Geplaatst op Geef een reactie

Yogische numerologie

Yogische numerologie, een systeem van zelfinzicht gebaseerd op de datum waarop we zijn geboren, heeft wortels in yoga en tantrische leringen. Een functionele aanvulling op de leer van Kundalini Yoga, Yogische Numerologie geeft op basis van de tijd en datum van geboorte inzicht in welke aspecten van het zelf al sterk zijn of versterking nodig hebben. Het is ook bekend als Tantrische of Akara Numerologie.

Yogische numerologie is gebaseerd op numerologie als de wiskunde van het universum en de wijsheid van de tien lichamen. Het is een eenvoudig en toegankelijk hulpmiddel voor diepere inzichten, de vaardigheden en de aard van de menselijke ziel te verlichten.

De gave van Yogische Numerologie zit in zijn snelheid, eenvoud en nauwkeurigheid. Het helpt de beoefenaar om hun samenstelling te begrijpen en om praktijken te identificeren die hun zwakheden kunnen versterken of hun aangeboren sterke punten kunnen benutten. Door de toepassing van Yogische Numerologie en de technologie van Kundalini Yoga, heb je het vermogen om je eigen leven te veranderen.

Dit systeem is een krachtige aanvulling op therapeutische modaliteiten. Het biedt een nauwkeurig referentiekader en een startpunt.
Yogische numerologie is gebaseerd op een begrip van het totale wezen, waarin de mens meer is dan alleen een driedimensionaal fysiek lichaam. Kundalini Yoga herkent tien lichamen. Terwijl Hatha er vijf herkent, impliceert alle yoga een waardering voor de multidimensionale mens en het wereldbeeld dat we geesten zijn die de menselijke ervaring belichamen.

Aan elk lichaam is een nummer gekoppeld en elk nummer heeft een relatieve betekenis. Het getal elf staat voor de belichaming van alles. Terwijl we op zoek zijn naar gezondheid en heelheid, zijn de tien lichamen en yoga-numerologie nog een ander hulpmiddel om ons te helpen ons lichaam te begrijpen en te leren hoe we onze capaciteit kunnen optimaliseren.

Getallen
Een yoga-numerologie-lezing gebruikt je geboortedatum om vijf sleutelgetallen te genereren: het zielsnummer, het karmanummer, het geschenknummer, het bestemmingsnummer en het padnummer. Deze nummers corresponderen elk met een van de Tien Lichamen en samen kunnen ze je informatie geven over je unieke gaven, uitdagingen en kansen in dit leven.

Het ZIELS-nummer: Het zielsnummer geeft je relatie aan met je eigen ziel, met je innerlijke zelf en de bron van je creativiteit. Dit nummer is volledig naar binnen gericht.

Het KARMA-nummer: Het karma-nummer geeft uw relatie met anderen aan. Het geeft de mate van openheid of blokkade aan voor effectieve communicatie met anderen, en benadrukt het belangrijkste gebied van beperking dat moet worden gewerkt.

Het GIFT-nummer: Dit nummer onthult je natuurlijke gave. Het is dat wat moeiteloos komt, en het is je natuurlijke talent. Het is door God gegeven en heeft geen werk van jou nodig. De gift hier is dat je voldoende zelfrespect en verhevenheid moet hebben om je geschenk genadig te accepteren om het te gebruiken.

Het BESTEMMINGS-nummer: Het bestemmingsnummer geeft aan waar je vele levens aan hebt gewerkt. Het geeft aan hoe anderen je zien. Jij ziet jezelf misschien niet zo, maar anderen zien jou wel op deze manier.

Het PADnummer: Het padnummer laat zien wat je in dit leven moet doen om je vervuld te voelen. Het is het pad dat je moet bewandelen om te voelen dat je succesvol bent – om te voelen dat je hebt gedaan waarvoor je hier kwam.

Werken met de tien lichamen
Kundalini Yoga, met zijn gesystematiseerde kriya’s, werkt om de Tien Lichamen in evenwicht te brengen en te activeren. Regelmatig oefenen is een geweldige manier om aan alle tien lichamen tegelijk te werken. Maar het inzicht van een yoga-numerologie-lezing kan nuttig inzicht verschaffen in je eigen sterke en zwakke punten, en je helpen bij het plannen van een bevredigende sadhana en praktische handelwijze.

Als je met Yogische Numerologie werkt, werk je met de Tien Lichamen. Als je je bewust bent van een zwakte of onbalans in een bepaald lichaam, kun je je concentreren op het versterken en balanceren van dat lichaam met behulp van de tools van Kundalini Yoga en het kiezen van een technologie die zich op dat lichaam richt.

  1. Het zielelichaam Het eerste lichaam is je beste vriend voor het leven – je ziel. In tegenstelling tot het fysieke lichaam sterft de ziel nooit, maar blijft ze je hele leven en in de komende levens. Het is belangrijk om elke dag, bij voorkeur vroeg in de ochtend, kennis te maken met dit lichaam.
  1. De negatieve geest De negatieve geest is het deel van jou dat een veiligheidsgordel draagt, wat nuttig is zolang het in balans is. Het geeft je het vermogen om onderscheidend te zijn, je niet te laten meeslepen in al te optimistische gedachten en om uit gevaarlijke situaties te blijven. Maar wanneer het uit balans is, kan de negatieve geest veranderen in pessimisme, angst of op zijn minst overdenken.
  1. De positieve geest De positieve geest is inspirerend en verheffend als hij in balans is, maar als hij uit balans is, kan hij net zo gevaarlijk zijn als roekeloos, onvoorbereid, goedgelovig of gemakkelijk te overtuigen.
  1. Neutrale geest De neutrale geest luistert naar de intellectuele input van zowel de negatieve Geest als de positieve Geest en begeleidt je vervolgens naar de beste beslissing, gebruikmakend van onbevooroordeelde intuïtieve kennis. Het is het beste om de neutrale geest te gebruiken om beslissingen te nemen en situaties te benaderen.
  1. Fysiek lichaam Het fysieke lichaam is zo gemaakt dat je van een mensenleven kunt genieten. Het is het evenwichtspunt tussen hemel en aarde. De sleutel tot het perfectioneren van dit lichaam is balans. Balans in lichaam en geest, balans in voeding en beweging, balans in spel, werk en rust.
  1. Arcline De Arc Body of Arcline is een energielijn die een boog vormt van oordopje naar oordopje. Het wordt soms je ‘halo’ genoemd. Dit spirituele lichaam projecteert wie je bent naar andere mensen zonder dat er een woord wordt gesproken. Het beschermt je ook tegen negatieve energie die op je gericht is. Heb je ooit iets gevoeld en je omgedraaid om te zien dat iemand naar je staarde? Dat is een ervaring van je arcline in actie.
  1. Auralichaam Het auralichaam een bol van elektromagnetische energie die het fysieke lichaam omringt. Het kan zich in elke richting uitstrekken tot negen voet. Je herkent dit lichaam misschien als je de aanwezigheid van iemand anders in de kamer voelt, of een gevoel krijgt van hun energie. Dit lichaam beschermt het fysieke lichaam en kan zich in verschillende kleuren manifesteren. Dit elektromagnetische veld van anderen kan ons ook beïnvloeden.
  1. Pranisch lichaam Het pranisch lichaam regelt de adem en absorbeert prana, de levenskrachtenergie van het universum. Het pranisch lichaam geeft je energie, moed, mind control en helende kracht. Als je ademt, voed je je pranisch lichaam. Wanneer je pranayama beoefent, ervaar je de expansie en kracht van dit lichaam.
  1. Subtiel lichaam Het subtiel Lichaam geeft je het vermogen om de subtiliteiten van het leven te begrijpen en te beheersen. Het kan je helpen te begrijpen wat er om je heen gebeurt en hoe dingen werken. Die mensen die zich als bij toverslag gemakkelijk kunnen afstemmen op situaties of nieuwe vaardigheden opdoen, hebben het subtiel lichaam ontwikkeld.
  1. Stralend lichaam Het 10e lichaam geeft je spirituele royalty en uitstraling. Degenen met een sterk stralend lichaam hebben veel uitstraling en de neiging om te glanzen. Een sterk stralend lichaam zal je dapper maken in elk obstakel. Goede dingen worden naar je toe getrokken door een ontwikkeld en krachtig stralend lichaam.

Een Yogische numerologie kun je via de webshop aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *