om de verantwoordelijkheid uit handen te nemen van iemand of het idee te geven het altijd bij het rechte eind te hebben….We kunnen er ook wel eens naast zitten, omdat we nooit het totale plaatje van iemand kennen, nooit de diepste zielswonden van iemand kennen, niet het verhaal van de mede-actoren kennen, meestal niet weten hoe de communicatie tussen mensen verloopt…. in die zin is dit alles wel complexer, gezien vanwaar we komen en waar we doorheen groeien.

Een heel korte impressie rond innerlijk meesterschap vanuit een groeiend bewust doorleven, laag per laag. Je kunt die weg niet forceren, wel invoelend doorleven, tot je diep landt in jouw unieke ZijnsKern: IK BEN.

Ongeacht alles, is dit wel de krachtigste uitdaging.

In dit weten is mijn boek dan ook in december 2019 gecreëerd. Een uitnodiging tot…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *