Geplaatst op Geef een reactie

Communiceren met dieren

Mensen zeggen wel eens in een consult voor dieren hoe jammer het is dat hun huisdier(en) niet kunnen praten zoals wij dat doen, het zou zoveel makkelijker zijn om te weten wat de geluiden die ze maken, hun lichaamstaal konden begrijpen.

Dieren kunnen wel degelijk heel veel ‘zeggen’ en de woorden die wij in onze dagelijkse omgang met elkaar overbodig zijn voor dieren. En dat begrijpen is uiteraard een uitdaging en vraagt ook dagelijks oefenen om je huisdier te begrijpen. Het gaat vooral om vertrouwen te ontwikkelen in wat je huisdier je vertelt. Niet iedereen heeft een natuurlijke aanleg om de taal van een dier te begrijpen en dat is niet erg, mits voldoende interesse lukt het bijna iedereen om het verhaal van een dier te begrijpen. Ons Caspertje is doorgaans rustig in zijn communicatie en hij geeft dan met lichaamtstaal duidelijk aan dat het goed is, dat hij zich veilig voelt en geliefd. Als er buiten iets is gebeurd, dan klets hij de oren van ons lijf ‘ moet je horen wat ik nu heb meegemaakt, kom, snel, ga mee naar buiten, er is daar iets aan de hand.’ Er zijn dieren die heel veel praten en reageren op alles, en er zijn dieren, zoals ons Caspertje, die het allemaal wel goed vinden, tot zolang…

Het is zoals met een instrument leren spelen: de ene persoon heeft een aangeboren talent en ontpopt zich tot een virtuoos en de andere persoon slaagt erin na veel veel oefenen een prelude te spelen, met foutjes en haperingen, maar ook die persoon geniet van het creatieve spel.

Vaardigheden kun je ontwikkelen met dien verstande dat je weet dat ieder dier een ziel heeft. Ook jij hebt een ziel, maar dat is geen probleem om dat te erkennen. Als jij je verbindt met de ziel van jouw dier, kun je je ook telepathisch verbinden met diens ziel.

Om jouw vaardigheden te ontwikkelen of te verfijnen zijn enkele basisprincipes belangrijk:

  • Over het vermogen beschikken om een dieren te kunnen/willen zien als een ZIEL. Er zijn heel wat mensen die het lastig, moeilijk vinden om te accepteren dat een dier een ziel heeft. Precies dit bemoeilijkt het om te accepteren dat je met een ander wezen op een intelligente manier van gedachten kunt wisselen. Zie het dier als een ziel welke verpakt is in een ander lichaam: een dier gebruikt een ander lichaam als voertuig in dit leven. Ook al is mijn voertuig- mijn lichaam- anders dan een dier, wil dit niet zeggen dat een dier me niet zou kunnen begrijpen wanneer ik telepathisch contact maak. Zodra we ons niet laten beperken door de verpakking, is er ziel-ziel contact mogelijk.
  • Eerlijkheid hoog in het vaandel. Gewoon jezelf zijn is voor de meeste mensen vanzelfsprekend, maar vaak heel moeilijk tegelijk. Alleen zij die oprecht zijn, vanuit eerlijkheid een gesprek aangaan en zich zonder vooroordelen kunnen openstellen, zijn in staat contact aan te gaan met een dier. Een dier voelt instinctief of hetgeen je zegt en doet, oprecht is. Een dier is niet te overtuigen- zoals mensen dat wel kunnen- van het tegendeel als het iets anders voelt. Niet eerlijk in het leven staan bemoeilijkt telepathische gesprekken met dieren: die gesprekken zijn eerder vaag, of er wordt eerder vanuit vooroordelen gesproken zonder dat er sprake is van contact met het dier en de bron.
  • Oprecht bereid zijn om met je dier te praten. Diegenen die accepteren dat een dier een ziel heeft, voelen zich in sommige gevallen belemmerd wanneer ze zich openstellen voor het dier. Gedachten als : ‘ Een dier kan toch niet praten! vormen een blokkade voor contact. Het is dus belangrijk dat je echt bereid bent om met een dier te praten.
  • Oprecht bereid zijn om naar je dier te luisteren. Wat al zo moeilijk is in het intermenselijk contact nl écht luisteren vanuit een oprecht aanwezig Zijn, is ook een vaardigheid die we dienen te ontwikkelen en te verfijnen. Stel dat je zegt: ‘ok, ik wil dat wel eens proberen’, en je stelt vast dat je huisdier niet meteen reageert op je eerste poging ( jouw huisdier moet dan ook wennen dat je plots wilt praten en kijkt misschien wel even de kat uit de boom) , concludeer dan niet dat het niet werkt bij jouw huisdier. Misschien lukt het wel bij anderen, maar niet bij mij. Denk je. Luisteren naar je huisdier ontstaat vanuit een diepwezenlijke verbinding met de ziel van je huisdier en jouw ziel. Wie niet kan luisteren, erkent dat het luisteren naar de ander een hele opgave is, kan het leren met een huisdier. Huisdieren en dieren in het algemeen zijn vaak onze grootste ‘meesters’ die ons laten kijken in onszelf. Een dier IS wat het IS, verkoopt geen trucjes, zet geen maskers op, en draait zich om als het hem niet belieft. Wie niet kan luisteren en eigenlijk van binnenuit niet echt interesse heeft in wat een dier vertelt, wordt met zichzelf geconfronteerd. Word niet boos op het dier dat laat zien wat je misschien tot op vandaag weggeduwd hebt. Een dier kan een krachtige ‘schaduwleraar’ zijn.
  • Zie je zelf het nu van het communiceren met je dier? Praten met dieren geeft inzicht op de mogelijke oorzaak of oorzaken van problemen, zonder de verzorger met de vinger te wijzen uiteraard. Dieren zijn enorm gevoelig voor jouw energie, de energie van een woonplek, de energie van eventuele andere huisdieren, de energie van buiten, de kosmische downloads en Schumann-resonantie. Als wij ons humeurig voelen, voelt een dier dit aan. Duurt een situatie als deze te lang, dan kan een dier zich helemaal terugtrekken, depressief worden, eetproblemen ontwikkelen en ziek worden. Er wordt wel eens gezegd dat dieren onze heelmeesters zijn en dat klopt. Bij katten weet ik dat ze enorm voelende wezens zijn, maar krachtig in hun energieveld ankeren waardoor ze veel minder last hebben van onze wisselende stemmingen. Ze zorgen op dit vlak heel goed voor zichzelf. Ze nemen als het ware niets of heel weinig van onze energie over. Dat te weten voelde ook wel als een nieuw inzicht. In een consult voor een dier, vraag ik ook de toestemming van het dier. Een dier laat me heel helder ‘verstaan’ of het oké is of misschien ‘later’ of ‘neen’. We moeten dit ook respecteren. Net zoals een heling of heling op afstand. De toestemming vragen geldt zowel voor mens als voor een dier.

Wil jij zelf intuïtief leren communiceren met jouw dier of met dieren? Op mijn webshop kun je de online cursus aankopen en is het mogelijk om inbegrepen in de prijs van de cursus een vragen uurtje toe te voegen, zoals jij zelf verkiest. Ik ben jaren geleden opgeleid als Energetisch dierentherapeute, Stervens- en rouwbegeleidster voor dier en mens. Dieren krijgen een steeds meer belangrijke betekenis in ons leven, en dat heeft ook met de evolutie van het dier te maken. Regelmatig zal ik ook over dieren een blog schrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *