Geplaatst op Geef een reactie

Meesterschap

‘Herinner wie je werkelijk bent.’ De reacties zijn doorgaans: ‘ ik weet wie ik ben en ik verander niet, ik weet wie ik ben en ik heb heel veel bereikt in mijn leven, ik weet wie ik ben en ….’

Herinner wie je werkelijk bent en zelf-Meesterschap vanuit jouw zielsblauwdruk. Ik merk het onderscheid tussen mensen die nu ontdekken dat ze niet doen waar ze werkelijk voor geboren zijn en alsnog de stap zetten, hun leven hercreëren.

Herinneren dat jij een Meester bent, is niet voldoende, om je leven vanuit meesterschap te creëren. Meestal blijft het bij woorden en dromen of verlangen. Sommigen vertellen dat ze maar niet kunnen krijgen wat ze willen.

Hoe je ook denkt over ‘meesterschap’ , meesterschap is een manier van leven, geankerd in het hier en nu. Meesterschapsbewustzijn bereikt geen eindpunt, is nooit af. Je kunt in je leven ervaren dat je in bepaalde situaties heel krachtig in je meesterschap geankerd bent terwijl er evengoed situaties kunnen zijn waarin je je meesterschap niet zo goed intact weet te houden. In die situaties handel, reageer, gedraag je je dan niet vanuit je hoogste inzichten als uitdrukking van bemeesteren/meesterschap.

Precies daar ligt de uitdaging om te onderzoeken hoe je dan wél vanuit je hoogste inzichten en zelfmeesterschap had kunnen handelen en reageren.

Meesterschap is dus meer dan het zich herinneren dat jij en wij de krachtigste creators van het leven zijn. Op Aarde krijgen we een leven lang oefeningen mee om het meesterschap te doorleven, te ervaren, met vallen en opstaan. Je krabbelt overeind, klopt het stof van je af en je begint opnieuw.

Oefen in mededogen en compassie, oefen je liefde, oefen in wijsheid en jouw unieke levenswijsheid, oefen alles wat meesterschap voor jezelf betekent. Oefen (in) geduld, met jezelf, de mensen om je heen, met ieder mens die op je levensweg komt, want hoe meer je bewust oefent, des te meer oefen je in meesterschap/meesteren van de vele uitdagingen. Waar anders dienen we meester van te worden dan van ons eigen leven? Jouw leven, geeft jou alle situaties die jij nodig hebt om meesterschap te oefenen. Het niet aannemen van situaties, die niet aangenaam zijn, zijn precies die situaties die je een stapje dichter bij het meesterschap brengen.

Je persoonlijk potentieel is opgeslagen in je DNA, en hiermee kun jij aan de slag, door de vraag te stellen welk potentieel je wilt activeren. Wat hierbij belangrijk is, is je eraan te herinneren dat we allen wezens zijn met een onbegrensd potentieel; er bestaat niet zoiets als een formule voor de keuze die je maakt, er is geen goede of verkeerde keuze, je bent gewoon een creator en co-creator. De rust die je creëert, innerlijk, opent de weg naar je hartsbewustzijn.

Vanuit je hartsbewustzijn kun je je potentieel ‘herkennen’, voelen, in elke vezel van je lichaam.

De vraag waarom bepaalde verlangens niet gemanifesteerd worden, is een vraag die frequent gesteld wordt. Het antwoord hierop is meergelaagd. Voel erbij wat voor jou klopt in de volgende belichting.

In eerste instantie kan het betekenen dat de ‘intentie’ op dit moment geen bijdrage levert voor je persoonlijke groei en bewustzijn. Dan kun je doen wat je wilt…je kunt graag op de hoogste sport van de ladder willen springen…

Door op zeer bewuste wijze met het co-creatieproces van jezelf te oefenen, leer je te onderscheiden wat innerlijke ‘resoneert’ in je hele wezen en wat niet. Doe je dingen om gezien te worden, om belangrijk te zijn, om iets te bewijzen naar de buitenwereld toe of doe je die dingen van binnenuit, vanuit innerlijke drijfkracht en passie: dat precies, daarin zit het verschil. En dat voel je. Je voelt of het werkelijk bij wie jij bent aansluit of niet. Ga je toch door met de eerste intentie, dan kan dit wel even doorpakken vanuit de wil, alleen, zullen er alvast blokkades en hindernissen ontstaan, omdat een bepaalde creatie verwatert, niet doorgaat, of gewoonweg stopt. Niet omdat het Universum je welwillig zou zijn, maar omdat die ‘iets’ niet resoneert met je zielsblauwdruk.

Belangrijk is bij het neerzetten van een intentie dat deze overeenstemt met groei of de volgende stap van je ziel. als een volledig functionerende harmonische kracht in het Universum in te nemen. Door dit te doen, neem je de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf als co-creator en draag je bij aan de harmonie van het Universum, of aan het ‘groter geheel.’

Velen willen de wereld veranderen, maar de wereld verandert slechts als jij, ik en iedereen het leven creëert vanuit eigen unieke zielsblauwdruk.

Je zielsblauwdruk ontdekken is eigenlijk niet moeilijk…als je je niet laat afleiden door persoonlijke overtuigingen dat je iets moet doen waarin je eindelijk eens gezien zou worden, als dit de drijfveer is, dan is die drijfveer meestal niet gevoed vanuit het zielsbewustzijn. Door wie zou je gezien moeten worden, als je niet eerst jezelf ziet als creator en co-creator op eigen unieke manier?

In die zin geeft het Universum je altijd alles wat je nodig hebt om vooruit te gaan; vertrouwen in je zielsblauwdruk vind je nergens anders dan in het ‘veld van weten.’

Het ‘gereedschap’ wordt zichtbaar, waarmee je je creatieproces verder kunt ontwikkelen, vanuit vrede, kracht, rust én vertrouwen. Dit is de manier waarop je je doelen in harmonie met Spirit brengt en je ware levenscontract (en) ontdekt.

Het Universum geeft ons terug, wat wijzelf vanuit vertrouwen, helderheid, afgestemd op onze zielsblauwdruk, wat wij spiegelen in het hele creatieproces.

Co-creëren en creëren vanuit zelfmeesterschap, en ons afstemmen op de kosmische energieën is de sleutel tot potentiële groei. De omgekeerde weg is helaas een illusie, een verhaal dat echter gemakkelijk verkocht wordt maar weinig bewustzijn naar een groeiend meesterschap kan leiden.

‘We bestaan als mensen uit een geometrische verzameling harmonische golfvormen van licht, geleid door intelligentie.’ The Energy Grid.

‘ Hoe meer licht je lichaam kan bevatten, des te hoger je trilling en des te groter is je vermogen om de energie om je heen tot een hogere orde te transformeren. ‘ Sanaya Roman- Orin

Inspirerende creatiegroet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *