Geplaatst op Geef een reactie

De 12 zintuigen

Wel eens van de 12 zintuigen gehoord?
Steiner sprak vaak over de 12 zintuigen in relatie tot een gezonde menselijke ontwikkeling. Een beter begrip van deze zintuigen kan ouders helpen om een ​​gezonde ontwikkeling van de kindertijd te ondersteunen.

Wat zijn de 12 zintuigen?
Volgens de antroposofie zijn de 12 menselijke zintuigen de manier waarop de ziel de buitenwereld ervaart. Mensen hebben niet alleen betrekking op de wereld via de 5 zintuigen die normaal gesproken worden beschouwd; Steiner had eerder een 12-voudig beeld van de zintuigen. Dit zijn: Aanraking, Leven, Zelfbeweging, Balans, Reuk, Smaak, Zicht, Temperatuur/Warmte, Gehoor, Taal, Gedachte en Ego of het gevoel van het ‘ik’.

Steiner sprak over het idee van de 12-voudige afbeelding. Dit beeld geeft ons de 12 menselijke zintuigen, de 12 maanden en de 12 sterrenbeelden. In de loop van het jaar reist de zon door elk van de dierenriemen en op een vergelijkbare manier beweegt ons innerlijk leven door de 12 zintuigen.

‘Alles wat we in ons hebben, zelfs alles wat we in onze ziel ervaren, staat in verband met de buitenwereld via onze twaalf zintuigen.’


Tijdens de eerste levensfase, tussen de leeftijd van 0 tot 7 jaar, gaf Steiner aan dat er 4 zintuigen zijn die voornamelijk worden ontwikkeld; Aanraking, Leven, Zelfbeweging en Balans. In de tweede levensfase, van 7 tot 14 jaar, zijn de zintuigen Reuk, Smaak, Zicht en Temperatuur/Warmte in ontwikkeling. Ten slotte worden tussen de leeftijd van 14 en 21 jaar de laatste vier zintuigen ontwikkeld: gehoor, taal, denken en ego.

Dit wil niet zeggen dat niet alle zintuigen in alle levensfasen kunnen worden gevoed. De basis wordt in de eerste jaren gelegd om alle zintuigen te voeden, maar het zintuig zal pas volledig ontwikkeld zijn als de juiste levensfase is voltooid.

Wat zijn de 12 menselijke zintuigen?
Laten we dieper ingaan op elk van de 12 zintuigen en hun relatie met het menselijk lichaam:

Aanraken
De tastzin heeft betrekking op waar ons lichaam mee in aanraking komt en houdt het gevoel in tegen een grens aan te strijken. Verschillende texturen en materialen activeren allemaal de tastzin. Het gevoel van koel zand tussen je vingers. Het gladde gevoel van een kleine, harde kiezelsteen. Tuinieren biedt veel mogelijkheden om de zintuigen te voeden.


Levenszin
Het levensgevoel ontstaat wanneer we ziek of gewond zijn. Het veroorzaakt pijn die ons laat weten dat er iets mis is. Steiner sprak van een ‘Spirit Man’ die over ons waakt en ons via pijn waarschuwt als er iets niet klopt. Dit zintuig is nauw verbonden met aandacht en zelfregulering.

Beweging
Het gevoel van beweging is het bewustzijn van onze spieren en gewrichten wanneer we door de ruimte bewegen. Dit gevoel heeft ook betrekking op onze levensbeweging van geboorte tot dood en ons biografische pad.

Evenwicht
Balans heeft betrekking op hoe we in een ruimte staan. Dit gevoel wordt niet bij de geboorte ontwikkeld, maar ontwikkelt zich geleidelijk in de loop van de tijd. Als je een peuter hebt zien leren lopen, dan heb je dit zintuig in actie gezien. Het is sterk verbonden met het gevoel van beweging en is nauw verbonden met de werking van het binnenoor. Het gevoel van evenwicht in actie.


Geur
Vaak hebben we geen keuze of we een bepaalde geur ruiken. Het wordt ons door de buitenwereld opgedrongen en kan een sterke reactie uitlokken. De geur kan aanlokkelijk zijn, zoals de geur van het bakken van brood, of het is misschien niet zo gunstig. Door dit zintuig nemen we een deel van de wereld in ons op.

Smaak
Wanneer we het gevoel van smaak aanspreken, nemen we een bewuste beslissing om iets een deel van onszelf te maken. Dit gevoel is duidelijk wanneer we kiezen wat we willen eten, een maaltijd bereiden en gaan zitten om te eten.

Zicht
Het gezichtsvermogen stelt ons in staat om kleur, lichtheid en duisternis te ervaren. Het is nauw verbonden met denken en emotie – denk aan de emotionele reactie die kan worden opgewekt door het bekijken van een kunstwerk of een scène in de natuur.

Temperatuur/Warmte
Het warmtegevoel wordt gevoed wanneer het lichaam warm wordt gehouden met kleding van natuurlijke materialen. Ouders en leerkrachten kunnen het gevoel van warmte ook activeren door een verwarmende en uitnodigende ruimte voor het kind vast te houden.

Horen
Steiner zei dat het gehoor een spiritueel zintuig is en beschikbaar is vóór de schepping. Horen is een transformatieproces; een geluid komt voor en komt onze oren binnen waar we het verwerken en begrip ontwikkelen.

Toespraak
De zin van spraak is gerelateerd aan ons bewustzijn van taal. Het helpt ons te begrijpen wanneer anderen spreken en is sterk verbonden met sociaal begrip. Spraak stelt ons in staat om onze innerlijke gedachten en gevoelens te uiten.

Gedachte
Dit gevoel wordt ook wel het gevoel van concept genoemd. Het is het vermogen om verder te gaan dan horen en spreken – het vermogen om te begrijpen wat iemand anders heeft gezegd. Dit gevoel stelt ons in staat om de situatie vanuit het gezichtspunt van een ander te bekijken.

Ego
Het ego of ‘ik’ is belangrijk bij het ontwikkelen van een sterk gevoel van wie je bent als individu. Het is het ware wezen van onszelf. Het helpt ons om te peilen of een ander integer is en of hij of zij gelooft in wat hij zegt.

Het eerste teken van de ontwikkeling van het ego vindt meestal plaats rond de leeftijd van 3 jaar. Het kind zal in de eerste persoon naar zichzelf gaan verwijzen en het woord ‘ik’ correct gebruiken. De ontwikkeling van dit zintuig is duidelijk zichtbaar in veel van de misverstanden en uitdagingen die gewoonlijk worden geassocieerd met peuters.

Elk van de 12 zintuigen kan in een over-geactiveerde of onder-geactiveerde toestand in het lichaam aanwezig zijn. Een kind dat vaak valt, kan bijvoorbeeld een onvoldoende geactiveerd evenwichtsgevoel hebben. Dit kan worden verbeterd door meer mogelijkheden te bieden om het evenwichtsgevoel te trainen; schommelen op apenstangen of schommels, rondjes draaien, balanceren op kleine oppervlakken, balanceren op één been of fietsen, het kan allemaal het evenwichtsgevoel helpen.

Door kinderen een voedende, ontwikkelingsgerichte leeromgeving te bieden, kunnen de zintuigen in evenwicht worden gebracht. In de volgende blogpost wordt dieper ingegaan op hoe we de zintuiglijke behoeften van ons jonge kind in evenwicht kunnen brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *