Geplaatst op Geef een reactie

Relaties in 5D bewust Zijn

Wat is een 5D-relatie?

Met behulp van het chakramodel en de frequentie die bij elke chakra hoort, kunnen we begrijpen wat voor soort relatie je op een bepaald moment manifesteert. Het is ook belangrijk om vast te stellen dat elk van je chakra’s ook gerelateerd is aan een specifieke frequentieband van bewustzijn en dimensie van de werkelijkheid.

Chakra’s en hun frequenties

Hier is een beschrijving van de frequenties die bij de eerste 5 chakra’s horen. Afhankelijk van de staat van de chakra, of deze nu geblokkeerd is of in een staat van harmonie, zullen we verschillende energieën en kwaliteiten tegenkomen:

Wortelchakra

Blokkades: angst, overleven, niet geaard zijn

Evenwichtig: tantrische energie, aarding, fysiek welzijn, toegang tot het onderbewustzijn

Sacraal chakra

Blokkades: pijn, lijden, misbruik, armoedebewustzijn

Evenwichtig: overvloed/dankbaarheid, gezonde emotionele verwerking en expressie

Zonnevlechtchakra

Blokkades: controle, gebrek aan persoonlijke macht, dominantie, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen

Evenwichtig: persoonlijke kracht, gerichte intentie, hoge eigenwaarde en zelfvertrouwen, mentale flexibiliteit

Hartchakra

Blokkades: wrok, oordeel, verraad, liefdesverdriet, schuld

Evenwichtig: onvoorwaardelijke eigenliefde, omni-liefde, vermogen om liefde te geven en te ontvangen, gelukzaligheid

Keelchakra

Blokkades: het gesproken woord gebruiken om te liegen of te bedriegen, niet de eigen waarheid spreken

Evenwichtig: woorden gebruiken om te manifesteren, je eigen waarheid spreken, helderheid van uitdrukking

3D-relatie versus 5D-relatie

Als we het hebben over 3D-relaties, hebben we het over relaties dat hun energiebron voornamelijk uit de eerste drie chakra’s komt.

Het feit dat deze relaties weinig of helemaal geen energie krijgen van de frequenties die worden uitgestraald door de hogere chakra’s (hart en hoger) betekent dat ook de onderste drie chakra’s overwegend geblokkeerd zijn. De frequenties van deze energetische blokkades beheersen de relatie en creëren een giftige relatie.

Dus de energiedynamiek die overvloedig aanwezig is in wat we 3D-relaties noemen, is drama, pijn, lijden, slachtofferschap, schuld, controle en dominantie. Het gebrek aan eigenliefde in deze relaties zorgt er ook voor dat co-afhankelijkheid gedijt.

Een 4D-relatie is er een waarin beide partners hun hartchakra open hebben en eigenliefde gedijt. Om tot een 4D-relatie te komen is het noodzakelijk om de blokkades die de eerste drie chakra’s en de hartchakra verstoppen, te helen en te transmuteren.

Zodra de eerste drie chakra’s in balans en harmonie zijn, synchroniseren hun frequenties en helpen ze de hartchakra in balans en harmonie te komen. Het is duidelijk dat blokkades zoals schuldgevoelens, wrok, verraad, angst om niet geliefd te worden en liefdesverdriet ook moeten worden genezen om het hartchakra volledig te laten bloeien.

Wanneer we de energie van de 5e chakra binnengaan, beginnen we ons af te stemmen op onze innerlijke waarheid en het doel van de ziel. Daarom worden 5D-relaties gekenmerkt door individuen die hun eigen waarheid kunnen spreken en bewandelen binnen hun relaties.

Wat zich uiteindelijk manifesteert, is een relatie waarin beide individuen elkaars zielsdoel ondersteunen.

De sleutel tot 5D-relaties

De sleutel tot het manifesteren van een 5D-relatie is een communicatie van een hoger vibrerend type. Deze specifieke manier van communiceren vereist een energetische congruentie tussen de fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen.

Het is een wetenschappelijk feit dat ongeveer 93% van onze communicatie non-verbaal is. We communiceren veel met onze fysiologie, stemgeluid, emotionele toestand, psychische energie, enz. In de meeste relaties concentreren mensen (vooral mannen) zich echter op de woorden en negeren ze alle andere componenten van communicatie.

Als je een gesprek voert met je partner maar je bent niet volledig aanwezig in je lichaam en emotioneel niet verbonden, dan zal de communicatie voor het grootste deel plaatsvinden op het mentale niveau van bewustzijn (3e chakra).

Meestal leidt dit soort communicatie tot misverstanden en verkeerde interpretaties. Bovendien is de geest waar alle herinneringen aan ons pijnlijke verleden toegankelijk zijn en dit is de reden waarom mensen de neiging hebben om het verleden naar voren te brengen tijdens ruzies, de geest is het enige veld van bewustzijn dat toegankelijk is.

Maar het meest nadelige aspect van dit soort communicatie is dat het geen vertrouwen wekt, vooral niet voor vrouwen.

Als partners naar elkaars gevoelens kunnen luisteren zonder boos en gefrustreerd te worden, geven ze elkaar een prachtig geschenk. Er is een gevoel van zich veilig te kunnen uitdrukken en hoe meer ruimte hiervoor is, hoe meer partner zich gehoord en begrepen voelen. Er wordt een sfeer gecreëerd vanuit een diep vertrouwen, acceptatie, aanmoediging om op deze manier met elkaar te blijven omgaan.

Sinds de oudheid is de mens geleerd emoties te onderdrukken en te weerstaan. Deze indoctrinatie kwam oorspronkelijk van door mannen gedomineerde religies die opzettelijk een negatieve houding ten opzichte van vrouwen creëerden, zoals:

“Vrouwen zijn zielloos en kunnen geen directe verbinding met God hebben.”

“Emoties zijn een aspect van het vrouwelijke en mannen die emoties tonen, moeten als zwak worden gezien.”

Deze indoctrinatie werd vervolgens van generatie op generatie doorgegeven en blijft als een karmische afdruk gecodeerd in miljarden zielen. Dit is de belangrijkste reden waarom de doorsnee man het heel lastig heeft als vrouwen hun diepere emoties laten zien.

Wat doen de meeste mannen als vrouwen uiten hoe ze zich voelen tijdens een ruzie? Trek je terug, word defensief of sluit af.

De catastrofale gevolgen van terugtrekken en afsluiten: herkenbaar defensief gedrag. Vluchten in het werk, vluchten in virituele games, vluchten in hobby’s, vluchten in andere relaties et cetera.

Dit defensieve gedrag is destructief en vermindert het vertrouwen. Wanneer partners het gevoel hebben dat ze elkaar niet gelukkig kunnen maken, raken ze gefrustreerd en proberen ze zichzelf van hun frustratie af te leiden door defensief gedrag te vertonen.

Partners die constant lijken te klagen, ‘zeuren’ of frustratie uiten, proberen in werkelijkheid duidelijk te maken dat een of meer van hun fundamentele menselijke behoeften niet worden vervuld.

Dit soort gedrag is een vermomd ‘verzoek’ . Als je kunt vaststellen in welke fundamentele menselijke behoefte niet wordt voorzien, weet je precies wat je moet doen om aan deze behoefte te voldoen of vraag je in ieder geval aan je partner hoe je aan deze behoefte kunt voldoen.

6 fundamentele menselijke behoeften zijn:

1) Zekerheid/Veiligheid – de zekerheid dat je pijn kunt vermijden en plezier kunt beleven.

2) Onzekerheid/Verscheidenheid – de behoefte aan het onbekende, verandering, nieuwe prikkels en verrassingen.

3) Uniciteit/Betekenis – uniek, belangrijk, speciaal of nodig voelen.

4) Liefde en verbinding – een sterk gevoel van verbondenheid of eenheid met iemand of iets.

5) Groei – een uitbreiding van capaciteit, bekwaamheid of begrip.

6) Bijdrage – een gevoel van dienstbaarheid en focus op het helpen, geven aan en ondersteunen van anderen.

Wanneer een partner met woede of frustratie communiceert is het belangrijk om aandachtig te luisteren zonder defensief te worden, zich af te sluiten of zich terug te trekken. Zie je partner in zijn/haar essentie met een open hart en blijf aanwezig in plaats van weg te lopen.

Hogere bewuste communicatietechnieken

1. Zie het gedrag van je partner als een verzoek/ een uitnodiging.

2. Zoek uit in welke menselijke behoefte niet wordt voorzien.

3. Betrokken aanwezig zijn. Dit betekent een volledige verbinding en empathie voor wat de ander op dit moment uitdrukt. Creëer een emotionele band, intellectueel commitment is niet genoeg.

4. Beloof en verklaar je intentie om aan deze behoefte te voldoen. Maak van de behoefte van je partner een topprioriteit. Beloof niet iets waarvan je weet niet aan het verzoek te kunnen beantwoorden.

5. Deel je gevoelens zonder de schuld te geven en luister oprecht en respecteer zijn of haar behoefte om bemind te worden.

6. Stem je visie af. Zorg ervoor dat je een visie op een boeiende toekomst deelt.

7. Eindig met een daad van liefde. Als je niet kunt eindigen met een daad van liefde, keer dan terug naar de vorige stappen.

Het meest vitale onderdeel van een 5D-communicatie is luisteren en spreken terwijl je verbonden bent met je gevoelens.

De effecten ervan zijn:

– empathie en verstandhouding creëren

– diep gevoel van verbondenheid

– verwerken en afwikkelen van onopgeloste emoties

– de ander het gevoel geven dat hij gehoord en begrepen wordt

– verhoogt en versterkt intimiteit en liefde

Stel je voor dat er een peilstok of energiebuis is die van het midden van je hoofd helemaal naar beneden gaat naar je zonnevlecht of waar je 3e chakra zich bevindt.

Plaats de intentie om je bewustzijn en aanwezigheid naar dit gebied van je energetische en fysieke lichaam te brengen. Je gaat luisteren en spreken vanuit deze plek.

In het begin moet je misschien langzamer praten, maar uiteindelijk gebeurt het moeiteloos. Je zult een lichte verschuiving in bewustzijn opmerken en je emotionele gevoeligheid zal toenemen.

Als je het goed doet, zul je versteld staan ​​hoe snel een verschuiving plaatsvindt en de argumenten tot een oplossing komen. Wees je ervan bewust dat dit een positief effect op de ander zal hebben, waardoor ze zich vaak meer bewust worden van wat er in zichzelf gebeurt en hun perceptie van het argument verandert.

Wees niet verbaasd als iemand plotseling van de schuld overgaat in het nemen van de volledige verantwoordelijkheid en het bedenken van een creatieve oplossing of gewoon zeggen: ‘Het spijt me ‘Oprecht bedankt voor …’ Bovendien zal dit de andere persoon helpen meer open en ontvankelijk te zijn wanneer het jouw beurt is om te spreken.

Afgezien van het creëren van grotere gevoelens van liefde, verbinding, rapport, empathie en vertrouwen, ontdek je dat de simpele handeling om emotioneel contact te maken met je geliefde en volledig open te zijn bij het luisteren naar elkaar, geniet van elkaars aanwezigheid, elkaar uniek Zijn. Als je gewend bent doorgaans kritiek te geven op je partner, dooft de eens aanwezige liefdesvlam. Zie dat dit een herhaling is van oud aangeleerd systemisch gedrag.

We verlangen er allemaal naar om gehoord te worden. We verlangen ernaar om ons geliefd en verbonden te voelen met onze partner.

Door die veranderingen in jezelf aan te gaan, inspireer je je partner om ook naar de diepere patronen te kijken en te veranderen naar verbindend communiceren. Er is veel minder wrevel, er hangt van langsom minder ‘ruis’ in de lucht, de dingen worden niet-verwijtend met elkaar gedeeld en je voelt steeds een diepere waardering en dankbaarheid. De relatie gaat stromen vanuit wederzijdse en innerlijke harmonie en de interactie tussen elkaar is gebaseerd op acceptatie, gelijkwaardigheid, respect.

Het tegenovergestelde van vloeibaarheid is WEERSTAND, en wat je weerstand ook is, zal blijven bestaan. Een inspanning doen om onze weerstand en ons gebrek aan openheid op te merken en voelen wat ons in staat stelt te ontspannen en te verwerken wat niet in ons is opgelost.

Maak dingen veel gemakkelijker!

De grootste uitdaging die mensen hebben als het gaat om echt naar hun partner te luisteren, vooral tijdens een ruzie, is dat de onopgeloste emoties, karmische indrukken uit het verleden en zielsfragmenten worden geactiveerd.

Wanneer dit gebeurt, projecteert de persoon zijn verleden en zijn tegenstrijdige energieën op zijn partner en het huidige moment. Wanneer je de zielsfragmenten, karmische afdrukken, negatieve gedachtevormen en onopgeloste emoties die de innerlijke staat van weerstand veroorzaken opruimt, alleen dan kun je in een open en ontvankelijke staat zijn.

Wil je hierover verder inzichten rond jouw relatie of relaties in het algemeen, dan kun je een relatieconsult aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *