Geplaatst op Geef een reactie

Inwaarts expanderen

( eerder geschreven blog)

We zijn ons bewust van de enorme ervaringen en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren, waarvan er vele noch gelukkig noch opbeurend waren, en die meestal hebben gediend om ons bewust Zijn te expanderen.

Dit groeiende bewustzijn van de onnodige maar in de diepere essentie bewuste toename van lijden, leidt er in feite toe dat meer mensen de diepgewortelde, veroordelende en liefdeloze bedoelingen en gedragingen die de mensheid al heel lang hebben geteisterd, op grote schaal loslaten. Loslaten is transformeren van binnenuit. Transmuteren is de volgende fase waar we doorheen gaan, de volgende fase is her-creëren, een proces waarin de vorige stappen noodzakelijk zijn. Bewust waarnemen wat er nog in onszelf in de dramadriehoek aanwezig: de dader, het slachtoffer en de redder. Beweeg regelmatig mee in de driehoek als je deze energie voelt naar boven dwarrelen.

Het is NU de tijd voor ieder mens om alles in zich los te laten (een cyclisch proces) wat niet volledig in overeenstemming is met Liefde.

Het besef dat oordelen en competitieve gedachten, woorden en gedragingen conflicten nooit oplossen, maar alleen maar in frequentie toenemen, groeien snel naarmate de krankzinnigheid van dit soort relaties op individueel, organisatorisch, politiek of internationaal niveau, wordt steeds duidelijker.

Er vindt wereldwijd een enorme toename van lijden plaats, maar er ontstaat ook een enorm besef van de noodzaak van krachtige innerlijke veranderingen en op vele plekken vormen zich liefdevolle groepen en gemeenschappen om dit tot stand te brengen.

Sta daarom toe dat de Liefde die je op elk moment omhult en omarmt, je hart vult door Haar uit te nodigen om binnen te komen en door je heen te stromen om te helpen bij de heling van jezelf en van de op angst gebaseerde keuze van de mensheid om je te verbergen in een staat van afscheiding van Liefde, een toestand die wordt aangewakkerd door een zeer heersende gevoel van onwaardigheid dat volkomen en volledig onwaar is.

Omarm het in plaats daarvan en bundel je middelen in een liefdevolle en permanent voortdurende samenwerking om alle problemen op te lossen die de mensheid verdeelt door het gebruik van vreedzame en liefdevolle communicatie.

Je kunt dit als eerst voor jezelf doen: weet dat de overgrote meerderheid dit wil, dus vertrouw op je vermogen om het tot bloei te brengen, wetende, zoals jij handelt in het diepst van je wezen, dat met de enorme hulp die je ontvangt van degenen in de niet -fysieke sferen Vertrouw op de richtingwijzers, de signalen die je veelvuldig ontvangt.

Dit is echt een verbazingwekkende en meest gunstige tijd om een mens in vorm te zijn. Ieder van ons heeft ervoor gekozen om hier nu te zijn om deel te nemen aan en te helpen bij je goddelijke ontwakingsproces.

Het kan niet worden gestopt, vertraagd of voorkomen worden. Het proces stroomt NU, krachtig en vreugdevol, terwijl het bewustzijn groeit van de Kracht van Liefde. De zaden werden zo lang geleden geplant als je nadenkt over tijd en de illusoire of droomstaat die het vertegenwoordigt: afscheiding van Waarheid, vanuit de Bron, vanuit de Werkelijkheid.

De bloei van ieders magnifieke ontwaken staat voor de deur.

Blijf dagelijks de intentie stellen om op jezelf te vertrouwen en het groter Plan. Niet het plan dat we allen kennen. Het gaat er niet over hoeveel we denken te weten, maar ons herinneren wat onze bijdrage is in het groter Plan.

Zoals je weet, heeft scheiding van de Bron nooit plaatsgevonden.

Omdat je in essentie krachtig bent, werd de ‘schijnbare realiteit’ toen je die eenmaal was binnengegaan, volkomen echt voor jou. Om erin te gaan was een volledig vrije keuze die je hebt gemaakt, en dus schiep Moeder/Vader/God in Haar oneindige Wijsheid onmiddellijk de middelen voor jou om eruit te ontwaken wanneer je er genoeg van had, en wanneer je er klaar voor was.

In Haar oneindige Wijsheid wist Ze dat het moment zou aanbreken waarop de pijn en het lijden van die onwerkelijke toestand onvermijdelijk totaal onaanvaardbaar, totaal ondraaglijk zou worden, en dat je er wanhopig naar zou verlangen om er een uitweg uit te zoeken.

Ze heeft je vrije wil niet terzijde geschoven door je uit die onwerkelijke staat te wekken voordat je er klaar voor was, maar wanneer je ervoor koos om helder waar te nemen, helder te voelen en helder te weten. Zie dit ook als een interpersoonlijke weg, waarin elk vergelijk een valkuil is van het ego. Zoals ik het in mijn tweede boek verwoord: ‘ Niemand weet het beter, ieder weet het anders en laat dit ‘weten’ de verbinding vormen als schakels in het groter Plan.

De omstandigheden binnen de onwerkelijkheid zijn voor velen te pijnlijk en ondraaglijk geworden om nog langer te verdragen, en daarom zullen we er uiteindelijk collectief voor kiezen om in de Werkelijkheid te ontwaken, om onszelf opnieuw en eeuwig te ervaren in onze natuurlijk staat, volledig aanwezig en één.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *