Geplaatst op Geef een reactie

Verander de wereld, begint bij jeZelf

Iedereen denkt eraan de wereld te veranderen, maar niemand denkt eraan zichzelf te veranderen ~ Leo Tolstoj

John C. Maxwell schreef ooit: “De meeste mensen willen de wereld veranderen om hun leven te verbeteren, maar de wereld die ze eerst moeten veranderen, is die in henzelf.”

Iedereen heeft een mening over wat er mis is met de wereld, maar weinigen zullen het werk doen om hun eigen leven te verbeteren.

Het is gemakkelijk om de aandacht te vestigen op wat er mis is in de wereld, omdat het op een bepaald niveau frustrerend is om deze omstandigheden te observeren en een stap terug te doen terwijl ze plaatsvinden.

Ik herinner mezelf en anderen er vaak aan dat de wereld al 4,54 miljard jaar bestaat en veel ouder en wijzer is dan wij.

We hebben voor een klein deel in die tijdlijn bestaan ​​en de omstandigheden waren niet altijd ideaal, in feite laat de geschiedenis zien dat de omstandigheden minder dan idyllisch waren.

Een utopisch paradijs hoeft dus niet te bestaan ​​om gelukkig te zijn.

Als je de realiteit wilt veranderen, begin dan eerst bij jezelf en zorg voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarbij maken problemen plaats voor oplossingen en hebben ze geen invloed meer op jou.

1. Verhoog je bewustzijnsniveau

Het idee dat jij alleen de wereld kunt veranderen is een illusie, maar ieder kan een steen over het water werpen om vele rimpelingen te creëren.

De meeste mensen zijn gefrustreerd of boos over omstandigheden die buiten hun macht liggen. Ze geloven dat als ze deze situaties kunnen beheersen, ze gelukkig zullen zijn.

Soms is het niet mogelijk omdat er te veel dingen zijn om te controleren. Het vereist dat je je leven opnieuw inricht om bij je te passen, of voor God te spelen, wat geen van beide mogelijk is.

Het is eenvoudiger om aandacht te besteden aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus als je je gefrustreerd, boos of een andere ontkrachtende toestand voelt, word dan nieuwsgierig en werk aan dat deel van jou dat in oorlog is met de realiteit. Elke oorlog die buiten woedt, nodigt ons uit onze eigen innerlijke oorlog te erkennen en daar de vrede in te zoeken.

Het is zinloos om de omstandigheden daarbuiten te veranderen, omdat het leven voortdurend verandert. Het is alsof je probeert borden aan een stokje te laten draaien terwijl er meer borden bijkomen. Je kunt het niet bijhouden en ze zullen uiteindelijk neerstorten.

Het is een uitnodiging om eigen dieptewerk te doen, zodat externe omstandigheden je niet langer beïnvloeden zoals vroeger. Dit is de sleutel tot verlichting, het verhogen van je bewustzijnsniveau zodat je problemen met een hoger bewustzijn overstijgt.

Albert Einstein herkende dit principe toen hij zei: ‘We kunnen problemen niet oplossen door hetzelfde soort denken te gebruiken dat we gebruikten toen we ze creëerden.’

Overweeg het volgende voorbeeld, waarin wordt benadrukt hoe zinvol het is aan je eigen persoonlijke groei de volledige aandacht te geven en vooral als je de wereld wilt veranderen.

Stel je 100 mensen voor die constant klagen over de toestand van de wereld. Op een dag besluiten ze collectief dat ze genoeg hebben gehad en ondernemen ze bewust en actief stappen om hun leven te veranderen. De haakjes die vast zijn komen te zitten, waardoor ze eigenlijk telkens hetzelfde drama-script hebben herhaald, worden 1 voor 1 losgeweekt.

Binnen enkele maanden zijn ze gestopt met zeuren en staan ​​ze nu open om het leven te omarmen in plaats van vast te zitten in hun diepgewortelde oude patronen, van hoelang geleden dan ook. Ze handelen vanuit een plaats van liefde, vrede en vreugde. Die plaats is nooit naar buiten gericht, maar vindt plaats in het hart. Simpel.

Misschien heb je het volgende wel eens horen zeggen: jij bent de som van de vijf mensen met wie je het meest omgaat. Daarom, als 100 mensen vijf anderen kunnen inspireren ( geest en ziel) ( versus beïnvloeden –de mind) hebben we nu 500 mensen die nu meer zelfbewust zijn dan voorheen. Als die cyclus doorgaat, zal er een omslagpunt plaatsvinden zodat woede en angst niet langer de overhand hebben.

Nu ben ik niet naïef en weet ik dat deze utopische realiteit de komende jaren niet op wonderbaarlijke wijze zal ontstaan. Toch zal het ondernemen van persoonlijke ontwikkeling niet alleen jou helpen, maar ook de mensen om je heen inspireren de weg naar zichzelf te vinden.

Het is een inside-out job.

Je hoeft de wereld niet te veranderen. Je hoeft alleen maar te veranderen waar je aandacht aan besteedt in de wereld. En dat blijkt enorm krachtig te zijn.

2. Upgrade jouw realiteitsmodel

Je bent hier om de wereld in staat te stellen ruimer te leven, met een grotere visie, met een fijnere geest van hoop en prestatie. Je bent hier om de wereld te verrijken. Dat is jouw bijdrage aan de transitie naar de nieuwe mens je die bent ( altijd in de Bron geweest bent) met een steeds toenemend veranderend bewust Zijn.

Het was wijlen dr. Wayne Dyer die zei : ‘Als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, veranderen de dingen waar je naar kijkt.’ Hij wist dat verandering eerst van binnenuit moet plaatsvinden en een rimpeleffect heeft in het leven van anderen. Als die verandering krachtig genoeg is, zal het momentum krijgen om de hele mensheid op de hoogst mogelijke manier te hercreëren vanuit ieders Scheppingskracht en Liefdeskracht.

Ik erken dat het een uitdaging is om ons te concentreren op wat goed is in de wereld als we worden geregeerd door onze interne staat die ons de baas wordt. Onder meer de media dragen bij aan de negativiteit door slecht nieuws te melden om angst te bevorderen, en het wordt een uitdaging om de betovering ( massahypnose) te verbreken.

Ik ben zelf gaan beseffen dat dit vluchtige toestanden zijn en blijf overwegend niet al te lang in een niet-gewenste toestand vastzitten. Bewustzijn heeft me geleerd dat waar ik me op focus, dit In het moment geïntegreerd wordt in mijn realiteit. Ik heb nog steeds een bewuste keuze om vanuit helder weten en voelen ‘haakjes’ van weleer los te weken. Ik kies voor een bewuste staat van Zijn en waarnemen, overschouwen en schouwen. En dit is mijn realiteit waar oneindig veel realiteiten doorheen golven. Er is dus niet één realiteit waarop ik me zou vastpinnen.

Let eens op wanneer je met de vinger naar buiten wijst maar ga eerst naar binnen en onderzoek vanwaar die vinger richten naar buiten vandaan komt en op dat deel van jou dat geneigd is om externe omstandigheden als slecht te beoordelen. Het is zelfs mogelijk doorheen een wirwar van prachtige woorden af te stemmen op de energie/ trillingen van een boodschap. Je moet ook neutraal de onderstroom kunnen voelen, omdat taal gebruik maakt van yang-geproduceerde woorden. Door het heel diep voelen, word je stil, beweeg en daal je af van je hoofd naar je hart, want geef toe, we hebben allen een monkey-mind die heel wat wilde sprongen kan maken. Er leeft bij ons allen in min of meerdere mate nog steeds een stemmetje dat zich gehoord, gezien en begrepen wil voelen én zelfs gelijk wil hebben. En maar spartelen, trekken, duwen, de witte of zwarte wolf in onszelf, wie of wat willen we uiteindelijk voeden? Zoals ik het voelend schrijf vind ik het zelfs grappig, lachwekkend bijna theatraal. Shakespeare komt ook nog even voorbijgeflitst. Ach ja, ik zeg soms aan mijn lief: ‘Mochten we ons allen eens zelf vanop een wolk aan de gang zien, zouden we niet snel stoppen met aardse spelletjes onder het mom van spiritualiteit?’

We moeten vechten en strijden, we moeten rebelleren tegen alles wat buiten als heel gevaarlijk is. Is het niet eerder zo dat we eigenlijk onszelf verloren zijn door de vele identificatie- en socialisatieprocessen van wie we dachten te moeten zijn, en de zwarte piet of de boeman buiten onszelf blijven zoeken? Is het niet zinvoller om buiten daar te laten en de weg naar binnen te nemen? Hoe ziet onze binnenwereld er in werkelijk Zijn eruit?

Genees eerst jezelf door je schaduwzelf te integreren en wees je bewust van je gedachten die je op een pad van negativiteit leiden. Als je dit vaak doet, doorbreek je de cyclus van onophoudelijk denken dat dicteert dat er iets mis is met de wereld. Het loont de moeite voor je persoonlijke groei. Er is niets mis met de wereld. De veranderingen die ons tot een waarachtiger bezielend mens maken, dat is waar het om gaat.

Uiteindelijk zullen problemen die je ooit hebben verteerd niet langer invloed op je hebben, omdat je je model van de werkelijkheid hebt geüpgraded om samen te vallen met een nieuw bewustzijn.

Authentiek jeZelf zijn is het mooiste geschenk van het Leven dat jou geschonken werd. Being grateful.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *