Geplaatst op Geef een reactie

Ontwikkelingsfasen in het Tweelingzielenschap

Wanneer we ons tot iemand aangetrokken voelen of een relatie aangaan, hebben we de neiging te geloven dat we onze ware liefde hebben ontmoet, de soulmate, de tweeling. Er zijn echter 7 onderscheidbare tweelingzielstadia die jou zullen helpen de levensveranderende relatie te identificeren.
Allereerst is het belangrijk om de verbinding van Tweelingzielen te definiëren. Deze verbinding is eigenlijk vooral een energiebinding. Tweelingzielen hebben dezelfde energiecomponent omdat hun trillingsfrequentie precies hetzelfde is.

Tweelingzielenliefde is niet gebonden aan het geslacht omdat die liefde er een is vanuit de Ziel. Hierover wordt heel weinig tot niet geschreven wat ook aangeeft dat het ‘oude denken’ nog steeds diep verankerd zit.

Soms zoeken mensen koortsachtig naar hun Tweelingziel, -straal of-vlam, anderen willen weten ‘wanneer’ de ander eindelijk klaar is voor een relatie, want we leven toch op aarde. Dat klopt. Maar in feite heeft het proces en de dynamiek niets met ‘tijd’ te maken, maar processen van binnenuit. Er wordt me vaker gevraagd of diegene iets kan doen om die processen ‘te versnellen’. Er is hierop maar één antwoord: focus verder op jouw leven en de processen die jij te gaan hebt en laat de ander zijn/haar eigen weg uitstippelen. De ander en jezelf alle ruimte geven. De angst om de ander die ruimte te geven, draagt tot niets bij. De ruimte laten vanuit inzicht, begrip en respect, zonder oordeel, getuigt van inzicht in hoe de dynamiek verloopt enerzijds en is een uitnodiging om alle diepe inprentingen rond ‘liefde’ te onderzoeken. Heel wat oude pijnstukken vragen om geheeld te worden. Niet alle tweelingzielen kiezen voor een fysieke aardse relatie, maar kunnen inhouden dat ze samen een zielsopdracht hebben neer te zetten op aarde. Het zwart/wit verhaal dat alle tweelingzielen bij elkaar komen in dit leven dient flink genuanceerd te worden. Door het oordelen over hoe en wanneer tweelingzielen bij elkaar ‘horen’ te zijn los te laten, ontstaat innerlijke groei en bewust Zijn van de betekenis en zingeving in deze verbinding.

Er wordt aangenomen dat de twee zielen oorspronkelijk deel uitmaken van dezelfde sfeer van pure energie. Nadat de sfeer in tweeën was verdeeld, waren de twee zielen duizenden jaren van elkaar gescheiden, en ze namen een beetje van de energie van anderen met wie ze in elk leven omgingen.

Er zijn dus verschillende stadia van de tweelingziel waar de twee zielen doorheen moeten om zich weer te herenigen.

Tegenwoordig merken we steeds meer tweelingzielenrelaties op, omdat hun missie is om zich te herenigen en voorbeelden te worden van onvoorwaardelijke liefde. Ze zijn bedoeld om een ​​gezond en overvloedig leven te leiden en tegelijkertijd de mensheid te helpen door positieve vibraties te verhogen en een Nieuwe Aarde te creëren op basis van waarden, deugden en liefde.

Maar om de Unie te bereiken, moet elke ziel evolueren en de hele verzamelde bagage van duizenden levens achterlaten en dezelfde pure energie bereiken die ze allebei in het begin hadden. Dit is waar de zeven verschillende tweelingvlamstadia in het spel komen.

Heel herkenbaar is de dynamiek van aantrekken en afstoten in het proces. ( chasen- runnen)

Naarmate de spanningen toenemen, is het gebruikelijk dat de ene partner (of soms beide) zich emotioneel of fysiek terugtrekt en ‘wegloopt’, en een andere partner om een kat-en-muisspel na te jagen. Soms gaat het om emotionele afsluiting en terugtrekking. Andere keren gaat het om fysieke scheiding en in extreme gevallen de definitieve beëindiging van de relatie. In deze fase ervaren tweelingzielen een vuurproef. Terwijl sommige relaties standhouden en sterker worden, brokkelen andere af. Dit proces is ook afhankelijk van de emotionele maturiteit van beide partners. Soms vertrekt een partner voor vele jaren en keert dan terug, om de cyclus opnieuw te herhalen. De jager, aan de andere kant, is meestal de meer mentaal en emotioneel volwassen partner van de twee, die probeert alles uit te zoeken en het goed te maken.

Elkaar verlangen
Lang voordat tweelingzielen elkaar fysiek ontmoeten, voelen ze elkaar aan. Ze weten intuïtief dat hun betere helft ergens op de wereld is. Ze kunnen elkaars vibraties voelen, ze kunnen zelfs telepathisch communiceren en elkaars persoonlijkheidskenmerken voelen.

Erkenning of de ‘ontwaakfase’
Beiden herkennen elkaar en ervaren een zielsvolle verbinding. Ze hebben het gevoel dat ze elkaar eerder hebben ontmoet. Synchroniciteitsgebeurtenissen vinden plaats om de vereniging te creëren, en dit wanneer het hartchakra zich opent, zodat beide zielen kunnen samensmelten.

Beide zielen ervaren een versnelling van spiritueel begrip. Elke gedachte of emotie wordt goed begrepen zonder dat er veel communicatie nodig is.

Testen
Spiritueel ontwaken verdwijnt tijdelijk en het ego installeert zich opnieuw. Een of beide zielen proberen de relatie in het ‘oude model’ van liefde te brengen, waar de verlangens van het ego en valse overtuigingen worden benadrukt. Dit is wanneer interne conflicten optreden.

De zielen proberen elkaar te leiden naar wat hen is geleerd te geloven als de ware definitie van liefde. Als zodanig zullen ze proberen elkaar vorm te geven of te veranderen, terwijl ze zich tegelijkertijd geïnspireerd en omvergeworpen voelen door de kracht van de unie.

Er beginnen twijfels te ontstaan, waardoor een van hen of beiden de dierbare op een kritische en wantrouwende manier zien.

Het doel van deze fase is om oude overtuigingen, misschien geleerd in de loop van de tijd, aan de oppervlakte te brengen om te worden geëlimineerd. Op deze manier kunnen de tweelingzielen hun pure, initiële energie terugkrijgen.

Crisis
Het derde stadium wordt bepaald door een crisis. Het is de fase waarin ze egoïstische overtuigingen over liefde of relaties afwijzen. Het ego of de valse identiteit op basis van verlangens en overtuigingen moeten opgeven om een ​​hogere ervaring van liefde te omarmen, kan leiden tot koppigheid en angst.

Angst kan het voortouw nemen door veel voorkomende disfunctionele emoties op te roepen.

Ondanks tegenstrijdige percepties, kan deze fase worden beschouwd als een ritueel dat de bestaande liefde zal verstevigen en een hoog bewustzijnsniveau zal creëren in de energie van de twee zielen.

Vluchtige gedachten
De opgehoopte spanning tussen de tweelingzielen kan ofwel heilzaam zijn en de vereniging versterken of kan averechts werken en ze voor een tijdje uit elkaar halen.

Dit is het stadium van de tweelingziel waar frustraties kunnen verschijnen en een sterk verlangen om de verbinding te beëindigen. Misschien kunnen tijdelijke scheidingen of stilte worden ervaren om de betekenis van de verbinding en haar overlevingskansen te overdenken.

Het succes van de verbinding is gebaseerd op de emotionele volwassenheid van de betrokken partijen. Als een van de partners nog tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, kan het zijn dat de verbinding wordt verbroken, zodat hij/zij kan terugkeren. In deze fase leeft vaak de wanhoop dat ‘het niet meer goedkomt’.

Overgave
In dit stadium geven de tweelingzielen hun wensen en verlangens over in de handen van de Goddelijkheid, met het volledige vertrouwen en geloof dat hun vereniging sterk zal blijven. Ze zien ook hun schaduwkanten en hun ego als het belangrijkste obstakel op het pad van hun volledige geluk.

Dientengevolge bespreken ze openlijk hun plannen en wonden, omdat ze hun meningsverschillen willen oplossen. Daarom keert de frequentie van mededogen terug en blijft.

Twee worden een
In deze fase sterft het ego en neemt de goddelijke kracht de controle over, wat leidt tot een volledig spiritueel ontwaken. Dit is het stadium waar de tweelingzielen goddelijke liefde uitstralen, in plaats van louter romantische liefde.

Liefde van welke aard dan ook is een 1+1=3

Twee geliefden zijn één met zichzelf, verbinden zich met elkaar vanuit dit diep doordrongen eenheidsgewaarwording en Zijn, volgen hun authentieke Zielsmissie en delen hun unieke Samen Zijn op de meest hoge trilling. Dus je begrijpt ondertussen dat dit een intense ontdekkingsreis is in onszelf. De onvoorwaardelijkheid in Liefde overstijgt alles wat we ooit geleerd hebben hoe liefde moet zijn binnen het lineaire tijdsmodel en -denken.

Er zijn enkele interessante boeken hieromtrent met name: ‘ Tweelingzielen en andere allianties’ van Lut van de Velde (www.ra-am.be) die haar diepgaande inzichten deelt vanuit de mystieke weg, Elohim Centrum, Fabio Vinago die ook heel helder vanuit eigen ervaringen alles benoemt wat tweelingzielen meer inzichten geeft in de dynamiek. Er is verder nog heel wat te lezen rond tweelingzielen, ieder vanuit eigen ervaringen, indrukken, waarnemingen. Naarmate het inzicht indaalt en we onze eigen demonen onder ogen zien én transformeren, hoe makkelijker het wordt om uit de driehoek dramatiek te stappen en het proces en ontwikkeling zijn weg te laten gaan. Dankbaarheid is hoe dan ook de sleutel, ook al is een fysieke relatie niet de bedoeling, maar wél de groei naar onvoorwaardelijke liefde en eenheid in jezelf.

Wil je graag een consult/gesprek hierover, dan kan je via de webshop een consult boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *